Sunteți pe pagina 1din 7

Direcția generală comerț APPS 04/04/2020 10:34:40

Mun. Chisinau Autorizații


total: 47
Nr Agentul Economic Obiectul Statut Nr. autoriz. Tip De la Pînă la
1 1002600032741 Societate cu centru comercial ( bar, eliberata 4300 P 01.09.2015 01.09.2018
răspundere limitată AVENT cu secție comercială) în
sediul: SEC.BUIUCANI, Maria pasajul pietonal subteran,
Tănase str., 5; conducator: SEC.CENTRU, Ismail str.,
Ţurcan; telefon: 541274; cod colț bd.Ștefan cel Mare,
fiscal: 1002600032741 supt-T /334,6/334,6;
program de lucru: 08:00-
22:00

2 1003600113285 Societate cu centru comercial, inclusiv: eliberata 2931 P 08.10.2013 14.11.2014


răspundere limitată IANUS cu 2 cafenele, sectii
sediul: SEC.CENTRU, Ștefan cel comerciale, NU
Mare și Sfînt bd., Ismail str. PRELUNGIȚI DEMERS Dir.
pasaj; conducator: Nichitin; transp. public!
telefon: 243953; cod fiscal: 01.12.2014 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1003600113285 !!!!!!!!!!!!, SEC.CENTRU,
Ștefan cel Mare și Sfînt
bd., colț str.Ismail pasaj
subteran, supt-T /860/860;
3 1002600026999 Societate pe Centru
program comercial,
de lucru: 08:00- eliberata 5519 P 27.08.2013 27.08.2018
acțiuni UNIC Magazinul 23:00, BLOCAT,
SEC.CENTRU, Ștefan
din 0000-
cel
Universal Central cu sediul: 00-00 și Sfînt bd., 8, supt-
Mare
SEC.CENTRU, Ștefan cel Mare și T /7751/7751; program de
Sfînt bd., 8; conducator: lucru: 08:00-19:00
Sănduța; telefon: 265261; cod
fiscal: 1002600026999

4 1002600040069 Societate cu centru comercial, eliberata 12456 P 19.03.2014 19.03.2019


răspundere limitată LEUTIS SEC.CENTRU, Pușkin str.,
S.R.L. cu sediul: SEC.CENTRU, 32, supt-T /7310/7310;
Pușkin str., 32; conducator: program de lucru: 09:00-
Dobînda; telefon: 232990; cod 21:00
fiscal: 1002600040069

5 1002600045570 Societate cu centru comercial, eliberata 13068 P 26.03.2014 26.03.2019


răspundere limitată ATLANTIC SEC.CENTRU, Armenească
& C Compania cu sediul: str., 51/a, supt-T
SEC.CENTRU, Armenească str., /838,3/838,3; program de
51a; conducator: Dermenji; lucru: 08:00-21:00
telefon: 226591; cod fiscal:
1002600045570

6 1003600016560 Societate cu Centru Comercial Baby eliberata 14176 P 01.04.2014 01.04.2019


răspundere limitată MANOLII Hall, SEC.CENTRU, Negruzzi
S.R.L. cu sediul: SEC.CENTRU, bd., 2/4, supt-T
Negruzzi bd., 2/4; conducator: /2343,1/2343,1; program
Hamulo; telefon: 275303; cod de lucru: 09:00-21:00
fiscal: 1003600016560

7 1002600040069 Societate cu centru comercial, eliberata 12129 P 17.03.2014 17.03.2019


răspundere limitată LEUTIS SEC.BOTANICA, Decebal
S.R.L. cu sediul: SEC.CENTRU, bd., 23/1, supt-T
Pușkin str., 32; conducator: /9216/9216; program de
Dobînda; telefon: 232990; cod lucru: 09:00-21:00
fiscal: 1002600040069

1
Direcția generală comerț APPS 04/04/2020 10:34:40

8 1003600095424 Societate cu Centru comercial, eliberata 12600 P 23.03.2014 23.03.2019


răspundere limitată ERA-PRIM SEC.CENTRU, Tighina str.,
cu sediul: SEC.CENTRU, Tighina 42/1, supt-T /1003/1003;
str., 42/1; conducator: program de lucru: 08:00-
Covalciuc Tatiana; telefon: 19:00
273082; cod fiscal:
1003600095424

9 1002600034295 Societate cu centru comercial, eliberata 18696 P 04.07.2013 04.07.2018


răspundere limitată GARICOM SEC.BOTANICA,
cu sediul: SEC.BOTANICA, Dacia Independenței str., 21/1,
bd., 49/2; conducator: supt-T /370,8/370,8;
Pavalachi; telefon: 660155; cod program de lucru: 08:00-
fiscal: 1002600034295 23:00

10 1002600032947 Societate cu centru comercial auto, eliberata 1203 P 02.01.2013 02.01.2018


răspundere limitată AUTO- SEC.RISCANI, Socoleni str.,
PREZENT cu sediul: 1, supt-T /1151/1151;
SEC.RISCANI, Socoleni str., 1; program de lucru: 08:00-
conducator: Orghetchin 20:00
Vladimir; telefon: 527125; cod
fiscal: 1002600032947

11 1003600158653 Societate cu centru comercial, eliberata 9603 P 01.01.2015 01.01.2018


răspundere limitată PALMIRA- SEC.BOTANICA, Dacia bd.,
AD S.R.L. cu sediul: 44, supt-T /1051,3/1051,3;
SEC.BOTANICA, Dacia bd., 44; program de lucru: 09:00-
conducator: Arhiliuc; telefon: 21:00
770910; cod fiscal:
1003600158653

12 1002600010620 Societate cu Centru comercial, eliberata 13467 P 29.07.2015 01.08.2017


răspundere limitată SEC.CENTRU, Armenească
GHEDEONCOM cu sediul: str., 48, supt-T /820/480;
SEC.CENTRU, Armenească str., program de lucru: 08:00-
48; conducator: Ignat; telefon: 19:00
237462; cod fiscal:
1002600010620

13 1003600076795 Societate cu centru comercial, eliberata 7788 P 26.03.2014 26.03.2019


răspundere limitată ANIAJ S.R.L. SEC.CENTRU, Tighina str.,
cu sediul: SEC.BOTANICA, 57, supt-T /1472,4/1472,4;
Sarmizegetusa str., 45/1; program de lucru: 08:30-
conducator: Bubis A.; telefon: 18:00
270180; cod fiscal:
1003600076795

14 1002600039290 Societate cu centru comercial (bar, bar eliberata 2152 P 29.05.2013 01.03.2016
răspundere limitată UNGAR cu terasă de vară, sec.
S.R.L. cu sediul: SEC.BOTANICA, comer., centru de
Trandafirilor str., 43; reabilitare și agriment),
conducator: A.Ungureanu; SEC.RISCANI, Moscova bd.,
telefon: 321142; cod fiscal: 11/5, supt-T /2094/2094;
1002600039290 program de lucru: 09:00-
21:00

2
Direcția generală comerț APPS 04/04/2020 10:34:40

15 1003600009021 Societate cu centru comercial, inclusiv:2 eliberata 16891 P 01.02.2013 15.10.2017


răspundere limitată LAX-NATAN bufete,o cantină, o secție
cu sediul: SEC.CENTRU, de produse culinare, secții
Armenească str., 53; comerciale., SEC.CENTRU,
conducator: Toma; telefon: Mitropolitul Varlaam str.,
221031; cod fiscal: 63/13, Piața Centrală, supt-
1003600009021 T /630/630; program de
lucru: 08:00-18:00

16 1003600091378 Societate cu centru comercial (inclusiv eliberata 23066 P 23.09.2013 23.09.2018


răspundere limitată SHAN LIAN supermagazin, magazine
INTERNAȚIONAL GROUP S.R.L. industriale, cafenea, 4
cu sediul: SEC.CIOCANA, Mihail baruri, săli de agrement),
Sadoveanu str., 42/6; SEC.CIOCANA, Mihail
conducator: Zheng; telefon: Sadoveanu str., 42/6, supt-
406306; cod fiscal: T /23564,7/23564,7;
1003600091378 program de lucru: 08:00-
24:00, BLOCAT, din 0000-
00-00
17 1003600056955 Societate pe centru comercial, eliberata 6088 P 06.11.2013 06.11.2018
acțiuni LEMI INVEST S.A. cu SEC.CENTRU, Arborilor str.,
sediul: SEC.CENTRU, Arborilor 21, supt-T
str., 21; conducator: Ergun Haci /20916,05/20916,05;
Haydar; telefon: 925216; cod program de lucru: 00:00-
fiscal: 1003600056955 24:00, Non Stop

18 1002600030345 Societate cu centru comercial, inclusiv: eliberata 23556 P 03.12.2013 03.12.2018


răspundere limitată ALEX- magazin Materiale de
NEOSIM cu sediul: SEC.CENTRU, construcție,cantină cu
Armenească str., 53; bufet,2 secții comerciale.,
conducator: Botezat Ghenadie; SEC.CENTRU, Mitropolitul
telefon: 221031; cod fiscal: Varlaam str., 63/12, Piața
1002600030345 Centrală, supt-T
/1065/1065; program de
lucru: 08:00-18:00
19 1002600026575 Societate pe centru comercial, eliberata 23559 P 14.11.2013 14.11.2018
acțiuni TDA Centrul Comercial SEC.BOTANICA, Cuza-Vodă
cu sediul: SEC.BOTANICA, Cuza- bd., 21, supt-T
Vodă bd., 21; conducator: /5890,1/3597,6; program
Sprinceanu; telefon: 771488; de lucru: 08:00-21:00
cod fiscal: 1002600026575

20 1003600020086 Societate pe Centru comercial, eliberata 10812 P 06.03.2014 06.03.2019


acțiuni BELȘUGUL ȚĂRII S.A. cu SEC.BUIUCANI, Ion Creangă
sediul: SEC.BUIUCANI, Ion str., 45/1, supt-T
Creangă str., 45/1; conducator: /1138/1138; program de
Sturza Mihail; telefon: 753490; lucru: 08:00-20:00
cod fiscal: 1003600020086

21 1002600031788 Societate cu Centru comercial, eliberata 13762 P 31.03.2014 31.03.2019


răspundere limitată VARNA SEC.BOTANICA, Decebal
S.R.L. cu sediul: SEC.BOTANICA, bd., 63, supt-T
Decebal bd., 63; conducator: /1340/1340; program de
Bolteanschi; telefon: 535648; lucru: 09:00-21:00
cod fiscal: 1002600031788

3
Direcția generală comerț APPS 04/04/2020 10:34:40

22 1003600027225 Societate cu centru comercial, eliberata 13796 P 31.03.2014 15.11.2015


răspundere limitată AUTOCAR- SEC.CENTRU, Calea
IMEX FIRMA DE COMERȚ cu Basarabiei str., 2, supt-T
sediul: SEC.CENTRU, Calea /5101/5101; program de
Basarabiei str., 2; conducator: lucru: 08:00-17:00
Bodașco oleg; telefon: 207181;
cod fiscal: 1003600027225

23 1002600029473 Societate pe centru comercial, eliberata 10957 P 03.04.2014 03.04.2019


acțiuni GEMENI CASA DE SEC.CENTRU, Ștefan cel
COMERȚ cu sediul: Mare și Sfînt bd., 136,
SEC.CENTRU, Ștefan cel Mare și supt-T /5500/5500;
Sfînt bd., 136; conducator: program de lucru: 09:00-
Prisecaru; telefon: 212044; cod 20:00
fiscal: 1002600029473

24 1002600046485 Societate cu centru comercial, eliberata 8126 P 17.04.2014 17.04.2019


răspundere limitată SEC.RISCANI, Alecu Russo
EXPOTRONCOM S.R.L. cu sediul: str., 1, supt-T
SEC.RISCANI, Alecu Russo str., /3377,8/1876,26; program
1; conducator: Artemiev S.; de lucru: 09:00-21:00
telefon: 880111; cod fiscal:
1002600046485

25 1004600041509 Întreprindere Centru comercial, eliberata 8611 P 08.07.2014 08.07.2019


individuală VASILE PANOV cu SEC.BOTANICA, Cuza-Vodă
sediul: SEC.CENTRU, Ion bd., 28/1, supt-T /390/390;
Vatamanu str., 7; conducator: program de lucru: 09:00-
Panov; telefon: 240446; cod 21:00
fiscal: 1004600041509

26 1003600043182 Societate pe centru comercial, eliberata 12961 P 05.08.2014 05.08.2019


acțiuni GRISAN HAMB SEC.BUIUCANI, Ion Creangă
Întreprinderea Mixtă Moldo- str., 49/5, supt-T
Germană Bază Comercială cu /1166/1166; program de
sediul: SEC.CENTRU, lucru: 08:00-21:00
Mitropolitul Varlaam str., 56;
conducator: Coman A.; telefon:
477210; cod fiscal:
1003600043182

27 1003600048280 Societate pe centru comercial (nivelul 1, eliberata 8046 P 29.11.2014 20.05.2017


acțiuni ESTODOR COM cu 2, 3), SEC.CIOCANA, Alecu
sediul: SEC.CIOCANA, Alecu Russo str., 20, supt-T
Russo str., 20; conducator: /1102,9/1102,9; program
Siverenco; telefon: 342000; cod de lucru: 07:00-23:00
fiscal: 1003600048280

28 1003600016560 Societate cu Centru comercial, eliberata 25606 N 29.11.2011 29.11.2016


răspundere limitată MANOLII SEC.CENTRU, Negruzzi bd.,
S.R.L. cu sediul: SEC.CENTRU, 2/4, supt-T /5817/5817;
Negruzzi bd., 2/4; conducator: program de lucru: 09:00-
Hamulo; telefon: 275303; cod 21:00
fiscal: 1003600016560

4
Direcția generală comerț APPS 04/04/2020 10:34:40

29 1012600018328 Societate cu centru comercial (iclusiv eliberata 26248 M 03.02.2015 01.06.2017


răspundere limitată SOGLAS cafenea), SEC.BOTANICA,
INVEST cu sediul: SEC.RISCANI, Decebal bd., 99, supt-T
Grigore Vieru bd., 8, of.48; /19464/10027; program de
conducator: Frija; telefon: ; cod lucru: 09:00-21:00
fiscal: 1012600018328

30 1003600055800 Societate cu centru comercial, eliberata 7733 N 14.08.2012 14.06.2017


răspundere limitată LISENTE cu SEC.RISCANI, Moscova bd.,
sediul: SEC.RISCANI, Alecu 3, supt-T /845,4/845,4;
Russo str., 1/1; conducator: program de lucru: 09:00-
Artemiev Serghei; telefon: 21:00
877111; cod fiscal:
1003600055800

31 1002600001349 Societate pe centru comercial, eliberata 21977 P 24.07.2013 10.06.2017


acțiuni ZORILE cu sediul: SEC.BUIUCANI, Calea Ieşilor
SEC.BUIUCANI, Calea Ieşilor str., str., 8, supt-T /7280/7280;
8; conducator: Iacovlenco; program de lucru: 09:00-
telefon: 741994; cod fiscal: 20:00
1002600001349

32 1004601002266 Societate cu centru comercial, eliberata 1765 M 09.04.2015 23.01.2018


răspundere limitată TOWER SEC.RISCANI, Albisoara str.,
GROUP S.R.L. cu sediul: 4, supt-T /15189/11184.7;
SEC.CENTRU, Pușkin str., 32; program de lucru: 09:00-
conducator: Kilovaty; telefon: 21:00
923924; cod fiscal:
1004601002266

33 1009600034973 Societate cu centru comercial, eliberata 7128 N 15.02.2013 15.02.2018


răspundere limitată MURIMAR- SEC.RISCANI, Kiev str.,
GRUP cu sediul: SEC.RISCANI, 16/1, supt-T /1235,9/950;
Kiev str., 16/1; conducator: program de lucru: 09:00-
Murtazaliev; telefon: ; cod 21:00
fiscal: 1009600034973

34 1006600024030 Societate cu centru comercial, eliberata 9106 P 04.08.2015 30.11.2017


răspundere limitată BIOTEC- SEC.RISCANI, Moscova bd.,
PRIM S.R.L. cu sediul: 5, supt-T //606.2; program
SEC.BOTANICA, Independenței de lucru: 09:00-21:00
str., 14/3; conducator:
Chilimaru; telefon: ; cod fiscal:
1006600024030

35 1007600007070 Societate cu centru comercial, eliberata 7165 N 02.05.2013 02.05.2018


răspundere limitată BAIURTAN SEC.CIOCANA, Mihail
S.R.L. cu sediul: SEC.CENTRU, Sadoveanu str., 20/1, supt-
Mircea Eliade str., 10; T /1150/800; program de
conducator: Barbăneagră Iurie; lucru: 09:00-22:00
telefon: 626663; cod fiscal:
1007600007070

5
Direcția generală comerț APPS 04/04/2020 10:34:40

36 1003600005791 Societate pe centru comercial, eliberata 24825 P 27.01.2014 05.11.2018


acțiuni SUPRATEN cu sediul: SEC.CIOCANA, Meşterul
SEC.RISCANI, Petricani str., 84; Manole str., 14/1, supt-T /
conducator: Tricolici Nicolae; 9598,4/5601,3; program
telefon: 268007; cod fiscal: de lucru: 08:00-20:00
1003600005791

37 1006600026816 Societate cu centru comercial (135 eliberata 7151 N 17.02.2014 17.02.2017


răspundere limitată MERCURIU- secții comerciale în
CENTRU CENTRUL COMERCIAL interior), SEC.CENTRU,
cu sediul: SEC.CENTRU, Armenească str., 54, supt-T
Armenească str., 54; /1237,2/1237,2; program
conducator: Sîrbu; telefon: de lucru: 08:00-19:00
211058; cod fiscal:
1006600026816

38 1012600033990 Societate cu centru comercial, eliberata 2252 N 01.04.2014 01.04.2017


răspundere limitată PANALIC SEC.BOTANICA, Decebal
PRIM cu sediul: OR.ANENII NOI, bd., 6, supt-T
Chisinăului str., 84; conducator: /10433/5342; program de
Panfilov Alic; telefon: ; cod lucru: 08:00-22:00
fiscal: 1012600033990

39 1003600004727 Societate cu centru comercial, eliberata 17528 N 13.05.2014 13.05.2019


răspundere limitată COLIZEI SEC.CENTRU, Tighina str.,
VECHI S.R.L. cu sediul: 42, supt-T /3127/3127;
SEC.CENTRU, Tighina str., 42; program de lucru: 08:00-
conducator: Cecan; telefon: ; 18:00
cod fiscal: 1003600004727

40 1003600031671 Societate cu centru comercial, eliberata 9134 M 21.09.2015 31.12.2016


răspundere limitată LEVITRANS SEC.BOTANICA, Muncești
cu sediul: SEC.CENTRU, șos., 290A, supt-T
Arheolog Ion Casian-Suruceanu /1347.6/1347.6; program
str., 11/2; conducator: Levința de lucru: 08:00-20:00
Olga; telefon: 857128; cod
fiscal: 1003600031671

41 1013600041330 Societate cu centru comercial, eliberata 3109 P 10.07.2015 31.12.2016


răspundere limitată BULGAR SEC.CENTRU, Tighina str.,
COMPLEX cu sediul: 65, supt-T /2172/2172;
SEC.RISCANI, Vasile Alecsandri program de lucru: 09:00-
str., 133; conducator: Zavatin 20:00
V.; telefon: ; cod fiscal:
1013600041330

42 1003600158653 Societate cu centru comercial, eliberata 18491 N 24.09.2014 24.09.2019


răspundere limitată PALMIRA- SEC.CIOCANA, Mihail
AD S.R.L. cu sediul: Sadoveanu str., 21, supt-T /
SEC.BOTANICA, Dacia bd., 44; 1988,8/1868; program de
conducator: Arhiliuc; telefon: lucru: 09:00-21:00
770910; cod fiscal:
1003600158653

6
Direcția generală comerț APPS 04/04/2020 10:34:40

43 1003600126427 Societate cu Centru comercial, eliberata 30361 N 17.12.2014 17.12.2019


răspundere limitată FIDESCO SEC.BOTANICA, Decebal
PLUS S.R.L. cu sediul: bd., 23/1, supt-T
SEC.BOTANICA, Decebal bd., 23; /2180/2180; program de
conducator: Ganenco Raisa; lucru: 09:00-21:00
telefon: 503112; cod fiscal:
1003600126427

44 1014600019466 Societate cu centru comercial, eliberata 30892 C 30.01.2015 30.01.2020


răspundere limitată CENTRUL SEC.BOTANICA, Decebal
COMERCIAL JUMBO cu sediul: bd., 23/1, supt-T
SEC.CENTRU, Pușkin str., 32; /7868.9/7868.9; program
conducator: Dobînda Liudmila; de lucru: 09:00-21:00
telefon: 022232990; cod fiscal:
1014600019466

45 1015600007619 Societate cu Centu comercial, eliberata 31813 N 07.04.2015 10.03.2018


răspundere limitată ARUZ SEC.RISCANI, Alexandru cel
SERVICE cu sediul: Bun str., 26a, supt-T
S.DUMBRAVA, Mihai Boţ str., /297,2/265; program de
63; conducator: Macovei Ion; lucru: 07:00-18:00
telefon: ; cod fiscal:
1015600007619

46 1003600042004 Societate cu centru comercial, eliberata 22517 N 27.04.2015 31.01.2016


răspundere limitată LINELLA cu SEC.CIOCANA, Profesor Ion
sediul: SEC.CIOCANA, Mircea cel Dumeniuk str., 12, supt-T /
Bătrin bd., 11/6; conducator: 1020/1020; program de
Bucicov Dumitru; telefon: lucru: 09:00-21:00
890927; cod fiscal:
1003600042004

47 1003600042004 Societate cu centru comercial, eliberata 22523 P 20.07.2015 31.08.2017


răspundere limitată LINELLA cu SEC.BUIUCANI, str. Onisifor
sediul: SEC.CIOCANA, Mircea cel Ghibu, 7/2, supt-T
Bătrin bd., 11/6; conducator: /525.6/260; program de
Bucicov Dumitru; telefon: lucru: 09:00-21:00
890927; cod fiscal:
1003600042004