Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Grupa: mare
Domeniul de activitate:Știință
Subiectul : Fenomene ale naturii
Tipul de activitate: Evaluare
Scop: Această activitate este valoroasă prin faptul că îi ajută pe copii să identifice fenomene ale
naturii ,să înţeleagă şi să stabilească din ce cauze se produc, să facă asocieri între factorii de mediu şi
anotimpuri.
Dimensiuni ale dezvoltarii:
- Caracteristici structurale și functionale ale lumii inconjuratoare;
- Mesaje orale în diverse situații de comunicare.
Comportamente vizate:
- Evidentiaza caracteristicile unor obiecte localizate in spatiul inconjurator;
- Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pamantului si Spatiului;
- Demmonstreaza capacitate de comunicare clara a unor idei, nevoi, curiozitati,
actiuni, emotii proprii.
Obiective:
-să-și dezvolte capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a fenomenelor naturii ;stimularea interesului
pentru investigarea acestora în scopul explicării schimbărilor şi transformărilor din mediul înconjurător.
-să recunoască şi să identifice fenomene ale naturii (vânt,viscol,ploaie,ninsoare,îngheţ, grindină, fulger,
tunet, trăsnet, furtună) în momentul producerii lor;
-să cunoască modul de producere a fenomenelor şi efectele acestora asupra mediului;
-să identifice caracteristicile anotimpurilor ;
-să observe şi să enumere modificările apărute în natură ( cele care însoţesc fenomenul)
-să comunice impresii , idei având la bază percepţile anterioare.
Managementul resurselor:
I. Resurse procedurale :(metode,procedee de lucru)
-activitatea individuală ,
-jocul de rol ,
-lucrul în echipă ,
-ciorchinele,
-diagrama venn,
-brainstorming-ul
- exerciţiul,
-conversaţia ,
II. Resurse materiale:
-imagini ,fişe de lucru,texte suport ,hârtie de scris ,carioca
III. Resurse umane: 30 copii
IV. Resurse temporale: 30 minute

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

1.MOMENT ORGANIZATORIC

2.VERIFICAREA CUNOSTINTELOR
3.DOBANDIREA CUNOSTINTELOR
a) ETAPA I - EVOCAREA – 10 min.
Branistorming : idei, păreri care sunt sugerate de imaginile prezentate(zi însorită,fulger, ploaie) . În această
etapă copiii vor fi stimulaţi să-şi folosească experienţa anterioară combinată cu percepţia senzorială .Se anunţă
tema şi obiectivele.
Grupa de copii va fi împărţită în trei subgrupe (echipe), fiecare echipă având sarcină de lucru diferită: să
clasifice fenomenele naturii în funcţie de analizatorul cu care le percep
Copiii din echipă se consultă apoi rezolvă sarcina de lucru oral .Educatoarea notează fiecare răspuns
primit de la echipe.
CE SE VEDE ? CE SE AUDE ? CE SE SIMTE ?
Ploaia, picăturile de tunetul trăsnetul răceala zăpezii, şi a gheţii ,
apă, soarele, fulgerul, vâjâitul vântului , gerul , frigul ,picăturile de
fulgii de zăpadă,ceaţa, tornada,uraganul, ploaie,răcoarea nopţilor,căldura
ninsoarea,gheaţa,bruma, foşnetul frunzelor soarelui,canicula,furtuna,vântul
lapoviţa,roua,norul, mişcate de vânt, (te împinge face să-ţi lăcrimeze
grindina ,chiciura pro- scârţâitul zăpezii ochii, te împiedică la respirat)
moroaca, furtuna, îngheţate,vuietul furtunii,
ţurţurii de gheaţă,troiene căderea ţurţurilor de gheaţă,
de zăpadă norii duşi de ropotul ploii,grindina ,
vânt,freamătul frunzelor,
furtuna de nisip în deşert.
b)ETAPA II – REALIZAREA SENSULUI – 10 min.
Se folosesc drept texte suport pentru ”Furtuna şi Ceaţa” .Se lucrează frontal utilizându-se procedeul
CIORCHINELE .Se prezintă conținutul, după care se pune întrebarea:
”Ce fenomene ale naturii sunt prezentate în texte? ”
Se trasează sarcina de lucru :”NUMIŢI FACTORII NATURALI CARE AU LEGĂTURĂ CU STAREA
VREMII! ”

Vapori(nori) vântul(mişcarea aerului)


Picături de ploaie – APA vijelie căldură
tornadă Prezenţa lui
Gheaţa uragan caniculă
AERUL
Zăpada SOARELE
frig
STAREA VREMII
Bruma Absenţa lui ger

Ceaţa îngheţ

Roua Anotimpuri

Lapoviţa iarnă primăvară vară toamnă


Fenomene specifice fiecărui anotimp

Ninsoare Trăsnet
Ploaie Îngheţ Tunet
Grindină Curcubeu
Dezgheţ Fulger

Educatoarea notează răspunsurile copiilor şi trasează linii între toate ideile care par a fi conectate.
DIAGRAMA VENN:
APLICAŢIE PRACTICĂ:se lucrează pe echipe ,fiecare echipă va avea un nume:
I-„Norii” ; II- „Fulgii de nea” ; III „Picăturile de ploaie” ; IV „Fulgerele” şi va
Cuprinde câte cinci copii .
COMUNICAREA SARCINII DE LUCRU:Priviţi cu atenţie fişele de lucru,identi-
ficaţi şi numiţi fenomenele naturii redate în imagini;desenează în diagrama albastră numai fenomenele specifice
anotimpului iarna;desenează în diagrama portocalie numai fe-
nomenele specifice verii;desenaţi în intersecţie numai elementele comune celor două anotimpuri.
Pentru copiii mai mici de vârstă se diferenţiată sarcina de lucru (trasaţi o săgeată
de la fenomen la diagrama corespunzătoare.
Lucraţi în echipă,prezentaţi lucrarea ,apoi apreciaţi-vă singuri colorând semnul adecvat.

c)ETAPA III. – REFLECŢIA – 10 min.

JOC DE ROL –JOC DE REPREZENTARE „LA OBSRVATORUL METEOROLOGIC”

ROLURI: meteorolog,vizitatori,educator,observatori.. Se oferă copiilor un scenariu şi sunt rugaţi să


aplice situaţia. Observatorii sunt invitaţi să fie atenţi la modul în care fiecare jucător s-a identificat cu
personajul.
EDUCATOAREA: - „La ce credeţi că ne folosesc informaţiile dobândite până în prezent?” Răspuns:
(Să recunoaştem fenomenele atunci când se produc,să ne ferim de fenomenele care ne pot afecta sănătatea
şi(sau) viaţa ,să ne îmbrăcăm adecvat vremii .
-„Cum ne apărăm de fenomenele periculoase?” Răspuns:(Ne adăpostim în locuri sigure,nu stăm sun
copaci când plouă,tună,ne îmbrăcăm corespun-zător anotimpului în care suntem,ne hidratăm pe vreme de
caniculă.
DUPĂ ACTIVITATE:
EXTENSIE:- „Ce alte lucruri pot fi învăţate pornind de la această temă?”
Anunţarea temei pentru activitatea următoare:
„CATASTROFE PRODUSE DE FENOMENE ALE NATURII”-(inundaţii, tornade,incendii,etc.).

NEVOI ŞI PLANURI INDIVIDUALE


Nume copii Au nivel de vârstă mai mic decât restul copiilor.
-În etapa„Evocare” vor forma echipa nr. I şi vor răspunde la întrebarea „Ce
văd?”
-În etapa „Realizarea sensului” vor avea sarcină diferenţiată la procedeul
„Diagrama Venn”, nu vor desena ci
vor trasa săgeţi spre diagrama corespunzătoare.
Nume copii -dispune de abilităţi intelectuale deosebite.
Va deţine rolul de meteorolog în jocul de reprezentare,deoare-
ce poate dezvolta idei dincolo de nivelul de colectare a informa-
ţiilor, poate crea situaţii,poate povesti, explica.