Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE

“NICOLAE BĂLCESCU”-SIBIU
LEADERSHIP ORGANIZAȚIONAL

PRACTICĂ
SIBIU 2019
1.Denumirea şi domeniul de activitate al organizţiei.

2.Scopul, misiunea, obiectivele organizaţiei.

3.Scurt istoric al organizatiei.

4. Reglementări legale care fundamentează activitatea


organizației.

5. Structura de relații interne (între compartimente).

6. Relații externe (cu alte organizații).

7. Stilul de leadership / Caracteristici ale leadershipului


în organizație.

8. Modalități de valorificare a activității /rezultatelor


organizației.

9. Aprecieri finale privind activitatea organizației.


1.Denumirea şi domeniul de lucru al organizţiei.

Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”


Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, continuatoarea traditiilor
educationale si institutionale a primei scoli militare de ofiteri din Romania, este institutia de
invatamant militar superior integrata in sistemul national de invatamant, cu autonomie
universitara garantata prin lege si cu personalitate juridica. De asemenea, este abilitata sa
organizeze si sa desfasoare programe de studii universitare, destinate formarii ofiterilor de
comanda pentru Fortele Terestre ale Armatei Romaniei si pentru alti beneficiari din sistemul
national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

2.Scopul,misiunea,obiectivele organizaţiei.

Misiunea Academiei Fortelor Terestre, ca universitate de educatie si cercetare


stiintifica, este de formare initiala si continua, la nivel universitar si postuniversitar, a
ofiterilor pentru toate armele si specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre,
precum si a specialistilor militari si civili pentru alti beneficiari interni si externi,
potrivit protocoalelor si contractelor incheiate.
In domeniul de cercetare stiintifica academia are misiunea de a dezvolta, inova si
transfera tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, in domeniul stiintelor,
precum si valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora.
Cu un management universitar adecvat, fundamentat pe principiul alocarii
resurselor in raport cu prioritatile si necesitatile reale de dezvoltare institutionala, cu o
colaborare eficienta cu membrii comunitatii academice in luarea deciziilor si
consultarea periodica a studentilor, si cu un colectiv de cadre didactice universitare si
instructori militari foarte bine pregatiti, Academia Fortelor Terestre este o institutie
puternica, capabila sa anticipeze schimbarile si sa ofere o educatie de inalta calitate
centrata pe student.

Obiective
Obiectivul fundamental:
Cresterea performantelor managementului educational specific formarii ofiterilor
de comanda in acord cu nevoile reale de profesionalizare a personalului din Fortele
Terestre si cerintele alinierii invatamantului militar superior la spatiul euro-atlantic si
maximizarea functionalitatii institutionale in contextul implementarii conceptiei de
transformare a invatamantului superior militar.

Obiective principale:
Asigurarea cadrului normativ si educational adecvat formarii ansamblului de
cunostinte generale si de specialitate, a competentelor specifice profesiei militare si a
atitudinilor civice descrise in Modelul absolventului;
Elaborarea strategiilor de optimizare a proceselor organizationale pe fundamentul
standardelor de evaluare a calitatii promovate de ARACIS, a standardelor de
performanta asumate de Armata Romaniei in raporturile cu celelalte state membre
NATO si a rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniile de interes(educational,
organizational, militar);
Utilizarea optima a resurselor alocate si/sau atrase pentru restructurarea si
modernizarea bazei materiale a invatamantului in corelatie cu necesitatile formative si
cu cerintele solicitate pentru autorizarea de functionare provizorie ca institutie
organizatoare de studii universitare de masterat.

3.Scurt istoric al organizatiei.

Actul de nastere al Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, succesoare si


continuatoare a traditiilor militare si educationale ale primei scoli militare romanesti, a fost
dat prin Porunca Domneasca nr. 36, din 13 iunie 1847, a domnitorului Gheorghe Bibescu.
Infiintarea primei scoli militare de ofiteri la Bucuresti a reprezentat un moment important al
dezvoltarii societatii romanesti.
Fondarea acestui organism menit sa formeze viitorii ofiteri ai armatei a avut in spate
munca si geniul unor oameni care au intuit dezvoltarea ulterioara a Tarilor Romane. Meritul
deosebit a revenit unor mari oameni ai epocii, precum generalul Gheorghe Magheru,
generalul Christian Tell, colonelul Ion Voinescu si, desigur, domnitorul Gheorghe Bibescu.
Nu in ultimul rand, un merit deosebit a avut marele istoric, patriot, revolutionar si ganditor
militar Nicolae Balcescu. Nu intamplator scoala militara a primit denumirea de Nicolae
Balcescu in anul 1952.
Demersul constituirii unei scoli militare in Tara Romaneasca nu a ramas fara ecouri in spatiul
romanesc. In Moldova, domnitorul Grigore Alexandru Ghica, spirit cu manifestari si atitudini
prounioniste, a inceput o serie de reforme menite sa modernizeze ostirea. Pregatirile facute de
domnul moldovean, in sensul constituirii unei scoli militare, au durat cativa ani. Desi initiata
de domnitorul Grigore Ghica „Scoala regimentara provizorica” a luat fiinta abia in anul
urmator, la Iasi, prin Hrisovul nr. 41, din 17 februarie, dat de Caimacamia Principatului
Moldovei. In anul 1858 prin Inalta Porunca, din 2 octombrie, „Scoala militara provizorica” s-
a reorganizat in „Scoala regimentara de ofiteri” pe patru clase.
Existenta celor doua scoli militare de la Bucuresti si Iasi a intrat intr-o noua etapa odata cu
formarea statului national roman modern, prin Unirea Moldovei si Tarii Romanesti in anul
1859. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a acordat o mare importanta educarii si pregatirii
tinerilor militari dupa noile conceptii ale epocii. Astfel ca, una dintre primele masuri luate de
catre Cuza a fost aceea de a unifica cele doua scoli din Moldova si Tara Romaneasca intr-una
singura, cu sediul la Bucuresti. Masurile de unificare a celor doua scoli militare de la
Bucuresti si Iasi au fost luate prin „Regulamentul scolii militare din Bucuresti”, aprobat de
domnitor la 30 martie 1860 si Inaltul Ordin de Zi nr. 204 din 22 iulie 1861. Scoala unificata
si-a inceput activitatea in septembrie 1862 intr-un local de pe „Ulita Targovistei”, avand
profesori cu experienta si foarte respectati, bucurandu-se si de supravegherea atenta a
ministrului de razboi.
Dupa incheierea Razboiului de Independenta, scoala a intrat intr-un amplu proces de
modernizare. Prin Regulamentul din 1879 s-a stabilit denumirea de Scoala Militara de
Infanterie si Cavalerie, iar durata studiilor de doi ani. Un nou regulament de functionare a fost
aprobat, prin decret, de la 1 septembrie 1886. S-a stabilit ca „elevii erau impartiti in trei sectii:
sectia pregatitoare pentru artilerie si geniu, sectia pentru infanterie si sectia pentru cavalerie”.
Tot prin acest decret, denumirea institutiei a devenit Scoala de Ofiteri adoptata la 15
noiembrie 1885 si mentinuta pana in anul 1890.
In anul 1900 au avut loc noi modificari in structura organizatorica a invatamantului si in
pregatirea elevilor. In noul Regulament al scolii se preciza ca rolul acesteia era de a forma
ofiteri pentru trei specialitati militare: infanterie, cavalerie si administratie.
In anul 1910, un nou Regulament al „scoalelor” militare unifica normele de desfasurare a
invatamantului militar pentru toate institutiile de acest gen. Pentru prima data intr-un singur
articol normativ au fost incluse toate chestiunile referitoare la pregatirea ofiterilor activi si a
celor de rezerva. A ramas in vigoare pana la Primul Razboi Mondial. Cu foarte mici
modificari, organizarea scolii a avut aceeasi configuratie si in anii neutralitatii Romaniei.
Programele de invatamant puneau un accent mai mare pe cunostintele practice. Intre anii
scolari 1914-1915 si 1915-1916 scoala a dat un numar de 648 de ofiteri.
Intrarea Romaniei in Primul Razboi Mondial si evolutia nefavorabila a actiunilor militare in
lunile septembrie – octombrie 1916 pe fronturile din Transilvania si Dobrogea au determinat
ca Marele Cartier General sa ordone evacuarea scolii in Moldova. Scoala de Infanterie a fost
evacuata la Botosani, in octombrie 1916 si a revenit la Bucuresti, la inceputul anului scolar
1918-1919, ingloband in acel an si Sectia de geniu.
Constituirea Romaniei Mari a determinat sporirea numarului de unitati si mari unitati militare,
corespunzator nevoilor rezultate din noile realitati si incadrarea lor cu ofiteri. Si cum Scoala
Militara de Ofiteri de Infanterie nr. 1 din Bucuresti nu putea face fata unei asemenea cerinte,
s-a decis ca este necesar a se infiinta o a doua institutie de invatamant cu acelasi profil, la
Sibiu.
Pe baza propunerii Ministrului de Razboi, generalul Ioan Rascanu, regele Ferdinand a dat
Decretul nr. 5376/1920, in care la art. 1 se preciza: „Se infiinteaza, la Sibiu, pe ziua de 1 iulie
1920, a doua scoala militara de infanterie (...)”. La conducerea scolii a fost numit locotenent-
colonelul Cristea Vasilescu (comandant intre 1920-1928), ofiter de stat major, veteran din
Primul Razboi Mondial. Tot atunci, scolii i s-a inmanat Drapelul de lupta. Cele doua scoli
militare de ofiteri au functionat in paralel la Bucuresti si Sibiu pana in anul 1932, cand acestea
au fost unificate.
Prin Inaltul Decret nr. 2198/1932 se dispunea ca Scoala Militara de Infanterie nr. 1 Bucuresti
sa fuzioneze cu Scoala Militara de Infanterie nr. 2 Sibiu, iar noua institutie sa poarte numele
Scoala de Ofiteri de Infanterie „Principele Carol”. Incepand din anul 1932, Scoala de Ofiteri
din Sibiu a ramas singura institutie de invatamant care pregatea ofiteri in arma infanterie.
Activitatea scolii a fost perturbata odata cu evenimentele produse prin Dictatul de la Viena
din tragicul an 1940. Institutia a primit denumirea de Scoala Militara de Ofiteri de Infanterie
si a fost mutata in Garnizoana Bucuresti, spatiile apartinand scolii fiind puse la dispozitia
clinicilor universitare evacuate din Cluj si mutate la Sibiu. Timp de doi ani, pana in aprilie
1942, scoala a functionat cu structurile de comanda si un batalion, in localul vechi din Dealul
Spirii, iar cu al doilea batalion intr-un pavilion din cazarma vanatorilor de munte de la
Cotroceni. In aprilie 1942, din cauza bombardamentelor aeriene, institutia a fost dislocata in
localitatea Zarnesti, judetul Brasov, unde s-a instalat in localurile scolilor si in cateva cladiri
mai reprezentative, iar personalul militar si civil, precum si elevii in cantonament la locuitori.
Scoala revine la Sibiu in vara anului 1945 si reocupa vechile cladiri cedate in anul 1940. Dupa
incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, scoala militara de la Sibiu a intrat intr-un
amplu proces de reorganizare. In anul 1951, institutia a primit denumirea de Scoala Militara
de Ofiteri de Infanterie nr. 1 Sibiu pentru ca din 13 decembrie 1952 sa primeasca in
denumirea sa numele marelui istoric Nicolae Balcescu, devenind Scoala Militara de Infanterie
„Nicolae Balcescu”.
La 1 iulie 1961 institutia a fost reorganizata, in cadrul scolii din Sibiu intrand scolile de
artilerie, geniu, transmisiuni, chimie si intendenta. Noua institutie a primit numele de Scoala
Militara de Ofiteri „Nicolae Balcescu”. Tot atunci, institutia s-a mutat in actuala locatie, unde
functioneaza si astazi.
La data de 20 octombrie 1969, ca urmare a recunoasterii meritelor cadrelor didactice pentru
munca depusa in educarea atator generatii de elevi, Drapelul de lupta al scolii militare a fost
decorat prin Decretul nr. 708 al Consiliului de Stat cu Ordinul „Steaua R.S. Romania”, clasa a
II-a, iar prin Decretul nr. 126 din 7 mai 1977 i s-a conferit Ordinul „Tudor Vladimirescu”,
clasa a II-a.
Dupa 1970, scoala a intrat intr-o perioada de reorganizare. Prin desfiintarea Directiei
Invatamantului Militar, institutia a trecut in subordinea Comandamentului Infanteriei si
Tancurilor. La 1 decembrie 1970, elevii si cadrele din arma artilerie au fost mutati in localul
din strada Arges (vechea cazarma a infanteriei), reinfiintandu-se Scoala Militara de Ofiteri
Activi de Artilerie „Ioan Voda”. Peste doi ani, la 3 ianuarie 1972, elevii si cadrele din arma
transmisiuni s-au separat in localul din strada Revolutiei, unde s-a reinfiintat Scoala Militara
de Ofiteri Activi de Transmisiuni. Prin ordinul ministrului apararii nationale elevii si cadrele
din arma geniu, pionieri, constructii, drumuri si poduri, cai ferate au fost mutati in garnizoana
Ramnicu Valcea, unde s-a reinfiintat Scoala Militara de Ofiteri Activi de Geniu.
Din 1978 si pana in august 1991, Scoala Militara de Ofiteri Activi „Nicolae Balcescu” a
pregatit cadre in armele si specialitatile: infanterie, graniceri, chimie, intendenta si finante.
Din august 1991 specialitatile intendenta si finante s-au constituit intr-o scoala de sine
statatoare, functionand in cladirile din Calea Dumbravii din Sibiu.
Tot in aceasta perioada, din 26 aprilie 1973, scoala militara din Sibiu a fost prima institutie
care a pregatit ofiteri si subofiteri din randul femeilor in cadrul „Cursului de cadre active de
femei ofiteri si subofiteri”.
Un serios salt calitativ in ceea ce priveste misiunea si activitatea institutiei militare sibiene s-a
realizat prin transformarea sa in institut militar de invatamant superior, conform Hotararii
Guvernului Romaniei nr. 190 din 22 martie 1991, primind denumirea de Institutul Militar de
Infanterie, Graniceri si Chimie „Nicolae Balcescu”.
La incheierea anului universitar 1991-1992, datorita trecerii armei graniceri la Ministerul de
Interne, incepand cu 7 decembrie 1992 se radiaza expresia „Graniceri” din denumirea
institutului, acesta devenind Institutul Militar de Infanterie si Chimie „Nicolae Balcescu”.
In conformitate cu Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 42 din 13 iunie 1995
si in baza O.G. 26/04.07.1995, al ministrului apararii nationale, privind conceptia reformei
invatamantului militar, ca urmare a reorganizarii acestuia, incepand cu data de 15 iulie 1995
s-a constituit Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Balcescu”, cu sediul la Sibiu, inlocuind
Institutul Militar de Infanterie si Chimie „Nicolae Balcescu”. Academia era subordonata
Statului Major al Trupelor de Uscat.
Infiintarea, la Sibiu, a acestei noi institutii de invatamant superior se inscrie pe linia reformei
invatamantului militar, reforma absolut necesara in etapa pe care o traversa societatea
romaneasca atunci. Aceasta institutie, integrata in sistemul national de invatamant de nivel
universitar de lunga durata avea misiunea de a asigura pregatirea stiintifica fundamentala de
baza a viitorilor ofiteri, in vederea continuarii studiilor in scolile de aplicatie si formarea lor
pentru prima functie in urmatoarele arme: infanterie, tancuri, artilerie, transmisiuni, geniu,
chimie, auto, topogeodezie, intendenta si finante.
Misiunea Academiei Trupelor de Uscat, in noua sa structura, era aceea de a pregati viitorii
ofiteri-conducatori de organizatii militare in profilul categoriei forte armate, potrivit
modelului proiectat, pe un solid fundament stiintific de nivel universitar. Absolventilor li se
acorda licenta in stiinte militare, primul grad de ofiter (sublocotenent) si li se asigura procesul
de specializare initiala in arme si pregatirea pentru prima functie.
Prin noua denumire a categoriilor de forte (Forte Terestre in loc de Trupe de Uscat), data de
Statul Major General prin Ordinul nr. G-2/008 din august 2000, institutia incepe sa
functioneze de la aceasta data sub denumirea de Academia Fortelor Terestre „Nicolae
Balcescu”, denumire pastrata si astazi.
La 23 aprilie 2002 a fost acreditat temporar programul de studii universitare „Managementul
organizatiei”, in cadrul domeniului de studii „Stiinta si securitate militara”, iar din 30 iunie
2003 au fost autorizate provizoriu programele de studii universitare „Managementul
economico-financiar” in cadrul domeniului de studii „Stiinte militare” si „Administratie
publica” in cadrul domeniului de studii „Stiinte administrative”. Toate cele trei programe
universitare au fost acreditate la 30 iunie 2010.
La 13 iunie 2007 s-au implinit 160 de ani de la infiintarea primei scoli militare romanesti in
Tara Romaneasca. Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, ca pastratoare si
continuatoare a traditiilor primei scoli militare romanesti, a pus la loc de cinste acest
eveniment prin organizarea de ceremonii militare, simpozioane, festivitati de premiere. Cu
aceasta ocazie, in cadru festiv, in Piata Mare a Sibiului, Drapelul de lupta al Academiei a fost
decorat cu Ordinul „VIRTUTEA MILITARA” in Grad de Cavaler. De asemenea, pe cladirea
Comandamentului Academiei a fost dezvelita o placa de marmura dedicata celor 160 de ani
de invatamant militar. La ceremonia de dezvelire a placii aniversare printre numerosii invitati
de rang inalt s-au numarat Corneliu Dobritoiu – Secretar de Stat si sef al Departamentului
pentru Politica de Aparare si Planificare din Ministerul Apararii, general-locotenent dr. Sorin
Ioan – loctiitorul Sefului SMG, general-locotenent dr. Teodor Frunzeti – seful SMFT,
general-maior dr. Ioan Ciupei – comandantul Corpului 4 Armata, generali si ofiteri cu functii
importante in structurile superioare ale armatei.
In anul 2010 s-a incheiat procesul de acreditare institutionala a Academiei Fortelor Terestre
„Nicolae Balcescu”. In urma acestei evaluari, institutia a primit din partea A.R.A.C.I.S., la 10
iunie 2010, calificativul GRAD DE INCREDERE RIDICAT. La 11 august 2010, academia a
primit acreditarea programelor de masterat „Leadership organizational”, „Managementul
capabilitatilor organizationale” si „Management si tehnologie”.
Ca urmare a evaluarii la care a fost supusa institutia noastra, la 5 septembrie 2011, Academia
Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” a fost incadrata in categoria Universitate de Educatie si
Cercetare de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
De asemenea, in perioada 21-23 noiembrie 2012, respectiv 18-20 februarie 2013, Academia
Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” a fost supusa evaluarii de catre European University
Association. Ca urmare a rezultatelor academice remarcabile obtinute, institutia noastra a
primit, la 17 decembrie 2013, titlul de BEST REGIONAL UNIVERSITY, iar rectorul titlul de
BEST MANAGER OF THE YEAR din partea celor de la Europe Business Assembly (EBA).
La 26 februarie 2015 programul de studii universitare „Management economico-financiar” a
fost reacreditat, iar programul de studii „Managementul comunicatiilor militare” a fost
autorizat sa functioneze. In perioada 9-14 iunie 2015 in institutie s-au desfasurat lucrarile
International Military Academic Forum. In anul 2016 s-a incheiat procesul de reacreditare
institutionala a Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”. In urma acestei evaluari,
institutia a primit din partea A.R.A.C.I.S., la 31 martie 2016, calificativul GRAD DE
INCREDERE RIDICAT, pentru perioada 2016-2021.
Existenta scolii militare, azi Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, se impleteste cu
istoria constituirii si cresterii Romaniei moderne. Generatiile de ofiteri, care au absolvit scoala
militara, au marcat fundamental destinele acestei tari pe parcursul dezvoltarii sale pana in
zilele noastre. Conceptia de formare si dezvoltare profesionala a ofiterilor in Armata
Romaniei a implicat reproiectarea procesului de formare, in acord cu exigentele promovate la
nivelul statelor europene prin Procesul Bologna. Elaborarea curriculumului educational pe
domenii de studii universitare de licenta si diferentierea standardelor pe niveluri de instruire
(studii universitare de licenta si de masterat) au constituit noi provocari si au deschis
oportunitati pentru transformarea Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” intr-un
centru de excelenta in domeniul educational si al cercetarii stiintifice.
Nu trebuie uitat ca, la marile evenimente ale istoriei moderne si contemporane a Romaniei,
scoala de ofiteri a participat activ. Scoala si-a dat si ea tributul de sange pentru ca Romania sa
isi pastreze integritatea si independenta nationala mult ravnita de romani. Pe timpul marilor
conflagratii mondiale,17 profesori si elevi ai scolii au cazut la datorie pe campul de lupta.

4. Reglementări legale care fundamentează activitatea


organizației.
Instituția își desfășoară activitățile în baza următoarelor reglementări legale:
- Academia este înfiinţată în baza prevederilor H.G. nr. 616/11.08.1995 privind modificarea şi
completarea H.G. nr. 190/1991 privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute
militare de învăţământ şi acreditată instituţional conform Certificatului nr. 54/2010 emis de
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, clasificată în categoria
universităţilor centrate pe educaţie şi cercetare ştiinţifică, potrivit prevederilor OMECTS nr.
5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor.
- Academia organizează şi desfăşoară, pe cicluri de studii, programe de studii universitare
aprobate de Ministerul Apărării Naţionale şi acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu
conform legii, respectiv programe de studii postuniversitare aprobate de Ministerul Apărării
Naţionale şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
- LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (Prezenta lege asigură cadrul pentru
exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învățătură pe tot
parcursul vieții. Legea reglementează structura, funcțiile, organizarea și funcționarea
sistemului național de învățământ de stat, particular și confesional.)

5. Structura de relații interne


Ȋn organigrama unității militare vom întâlni subdiviziuni cu rol de coordonare sau de execuție,
precum și subdiviziuni cu rol administrativ. Primele au ponderea ierarhică cea mai mare și
poartă denumirea generică de subunități (batalion-divizion, companie-baterie, pluton-echipaj).
Celelalte se regăsesc sub forma unor servicii, birouri sau compartimente. Ca și în cazul
organizației militare în ansamblul ei și între subdiviziunile unității militare se stabilesc relații
formale de autoritate (ierarhice, funcționale și de stat major), de cooperare (între
subdiviziunile și posturile situate pe același nivel) și de control (între organele de conducere și
celelalte subdiviziuni). Ponderea cea mai mare o au relațiile ierarhice și cele funcționale.
Deci, relațiile ierarhice sunt raporturi de subordonare, care se stabilesc între diferite niveluri
ierarhice, iar relațiile funcționale se stabilesc între două subdiviziuni organizatorice, dintre
care una are asupra celeilalte autoritate funcțională, concretizată prin transmiterea de
regulamente, proceduri, indicații din domeniu sau de specialitate.
Ȋn mod corespunzător, la nivel individual, se stabilesc relații organizatorice formale între
titularii de posturi. Ȋn grupul militar relațiile interpersonale se manifestă cel mai frecvent ca
raporturi șef-subordonat. Ele reflectă specificul funcțional al sistemului militar. Subordonarea
necondiționată în raporturile dintre șefi și subordonați este riguros reglementată prin normele
ierarhiei, autorității și disciplinei militare. Aceste raporturi se stabilesc atât în plan formal
(normate prin diverse reglementări), cât și informal, spontane, dependente în mare măsura de
factori psihologici individuali. Ȋncărcătura lor pozitivă sau negativă poate influența
funcționalitatea grupului prin stări tonice sau conflictuale.

6.Relaţiile externe cu alte organizații.


In ceea ce priveste activitatea de relatii internationale, Academia Fortelor
Terestre “Nicolae Balcescu” desfasoara, pe langa mobilitatile de studenti,
personal didactic si instructori militari, in cadrul programelor Erasmus + si
Emilyo (Erasmus militar), o serie de alte activitati menite sa creasca notorietatea
institutiei noastre in randul academiilor si universitatilor militare din spatiul
European.
Participarea la diferitele evenimente culturale, sportive sociale sau de alta
natura din viata institutiilor noastre partnere din Europa si nu numai, percum si
primirea vizitelor din strainatate, au dus si duc in continuare la o intarire a
relatiilor de colaborare interinstitutionala, precum si la o mai buna cunoastere
reciproca in ceea ce priveste cultura, traditiile, obiceiurile, sistemele de valori din
diferite zone ale batranului continent, dar si de peste ocean.

CULP

Programul Cultural Understaning and Language Proficiency (CULP) reprezinta un


program prin care cadetii americani de la Centrul de Instruire a Ofiterilor in Rezerva
(Reserved Officers Training Core) din Kentuky SUA, participa la un stagiu depregatire in
institutia noastra.
In cadrul acestui program cadetii americani, alaturi de studentii nostri participa la o
serie de activitati educationale, de instruire, culturale, sportive si de socializare, prin care isi
impartasescu unii altora informatii legate de sistemul de pregatire din institutiile de care
apartin, cultura, si traditiile locale.
Acest program reprezinta de asemenea, un bun prilej pentru studentii nostri de a-si
imbunatati competentele de exprimare in limba engleza si o modalitate de a-si creste
increderea de sine in abordarea relatiilor cu parteneri internationali.
7. Stilul de leadership / Caracteristici ale leadershipului în organizație.
8. Modalități de valorificare a activității /rezultatelor organizației.

9. Aprecieri finale privind activitatea organizației.