Sunteți pe pagina 1din 2

AGRESIVITATEA ÎN MEDIUL ȘCOLAR.

FORME DE MANIFESTARE, FACTORI


FAVORIZANȚI, STRATEGII DE GESTIONARE A FENOMENULUI
Cuprins
Introducere
Rezumat
Cap. I DELIMITĂRI CONCEPTUALE
I.1 CONCEPTUL DE AGRESIVITATE
I.2 AGRESIVITATEA ÎN MEDIUL ȘCOLAR
Cap. II TEORII ALE AGRESIVITĂȚII
II.2 FACTORI FAVORIZANȚI ȘI FORME DE MANIFESTARE
II.3 STRATEGII DE GESTIONARE A AGRESIVITĂȚII – PREVENȚIE ȘI
COMBATERE
Cap. III Metodologia cercetarii
III.1. Scopul si Obiectivele cercetarii
III. 2. Ipotezele cercetării
III. 3. Lotul si organizarea cercetării
III.4. Metodele și tehnicile utilizate în cercetare
Cap. IV Prezentarea, analiza și interpretarea rezultatelor cercetării
Concluzii
Bibliografie
Anexe
Cap. III Metodologia cercetarii
III.1. Scopul si Obiectivele cercetarii

Ne propunem ca scop analiza fenomenului, a formelor de manifestare și a factorilor


favorizanți agresivității în mediul școlar românesc și elaborarea unor recomandări de prevenție și
combatere a acestui fenomen pe palierele învățământului preuniversitar și anume ciclul primar –
gimnazial – liceal.
În concordanță cu cele de mai sus, au fost formulate următoarele obiective:
 Identificarea formelor de agresivitate în sistemul de învățământ –cauze și strategii de
combatere – cu rol de a obține soluții de prevenire și combatere a acestui fenomen la
nivel școlar;
 Depistarea tipurilor de relații de tip agresiv manifestate între adult și școlar –
preadolescent – adolescent;
 Elaborarea unor recomandări de prevenție și combatere, destinate cadrelor didactice,
consilieri școlari, părinți.

III. 2. Ipotezele cercetării


1. Presupunem că evoluția școlară pe palierele primar-gimnazial-liceal aduce modificări
în tipurile și conținuturile relațiilor din contextul școlar, existând posibilitatea ca
fenomenul de agresivitate să crească proporțional
2. Presupunem că elaborarea unor strategii de prevenție și combatere adecvate nivelurilor
de varstă să ducă la diminuarea fenomenului de agresivitate

III. 3. Lotul si organizarea cercetării


Pentru a putea identifica fenomenele de agresivitate și formele de manifestare, precum
și cauzele, soluțiile posibile de prevenție și combatere, intervenție, vom implica în cercetarea
noastră elevi, părinși, cadre didactice, consilieri școlari, psihologi.
Eșantioanele alese vor fi elevii de pe cele trei paliere primar-gimnazial-liceal – din
cadrul LPS Nicolae Rotaru Constanța, părinții și cadrele didactice din acest liceu.

III.4. Metodele și tehnicile utilizate în cercetare


În cadrul demersului investigativ privind fenomenul de agresivitate vom utiliza în
cadrul strategiei de cercetare următoarele metode și tehnici:
 Analiza documentară ( legislație în domeniu)
 Ancheta prin chestionar
 Ancheta prin interviuri de grup și individuale
 Studiu ce caz