Sunteți pe pagina 1din 8

Constantin OPRAN

Prof.univ.dr.MSc.ing.

Analiza financiară a proiectelor

Bucureşti 2019
ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
Facultate de Comunicare și Relații Publice
Bulevardul Expoziției Nr.30A, Sector 1, Bucureşti
Tel: 004 372249769; Fax : 004 0213117148

1
CUPRINS
PREFAŢĂ 4

CAPITOLUL 1 EXIGENŢE COMERCIALE ALE PROIECTULUI 9


NECESITĂŢI ALE CLIENTULUI / UTILIZATORULUI, SPECIFICAŢIILE
1.1
PRODUSULUI / SERVICIULUI 11
RAPORTURILE DINTRE NECESITĂŢI / SPECIFICAŢII ŞI REALIZAREA
1.2
PRODUSULUI / SERVICIULUI 15
1.3 CALITATEA PRODUSULUI / SERVICIULUI 16
1.4 PROCESUL DE DEFINIRE A SPECIFICAŢIEI 26
1.5. PLANUL DE AFACERI 32
1.6. STUDIU DE FEZABILITATE 49

CAPITOLUL 2 MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI 71


2.1 CONTEXTUL APLICĂRII MANAGEMENTULUI PROIECTULUI 71
2.2 MANAGEMENTUL FINANCIAR ŞI CICLUL DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI 73
RESPONSABILITĂŢI OPERAŢIONALE ALE MANAGEMENTULUI
2.3
FINANCIAR 76
2.4. SITUAŢII ŞI RAPOARTE FINANCIARE 76
2.5. BUGETELE; ABORDĂRI ŞI TIPURI DE BUGETE 82
2.6. GESTIUNEA BUGETARĂ A PROIECTELOR 87

CAPITOLUL 3 COSTUL GLOBAL AL PROIECTULUI 101


3.1 DEFINIŢIA COSTULUI GLOBAL AL PROIECTULUI 101
3.2 COMPONENTELE COSTULUI GLOBAL 102
3.3 ETAPELEI ANALIZEI COSTULUI GLOBAL 107
3.4 APLICATII ALE ANALIZEI COSTULUI GLOBAL 107
RELAŢIA DINTRE METODELE DE MANAGEMENT ŞI COSTUL GLOBAL
3.5
AL PROIECTULUI 112
RELAŢIA DINTRE ETAPELE PROIECTULUI ŞI COSTUL GLOBAL AL
3.6
PROIECTULUI 108
3.7 RESPONSABILITĂŢILE PARTENERILOR PROIECTULUI 114
EFECTELE EVENIMENTELOR ALEATOARE ASUPRA COSTULUI
3.8
GLOBAL 115

CAPITOLUL 4 MANAGEMENTUL COSTULUI PROIECTULUI 124


4.1 PLANIFICAREA RESURSELOR 125
4.2 ESTIMAREA COSTURILOR PROIECTULUI 127
4.3 ELABORAREA BUGETULUI PROIECTULUI 129
4.4 CONTROLUL COSTURILOR 130
4.5 CLASIFICAREA ESTIMĂRILOR DUPĂ GRADUL DE CERTITUDINE 131
4.6 ESTIMAREA PRACTICĂ A COSTURILOR 133
4.7 CONSIDERAŢII PRIVIND ESTMĂRILE PROIECTULUI 139
4.8 PREŢUL PROIECTULUI 140

2
CAPITOLUL 5 EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI 144
5.1 DEFINIREA PROIECTULUI IN VEDEREA EVALUARII FINANCIARE 144
5.2 CERINTE / EXIGENTE MINIME DE EVALUARE A PROIECTULUI 145
5.3 CONSIDERAŢII PRIVIND EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI 149
5.4 TEHNICI DE EVALUARE FINANCIARĂ A PROIECTULUI 150
5.5 VIAŢA ECONOMICĂ A PROIECTULUI 170
5.6 FACFTORII DE RISC ÎN EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI 171

CAPITOLUL 6 FINANŢAREA PROIECTULUI 175


6.1 SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI 175
6.2 RISCUL FINANCIAR SI SURSELE ACESTUIA 181
6.3 REGULI DE ADOPTARE A DECIZIILOR DE FINANŢARE 184
6.4 DOCUMENTE FINANCIARE ALE PROIECTULUI 194
6.5 DECONTAREA CHELTUIELILOR 204
6.6 ELIGIBILITATEA COSTURILOR 209
6.7 AUDIT FINANCIAR 210

CAPITOLUL 7 UTILIZAREA INFORMAŢIILOR DE CONTROL 215


7.1 GESTIUNEA INFORMAŢIEI DE CONTROL 216
7.2 TEHNICI DE ANALIZĂ ŞI CONTROL A PROIECTULUI 219
7.3 DISTRIBUIREA INFORMAŢIILOR 229
7.4 ÎNCHIDEREA PROIECTULUI 233

CAPITOLUL 8 MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE 237


ELEMENTE FUNDAMENTALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR
8.1. FINANCIARE
237
8.2 ANALIZA RISCURILOR FINANCIARE 247
8.3 DEFINIREA HEDGINGULUI 257
8.4 VALOAREA LA RISC 259
MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR IN CADRUL UNUI PROIECT
8.5 UTILIZAND STRATEGIA DE HEDGING 268

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR UTILIZÂND FONDURI


CAPITOLUL 9
EUROPENE 274
9.1. ANALIZA COST - BENEFICIU 274
9.2 ANALIZA DE RISC ŞI SENZITIVITATE 285
BIBLIOGRAFIE 292
ÎNDRUMAR ELABORARE PROPUNERE DE PROIECT CU
ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI 297

3
Prefaţă

Scop curs “Analiza financiara a proiectelor”


Prezentul curs are drept scop crearea de manageri de proiect şi dezvoltarea
abilităţilor de management de proiect pentru propunerea, cîştigarea, realizarea şi
implementarea cu succes a proiectelor în cadrul sistemelor economico-politice
concurenţiale globalizate.
Cursul furnizează elementele de baza referitoare la managementul financiar al
proiectelor respectiv al afacerilor prin proiecte, relevând importanţa, natura, şi rolul
managementului financiar cu explicitarea elementelor teoretice de importanţă şi prezentarea
de aplicaţii practice. Cursul furnizează managerului de proiect şi managerului financiar
proceduri şi metodologii de rezolvare a situaţiilor financiare care apar pe parcursul vieţii
proiectului sau a afaceriiprin proiecte. Astfel se pun în evidenţă următoarele: planul de
afaceri; studiu de fezabilitate; costul global al proiectului; managementul costului global al
proiectului; evaluarea financiara a proiectului; finanţarea proiectului; contabilitate
managerială; managementul riscurilor financiare.

❖ Orice activitate modernă, orice afacere de succes este un proiect modern, cu un


caracter complex, care impune o viziune nouă, începând cu analiza necesităţilor proiectului
din punct de vedere tehnic şi financiar şi terminând cu analiza tehnică şi financiară a
proiectului luând în considerare reutilizarea eficientă a rezultatelor proiectului. Presiunile
sistemului globalizat economic şi politic concurenţial al lumii industrializate, competiţia
dintre producători, un respect mai mare pentru valoarea, respectiv bunăstarea celor care
formează forţa de muncă a proiectului şi implicit pentru costul acestei forţe de muncă au dus
la dezvoltarea de noi tehnici de management de proiect. Primul care furnizează ceea ce
doreşte clientul este câştigător şi va supravieţui în cadrul acestui sistem concurenţial. Soluţia
este realizarea de proiecte performante, cu un management de proiect performant.
❖ O afacere performantă înseamnă o investiţie într-un proiect performant, cu activităţi
previzibile şi planificate. Proiectele de succes conduc la companii de succes structurate pe

4
proiecte cu un management prin proiecte adecvat. Se are în vedere faptul că proiectele pot fi
făcute de un consorţiu de proiect cu finanţare internă sau externă consorţiului sau pot fi
proiecte ale unei singure organizaţii cu finanţare internă sau externă organizaţiei respective.
Investiţia trebuie făcută cu parteneri care au activităţi previzibile pe o piaţă previzibilă, cu
evaluarea şi minimizarea riscurilor. Trebuie să se aibă în vedere că o afacere se cîştigă foarte
greu şi se pierde foarte uşor. Activitatea de cercetare-proiectare nu este opţională, ci absolut
obligatorie pentru o strategie de succes în afaceri.
❖ Managementul proiectelor este un instrument de planificare, coordonare, realizare şi
control al activităţilor complexe din proiectele industriale, comerciale, sociale, culturale şi
politice moderne. Managementul proiectelor trebuie abordat ca o metodologie pentru
conducerea oricărei activităţi ca un proiect, cu rigurozitatea şi flexibilitatea necesară obţinerii
unui succes. Necesităţile fiind definite de clienţi/utilizatori, este indispensabil de a fi înţelese
de realizatorul/furnizorul produsului /serviciului, care trebuie să ţină cont totodată şi de
impactul pe care îl va avea produsul/serviciul asupra colectivităţii. Un management de proiect
de succes necesită următoarele: cunoaşterea pragmatică din partea partenerilor a domeniului
de afaceri; cunoştinţe de cea mai bună calitate în domeniu managementului financiar;
participarea anterioară la alte proiecte; cunoaşterea programului din care face parte proiectul;
capacităţi de comunicare în interiorul şi exteriorul consorţiului de proiect; cunoştinţe bune în
managementul calităţii conform ISO 9001; cunoaşterea limbii engleze; cunoaşterea softurilor
uzuale şi a lucrului la calculator; competenţe tehnice pe domeniu proiectului.
❖ Managerul de proiect trebuie să aibă drept caracteristici competenţa profesională şi
managerială, capacitatea de a lucra în echipă, pragmatismul, claritatea şi simplitatea în
acţiuni, respectul faţă de client şi parteneri. Un manager performant este cel care face rost cel
mai rapid de cea mai bună informaţie şi o utilizează în cel mai bun mod pentru realizarea
obiectivelor proiectului. Un manager de propiect trebuie să aibă tot timpul în evidenţă
următoarele elmente de politică şi practică a proiectului: orientarea către client, analiza
financiară, cultura calităţii, responsabilitatea întregii echipe, produsele şi serviciile, furnizorii,
pregătirea şi perfecţionarea continuă. Managementul informaţiei financiare este o
componentă însemnată a muncii unui manager determinându-i eficacitatea.
Pentru a realiza în mod optim obiectivele proiectului, partenerii realizatori ai acestuia, care
constituie un consorţiu de proiect furnizor al produsului/serviciului, trebuie să gestioneze toţi
parametrii tehnici, financiari, economici, sociali, politici, culturali, ecologici de care depinde
realizarea proiectului, precum şi relaţiile dintre aceştia. Se are în vedere impactul asupra
acţiunilor viitoare, mai ales asupra proceselor de producţie, sociale, economice, culturale,
5
politice şi de mediu privind utilizarea produsului/serviciului. Accentul trebuie pus pe
noţiunea de serviciu aşteptat de utilizator, produsul fiind doar suportul acestuia.
❖ Pentru a rezolva obiectivele proiectului sunt necesare realizarea sau cumpărarea de
bunuri precum: echipamente, clădiri, dotări de birotică, calculatoare, tehnologii, expertiză
tehnică, patente şi altele. Consorţiu de proiect decide ce bunuri trebuie cumpărate şi cît sa fie
plătit pentru ele. Se are în vedere că proiectul trebuie să producă şi să vândă produse şi
servicii cu un profit pentru consorţiu. Managerul financiar al proiectului joacă un rol cheie
pentru luarea acestor decizii. Decizia de investiţie este în mare parte responsabilitatea
managerului financiar şi a întregului sistem de management financiar. În final este decizia
financiară alegerea cît să fie platit pentru asemenea investiţii. Necesarul financiar pentru plăţi
este luat de la surse financaire precum: finanţatorul de proiect, structurile de finanţare, pieţele
financaiare, finanţarea proprie (co-finanţare) sau bănci. Managerul financiar respectiv
departamentul de management financiar al proiectului se găseşte între aceste surse financiare
şi consorţiul proiectului. Departamentul de management financiar trebuie sa coordoneze
retribuţiile salariale şi taxele corespunzătoare în conformitate cu activităţile desfăşurate şi
legile în vigoare. Departamentul de management financiar primeşte plaţile de la sursele de
finanţare fiind responsabil de executarea financiară a contractelor şi redistribuirea fondurilor
către membri consorţiului. De asemenea un rol foarte important este acela de a creşte continu
valoarea financiară a realizărilor proiectului pentru achitarea creditelor luate şi creşterea pe
piaţă a consorţiului de proiect, respectiv a participanţilor la proiect. Rezultă din cele de mai
sus importanţa fundamentală a managementului financiar al proiectului.
❖ Riscurile apar în cadrul tuturor activităţilor socio-economice, pentru fiecare dintre
acestea îmbrăcând forme particulare, în funcţie de tipul, modul de manifestare şi mărimea
acestora. Riscul este un partener normal şi de nedespărţit al oricărei activităţi având efecte
directe şi puternice asupra rezultatelor activităţii respective. Orice activitate are un anumit
grad de risc. În fiecare zi structura organizatorică din care facem parte este abordată direct
sau indirect de diverse riscuri. Cîştigă cel care îşi asumă riscuri calculate. Într-un mediu din
ce în ce mai concurenţial, aşa cum sunt/devin majoritatea domeniilor, nu îţi permiţi să întîrzii
unele decizii pe seama unei prudenţe exagerate sau să eviţi inovaţia – produse noi, pieţe noi,
etc., din acelaşi motiv. Este în natura managementului să îţi asumi riscuri, mari sau mici. Însă
trebuie să ne asigurăm că ştim ce înseamnă aceste riscuri, care este costul potenţial al
insuccesului şi până când să aşteptăm succesul. Riscul nu trebuie înţeles ca fiind un element
distrugător. Riscul poate conduce la oportunităţi extraordinare pentru cei care ştiu cum să îl
folosească. Scopul este de a cunoaşte riscul şi al folosi pentru succesul nostru. Soluţia nu este
6
evitarea completă a riscului, care de altfel este imposibil, ci evitarea riscurilor care nu pot fi
înţelese respectiv cotrolate şi monitorizarea respectiv utilizarea în scopul succesului a
riscurilor rămase. Existenţa riscurilor a condus la dezvoltarea structurilor care se ocupă cu
managementul riscului. Progresul omenirii nu ar fi fost posibil dacă riscul ar fi fost evitat.
Realizările de performanţă au impus asumarea unor riscuri deosebite. Evitarea riscurilor este
o cale sigură către eşec. Un risc mai mare poate conduce la un cîştig mai mare. Afacerile de
valoare se concentrează pe un cîştig de calitate prin evaluarea corectă şi tot mai sofisticată a
raportului dintre risc şi cîştig utilizînd tehnologia informaţiei. Riscul se poate cuantifica fiind
luate decizii controlate privind cât de mult risc şi ce fel de risc se aceptă a fi asumat având în
vedere incertitudinea şi logica în luarea deciziilor. Cu cît se utilizează proceduri mai
sofisticate în managementul riscului cu atât se riscă mai mult iar greşelile au o influenţă
catastrofică.
Având în vedere cele de mai sus se poate spune că „Cel mai mare risc este să nu fie nici
un risc”. Dacă este un risc, folosind managementul riscului, acesta poate fi controlat, dar dacă
nu e nici un risc evident, sigur vor fi riscuri ascunse care vor fi mai greu controlate. Dintre
procedurile de gestionare a riscurilor financiare se menţionează: procedurile hedging-
eliminarea expunerii la risc prin luarea unei poziţii de compensare; utilizarea instrumentelor
bursiere- contractele forward, contractele futures, contractele cu opţiuni; diversificarea –
reducerea riscului prin deţínerea unui portofoliu cît mai larg de active diferite şi
independente; asigurarea – transferul riscurilor pentru protecţia împotriva unor posibile
situaţii provocatoare de pierderi folosind un contract de asigurare prin plata unei prime de
asigurare.
Managementul riscurilor financiare este în mod tradiţional domeniul băncilor şi al
instituţiilor financiare. Datorită specificului acestei activităţii, instituţiile sunt expuse în
procente diferite riscului de piaţă, de credit, de lichiditate şi operaţional, care, dacă este
gestionat corect, poate aduce profituri substanţiale sau, din contră, în cazul unui management
slab poate conduce la falimentul băncii sau instituţiei financiare respective. Posibilitatea unui
eşec major combinată cu cerinţele foarte ridicate ale regulatorilor pieţelor respective au făcut
ca aceste instituţii să cheltuiască sume importante pentru a achiziţiona sisteme sofisticate prin
care să controleze riscul. Totul sau aproape totul depinde de cunoaşterea la timp a stărilor de
fapt, proceselor şi tendinţelor economiei. Pentru o instituţie financiară managementul riscului
este procesul de identificare, măsurare/cuantificare şi de management a diferitelor tipuri de
riscuri care rezultă din activitatea curentă a instituţiei respective. Aceste riscuri se referă la
riscul de piaţă, riscul de credit, riscul de lichiditate şi cel operaţional precum şi orice
7
combinaţie a riscurilor menţionate. Pentru a realiza managementul acestor riscuri, aceste
instituţii au nevoie de sisteme informatice sofisticate care să fie capabile să ofere soluţii în
timp real şi să evalueze situaţia întregului portofoliu deţinut. Aceste sisteme sunt capabile să
facă faţă aproape oricăror situaţii, de la riscul valutar/de rata de schimb la cel rezultat din
deţinerea unui portofoliu de derivative. De asemenea aceste sisteme evaluează situaţia
portofoliului băncii sau instituţiei financiare pentru o anumită zonă geografică şi semnalizeză
potenţialul unei pierderi dacă anumite praguri de referinţă au fost depăşite. Pentru o bancă
sau instituţie financiară este extrem de important să primească o evaluare în timp real a
pierderii maxime potenţiale sau a cîştigului maxim potenţial care poate rezulta ca urmare a
evoluţiei imprevizibile pozitive sau negative a unei pieţe economice.
❖ Cursul, cu un scop declarat aplicativ, caută să satisfacă cerinţele absolut obligatorii
unui om modern în cadrul unei ţări moderne cu o economie şi politică capabile de a face faţă
concurenţei tot mai intense la nivel globalizat.
❖ Cei care vor lua în considerare tematica abordată şi o vor aplica vor avea cele mai
mari şanse să facă parte dintre câştigătorii competiţiei economico-industriale globalizate.