Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”


SEGARCEA, Str. Unirii, Nr. 33, Cod poştal 205400
Tel/Fax: 0251/210306; e-mail: gshoriavintila@yahoo.com

Avizat,
Director C.C.D. Dolj
Prof. Ştefan VASILE

REGULAMENT DE PARTICIPARE
EARLY LEAVING SCHOOL - CAUSES AND EFFECTS
SIMPOZION INTERNAŢIONAL, cuprins în Calendarul Activităților Științifice, Metodice și Culturale
desfășurate în județul Dolj, la poziția 115, anul școlar 2019-2020
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
EDIȚIA a IV-a

Aspecte tehnico -ştiinţifice ale lucrărilor:


I. Cerinţe ştiinţifice:
Art.1.
 Lucrările trimise de către cadrele didactice trebuie să reflecte scopul acestui simpozion
 Lucrările înscrise la Secţiunea I –Abandonul scolar în contextul societății românești- prezentări PPT
sau pe alte suporturi media
 Lucrările înscrise la Secţiunea a II-a - Educatorii- promotori ai schimbării
 Secţiunea a III-a - Strategii de prevenire a abandonului școlar
Vor fi selectate doar lucrările al căror conţinut vizează aspect cu un gard de interes ridicat din tematica
propusă, sunt originale, cuprind experienţe personale şi respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de
autor.
I. Cerinţe tehnice în ceea ce priveşte realizarea lucrărilor
Art. 2.
a) Vor avea între 2-4 pagini în format A4.
b) Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12,
tehnoredactate la 1,5 rânduri, aliniere stânga-dreapta (Justify), margini egale de 2 cm, maxim 2
fotografii inserate în text.
c) TITLUL va fi scris folosind doar litere mari, aliniat central, cu caractere Times New Roman, cu
diacritice, corp de literă 14.
d) Sub titlul articolului (aliniere la dreapta, italic), vor fi menţionate: prenumele şi numele autorului,
denumirea unităţii de învăţământ în care profesează.
e) Fiecare lucrare va conţine obligatoriu:
1. bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an;
2. un rezumat de maximum ½ pagină.

Casa Corpului Didactic


Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6,
200760, Craiova
Tel: +40 (0)251 421 159
Fax: +40 (0)251 595 174
e-mail: ccddolj@gmail.com www.ccddj.ro
Art. 3. Lucrarea, însoţită de fişa de înscriere (anexa I), acordul de parteneriat în două exemplare
completat cu datele personale ale participantului (anexa II), contractul de sponsorizare (anexa III), un rezumat
de ½ de pagină, un plic autoadresat, format A4, timbrat - timbru de 5 lei, taxa de 35 de lei - toate în acelaşi
plic - se vor expedia, în perioada 15 ianuarie - 16 martie 2020, pe următoarea adresă: Liceul Tehnologic
“Horia Vintilă”, str. Unirii, nr. 33, SEGARCEA, Cod poştal 205400, judeţul Dolj, cu specificaţia pe plic
Simpozion internaţional, precum şi în format electronic (fişa de înscriere şi lucrarea) la adresa de e-mail
nicoletacristinasamcea@gmail.com

ART. 4. Lucrările trimise nu se restituie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor.


Lucrările selectate vor fi publicate în volumul simpozionului (CD), sub formǎ de publicaţie electronică
cu ISSN, care va fi înmânatǎ fiecărui participant la simpozion.

Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă”, Segarcea


Director,
Prof., Gavrilă Claudiu-Marcel

Casa Corpului Didactic


Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6,
200760, Craiova
Tel: +40 (0)251 421 159
Fax: +40 (0)251 595 174
e-mail: ccddolj@gmail.com www.ccddj.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”
SEGARCEA, Str. Unirii, Nr. 33, Cod poştal 205400
Tel/Fax: 0251/210306; e-mail: gshoriavintila@yahoo.com

ANEXA I
SIMPOZION INTERNAŢIONAL
EARLY LEAVING SCHOOL - CAUSES AND EFFECTS
EDIȚIA a IV-a

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele :
Unitatea şcolară:
Funcţia didactică:
Secţiunea:
Titlul lucrării:
Mijloace necesare prezentării lucrării:
Publicare: DA/NU
Participare: DIRECTĂ/INDIRECTĂ
Adresa:
Telefon:
E-mail :
Adresa la care doriţi să primiţi materialele (în cazul participării indirecte):

Casa Corpului Didactic


Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6,
200760, Craiova
Tel: +40 (0)251 421 159
Fax: +40 (0)251 595 174
e-mail: ccddolj@gmail.com www.ccddj.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”
SEGARCEA, Str. Unirii, Nr. 33, Cod poştal 205400
Tel/Fax: 0251/210306; e-mail: gshoriavintila@yahoo.com

Şcoala L.T. „Horia Vintilă” Şcoala…………………………….…


Segarcea, Str. Unirii, Nr. 33 ……………………………………....
Jud. Dolj Jud………………
Tel.fax: 0251/210306 Tel.:………………, fax ………….....
e-mail: lictehhv@yahoo.com e-mail: ...............................................
Nr. înregistrare:....................... Nr. înregistrare:.................................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi, .....................................
1. Părţile contractante:
A) LICEUL TEHNOLOGIC „HORIA VINTILĂ” SEGARCEA, reprezentat prin Director prof. Gavrilă
Claudiu-Marcel, prof. Vida Claudia-Lucia, prof. Ghenea Alina-Georgiana, prof. Gegiu Iuliana,
prof. Sâmcea Nicoleta-Cristina, în calitate de coordonatori,
şi
B) ŞCOALA...................................................................rezentată prin Director …………………………….…
şi înv./inst./prof. …………………………………...în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării simpozionului internaţional EARLY LEAVING SCHOOL - CAUSES AND
EFFECTS
Unitatea coordonatoare se obligă:
 să informeze participanţii despre organizarea simpozionului;
 să distribuie regulamentul simpozionului şcolilor partenere;
 să respecte termenul de desfăşurare a simpozionului;
 să trimită tuturor participanţilor diplomele de participare;
 să asigure spaţiul corespunzător desfăşurării simpozionului;
 să pună la dispoziţia participanţilor aparatura tehnică necesară.
Grădiniţa/Şcoala/Liceul participant(ă) se obligă:
 să respecte regulamentul desfăşurării simpozionului;
 să mediatizeze simpozionul în instituţia de învăţământ.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.
Acordul intră în vigoare de la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării
simpozionului.
Aplicant, Partener,
Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”, Segarcea ................................................
Director, Director,
prof. Gavrilă Claudiu-Marcel ...............................................
Casa Corpului Didactic
Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6,
200760, Craiova
Tel: +40 (0)251 421 159
Fax: +40 (0)251 595 174
e-mail: ccddolj@gmail.com www.ccddj.ro
FORMULAR DE SPONSORIZARE

EARLY LEAVING SCHOOL - CAUSES AND EFFECTS


Simpozion internațional
18 martie 2020

Subsemnatul / a _____________________________________________________, de la
________________________________________________________________, sunt de acord
să sponsorizez cu suma de 35 RON desfășurarea simpozionului internațional EARLY
LEAVING SCHOOL - CAUSES AND EFFECTS
.

Data, Semnătura,

Casa Corpului Didactic


Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6,
200760, Craiova
Tel: +40 (0)251 421 159
Fax: +40 (0)251 595 174
e-mail: ccddolj@gmail.com www.ccddj.ro

S-ar putea să vă placă și