Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială

Nr.1 ,
com . Făurei , jud .
Neamț
Adresa:
Școala Gimnazială,
Școala Gimnazială
Făurei , str . Principală
Nr. 1 ,comuna Făurei ,
, nr . 843 , com .Făurei Județul Neamț
, jud . Neamț

Informații despre Şcoala trebuie să urmărească tot timpul că tânărul să părăsească băncile
școală ca instituție ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.

Albert Einstein
Şcoala Gimnazială Făurei este situată în comuna Făurei, judeţul Neamţ.
Comuna se află în partea de est a judeţului Neamţ, la o distanţă de 27 de km
faţă de oraşul Piatra Neamţ şi la o distanţă de 22 de km faţă de oraşul Roman,
la intersecţia paralelei de 45054‘  latitudine nordică şi meridianului de 28048′
longitudine estică.
Este compusă din satele Budeşti (cel mai mare din cadrul comunei), Făurei,
Climeşti şi Micşuneşti, fiind mărginită la nord de comuna Bârgăuani, la sud de
comuna Secuieni, la est de comunele Trifeşti şi Dulceşti iar la vest de
comunele Bârgăuani şi Mărgineni.
Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Făurei se află situat în
Podişul Moldovenesc, în apropierea liniei ce desparte dealurile subcarpatice de
Podişul Moldovenesc.
Școala Gimnazială, Comuna Făurei are ca structuri:
– Şcoala Gimnazială Făurei
– Şcoala primară Budeşti;
– Grădiniţa cu program normal Budești;
În prezent şcoala dispune de un număr de 4 săli de grupă, 10 săli de clasă,  2
laboratoare de informatică, un laborator de fizică, un cabinet de istorie –
geografie, două săli de clasă fiind amenajate pentru desfășurarea orelor de
educație fizică. Personalul şcolii este format din 22 de cadre didactice, dintre
Lista cadrelor didactice, auxiliare și nedidactice de la Școala Gimnazială,
Cadre Comuna Făurei
didactice,auxiliare și An școlar: 2019- 2020
nedidactice
Școala Gimnazială Nr.1  
com.. Făurei,jud.Neamț Cadre didactice
1.

1.1. Tamba Mihai – Claudiu – Director, prof. Istorie,TIC;


1.2. Varvara Teodora – prof. Matematică
1.3. Gușetu Elena – Prof. Fizică, Chimie, Ed. tehnologică
1.4. Grumăzescu Sorin-Ionuț – prof. Ed. Fizică
1.5. Marc Romeo- Cristian – prof. Biologie
1.6. Atodiresei Violeta – Mădălina – prof. Geografie, Cultură Civică
1.7. Roibu Liliana – prof. Ed. Muzicală
1.8. Baciu Sorina – prof. Lb. Română
1.9. Anisii Roxana – Valeria – prof. Lb. Engleză
1.10. Bostan Mihaela – Elena – prof. Lb. Franceză
1.11. Tudor-Bogdan  Costel  – prof. Religie
1.12. Ghidarcea Mihai – prof. înv. primar
1.13. Oprea Ilina – Gabriela – prof. înv. primar
1.14. Cămărașu Petronela – Ileana – prof. înv. primar
1.15. Maftei Rodica – prof. înv. primar
1.16. Dumitriu Mihaela – Corina – prof. înv. primar
1.17. Dăscălița Marcelina – prof. înv. preșcolar
1.18. Nohai Jozefina – Zamfira – educatoare
 
Cadre didactice auxiliare
1) Bordeianu Lăcrămioara – Elena – secretar
2) Lupu Maricela – contabil
         Cadre nedidactice
1. Trifan Vasile – îngrijitor
2. Cozonac Vasile – fochist;
3. Cozonac Florin – muncitor întreținere
ANEXA 1
Fișa postului de
educatoare DATE DE CONTACT:
Detalii de contact
EDUCATOARE:NOHAI ZAMFIRA JOZEFINA
ADRESA:Sat.Margineni,
com.Margineni,strada.Sandulăchești,nr.77,jud.Neamț
TELEFON:0753054556
E MAIL:nohaijozefina@yahoo.com
Managementul școlii
Managementul
școlii 1. Raport privind activitatea desfasurata in semestrul I, an scolar 2019-
Plan managerial 2020
sem .1 2. Plan managerial semestrul al II-lea, an scolar 2019-2020
2019/2020 3. Organigrama 2019-2020
Regulament 4. Plan operational, 2019-2020
intern 5. Plan de munca, 2019-2020
Oferta 6. Plan managerial semestrul I, 2019-2020
educațională 7. Transparenta veniturilor salariale la data de 30.09.2019 – Scoala
Gimnaziala Faurei
Plan managerial sem.1 2019/2020
-Anexa 2
Regulament intern
-Anexa 3
Oferta educațională
-Anexa 4