Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E.d)
Proba scrisă la FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.
A. MECANICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. b 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a: greutăţii 1p
forţei de reacţiune normală 1p
forţei de frecare 1p
tensiunii în fir 1p
b. Pentru: 3p
NB = mB g cos α 2p
rezultat final N ≅ 21,7N 1p
c. Pentru: 4p
GtB + T − Ff B = mB a 1p
Ff B = µ B NB 1p
GtB = mB g sin α 1p
rezultat final: a = 0,5 m/s2 1p
d. Pentru: 4p
T − FfA = mA a 1p
Ff B = µ A mA g 2p
rezultat final µ A = 0,2 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
LG = mgh 2p
rezultat final: LG = 1,6 J 1p
b. Pentru: 4p
Eci + E pi = Ecf + E pf 1p
mv12
mgh = 2p
2
rezultat final v 1 = 4 m/s 1p
c. Pentru: 4p
∆Ec = LG + LFf + LN 1p
mv 22
∆E c = 1p
2
LFf = − µ mgd 1p
rezultat final v 2 = 2m/s 1p

Probă scrisă la Fizică 1 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

d. Pentru: 4p
∆Ec = LFf 1p
mv12
∆Ec = − 1p
2
LFf = − µ mgd oprire 1p
rezultat final d oprire = 4 m 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. d 3p
4. b 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
m1 = ν 1 ⋅ µ1 2p
rezultat final m1 = 56 g 1p
b. Pentru: 4p
ν RT1
V1 = 3p
p1
rezultat final V1 ≅ 46,5 L 1p
c. Pentru: 4p
p1 T1
= 3p
p2 T2
rezultat final T2 = 560 K 1p
d. Pentru: 4p
p3 = p0 1p
V1 T1
= 2p
V3 T2
rezultat final V3 = 2V1 ≅ 93 L 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
reprezentare corectă în coordonate p − V 4p
b. Pentru: 4p
U2 = ν Cv T2 1p
T2 = 3T1 1p
p1V1 = ν RT1 1p
rezultat final U2 = 9000 J 1p
c. Pentru: 3p
Q12 = ν CV (T2 − T1 ) 2p
rezultat final Q12 = 6000 J 1p
d. Pentru: 4p
p
L23 = ν RT2 ln 2 3p
p1
rezultat final L23 = 6600 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
E p = E0 1p
r0
rp = 1p
5
rezultat final E p = 4,5 V și r p = 0,1 Ω 1p
b. Pentru: 4p
u = I ⋅ rp 2p
U = Ep − u 1p
rezultat final U = 4,45 V 1p
c. Pentru: 4p
U
Rs = 2p
I
R s = 2R 1p
rezultat final R = 4,45 Ω 1p
d. Pentru: 4p
E s = 5E 1p
rs = 5 r 1p
Es
Is = 1p
Rs + rs
rezultat final Is ≅ 1,97 A 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
W
P= 2p
∆t
rezultat final P = 8 W 1p
b. Pentru: 4p
W = U ⋅ I ⋅ ∆t 2p
E = U +I ⋅r 1p
rezultat final r = 1 Ω 1p
c. Pentru: 4p
2
U
W = ⋅ ∆t 1p
R
ρ ⋅ℓ
R= 2p
S
rezultat final ℓ = 8 m 1p
d. Pentru: 4p
U
η= 3p
E
rezultat final η ≅ 89 % 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. OPTICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. b 3p
4. d 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
1 1 1
= + 2p
fsistem f A fB
rezultat final fsistem = −20 cm 1p
b. Pentru: 4p
1 1 1
= − 3p
fsistem x2 x1
rezultat final − x2 = 10 cm 1p
c. Pentru: 4p
y 2 x2
= 3p
y1 x1
rezultat final y 2 = 1 cm 1p
d. Pentru: 4p
construcție corectă a imaginii 4p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
Reprezentare corectă 3p
b. Pentru: 4p
i =0 1p
r =0 1p
Laer = Lsticlă 1p
rezultat final Laer =0,80 cm 1p
c. Pentru: 4p
sin i n
= aer 3p
sin r nsticlă
rezultat final sin r = 0,9 1p
d. Pentru: 4p
Lsticlă L
= aer 2p
cos i cos r
cos i = 1 − sin 2 i și cos r = 1 − sin 2 r 1p
rezultat final Laer ≅ 0,44 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului