Sunteți pe pagina 1din 3

O ce veste minunată

prelucrare de Vitalie Mosiiciuc


Intro
     
Andante q=70 a b c Strofa I(a)
mf
Soprano       
  
   
O, ce ves - te mi - nu - na -

 
mf

Alto
       
   
O, ce ves - te mi - nu - na -

 
mf

     

Tenor

   
O, ce ves - te mi - nu - na -

 

mf
  
Bass
    
O, ce ves - te mi - nu - na -

    
Children      

I(b)
          
46 mp mf
S.            
     
tă În Be - tle - em ni s'a - ra - tă A - stăzi s'a năs -cut Cel făr - de'n -ce -put Cum au spus pro

               
 mp mf
 
  
A.
         

               
tă În Be - tle - em ni s'a - ra - tă A - stăzi s'a năs -cut Cel făr - de'n -ce -put Cum au spus pro
 mp mf

  
      
 tă
T.

În Be - tle - em ni s'a - ra - tă A - stăzi s'a năs -cut Cel făr - de'n -ce -put Cum au spus pro

                 
mp mf
B.
        
tă În Be - tle - em ni s'a - ra - tă A - stăzi s'a năs -cut Cel făr - de'n -ce -put Cum au spus pro

       
               
I(c)

57

S.         

ro - cii, A - stăzi s'a năs -cut Cel făr - de'n -ce -put Cum au spus pro - ro - cii,

          
   
          
A.

ro - cii, A - stăzi s'a năs -cut Cel făr - de'n -ce -put Cum au spus pro - ro - cii,

     
                   
 ro -
T.
  
cii, A - stăzi s'a năs -cut Cel făr - de'n -ce -put Cum au spus pro - ro - cii,

  
 
         

       
B.
  
ro - cii, A - stăzi s'a năs -cut Cel făr - de'n -ce -put Cum au spus pro - ro - cii,
2
Strofa II(a)

67
mp
               
Child.
       
Că la Be - tle - em Ma - ri - a Să -vîr - şind că - lă - to - ri - a,
II(b)
 
 
 
       

76
mf
Child.           
În - tr'un mic lo - caş Lîn - g'a - cel o - raş, A năs -cut pe Me - si - a

 
 
II(c)

   
   
84

          
Child.

În - tr'un mic lo - caş Lîn - g'a - cel o - raş, A năs - cut pe Me - si - a.

  f
Strofa III(a) III(b)
         
91

S.  
                 
Pe Fi - ul în al său nu - me, Ta -tăl L'a tri - mis în lu - me, Să se na - scă Şi să


 
  
 
f
A.    
   
      
       

                     

Pe Fi - ul în al său nu - me, Ta -tăl L'a tri - mis în lu - me, Să se na - scă Şi să
  
       
f
               

T.

        
Pe Fi - ul în al său nu - me, Ta -tăl L'a tri - mis în lu - me, Să se na - scă Şi să

     

f
   
B.          
Pe Fi - ul în al său nu - me, Ta -tăl L'a tri - mis în lu - me, Să se na - scă Şi să

          
f
      
      
Child.
 
Să se na - scă Şi să

  
                            
III(c)

      
103

S.  
 
crea - scă, Să ne mîn -tu - ia - scă, Să se na - scă Şi să crea - scă, Săne mîn - tu - ia - scă,

 
                  

          
 

A.

  
crea - scă, Să ne mîn -tu - ia - scă, Să se na - scă Şi să crea - scă, Săne mîn - tu - ia - scă,

          
               


T.
 

      
crea - scă, Să ne mîn -tu - ia - scă, Să se na - scă Şi să crea - scă, Săne mîn - tu - ia - scă,

  

               
B. 
crea - scă, Să ne mîn -tu - ia - scă, Să se na - scă Şi să crea - scă, Săne mîn - tu - ia - scă,

                
            
  
Child. 
    
crea - scă, Să ne mîn -tu - ia - scă, Să se na - scă Şi să crea - scă, Săne mîn - tu - ia - scă,
3

               
 
114

S.           
 
Să ne mîn - tu - ia - scă, Să ne mîn - tu - ia - scă.


  
     
A.         
Să ne mîn - tu - ia - scă, Să ne mîn - tu - ia - scă.

                   
  mf 
    

T.

Să ne mîn - tu - ia - scă, Să ne mîn - tu - ia - scă. Să ne mîn - tu - ia - scă,

      

    
mf

     
    
B.

Să ne mîn - tu - ia - scă, Să ne mîn - tu - ia - scă. Să ne mîn - tu - ia - scă,

           
Child.          
  
  
Să ne mîn - tu - ia - scă, Să ne mîn - tu - ia - scă.

  
122
p
S.         
O

  p
A.       
 
O

    
     

p p
         
 
T.

Să ne mîn - tu - ia - scă. O

    
p
 

p
B.
      
Să ne mîn - tu - ia - scă. O

  p
Child.         
O