Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Finanțelor Publice

Elaborat de: pag.


Agenția Națională de
Signature Not Verified
Administrare Fiscală Digitally signed by Ministerul Finantelor Str. Apolodor nr. 17
Publice
Date: 2020.02.06 15:51:45 EET
sector 5, București - 050741
Reason: Document MFP Tel. Call-center: 031.403.91.60
Location: signature1

Stimată doamnă/Stimate domn,

Prin prezenta dorim să vă informăm că, în situația în care realizați venituri/pierderi pentru care trebuie
să depuneți Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele
fizice termenul de depunere este data de 25 mai 2020, inclusiv.

Cine depune acest formular?

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o
formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate și care datorează impozit pe venit
şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care
optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Ce se declară prin acest formular?

Prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se
declară, după caz:
- impozitul pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate şi contribuţiile sociale datorate,
pentru anul 2019;
- impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul
2020.

Cum puteţi depune on-line formularul?

Declarația o puteți depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, astfel:


- utilizând serviciul Spațiul Privat Virtual;
- prin intermediul site-ului e-guvernare.ro.
Vă rugăm să aveți în vedere depunerea din timp a formularului. Transmiterea masivă a acestuia la
termenul limită poate îngreuna procesul de depunere.

Cum puteţi beneficia de asistenţă pentru completarea declarației unice?

În cazul în care aveți nevoie de îndrumare și asistență pentru completarea și depunerea declarației unice
puteți beneficia de asistență prin următoarele modalități:

- on-line - prin intermediul materialelor informative disponibile pe site-ul ANAF, secțiunea Asistență
contribuabili;
- telefonic - la nr. 031.403.91.60, agenții Call-center vă vor oferi asistență în domeniul fiscal și în
domeniul IT;
- la sediul unităților fiscale - funcționarii fiscali vă vor oferi sprijinul necesar pentru completarea și
depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarației unice;
- în cadrul întâlnirilor cu contribuabilii - organizate de unitățile fiscale teritoriale împreună cu
diverse instituții publice și organisme profesionale unde sunt prezentate tematici în domeniul fiscal,
inclusiv cea referitoare la depunerea declarației unice. Detalii suplimentare cu privire la întâlnirile cu
contribuabilii sunt disponibile pe site-ul ANAF, secțiunea Servicii oferite de ANAF.
Pentru a participa la întâlnirile organizate vă puteți înscrie prin intermediul Formularului unic de contact
de pe site-ul nostru. Înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor
disponibile.

www.anaf.ro