Sunteți pe pagina 1din 1

Povestirea

Povestirea este o specie literară a genului epic în proză, de dimensiuni mici şi în care se prezintă
un singur fapt epic, de obicei neobişnuit, dintr-o perspectivă subiectivă, iar acţiunea este plasată într-un
trecut fabulos.
Caracteristici:
o timp nedeterminat, mitic
o prezenţa suspansului
o număr redus de personaje
o accent pe acţiune
o personajului i se face o schiţă de portret
o limbaj specific; prezenţa oralităţii (limbaj care conţine regionalisme, arhaisme,
interjecţii, exclamaţii)
o folosirea unor formule de adresare prin care se realizează o relaţie strânsă între
povestitor şi cititor
o prezenţa unui ceremonial al povestirii (apariţia povestirii, schiţarea portretului, pretextul
care declanşează povestirea)
Povestirea în ramă aparţine genului epic şi este procedeul prin care una sau mai multe naraţiuni
se incadrează într-o altă naraţiune, iar accentul pică pe întâmplări, şi nu pe personaje.