Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL I LA

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a V-a

SUBIECTUL I (60 de puncte)

Citiți cu atenție textul dat:


Nu știu dacă ați observat și voi: e câte o zi care pornește prost și-apoi te zgâlțâie întruna, ca o mașină
condusă de un șofer începător pe un drum cu gropi. Așa a fost marțea în care urma să dăm teza la matematică.
Prima teză din viața mea. Nu-mi făceam griji, pentru că – nu vreau să mă credeți un lăudăros – sunt cel mai
bun din clasă la matematică. Ia întrebați-mă care e suma dintre produsul și câtul numerelor 27 și 9 și vă spun
într-o clipă. Am deja rezultatul. Dar mai bine vă las pe voi să socotiți ca să vă mai antrenați pentru teza
voastră, dacă sunteți cumva tot într-a V-a.
În schimb, la română am mereu probleme. Bunica le repetă adesea vecinilor noștri: „Bogdan – ăsta
sunt eu – e foarte bun la matematică, iar Claudia la română.” Claudia e sora mea și e într-a VIII-a. E genul de
fată care vorbește cu florile, cu păsările, chiar cu nori, dar e cam neîndemânatică atunci când are de-a face cu
oamenii. Eu n-am vorbit niciodată cu vreo floare, ce să mai spun de nori cei schimbători, în care soră-mea
vede fel de fel de ciudățenii: cai de mare, canguri, farfurii zburătoare cu extratereștri cu tot.
(Ioana Pârvulescu, Prietenul meu)

A (20 de puncte)
1. Care este numele personajului principal? (5p)
2. La ce materie se pricepea Bogdan cel mai bine la școală? Dar Claudia? (5p)
3. Despre ce zi important vorbește Bogdan în deschiderea fragmentului? (5p)
4. Fragmentul dat face parte dintr-un text:
a) literar;
b) nonliterar. (5p)

B (40 de puncte)
1. Identifică numărul de litere și numărul de sunete din următoarele cuvinte: matematică, atunci, făceam.
(6p)
2. Desparte în silabe următoarele cuvinte: șofer, neîndemânatică, rezultatul. (6p)
3. Precizează un sinonim pentru cuvântul comunică. (2p)
4. Precizează câte un antonim pentru fiecare din cuvintele: bun, vorbește. (4p)
5. Identifică trei cuvinte care aparțin câmpului lexical al naturii. (3p)
6. Transcrie un cuvânt-cheie din text. (3p)
7. Conjugă la modul indicativ, timpul prezent, următoarele verbe: a observa, a repeta. (6p)
8. Analizează verbele subliniate din fragmentul dat, precizând modul, timpul, numărul, persoana și funcția
lor sintactică. (10p)

SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte)

Imaginează-ți că ești la Polul Sud și observi o familie de pinguini. Scrie o compunere, care să conțină cel
puțin 15 enunțuri, cu titlul Împărăția de gheață.
În compunerea ta trebuie:
- să respecți regulile de scriere a unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere);
- să respecți normele de ortografie și de punctuație;
- să descrii peisajul pe care îl vezi, cu ajutorul adjectivelor și al substantivelor;
- să respecți tema dată și numărul de rânduri.

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE


LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL I LA
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total
obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
A
1. Se vor acorda 5 puncte pentru menționarea corectă a numelui personajului principal. 5 puncte
2. Se vor acorda 2,5 puncte pentru menționarea corectă a materiei la care se pricepe Bogdan, respectiv a
materiei la care se pricepe Claudia. 2 materii x 2,5 puncte = 5 puncte
3. Se vor acorda 5 puncte pentru menționarea zilei importante despre care Bogdan vorbește în deschiderea
fragmentului. 5 puncte
4. Se vor acorda 5 puncte pentru încercuirea variantei corecte. 5 puncte
B
1. Se vor acorda câte 2 puncte pentru identificarea corectă a numărului de litere, respectiv de sunete din
cuvintele date. De exemplu: matematică – 10 litere, 10 sunete. *Se va acorda 1 punct în cazul în care
doar una dintre cele două cerințe este rezolvată pentru fiecare cuvânt. 3 cuvinte x 2 puncte = 6 puncte
2. Se vor acorda câte 2 puncte pentru despărțirea în silabe în mod corect a cuvintelor date. De exemplu: șo-
fer. 3 cuvinte x 2 puncte = 6 puncte
3. Se vor acorda 2 puncte pentru menționarea unui sinonim potrivit pentru cuvântul dat. De exemplu:
comunică – vorbește. 2 puncte
4. Se vor acorda câte 2 puncte pentru menționarea unui antonim potrivit pentru cuvântul dat. De exemplu:
vorbește – tace. 2 cuvinte x 2 puncte = 4 puncte
5. Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare cuvânt identificat din câmpul lexical al naturii. De exemplu:
florile. 3 cuvinte x 1 punct = 3 puncte
6. Se vor acorda 3 puncte pentru identificarea unui cuvânt-cheie din text. 1 cuvânt-cheie x 3 puncte = 3
puncte
7. Se vor acorda 3 puncte pentru conjugarea fiecărui verb la modul și timpul indicat. 2 verbe x 3 puncte =
6 puncte
8. Se vor acorda 2,5 puncte pentru analiza corectă a fiecărui verb dat. De exemplu: pornește – verb
predicativ, modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-a, singular, funcția sintactică de predicat
verbal. 4 verbe x 2,5 puncte = 10 puncte

SUBIECTUL II
PARTEA A II-A
Cele 30 de puncte se vor acorda în felul următor:
15 puncte pentru redactare:
 unitatea compoziției – 2 puncte;
 coerența textului – 3 puncte;
 registrul de comunicare, stilul, vocabularul adecvat conținutului –2 puncte;
 ortografia – 3 puncte;
 punctuația – 3 puncte;
 așezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
 lizibilitatea – 1 punct.
15 puncte pentru respectarea cerințelor
 respectarea temei – 7,5 puncte;
 respectarea numărului de rânduri indicat – 7, 5 puncte.