Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala cu clasele I-VIII Dănila, Judeţul Suceava

TEZĂ LA MATEMATICĂ
PE SEMESTRUL I
Anul şcolar 2010-2011
CLASA a VI-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (45 puncte)


5p 1. Rezultatul corect al calculului 56 58'8' '32  45'16' ' este egal cu ….
5p 2. D12 sunt ….
5p 3. Numerele de forma 135 x 2 sunt…
5p 4. Descompunerea în factori a numărul 18 este ... .
5p 5. Complementul unui unghi de 38 este egal cu …...
5p 6. Suplementul unui unghi de 89 este egal cu …...
4 7 2
5p 7. Rezultatul calcului    este ... .
5 5 5
5p 8. Lungimea segmentului PD din figura 1 este egal cu:

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (25 puncte)


5p 1. Aflaţi cel mai mare divizor comun al numerelor 18 şi 24.
5p 2. Aflaţi cel mai mic multiplu comun al numerelor 123 şi 450.
3. În figura de mai jos aveţi punctele coliniare A, B, C, D, E, unde B este mijlocul lui [AE],
C este mijlocul lui [BE], D este mijlocul lui [CE]; BC  6cm .

5p a) Aflaţi lungimea lui [CE].


5p b) Aflaţi lungimea lui [BD]
5p c) Aflaţi lungimea lui [AE].

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (20 puncte)


5p 1. Fie a= 15n+3n5n+1+3n5n+2, nN. Arătaţi că

2. În figura alăturată, aveţi unghiurile AOB, BOC, COD,


DOA în jurul unui punct; m( BOC)=90, m( COD)=110,
m( DOA)=130.
5p a) Completaţi pe foaia de teză desenul cu bisectoarele [OE şi
[OF a unghiurilor AOB şi respectiv BOC.
5p b) Aflaţi măsura unghiului AOB.
5p c) Dacă m( AOB)=30, aflaţi m( EOF).
Şcoala cu clasele I-VIII Sarichioi, Judeţul Tulcea

TEZĂ LA MATEMATICĂ
PE SEMESTRUL I
Anul şcolar 2010-2011
CLASA a VI-a VARIANTA B
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Rezultatul corect al calculului 6030 : 30 este egal cu ….
5p 2. Restul împărţirii 86 : 3 este egal cu ….
5p 3. Cel mai mic număr natural de forma abc, a  b  c divizibil cu 12 este egal cu…
20
5p 4. Dintre numerele a  şi b  2, (3) mai mare este numărul …..
9
5p 5. Suplementul unui unghi de 84 este egal cu …...
5p 6. Dacă 3x  2  8 , atunci x este egal cu ….

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (25 puncte)


5p 1. Aflaţi cel mai mare divizor comun al numerelor 21 şi 35.
5p 2. Aflaţi cel mai mic multiplu comun al numerelor 35 şi 49.
3. În figura de mai jos aveţi punctele coliniare A, B, C, D, E. AB  3cm, AC  8cm, BD  9cm,
CE  6cm .

5p a) Aflaţi lungimea lui [BC].


5p b) Aflaţi lungimea lui [CD]
5p c) Aflaţi lungimea lui [BE].

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (35 puncte)


1. Efectuaţi:
10p a) [( 4  5  2  4) : 2 2  20090 ] : 4  12010
 1 5  1
10p b)    2,5  : 1, (3) 
2 3  2

2. În figura alăturată, aveţi unghiurile AOB, BOC, COD,


DOA în jurul unui punct; m( AOB)=90, m( BOC)=80,
m( COD)=60.
5p a) Completaţi pe foaia de teză desenul cu bisectoarele [OE şi
[OF a unghiurilor DOA şi respectiv AOB.
5p b) Aflaţi măsura unghiului AOD.
5p c) Dacă m( AOD)=130, aflaţi m( EOF).