Sunteți pe pagina 1din 1

Formular aprobat

prin Ordinul Agenției Naționale


pentru Ocuparea Forței de
Muncă
nr. 6 din 28.01.2019

Către ____________________________________________________________
(denumirea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă)

CERERE
Subsemnatul(a) _______________________________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul)
Data, luna, anul naşterii
Codul personal (IDNP)
Domiciliul
Reședința (după caz)
Locul de trai (după caz)
Naționalitate/Apartenența etnică
Telefon fix
Telefon mobil
E-mail
Viber/WhatsApp

Experiența profesională
Titlul ocupației Angajator de la până la
1.
2.
3.

Rog să fiu înregistrat(ă) cu statut de șomer în vederea beneficierii de măsuri de ocupare a forței de muncă în
conformitate cu prevederile Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și
asigurare de șomaj.

Ocupațiile solicitate conform studiilor și/sau experienței profesionale:


_____________________________________
______________________________________________________________________________________________

Menționez, că zonele de căutare a unui loc de muncă sunt: ______________________________________________


______________________________________________________________________________________________
(municipiile, raioanele, localitățile)

Am luat cunoștință și sunt de acord cu următoarele:


a) colectarea datelor mele personale sunt obligatorii pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui
loc de muncă cu statut de șomer;
b) datele personale colectate vor fi utilizate doar în scopurile prevăzute de legislația în vigoare.

______________________ de acord cu plasarea informațiilor personale pe portalul www.angajat.md.


(Sunt/Nu sunt)

Data __________________________ Semnătura solicitantului _______________________

Cerere înregistrată de:

_______________________________ _______________________
(numele, prenumele funcționarului) (semnătura)