Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Prenume: Data:

FIȘ Ă DE LUCRU

Puișorul și vulpea
după Ion Pas

1.Completează textul folosind cuvintele din paranteză:


Trăia cândva un puișor de găină _______.El voia sa meargă
în__________ chiar dacă mama sa îi spusese că acolo este
_________ nemiloasă.
(crâng ,neascultător, vulpea)
2.Scrieți cuvintele cu sens opus celor date:
ascultător- __________ miloasă-___________
înapoi- __________ pleacă- ___________
3.Scrie cuvinte cu același sens celor date:
lighioana= ________ crâng=________
domol= ________ odată=________

4.Desparte cuvintele în silabe:


 puișor-__________________
 nemiloasă-________________
 dușmănește-__________________
 bătătură-_____________________

5.Explica propozitia ,,A fost prăpăd și jale.”

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________