Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE DREPT

DREPT COMERCIAL II
CONTRACTUL DE INTERMEDIERE

Lect.univ.dr. Sorana Popa


Student: Iiieș Gheorghe Vasile

Contractul de intermediere.
Conform art.1079 CC in cadrul contractului de intermediere,intermediarul (mijlocitorul)
se obliga fata de cealalta parte contractanta numita client sa actioneze in calitate de mijlocitor
la incheierea contractelor intre client si o persoana terta.

Acest contract este consensual,este cu titlu oneros ,este sinalagmatic,cu executare


succesiva,este comutativ in masura prevederilor contratuale si legale in dependent de titlul dat
de contract.Contractul de intermediere este un contract consensual ,si se considera incheiat din
momentul in care partile au convenit asupra clauzelor esentiale.In lipsa unei clauze esentiale
contractuale,pentru a fi considerat incheiat ,este suficient ca partile sa consimta asupra
obiectului contractului de intermediere;este un contract cu titlu oneros ,intrucat ambele parti
urmaresc un interes patrimonial;intermediarul are in vedere obtinerea remuneratiei de la client,in
timp ce clientul asteapta din partea intermediarului desfasurarea unei activitati,in rezultatul
careia,va incheia unul sau mai multe contracte-prestatie,care,in final ,ii va asigura un
castig.Partile contractante de intermediere se obliga reciproc si corelativ,astfel incat,contractual
fiind sinalagmatic.In schimbul activitatii care se finalizeaza cu inchierea unui sau mai multor
contracte,clientul datoreaza remuneratia convenita.

Elementele contractului :In calitate de parti sunt intermediarul si clientul,unde client


poate fi orice persoana fizica sau persoana juridica care trebuie sa dispuna de capacitatea
necesara prevazute pentru un altfel tip de contract de intermediere.In calitate de intermediar
apare persoana care are capacitatea civila de a contracta poate fi p.f sau p.j.

Obiectul contractului: sunt totalitatea actiunilor intreprinse de catre intermediar spre a


mijloci incheierea contractului intre client si persoana terta.Acestea actiuni pot fi atat materiale
cat si nemateriale.Aceste actiuni includ,dar nu se limiteaza la elementele ce
urmeaza:identificarea tertilor care sunt potentiali contractanti cu clientul;prezentarea bunurilor
si/sau serviciilor care se comercializeaza;prezentarea ofertei de a contracta:organizarea
intalnirii clientului cu tertul;asistenta la negocieri etc.Pornind de la prevederile art.1180
CC,obiect al contractului de intermediere poate de asemenea si indicarea ocaziei de a incheia
contractual dorit de client,care se realizeaza prin identificarea persoanelor care vor accepta
oferta clientului de a contracta.In calitate de obiect al contractului legea admite si
intreprinderea de catre intermediar a anumitor actiuni,care desi nu se raporteaza la activitatea
de intermediere,sunt solicitate de client (art.1181 CC).Acestea de regula se refera la studiul pietii
si alte activitati de marketing.

Forma contractului:Conform art.1082 CC doar in cadrul contr.de intermediere


exclusive atunci cand obiectul se obliga pentru o perioada determinata de timp sa se
foloseasca doar de mijlocirea unei intermediar si sa renunte la angajarea altuia contractul se
incheie in forma scrisa. In celelalte cazuri forma scrisa a contractului nu este conditie de
solicitate.

Termenul contractului poate fi determinat sau nedeterminat la dorinta partilor


contractante , iar in cadrul intermedierii exclusive (art.1182 CC) , termenul contractului
urmeaza sa fie determinat de fiecare data.Stabilirea termenului contractului are importanta si
pentru determinarea limitelor dreptului partilor de a-l rezilia.Conform art.1183 CC atunci
contractual este incheiat pe un termen nedeterminat el poate fi fi reziliat oricand fara vreun
preaviz de catre oarecare dintre parti ,si in dependenta de contractul care a fost intermediate si
consecintele lui intermediarul va fi sau nu va fi remunerat. In cazul stabilirii unui
termen,contractul de intermediere poate fi reziliat doar din motive intemeiate (art.784 CC) ,iar
contractele de intermediere exclusiva –si cu respectarea unui termen de preaviz de doua
saptamani.

Pretul contractului se numeste remuneratie care se achita printr-o anumita suma fixata
in contract sau in valoare procentuala de la obiectul contractului sau in forma mixta,potrivit
intelegerii partilor.Dupa cum reiese din art.1180 CC ,obligatia intermediarului este una de
rezultat.Pe cale de consecinta,intermediarul va putea pretinde achitarea remuneratiei in cazul in
care contractual a fost incheiat intre client si tert ,ca rezultat al actiunilor sale.Potrivit art.1180
CC ,alin.1 CC ,clientul este dator sa achite remuneratia prevazuta de contract pentru
intermediere sau pentru indicarea ocaziei de inchiere a contractului doar daca acesta a fost
incheiat in urma indicatiilor date.

Dr.si oblig partilor:Intermediarul este obligat de a intreprinde toate actiunile si masurile


necesare pentru a obtine rezultat asteptat de client este obligat sa informeze clientul intr-un
mod mai larg si intr-un timp mai eficient in ceea ce priveste ob.contractului si conditiile
impuse de persoana terta.Intermediar are dreptul de a actiona dupa bunul sau plac utilizand
toate mijloacele legale pentru atingerea scopului propus.El trebuie sa fie de buna credinta si
sa actioneze inteligenta unui bun proprietar sau profesionist.Este obligat sa respecte legislatia
in ce priveste conflictul de interese si sa anunte clientul daca apar asemenea situatii.Necatant la
faptul ca reprezinta una dintre parti el trebuie sa fie de buna credinta de ambele parti adica
fata de client si persoana terta.Conform art.1084 CC unde sunt incluse normele excluderii
remuneratiei si pretentiilor la despagubire a intermediarului va pune accent pe urmatoarele
momente.Oricare intermediar conform art.1491 CC .

Dr.si oblig clientului. Clientul este obligat sa informeze corect si in deplin masura
intermediarul referitor la asteptarile sale in ce priveste obiectul contractului de
intermediar.Este obligat sa achite remuneratia convenita si in cadrul intermedierii exclusive sa
se abtina de la angajarea unui alt intermediar pe perioada determinata de timp in contract sau
daca doreste sa rezilieze contractul sa informeze intermediarul cu cel putin 2 saptamani
inainte.Conform art.1182 alin.2 CC el este obligat sa despagubeasca intermediarul in valoare
de pana la 2,5 % din pretul contractului.Daca prin intermediul acestui contract se vindea sa se
cumpara ceva in celelalte cazuri remuneratia are loc cit si despagubirea conform clauzelor

Incetarea contractului.Contractul inceteaza in termen daca este stabilit,inceteaza odata cu


indeplinirea oblig.contractuale nu poate fi reziliat inainte de termen ca consecinta poate sa
inceteze in cazul decesului.

Contractul de intermediere presupune implicarea lui in diferite cazuri de mijlocire in diferite


circumstante si fata de diferite obiecte contractuale.De exemplu intermedierea este folosita in
cadrul contractului de imprumut ,in cadrul contractului de inchiriere a locuintei in cadrul
activitatii comerciale si in alte cazuri conform legislatiei in vigoare.Intermedierea imprumutului
are drept obiect intermedierea sau mijlocirea de catre intermeator a obtinerii de catre client a
unui imprumut sau a indicarii unei ocazii favorabile pentru client.Insa acest fapt nu inseamna
favorizarea clientului unui imprumut ar fi in defavoarea sau detrimental persoanei terte.In
cadrul contr de imprumut forma contractului este scrisa indicandu-se remuneratia ce urmeaza a
fi achitata intermediatorului care se stabileste in valoare procentuala de la marimea sumei
imprumutate se indica suma de bani imprumutata ,termenul de imprumut,rata dobanzii
persoanei tertei platile aferente (penalitatile pe care va fi obligat sa le achite persoanei terte
(imprumutatorului ) in caz de intarziere.Si desigur poate fi intocmit contractul de intermediere
aparte si de imprumut aparte sau daca partile isi doresc acest lucru.Conform art.1189 CC in
cadrul contractului de intermediere remuneratia intermediatorului imprumutului se plateste
(achita) doar daca in urma activ (incheierea contractului) clientul va fi obligat conform
prevederilor contractuale.Conform alin.2 al acestui articol intermediarul nu poate cere dr.la client
alte parti in afara de cele prevazute la alin.1 si daca mijlocirea ce a avut loc nu a adus efectele.