Sunteți pe pagina 1din 1

CONFIRMARE RĂMÂNERE ÎN CONCURS

Subsemnatul/a GOGATA NICOLAE

LIVIU_______________________________________________

CNP _____________1830619384801_______________, admis/ă pelista de așteptare la

specializarea ______MEDICINA GENERALA_______TAXA_________, poziția (nr.

crt. ) ____62___ cu media __6.90__________, prin prezenta îmi mențin locul și

opțiunile în concursul de admitere – sesiunea iulie 2019.

Data _____31.07.2019____
Semnătura
GOGATA NICOLAE LIVIU
_