Sunteți pe pagina 1din 2

„În limba ta” de Grigore Vieru

1. Comentarea titlului.
Titlul poezie „În limba ta ” de Grigore Vieru reprezintă o îmbinare de
cuvinte,dar și lait-motivul acesteia. În titlul dat se mai conține tema,dar și
motivul principal al acestui poem,anume motivul „limbă”.Acesta exprimă
glasul conștiinței naționale,dar și ființa nepieritoare a poporului nostru în
existența sa spirituală.De asemenea,titlul dat exprimă starea de spirit de
nostalgie a eului liric, care se simte comod doar în limba sa.
2. Comentarea motivului.
Motivul „tăcerii” , regăsit în ultimile două versuri ale poeziei : „Tu taci
atuncea /Tot în limba ta.” exprimă la general calea de trecere, preludiul
deschiderii spre revelație, spre libertate și comfort spiritual.Contextual
semnifică resimțirea existenței ca pură suferință, dar și concluzia de suflet
întrucât ne zămislim în limba noastră cea maternă. La fel, prin intermediul
motivului dat se exprimă dragoste pentru grai și meleaguri.Raportându-l la
alt motiv, precum „limba” pot să concluzionez că sunt într-o strânsă
dependență, deoarece limba este simbolul nostru național, prin care putem
exista în timp și în tăcere.
3. Comentarea figurilor de stil .

Antiteza „a râde” și „a plânge”apare în reluare în fiecare strofă, ceea ce


confirmă că tristețea coexistă cu bucuria. Imaginea dată sublimă sentimentul de
profund și nedezmintit respect față de acest grai,dar și ne aduce la cunoștință
experiența interioară și sacră a ființei. Antiteza dată scoate în evidență că
minunatele stări sufletești nu-și pot găsi expresia în cuvinte.

4. Comentarea stărilor de spirit


Starea de spirit de recunoștință este transmisă de tema principală,dar și de
motivele durerii, suferinței,fericirii, care evidențiază importanța conștiinței
naționale pentru fiecare dintre noi.

„Pentru ea ” de Grigore Vieru

1. Comentarea titlului
Titlul poezie „Pentru ea” de Grigore Vieru este alcătuit dintr-o îmbinare de
cuvinte și reprezintă o dedicație pentru limba română. Acesta transmite o
stare de spirit de melancolie a eului liric,care se evidențiază prin intermediul
motivelor „limba”, „mama”, „floarea visării”,care accentuează recunoștința
eului liric.
2. Comentarea motivului
Motivul „floarea visării”se regăsește în a treia strofă :„Pentru ea cresc florile
visării”. La general semnifică dragostea, taina frumosului dăruit lumii,iar
contextual speranța și visul către libertate, eliberare națională. Acesta
transmite o stare de spirit de armonie și fericire lumească. Raportându-l la
motivul „alb” dedus din primul vers al strofei a treia , „Pentru ea noi văruim
pereții” pot să afirm că exprimă puritatea limbii,dar și existența sa
universală.
3. Comentarea figurii de stil
Metafora „Pentru ea puternici sînt Carpații” se găsește în strofa a
doua,versul al doilea și s-a format prin analogie. Contribuie la accentuarea
ideii centrale a poeziei: relevare unui popor puternic,cu bogății, cu pace și
liniște,dar și cu o limbă pură. Deși pare că asistăm la pierderea dureroasă a
limbii,totuși există persoane care mereu vor proslăvi limba română,deoarece
noi conștientizăm că un popor poate rezista în timp prin limbă,tradiții și
obiceiuri.
4. Comentarea stărilor de spirit
Starea de spirit de melancolie se datorează imaginilor artistice care scot în
evidență importanța limbii și dragoste cetățenilor față de ea, dar și motivelor
centrale ale poeziei , precum : motivul mamei, motivul forței supreme-
Dumnezeu.