Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 22172/19.03.

2020

În atenția conducerii asociațiilor de proprietari


de pe raza municipiului Sibiu

În contextul restricțiilor impuse de starea de urgență instituită la nivel național prin Decretul nr.
195/16.03.2020 și ținând cont de toate reglementările și recomandările autorităților cu atribuții în
domeniu privind prevenirea și răspândirea virusului –COVID 19, Primăria Municipiului Sibiu,
recomandă:
1. Încasările taxelor și plata furnizorilor de servicii, să se facă prin contul bancar al Asociației.
Dacă nu există această posibilitate din cauze obiective, să fie luate următoarele măsuri de
prevenire:
 adaptarea programului de încasare astfel încât să se evite aglomerația (ex.: stabilirea
unui program de încasare diferențiat pe ore, pentru fiecare dintre imobilele care fac
parte din asociație și comunicarea acestui program, în prealabil, prin afișare);
 afișarea la loc vizibil a unei atenționări în ceea ce privește distanța minimă obligatorie
între persoanele care se prezintă la sediul Asociației pentru a efectua plata taxelor cu
numerar;
 accesul în spațiu destinat încasării taxelor să fie limitat la o singură persoană;
 persoanele care încasează taxele în numerar să se protejeze cu echipament de
protecție (mănuși și mască);
 respectarea tuturor măsurilor comunicate de Direcția de Sănătate Publică Sibiu și
transmise pe canalele oficiale de comunicare.
2. Suspendarea Adunărilor generale ordinare/extraordinare, până la ridicare restricțiilor impuse
de situația de urgență.
Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați telefonic:
 Primăria Municipiului Sibiu-Compartimentul Coordonare Asociații de Proprietari-
telefon: 0269/208832
 Direcția de Sănătate Publică Sibiu, telefon: 0269/211566

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU