Sunteți pe pagina 1din 1

La data de 03.03.2020, la organul de urmărire penală (în persoana Dstră), s-a adresa cet. X.

Acesta a
declarat că recent a fost informat de către executorul judecătoresc despre necesitatea de a părăsi
apartamentul său din or. Soroca, în care a locuit toată viața împreună cu familia, și care este proprietatea sa.
Executorul judecătoresc și-a motivat solicitarea, prin aceia că are la executarea o hotărâre judecătorească de
încasare de la X, a unei sume de bani în contul unei datorii neachitate către cet. Y. Hotărârea judecătorească
este din luna februarie anul 2001. La moment cet. Y, este decedat și pentru executarea hotărârii s-au adresat
succesorii  acestuia. Cet. X. susține că nu a avut nici o datorie, nu l-a cunoscut pe cet. Y, și nu a participat nici
la un proces de judecată. La plângere acesta a anexat copia hotărârii judecătorești eliberată de către
executorul judecătoresc.

În baza actelor scrise, inclusiv cele pe care le veți administra în cadrul investigațiilor, urmează să stabiliți:
• Existența or lipsa relațiilor dintre X și Y în special a datoriei neachitate.
• Circumstanțele desfășurării procesului civil și rolul lui X și Y în acesta.
• Corespunderea circumstanțelor invocate în hotărârea judecătorească realității.