Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA “ PETROL-GAZE” PLOIESTI

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

Student: Alecu Bogdan Gabriel


IPG Anul IV
20113
Capitolul V. calculul debitelor potentiale

Construcţia sondelor se referă la modul în care se realizează comunicarea strat productiv-sondă de


extracţie. Dacă această comunicare are loc prin peretele ”viu” al sondei (sonda este netubată), pe
întreaga grosime a stratului productiv, se spune că sonda este perfectă din punct de vedere
hidrodinamic.

Această situaţie se întâlneşte destul de rar în practica exploatării, numai în cazul colectoarelor
puternic consolidate. În mod curent, după traversarea stratului productiv, sonda se tubează, se
cimentează în spatele coloanei, iar comunicarea strat-sondă are loc prin intermediul unor perforaturi
practicate în coloană şi inelul de ciment.

În acest caz, se spune că sonda este imperfectă după modul de deschidere. Dacă comunicarea strat-
sondă nu se realizează pe întreaga grosime efectivă a stratului productiv, atunci se spune că sonda este
imperfectă şi după gradul de deschidere.

Imperfecţiunea sondelor introduce în zona de filtru rezistenţe hidraulice suplimentare. Aceste


rezistenţe hidraulice suplimentare determină reducerea debitului sondei imperfecte, comparativ cu cel
al sondei perfecte. Debitul unei sonde perfecte din punct de vedere hidrodinamic se poate calcula cu
relaţia:

2 ∙ π ∙ k t ∙ h∙ ∆ p
q t= ;
Rc
μt ∙ bt ∙ ln
r rs

Unde :

 kt - permeabilitatea efectiva pentru faza titei ;

k t=( 0,6 ÷ 0,8 ) ∙ k|¿|;¿

k|¿|=k medz =495,97 mD ;¿

k t=0,76 ∙ 495,97=376,94 mD ;

 Δp - caderea de presiune strat-sonda :


∆ p=p strat −p sonda ;

 ht - Grosimea efectiva a stratului saturata cu titei ;

ht 743 =46 m ;

ht 750 =39 m;

ht 753 =64 m;

ht 3250=44 m ;

 μt - Vascozitatea titeiului la presiunea initiala de zacamant :

μt =3 cP ;

 bt - Factorul de volum al titeiului la presiunea initiala de zacamant :

b t=1,094 ;

 rrs- Raza redusa a sondei :

r rs =1,16 cm ;

 Rc - Raza conturului de alimentare :

Rc 743 =145 m;

Rc 750 =315 m;

Rc 753 =155 m;

Rc 3250 =245 m;

Sonda 743 :
Δp=1 ¯;

2∙ π ∙ k t ∙h ∙ ∆ p 2 ∙ π ∙ 376,94 ∙ 46 ∙1
q t 1= = =30,4025 m3 / zi=351,881 c m3 /s ;
R 145
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=1,5 ¯;

2 ∙ π ∙ k t ∙ h∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 46 ∙ 1,5
q t 1,5= = =45,6038 m3 / zi=527,822 c m3 / s ;
R 145
μt ∙ bt ∙ ln c 3 ∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=2 ¯;

2∙ π ∙k t ∙h ∙ ∆ p 2 ∙ π ∙ 376,94 ∙ 46 ∙2 3 3
q t 2= = =60,8051 m / zi=703,762 c m / s ;
R 145
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=2 , 5 ¯;

2 ∙ π ∙ k t ∙ h∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 46 ∙ 2,5 3 3
q t 2,5= = =76,0063 m /zi=879,703 c m / s ;
Rc 145
μt ∙ bt ∙ ln 3 ∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Sonda 750 :

Δp=1 ¯;
2∙ π ∙ k t ∙h ∙ ∆ p 2∙ π ∙ 376,94 ∙ 39∙ 1 3 3
q t 1= = =23,8173 m / zi=275,663 c m /s ;
R 315
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=1,5 ¯;

2 ∙ π ∙ k t ∙ h∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 39 ∙1,5 3 3
q t 1,5= = =35,7259 m / zi=413,494 c m / s ;
R 315
μt ∙ bt ∙ ln c 3 ∙1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=2 ¯;

2∙ π ∙k t ∙h ∙ ∆ p 2∙ π ∙ 376,94 ∙ 39∙ 2
q t 2= = =47,6345 m3 / zi=551,325 c m3 / s ;
R 315
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=2 , 5 ¯;

2 ∙ π ∙ k t ∙ h∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 39 ∙2,5
q t 2,5= = =59,5431 m3 / zi=689,157 c m3 /s ;
R 315
μt ∙ bt ∙ ln c 3 ∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Sonda 753 :

Δp=1 ¯;
2∙ π ∙ k t ∙h ∙ ∆ p 2 ∙ π ∙ 376,94 ∙64 ∙1 3 3
q t 1= = =42,0022 m /zi=486,137 c m /s ;
R 155
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=1,5 ¯;

2 ∙ π ∙ k t ∙ h∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 64 ∙ 1,5 3 3
q t 1,5= = =63,0034 m / zi=729,205 c m / s ;
R 155
μt ∙ bt ∙ ln c 3 ∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=2 ¯;

2∙ π ∙k t ∙h ∙ ∆ p 2 ∙ π ∙ 376,94 ∙64 ∙2
q t 2= = =84,0045 m3 /zi=972,274 c m3 /s ;
R 155
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=2 , 5 ¯;

2 ∙ π ∙ k t ∙ h∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 64 ∙ 2,5
q t 2,5= = =105,006 m3 /zi=1215,34 c m3 / s ;
R 155
μt ∙ bt ∙ ln c 3 ∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Sonda 3520 :

Δp=1 ¯;
2∙ π ∙ k t ∙h ∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 44 ∙1 3 3
q t 1= = =27,5489 m / zi=318,853 c m /s ;
R 245
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=1,5 ¯;

2 ∙ π ∙ k t ∙ h∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 44 ∙1,5 3 3
q t 1,5= = =41,3233 m / zi=478,279 c m /s ;
R 245
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=2 ¯;

2∙ π ∙k t ∙h ∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 44 ∙2
q t 2= = =55,0978 m3 / zi=637,706 c m3 /s ;
R 245
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Δp=2 , 5 ¯;

2 ∙ π ∙ k t ∙ h∙ ∆ p 2 ∙ π ∙376,94 ∙ 44 ∙2,5
q t 2,5= = =68,8722 m3 / zi=797,132 c m3 /s ;
R 245
μt ∙ bt ∙ ln c 3∙ 1,094 ∙ ln
r rs 0,0116

Debitul total produs de cele patru sonde la aceeasi presiune diferentiala se caluleaza cu relatia :
n
Qt =∑ q t ; i
i=1

Qt ¿ ¿

Qt ¿ ¿

Qt ¿ ¿

Qt ¿ ¿

Datele calculate mai sus se cumuleaza in tabelul urmator :

Sonda Nr . kt ht Rc Δp qt
mD cm cm bar cm3/s m3/zi
376,94 4600 14500 1 351,881 30,4025
743 376,94 4600 14500 1,5 527,822 45,6038
376,94 4600 14500 2 703,762 60,8051
376,94 4600 14500 2,5 879,703 76,0063
376,94 3900 31500 1 275,663 23,8173
750 376,94 3900 31500 1,5 413,494 35,7259
376,94 3900 31500 2 551,325 47,6345
376,94 3900 31500 2,5 689,157 59,5431
376,94 6400 15500 1 486,137 42,0022
753 376,94 6400 15500 1,5 729,205 63,0034
376,94 6400 15500 2 972,274 84,0045
376,94 6400 15500 2,5 1215,342 105,0056
376,94 4400 24500 1 318,853 27,5489
3520 376,94 4400 24500 1,5 478,279 41,3233
376,94 4400 24500 2 637,706 55,0978
376,94 4400 24500 2,5 797,132 68,8722
Tabel 15. Calculul debitelor potentiale ;
5.1 Calculul cumulativului de titei si al factorului de recuperare

Rezerva de titei se calculeaza cu relatia :

1
N= A p ∙ h ∙ m∙ ( 1−Sai ) ∙ ;
bt0

1
N=587525 ∙ 55,1535∙ 0,2078 ∙ (1−0,296 ) ∙ =4 333 115,937 m 3 ;
1,094

Cumulativul anual se calculeaza cu relatia :

∆ N an =Qt ∙365 ;

∆ N an¿ ¿

∆ N an¿ ¿

∆ N an¿ ¿

∆ N an¿ ¿
Factorulul de recuperare se calculeaza cu relatia :

∆ N an
ε= ;
N

ε ¿¿

ε ¿¿

ε ¿¿

ε ¿¿

Δp Qt ΔNan Ɛan
bar m3/zi m3 %
1 123,771 45 176,4 1,04
1,5 185,656 67 764,6 1,56
2 247,542 90 352,8 2,09
2,5 309,427 112 941,0 2,61
Tabel 16. Valorile factorului de recuperare ;

Factorul de recuperare trebuie sa fie cuprins intre (2-3) %, iar din acest motiv se alege :
Qt=309,427 m3 / zi ;

{ ε an=2,61% ;
∆ p=2,5 ¯;

Debitul corespunzator unei sonde este :

Q t 309,427 3
q t= = =77,3568 m / zi;
4 4

Capitolul VI. Regimul elastic

Conditia energetica principala pentru existenta regimului elastic este ca presiunea de zacamant
sa fie mai mare decat cea de saturatie (pz > psat). Zacamantul de titei va lucra in regim elastic atat
timp cat presiunea de zacamant va ramane superioara presiunii de saturatie. Gazele sunt dizolvate
in intregime in titei, iar curgerea fluidelor prin mediul poros, in zona productiva, va fi omogena.

Deplasarea titeiului prin pori care talpile sondelor de extractie va fi determinata de destinderea
elastica a acviferului (impingerea apei) si de destinderea elastica a zonei productive.
Fig. 6.1. Domeniul regimului elastic pe diagrama de stare ;

In cazul zacamintelor de titei in forma de banda liniara, curegera apei in acvifer capata o geometrie
liniara, liniile de curent fiind paralele intre ele. Acviferul poate fi de marime finita sau infinita. Presiunea
de zacamant, este superioara celei de saturatie, coeficientii complecsi si de compresibilitate ai zonei
productive si acvifrul adiacent au marimi insemnate.

Calculul de prevedere al comportării în exploatare în regim elastic se face în două variante:

1. Se dă dinamica debitului sondei comasate ;

2. Se dă dinamica presiunii .

Fig. 6.2. Zacamint in forma de banda liniara ;


6.1. Se da dinamica debitului sondei comasate

Asimilând sonda productivă cu o macrosondă (sonda comasată), aceasta va exploata acviferul


adiacent cu debitul Qa.

Dacă se impune o variație în trepte pentru debitul sondei comasate, atunci căderea de presiune la
peretele sondei comasate se va calcula cu o relație scrisă pentru simetria liniară:

μa ∙ L a n
p0 − p n = ∙ ∑ ( Q −Q aj−1 ) ∙ F ( t´j−t j−1
´ );
k a ∙h ∙ S j=1 aj

F ( t́ )= functie de timp adimensional (o cadere de presiune adimensionala), functie care se poate


determina cu ajutorul diagramei :

Fig. 6.3. Diagrama pentru calculul lui “ F ( t́ ) “


Timpul adimensional pentru miscarea liniara se va calcula cu expresia :

ᴂ aq
t́= ∙t;
L2a

Unde :

 t́ - Timp adimensional ;
 ᴂ aq - Piezoconductibilitatea acviferului ;
 La - Lungimea acviferului ;

Date initiale :

 Presiunea initiala de zacamant : p0=150 ¯¿ ;


 Presiunea de saturatie , psat =110 ¯;
 Ratia de solutie la presiunea initiala de zacamant, r s 0=40 m 3N /m 3 ;
 Grosimea efectiva a stratului productiv, h=55,15 m;
 Latimea zacamantului , S=840 m;
 Lungimea zonei productive , L p=795 m ;
 Lungimea acviferului, La=5 565 m ;
 Volumul de pori, V p 0=6733 500 m 3 ;
 Permeabilitatea efectiva fata de apa, k a=495,97 mD ;
 Factorul de volum al titeiului la presiunea initiala de zacamant, b t 0=1,094 ;
 Factorulul de volum al titeiului la presiunea de saturatie, b tsat=1,10 ;
 Saturatia in apa interstitiala, Sai =0,296;
 Saturatia initiala in titei, St 0=0,704 ;
 Coeficientul de compresibilitate al titeiului, β t =0,000136 ba r−1 ;
 Coeficientul de compresibilitate al apei, β a=0,0000521 ba r−1 ;
 Coeficientul de compresibilitate al rocii, β r=0,000016 ba r−1 ;
 Porozitatea medie a colectorului, m=0,2078 ;
 Vascozitatea apei de zacamant, μa =0,00036 N ∙ s/m2 ;

Destinderea elastica a acviferului este data de coeficientul complex de compresibilitate al


acviferului :
¿ βr
β aq=β t ∙ S t 0 + β a ∙ S❑ai + ;
m

0,000016
β ¿aq=0,000136 ∙ 0,704+ 0,0000521∙ 0,296+ =0,00018816 ba r−1 ;
0,2078

Coeficientul de piezoconductibilitate, ᴂ aq :

ka 4,9597 ∙10−13 2
ᴂ aq= ¿ = =3,5234 m / s ;
μ a ∙ β aq ∙m 0,00036 ∙1,8816 ∙ 10 ∙0,2078
−9

Etapa I

 Se da treapta de timp, ∆ t 1=t 1−t 0 , ∆t 1=1 an . Se calculeaza timpul t1 adimensional:

ᴂaq 3,5234
t 1=365 zile ; t´1 = 2
∙ t 1= ∙365=3,58 ;
L a 5 5652

 Din figura 6.3, rezulta ca F ( t´1 )=1 ;

 Se impune Q a 1=60 m3 / zi .

 Se calculeaza caderea de presiune la peretele sondei comasate cu relatia :


μa ∙ L a 0,00036 ∙5 565 60
p0 − p1 = ∙ Q a 1 ∙ F ( t´1) = ∙ ∙1 ;
ka ∙ h ∙ S 4,9597 ∙10 ∙ 55.15∙ 840 86 400
−13

p0− p1 =1 453 236 Pa=14,53 ¯;


p1=150−15,43=135,46 ¯;

 Se calculeaza cumulativul de apa ce patrunde in zona productiva, W1 :


W 1=Qa 1 ∙ t 1=60∙ 365=21900 m 3 ;

 Cumulativul de titei extras, pe etapa, va fi :


¿
( b t ∙ ∆ N )1=( L p ∙ S ∙ h ∙m ) ∙ β p ∙ ( p 0− p1 ) +W 1 ;

( b t ∙ ∆ N )1=795 ∙ 840∙ 55.15 ∙0,2078 ∙ 1,8816∙ 10−9 ∙ 1 453236 +21 900

( b t ∙ ∆ N )1=42 827,0132 m3 ;

Factorul de volum al titeiului la presiunea p1=135,46 ¯¿ , va fi :

b t 1=1,1286−0,0002425∙ 135,46=1,0957 ;

(b¿¿ t ∙ ∆ N )1 42827,0132
∆ N1= = =39 084,68 m3 ; ¿
bt 1 1,0957

 Debitul cumulativ de titei, pe etapa, va fi :

∆ N 1 39 084,68
Qt 1 = = =107,08 m3 /zi ;
t! 365

 Numarul de sonde necesar va fi :


Q t 1 107,08
n s 1= = =1,38 ⟹ 2 sonde ;
qT 77,3568

 Factorul de recuperare :

∆ N 1 39 084,68
ε 1= = =0,90 % ;
N 4 333 115,9
Etapa II

 Se da treapta de timp, ∆ t 2=t 2−t 1 , ∆ t 2=1 an . Se calculeaza timpul t2 adimensional:

ᴂaq 3,5234
t 2=730 zile ; t´2 = 2
∙ t2 = ∙730=7,17 ;
L a 5 5652

 Din figura 6.3, rezulta ca F ( t´2 )=1, iar F ( t´2−t´1 )=1 ;

 Se impune Q a 2=95 m3 / zi .

 Se calculeaza caderea de presiune la peretele sondei comasate cu relatia :


μ ∙L
p1− p2= a a ∙ [ Qa 1 ∙ F ( t´2) +(Qa 2−Q a 1)∙ F ( t´2−t´1 ) ]
k a∙ h ∙ S
0,00036 ∙ 5 565 60 95−60
p1 − p2 = ∙
4,9597∙ 10 ∙55.15 ∙ 840 86 400
−13
∙ 1+
[
86 400 (
∙1 ; ) ]
p1− p2=2300 957 Pa=23,00 ¯;
p2=135,46−23,00=112,46 ¯;

 Se calculeaza cumulativul de apa ce patrunde in zona productiva, W2 :

W 2 =W 1 +Qa 2 ∙ ( t 2−t 1) =21900+95 ∙ 365=56 575 m3 ;

 Cumulativul de titei extras, pe etapa, va fi :


¿
( b t ∙ ∆ N )2=( L p ∙ S ∙ h ∙m ) ∙ β p ∙ ( p 1− p2 ) +W 2 ;

( b t ∙ ∆ N )2=795 ∙ 840∙ 55.15 ∙0,2078 ∙ 1,8816∙ 10−9 ∙ 2300 957+ 56 575


( b t ∙ ∆ N )2=89 709,44 m3 ;

Factorul de volum al titeiului la presiunea p2=112,46 ¯¿ , va fi :

b t 2=1,1286−0,0002425∙ 112,46=1,10132 ;

(b¿¿ t ∙ ∆ N )2 89 709,44 3
∆ N2= = =81 455,63 m ; ¿
bt 2 1,10132

 Debitul cumulativ de titei, pe etapa, va fi :

∆ N 2−∆ N 1 81 455,63−39 084,68 3


Qt 2 = = =116,08 m / zi ;
t 2−t 1 730−365

 Numarul de sonde necesar va fi :


Q t 2 116,08
n s 2= = =1,50 ⟹ 2 sonde ;
qT 77,3568

 Factorul de recuperare :

∆ N 2 81 455,63
ε 2= = =1,88 % ;
N 4 333 115,9

Coeficientul complex al acviferului :

μa L a 0,00036 ∙5 565 4
C L= ∙ = =87 194 172,2kg / ( s ∙m ) ;
k a ∙ h S 4,9597 ∙ 10−13 ∙ 55.15 ∙840
6.2. Se da dinamica presiunii la peretele sondei comasate

Dacă se impune o variație în trepte a presiunii la peretele sondei comasate, atunci se determină
cumulativul de apă ce va pătrunde în zona productivă la momentul t n.

Se consideră o variație liniară între două momente de timp succesive.

Cumulativul de apă parcurs de sonda comasată este determinat de destinderea elastică a acviferului.

W =( La ∙ S ∙ h∙ m ) ∙ β ¿aq ∙ ∆ p ∙ F ( t́ ) ;

Algoritmul de lucru:

- se dă pasul de timp ;

- se impune căderea de presiune ;

- se calculează cumulativul de apă ;

- se calculează cumulativul de țiței ;

- se calculează debitul de țiței extras ;

- se calculează factorul de recuperare ;

- se determină lungimea frontului de inundare ;


- toate sunt variabile până când presiunea atinge valoarea psat .

Date initiale :

 Presiunea initiala de zacamant : p0=150 ¯¿ ;


 Presiunea de saturatie , psat =110 ¯;
 Ratia de solutie la presiunea initiala de zacamant, r s 0=40 m3N /m3 ;
 Grosimea efectiva a stratului productiv, h=55,15 m;
 Latimea zacamantului , S=840 m;
 Lungimea zonei productive , L p=795 m ;
 Lungimea acviferului, La=5 565 m ;
 Volumul de pori, V p 0=6733 500 m3 ;
 Permeabilitatea efectiva fata de apa, k a=495,97 mD ;
 Factorul de volum al titeiului la presiunea initiala de zacamant, b t 0=1,094 ;
 Factorulul de volum al titeiului la presiunea de saturatie, b tsat=1,10 ;
 Saturatia in apa interstitiala, Sai =0,296;
 Saturatia initiala in titei, St 0=0,704 ;
 Coeficientul de compresibilitate al titeiului, β t =0,000136 ba r−1 ;
 Coeficientul de compresibilitate al apei, β a=0,0000521 ba r−1 ;
 Coeficientul de compresibilitate al rocii, β r=0,000016 ba r−1 ;
 Porozitatea medie a colectorului, m=0,2078 ;
 Vascozitatea apei de zacamant, μa =0,00036 N ∙ s/m 2 ;

Destinderea elastica a acviferului este data de coeficientul complex de compresibilitate al


acviferului :

¿ βr
β aq=β t ∙ S t 0 + β a ∙ S❑ai + ;
m

0,000016
β ¿aq=0,000136 ∙ 0,704+ 0,0000521∙ 0,296+ =0,00018816 ba r−1 ;
0,2078

Coeficientul de piezoconductibilitate, ᴂ aq :

ka 4,9597 ∙10−13 2
ᴂ aq= ¿ = =3,5234 m / s ;
μ a ∙ β aq ∙m 0,00036 ∙1,8816 ∙ 10 ∙0,2078
−9

Etapa I

 Se da treapta de timp, ∆ t 1=t 1−t 0 , ∆t 1=1 an . Se calculeaza timpul t1 adimensional:


ᴂaq 3,5234
t 1=365 zile ; t´1 = 2
∙ t 1= ∙365=3,58 ;
L a 5 5652

 Din figura 6.3, rezulta ca F ( t´1 )=1 ;


 Se impune Δ p1 =15 .̄

p1= p0 −Δp=150−15=135 ¯;

 Se calculeaza cumulativul de apa ce patrunde in zona productiva :


W 1= ( La ∙ S ∙h ∙ m ) ∙ β ¿aq ∙ ∆ p2 ∙ F ( t́ 1 ) ;

W 1= (5 565 ∙ 840 ∙55.15 ∙ 0,2078 ) ∙ 1,8816 ∙10−9 ∙ 15 ∙105 ∙ 1=151202,98 m3 ;

 Cumulativul de titei extras, pe etapa, va fi :


¿
( b t ∙ ∆ N )1=( L p ∙ S ∙ h ∙m ) ∙ β p ∙ ∆ p 1+ W 1 ;

( b t ∙ ∆ N )1=795 ∙ 840∙ 55.15 ∙0,2078 ∙ 1,8816∙ 10−9 ∙ 15∙ 105 +151 202,98

( b t ∙ ∆ N )1=172 803,40 m3 ;

Factorul de volum al titeiului la presiunea p1=135 ¯¿ , va fi :

b t 1=1,1286−0,0002425∙ 135=1,0958;

(b¿¿ t ∙ ∆ N )1 172 803,40 3


∆ N1= = =157 687,11 m ; ¿
bt 1 1,0958

 Debitul cumulativ de titei, pe etapa, va fi :


∆ N 1 157 687,11 3
Qt 1 = = =432,01m / zi;
t! 365

 Numarul de sonde necesar va fi :


Qt 1 432,01
n s 1= = =5,58 ⟹ 6 sonde ;
qT 77,3568

 Factorul de recuperare :

∆ N 1 157 687,11
ε 1= = =3,63 % ;
N 4 333 115,9

Etapa II

 Se da treapta de timp, ∆ t 2=t 2−t 1 , ∆ t 2=1 an . Se calculeaza timpul t2 adimensional:

ᴂaq 3,5238
t 2=730 zile ; t´2 = 2
∙ t2 = ∙730=7,17 ;
L a 5 5652

 Din figura 6.3, rezulta ca F ( t´2 )=1;


 Se impune Δ p2 =25 .̄

p2= p1− Δp=135−25=110 ¯;

 Se calculeaza cumulativul de apa ce patrunde in zona productiva :


W 2 =( La ∙ S ∙h ∙ m ) ∙ β ¿aq ∙ ∆ p 2 ∙ F ( t́ 1 ) ;

W 2 =( 5565 ∙ 840 ∙55.15 ∙ 0,2078 ) ∙ 1,8816 ∙10−9 ∙ 25 ∙10 5 ∙ 1=252 004,96 m3 ;

 Cumulativul de titei extras, pe etapa, va fi :


¿
( b t ∙ ∆ N )2=( L p ∙ S ∙ h ∙m ) ∙ β p ∙ ∆ p2+ W 2 ;

( b t ∙ ∆ N )2=795 ∙ 840∙ 55.15 ∙0,2078 ∙ 1,8816∙ 10−9 ∙ 25 ∙105 +252 004,96 ;

( b t ∙ ∆ N )2=288 005,66 m3 ;

Factorul de volum al titeiului la presiunea p2=110 ¯¿ , va fi :

b t 2=1,1286−0,0002425∙ 110=1,10198 ;

(b¿¿ t ∙ ∆ N )2 288 005,66 3


∆ N2= = =261352,89 m ; ¿
bt 2 1,10198

 Debitul cumulativ de titei, pe etapa, va fi :

∆ N 2−∆ N 1 261352,89−157 687,11


Qt 2 = = =284,01 m3 / zi ;
t 2−t 1 730−365

 Numarul de sonde necesar va fi :


Q t 2 284,01
n s 2= = =3,67 ⟹ 4 sonde ;
qT 77,3568

 Factorul de recuperare :

∆ N 2 261 352,89
ε 1= = =6,03 % ;
N 4 333 115,9