Sunteți pe pagina 1din 3

Numele:__________________________

Ministerul Educaţiei și Cercetării


Iniţiala prenumelui tatălui____________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Prenumele: ________________________
Şcoala de proveniență________________
,__________________________________
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
Loc.___________Jud._________________
„CARAVANA ISTEŢILOR” Înv./prof. __________________________
Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori
Etapa judeţeană: 28 februarie 2020

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a III-a

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul de lucru este de 120 minute.
Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I (25 puncte)


Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Câte numere de trei cifre îi succed numărului 996?


A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2. Jumătatea unui număr este 8. Suma dintre număr şi sfertul său este:
A. 4 B. 5 C. 16 D. 20

3. Dacă descăzutul este numărul1239, iar diferența este cel mai mare număr de 3 cifre,
atunci scăzătorul este:
D. 252
A. 239 B. 240 C. 251

4. Şapte băieţi şi cinci fete au cules 158 kg de mere. Ştiind că fiecare băiat a cules câte
19 kg, fiecare fată a cules:

A. 5 kg B. 10 kg C. 15 kg D. 25 kg

5. Un elev are de rezolvat 134 de probleme. El rezolvă ȋn primele 3 zile cȃte 11


probleme ȋn fiecare zi, iar ȋn următoarele 5 zile cȃte 13 probleme ȋn fiecare zi. Cȃte probleme
ȋi rămȃn de rezolvat după 8 zile?
A. 33 B. 36 C. 65 D. 98
SUBIECTUL II (25 puncte)
Scrie răspunsul corespunzător pe spaţiile punctate.

6. Calculează:

3999 – 105 x 32–11x(63:9) x3+1 =

Rezultatul exerciţiului este.......

7. Pentru a obţine numărul de 7 ori mai mare


decât 10, trebuie să-l scad pe predecesorul lui 701 din
numărul....... .

8. Pe o suprafaţă de teren au fost plantaţi 244 puieţi de prun, cu 312 mai mult
puieţi de vişin, iar puieţi de cais cȃt jumătatea numărului de pruni şi vişini la un loc. S-au
plantat …… ……… puieţi în total.

9. Într-un autobuz erau, la un moment dat, 15 călători. La fiecare din următoarele 3


stații, coboară 3 călători și urcă unul singur. După plecarea autobuzului din cea de-a treia
stație amintită, în autobuz se află ................. călători.

10. A treia parte dintr-un număr este 90. Suma dintre acel număr şi produsul
numerelor 56 şi 45 este.............. .

SUBIECTUL III (40 puncte)


11. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.
La un magazin de jucării s-au adus 23 de maşinute şi 34 de de păpuşi. O maşinuţă costă
14 lei, iar o păpuşă este mai scumpă cu 11 lei. S-au vȃndut toate maşinuţele şi păpuşile
aduse, dar şi nişte ursuleţi care erau deja ȋn magazin . La sfȃrşitul zilei vȃnzătoarea constată
că a vȃndut jucării ȋn valoare de 1400 lei.
Cȃţi lei a ȋncasat vȃnzătoarea pe ursuleţii vȃnduţi?
(20 puncte)
12. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.

Ȋntr-o clasă sunt 30 de elevi. Numărul fetelor reprezintă o cincime din totalul elevilor.
Dintre băieţi o treime joacă fotbal, un sfert din rest handbal, restul şah. Ştiind că jumătate
din numărul fetelor joacă şi ele şah, află numărul total al şahiştilor din clasă.
(20 puncte)

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Succes!