Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:__________________________

Iniţiala prenumelui tatălui____________


Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Prenumele: ________________________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Şcoala de proveniență________________
,__________________________________

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ Loc.___________Jud._________________


Înv./prof. __________________________
„CARAVANA ISTEŢILOR” Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori

Etapa județeană: 28 februarie 2020

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a II-a

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul de lucru este de 60 de minute.
Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I (25 de puncte)


Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Numărul 126 rotunjit la zeci este:
A.100 B.120 C.130 D.200
2. Succesorul numărului 289 este:
A. 280 B.288 C. 290 D.300

3. Cel mai mic număr scris cu 3 cifre pare diferite este:


A. 100 B. 102 C. 200 D.204

4. Cel mai mare număr format din zeci întregi, mai mic decât 100, este:
A. 10 B. 90 C.99 D.101

5. Diferența a două numere este 40. Descăzutul este 60. Atunci, scăzătorul este:
A. 20 B.30 C. 50 D.100

SUBIECTUL II (25 de puncte)


Scrie răspunsul corespunzător pe spaţiile punctate

6. Dacă a x a x a=8, atunci a+a este ..............

7. Suma dintre succesorul şi predecesorul numărului 356 este ..................


8. Am mâncat 3 mere, adică un sfert din merele
care erau pe farfurie. La început, pe farfurie au
fost............... mere.

9. Am citit 11 pagini, depăşind cu 1 jumătatea cărţii.


Cartea are ........ pagini în total.

10. În ograda bunicii sunt păsări şi animale


domestice astfel: 6 găini, 2 raţe, un iepure şi doi porci.
În ogradă sunt …………. picioare în total.

SUBIECTUL III (40 puncte)


11. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.
Bunicul are un coş cu mere. După ce îi dă nepotului 17 mere şi nepoatei 18 mere
constată că i-au mai rămas cu 7 mere mai puţine decât a dat celor doi nepoţi. Câte mere a
avut bunicul la început? (15 puncte)

12. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.


În grădină sunt 4 rânduri cu câte 7 zambile albe și 3 rânduri cu câte 9 zambile albastre.
Ana culege pentru mama ei 5 zambile albe și 2 zambile albastre. Câte zambile au rămas în
grădină? (25 puncte)

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Succes!