Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării Numele:__________________________

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Iniţiala prenumelui tatălui____________


Prenumele: ________________________
Şcoala de proveniență________________
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
,__________________________________
„CARAVANA ISTEŢILOR”
Loc.___________Jud._________________
Înv./prof. __________________________

Etapa judeţeană: 28 februarie 2020 Nume şi prenume Semnătura


supraveghetori

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa I

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul de lucru este de 30 de minute.
Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

Subiectul I (22 puncte)


Cinci fluturaşi au decis să se aşeze pe florile de mai jos. Citeşte preferinţele lor
şi scrie pe eticheta fiecăruia numerele florilor pe care şi le-au ales.

14 25 29 30 31 41 48 50 52 63 72 74 85 95 96

Vreau succesorul numărului 30. Eu aleg predecesorul numărului 49.

Vreau florile pe care sunt


scrise numerele în care cifra
unităților este cu 3 mai mică
decât cifra zecilor.

Mă aşez pe cel mai mic număr


Aleg cel mai mare număr impar de două cifre. de două cifre cu cifra zecilor 7.
Subiectul II (14 puncte)
Citeşte cu atenţie!
Află suma dintre 24 și răsturnatul său . La
rezultatul obţinut adaugă numărul 30 .
Scrie pe spaţiul de mai jos rezolvarea potrivită!

Subiectul III (10 puncte)


Pentru fiecare norişor alege picătura de ploaie pe care este scris numărul format
din zeci, cel mai apropiat de numărul scris pe el. Uneşte corespunzător!

31 46 69 87

30 40 40 50 60 70 80 90
Subiectul IV (20 puncte)

Știind că =12 și =25 , scrie pe spaţiul de mai jos exerciţiile şi rezolvarea lor:

+ + =

- + =

Subiectul V (24puncte)
Citește informațiile spuse de fiecare copil, calculează şi scrie rezolvarea pe spațiile
libere de mai jos:
David, am citit David, mai am 5
Am citit 12 pa-
mai mult față de pagini şi citesc la fel
gini din cartea cu
tine cu 11 pagini! de mult ca tine!
povești.

DAVID MARIA
AURA
Cȃte pagini a citit Maria?

Cȃte pagini a citit Aura?

Cȃte pagini au citit cei trei copii ȋmpreună?

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Succes!