Sunteți pe pagina 1din 1

➢ Intitulează doina cu o expresie din text.

cîntec dulce

➢ Selectează și explică valoarea semantică a calificativelor doinei.

Identificăm calificativele cîntec dulce, viers cu foc, de hoţie, mîhnită, de jale, de iubire, de moarte, având
valoare de exprimare caracteristicilor și variativității creației autohtone folclorice,
fiind una dintre principalele mijloace de prezentare artistica a realitatii prin cuvinte,
îmbinând mai multe stări sufletești, subliniând stilistica emmoțională.

➢ Interpretează semnificația motivului principal din poezie.

"Doina", fiind o unitate de exprimare a sentimentelor de jale si dor, si sugereaza, totodata, armonia, co-
uniunea omului cu natura.Inceputul poeziei este o adresare directa, prin care poetul anonim, personificând
doina, îsiexprima direct atractia pentru aceasta creatie folclorica

➢ Comentează figurile de stil în raport cu stărea de spirit a eului liric

epitetele "cântec dulce" si "viers cu foc", sugerează specificul sufletului românesc. In functie de cauzele care
determina exprimarea starilor sufletesti de dor si jale totodata vraja si farmecul prin care doina
emotioneaza profund sufletul românului. Dragostea si pretuirea autorului anonim pentru frumusetea
neasemuita a cântecului popular sunt exprimate atitudinea de apropiere sufleteasca, pe care autorul
popular o exprima cu patima, este ilustrata si prin inversiile respective, formate din substantive comune,
cantec, respectiv viers determinate de adjectivele dulce și cuy foc, construcții csugereaza muzicalitatea
acestei creatii, precum si capacitatea doinei de a alina dorulori suferinta profunda a românului.

S-ar putea să vă placă și