Sunteți pe pagina 1din 21

Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr.

Petronela Savin

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele:
...........................................................
Unitatea de învăţământ:
...............................................................
Mentor:
...............................................................
Grupa: ..............................

Anul I, semestrul II

Disciplina: Practică pedagogică 2 observativă - învățământ preșcolar


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

PROGRAMUL OBSEVAT
DATA
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA:
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

- grupe cu orar normal - Repere Jocuri şi activităţi liber-alese


orare Activităţi pe domenii experienţiale
Rutine, Tranziții / Activităţi pentru dezvoltare personală
8,00 – 9,00 Jocuri şi activităţi liber-alese (joc liber)/Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)/Activitate individuală de explorare a
unui subiect de care este interesat copilul / activitățí recuperatorii individualizate sau pe grupuri mici*

9,00 – 11,30 Jocuri şi activităţi liber-alese (pe centre de interes)/Activități pe domenii experienţiale/Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15/30
min.)/Rutine şi tranziţii care să vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile care urmează (deprinderi de igienă individuală şi
colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire etc.)/Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

11,30 – 12,30 Jocuri şi activităţi liber-alese/(jocuri de mișcare, jocuri distractive, concursuri, spectacole de teatru, audiții literare/muzicale,
activități în aer liber, vizite etc.)/Rutine şi tranziţii care să vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile liber-alese și, implicit,
derularea jocurilor și a activităților recreative, în aer liber (deprinderi igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi
disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi motrice, deprinderi de comunicare și cooperare etc.)
Opțional (în cazul în care se derulează, acesta se va desfășura o dată pe săptămână)
12,30 - 13,00 Jocuri şi activităţi liber-alese (joc liber)/Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul
Rutină: Plecarea acasă (deprinderi specifice).
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

DATA
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA:
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

- grupe cu orar normal - Repere Jocuri şi activităţi liber-alese


orare Activităţi pe domenii experienţiale
Rutine, Tranziții / Activităţi pentru dezvoltare personală
8,00 – 9,00

9,00 – 11,30

11,30 – 12,30

12,30 - 13,00
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

DATA
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA:
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

- grupe cu orar normal - Repere Jocuri şi activităţi liber-alese


orare Activităţi pe domenii experienţiale
Rutine, Tranziții / Activităţi pentru dezvoltare personală
8,00 – 9,00

9,00 – 11,30

11,30 – 12,30

12,30 - 13,00
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

- grupe cu orar normal - Repere Jocuri şi activităţi liber-alese


orare Activităţi pe domenii experienţiale
Rutine, Tranziții / Activităţi pentru dezvoltare personală
8,00 – 9,00

9,00 – 11,30

11,30 – 12,30

12,30 - 13,00
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

II. PRACTICA PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

1. Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă (ADP)

Data: ..............................
Tema anuală: ........................................................................ Proiectul tematic: ..............................................................
Subtema proiectului: ..............................................................

Nr Momente ale
. Întâlnirii de Categorii/ Activităţi Descriere
dimineaţă
(OBLIGATORII)
1. Salutul ASPECTE GENERALE
Salutul se propagă în cerc de la stânga la dreapta.
Se realizează introducerea salutului.
Are loc reactualizarea saluturilor.
Fiecare salut primeşte răspuns.
Educatoarea interacţionează permanent cu copiii.
Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi.
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bună dimineaţa…X!)
Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X, mă
bucur că eşti aici!)
Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână sau
executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în picioare
când îţi fac cu ochiul!)
Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt salutate
persoanele din cerc (din 2 în 2, în ordinea culorii
hainelor, fetele şi apoi băieţii)
Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare,
mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

năzdrăvanilor!)
Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare
(Bună dimineaţa dinţişori veseli!)
Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună
dimineaţa iubitori ai pădurii!)
Alte forme
2. Prezenţa Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul
educatoarei
Identificarea copiilor absenţi
Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor
absenţi/prezenţi pe suport
Numărarea copiilor prezenţi/absenţi
Operarea în catalogul grupei (P-prezent, Aabsent)
de către educatoare
Alte modalităţi
3. Calendarul Naturii Data
Ziua săptămânii
Luna curentă
Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte
4. Împărtăşirea cu Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe,
ceilalţi arată colegilor obiecte care au o semnificaţie
importantă în viaţa lor. Activitate realizată:
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

5. Activitate în grup Crearea coeziunii grupului prin intermediul


cântecelor, jocurilor şi activităţilor, energice şi
plăcute, încurajează exprimarea liberă,
comunicarea, învăţarea socială într-un mediu
bazat pe încredere şi susţinere morală.
Activitate realizată:
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
6. Noutăţile zilei Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe, care
să trezească interesul şi să faciliteze accesul la
aceeaşi informaţie.
Activitate realizată:
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
…………………………………………………....
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

2. Fişă de observare Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor (ALA)

Data: ......................................
Tema anuală: ........................................................................ Proiectul tematic: ..............................................................
Subtema proiectului: ..............................................................
Categorii/ Activităţi Descriere

Centre de Bibliotecă
activitate (de
interes)

Ştiinţă

Artă

Joc de rol

Construcţii
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

Nisip şi apă

Scopul ALA

Sarcina
didactică

Desfăşurarea
activităţii
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

3. Fişă de observare Activităţi pe domenii experienţiale (ADE)


Data: .................................
Domeniul: ........................................................
Tema anuală: ........................................................................ Proiectul tematic: ..............................................................
Subtema proiectului: ..............................................................

Etapele activităţii Desfăşurarea activităţii

1. Captarea atenţiei

2. Enunţarea scopului şi a
obiectivelor

3. Reactualizarea
cunoştinţelor

4. Prezentarea conţinutului

5. Dirijarea învăţării
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

6. Obţinerea performanţei

7. Feedbackul

8. Evaluarea performanţei

9. Retenţia (Fixarea
cunoştinţelor)

10. Transferul
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

4. Fişă de observare Activităţi de dezvoltare personală (ADP)


Data: ...............................
Tema anuală: ........................................................................ Proiectul tematic: ..............................................................
Subtema proiectului: ..............................................................
Categorii/ Activităţi Descriere
Categorie ADP Rutine

Tranziţii

Scopul ADP

Sarcina didactică

Desfăşurarea
activităţii
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

Fişă pentru aprecierea progresului individual


al copilului, înainte la începutul și la sfârșitul stagiului de practică

Nume şi prenume……………………………………….....
Data naşterii……………………………………………….
Educatoare…………………………………………………
Data de la care frecventează grădiniţa ………………………...
Data la care a finalizat grupa mare ...................................

LEGENDĂ:
A – comportament atins
D – comportament în dezvoltare
NS – comportament care necesită sprijin
Bifă cu culoarea roşie – apreciere iniţială
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

Bifă cu culoare albastră - apreciere finală

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE


Nivelul de
atingere
Subdomeniul Aspect specific Indicatori al
indicatorului
A D NS
Dezvoltarea fizică Dezvoltarea Merge cu uşurinţă, coordonându-şi armonios mişcările.
motricităţii Aleargă pe lângă obstacole cu uşurinţă.
grosiere Loveşte, aruncă, prinde o minge de mărime medie cu oarecare precizie.
Participă în mod regulat la activităţile fizice (alergare, dans, jocuri sportive).
Ajută la realizarea de activităţi domestice care implică mişcare (măturat, aranjarea jucăriilor)
Dezvoltarea Se îmbracă şi se dezbracă singur.
motricităţii fine Îşi pune singur pantofii şi îşi leagă şireturile.
Îşi piaptănă sau perie părul;
Plasează detalii pe desen;
Desenează un romb după model;
Dezvoltarea Recunoaşte obiecte ascunse prin pipăit fără să le vadă (pipăit).
senzorio-motorie Execută mişcări la auzirea unor comenzi (auz).
Recunoaşte unele mirosuri familiare (miros)
Recunoaşte obiecte privite de la distanţă/de aproape (văz).
Participă cu plăcere la jocurile care implică multă mişcare, contact social şi reguli de joc.
Dezvoltarea Promovarea Participă la pregătirea unor gustări sănătoase.
sănătăţii şi igienei sănătăţii şi Cunoaşte alimentele sănătoase pentru organismul uman.
personale nutriţiei Ajută la servirea mesei şi îşi apreciază corect porţia de mâncare.
Recunoaşte câteva feluri de mâncăruri.
Promovarea Se spală şi se şterge singur pe mâini.
îngrijirii şi igienei Îşi acoperă gura cu mâna când strănută sau tuşeşte
personale Foloseşte independent toaleta.
Foloseşte corect batista.
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

Promovarea Nu acceptă jucării, bomboane sau bani de la persoane adulte necunoscute.


practicilor privind
securitatea Înţelege comportamentele dăunătoare organismului (fumatul, alcoolul, jocul cu chibriturile).
personală Respectă regulile de comportare pe stradă, în transportul public şi în alte locuri publice.
Identifică persoanele care pot să-l sprijine în situaţii periculoase (poliţist, pompier, medic)

B. DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ
Nivelul de
atingere
Subdomeniul Aspect specific Indicatori al
indicatorului
A D NS
Dezvoltarea Abilităţi de Comunică cu uşurinţă cu adulţii.
socială interacţiune cu Cunoaşte şi foloseşte formule de politeţe în comunicare.
adulţii Răspunde la întrebările puse de adulţi.
Nu intervine întrerupând discuţia adulţilor.
Cere informaţii sau ajutor adulţilor când are nevoie.
Abilităţi de Stabileşte din proprie iniţiativă relaţii pozitive şi de respect cu copii apropiaţi ca vârstă.
interacţiune cu Propune şi iniţiază jocuri şi activităţi care implică mai mult de un copil.
copii de vârstă Sugerează noi variante de joc.
apropiată
Cere şi oferă voluntar ajutorul copiilor din jurul său când au nevoie.
Cooperează, face schimb de obiecte în joc.
Respectă regulile grupului de joc, manifestând fair-play (pierde/câştigă).
Acceptarea şi Deosebeşte persoanele după diferite criterii (aspect exterior, gen, vârstă, etc.).
respectarea Manifestă toleranţă faţă de alţi copii care aparţin altor etnii, categorii minoritare, confesionale sau
diversităţii copii cu CES.
Observă că aceeaşi persoană poate avea mai multe roluri sociale (mama este mama lui, este
angajată la..., este fiica bunicii lui, etc.)
Respectă drepturile altor persoane, copii şi adulţi.
Dezvoltarea Se joacă sau lucrează fără să îi deranjeze pe ceilalţi.
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

comportamentului Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc, în grupuri mici sau mai mari, în calitate de
pro-social conducător sau executant.
Aplică independent regulile în situaţii noi, dar similare.
Îşi exprimă dezacordul faţă de comportamente incorecte.
Rezolvă conflicte apărute în cadrul grupului folosind strategii diverse (întâi vorbeşte, apoi cere
ajutorul adultului).
Rezolvarea problemelor apărute în interacţiunea cu copiii, fără a-l implica pe adult.
Acceptă responsabilităţi, le respectă şi participă la luarea unor decizii simple (mâncare,
îmbrăcăminte, jucării, cărţi)
Vorbeşte despre emoţiile sale (bucurie, tristeţe, furie).
Alină membrii familiei sau prietenii care nu se simt bine (din proprie iniţiativă).
Începe să înţeleagă situaţia oamenilor aflaţi în situaţii diferite (sărăcie, dezastre naturale, boală)
Dezvoltare Dezvoltarea Cunoaşte ziua, luna, oraşul şi ţara în care s-a născut, număr de telefon.
emoţională conceptului de Împărtăşeşte celorlalţi informaţii despre sine.
sine Conştientizarea schimbările care se produc în sine şi mediu (copilul creşte, plantele au un ciclu de
viaţă).
Are o imagine pozitivă despre sine.
Dezvoltarea Îşi aşteaptă rândul.
autocontrolului Îşi controlează exprimarea sentimentelor (mai ales a celor negative - furia).
emoţional
Îşi exprimă propriile trăiri fără să se certe.
Îşi modifică expresia şi comportamentul în funcţie de context.
Dezvoltarea Îşi exprimă emoţiile prin joc şi activităţi artistice.
expresivităţii Reacţionează adecvat emoţional la situaţii variate.
emoţionale Verbalizează frustrarea adoptând o mimică adecvată sensului mesajului.
Asociază emoţiile cu cuvinte şi expresii faciale.

C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE


Nivelul de
atingere
Subdomeniul Aspect specific Indicatori al
indicatorului
A D NS
Curiozitate şi Manifestarea Formulează întrebări referitoare la schimbările petrecute în mediul înconjurător.
interes curiozităţii şi a
interesului faţă Caută noi informaţii legate de domeniile care îl interesează.
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

de mediul Descoperă noi informaţii şi le împărtăşeşte celorlalţi


înconjurător
Iniţiativă Iniţiativă în Alege şi desfăşoară activităţi, jocuri care concordă cu interesele lui.
interacţiuni şi
activităţi. Iniţiază jocuri şi activităţi în vederea punerii acestora în practică.
Persistenţă Realizarea unei Se concentrează la o activitate 20 de minute, fără supervizare.
sarcini, chiar
dacă întâmpină Planifică o activitate din 3 - 4 paşi.
dificultăţi
Realizează o sarcină şi revine asupra ei în intervale diferite de timp chiar dacă are dificultăţi, este
întrerupt/ă sau are anumite nemulţumiri.
Creativitate Manifestarea Schimbă conţinutul unor poveşti cunoscute şi introduce personaje create de el
creativităţii în Schimbă întregul fir al poveştii.
activităţile Inventează jocuri şi activităţi noi.
zilnice.
Utilizează/combină materiale în realizarea unor produse noi.

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII


Nivelul de
atingere
Subdomeniu Aspect specific Indicatori al
l indicatorului
A D N
S
Dezvoltarea Dezvoltarea Ascultă cu plăcere poveşti citite sau înregistrate (casetă audio, CD a căror durată este mai mare de 20 de
limbajului şi capacităţii de minute.
a ascultare şi Identifică mai multe idei principale dintr-un material verbal.
comunicării înţelegere Răspunde la întrebările referitoare la o poveste, demonstrând că a înţeles conţinutul.
(comunicare
Îşi exprimă gânduri, idei cu privire la textul audiat, participând activ la discuţiile grupului.
receptivă)
Povesteşte un eveniment sau o poveste cunoscută respectând succesiunea evenimentelor (cu sau fără suport
intuitiv).
Solicită explicaţii cu privire la cuvintele necunoscute.
Utilizează dialoguri în jocurile simbolice.
Dezvoltarea Iniţiază o conversaţie cu colegii sau adulţii.
capacităţii de Utilizează vorbirea dialogată (intonaţie, nuanţarea vocii, expresii ritmate şi rimate, ritm, pauză în concordanţă
vorbire şi cu mesajul transmis).
comunicare Exprimă o idee prin mai multe modalităţi (limbaj verbal, mimico-gestual, simboluri.)
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

(comunicare Utilizează în vorbire acordul de gen, număr, persoană, timp.


expresivă) Foloseşte corect adverbul de timp („azi, mâine, ieri”).
Foloseşte verbe la modul optativ („aş putea”, „aş vrea”).
Construieşte propoziţii în secvenţe logice.
Denumeşte obiecte care nu se află în câmpul vizual, folosind cuvinte adecvate.
Înţelege şi utilizează în vorbire sinonime, antonime, omonime.
Utilizează în vorbire propoziţii dezvoltate şi fraze, folosind cuvinte noi, creaţii verbale, fantezii.
Premisele Participarea în Înţelege ce este titlul şi autorul unei cărţi.
citirii şi experienţe cu Este interesat de cărţi şi ştie cum să le utilizeze şi să le păstreze.
scrierii cartea; Povesteşte colegilor fragmente, idei din conţinutul cărţilor.
cunoaşterea şi Este interesat de citit.
aprecierea Răsfoieşte cartea şi încearcă să citească independent.
cărţii Citeşte cuvinte cunoscute etichetate în sala de grupă.
Cere să împrumute cărţi sau aduce cărţi de acasă în colectivitate.
Diferenţiază un text în proză de unul în versuri.
Dezvoltarea Recunoaşte şi numeşte sunetul iniţial şi final al unui cuvânt fără ajutor.
capacităţii de Desparte cuvântul în silabe cu ajutor.
discriminare Articulează anumite sunete, toate vocalele şi majoritatea consoanelor.
fonetică; Identifică literele cuprinse în propriul nume cu sunetele specifice.
asocierea sunet Asociază sunetul cu litera corespunzătoare şi cu forma ei scrisă (literă mare/mică de tipar).
– literă Leagă cuvântul de imagine (oral).
Creează rime ale cuvintelor familiare în jocuri, cântece, poezii.
Conştientizarea Foloseşte o varietate de materiale tipărite (cărţi, reviste, ziare, reţete, prospecte, cutii de jucării, cutii de
mesajului alimente).
scris/vorbit Înţelege rolul tipăriturii.
Conştientizează faptul că un mesaj se scrie/citeşte de la stânga spre dreapta, de sus în jos.
Conştientizează faptul că limbajul rostit poate fi scris şi apoi se poate tipări.
Recunoaşte semne/simboluri din mediul ambiant.
Identifică mesaje scrise în mediul familiei sau în sala de grupă.
Citeşte numele propriu şi al altor colegi.
Citeşte câteva cuvinte din mediu (grădiniţa, spital, muzeu…).
Însuşirea Adoptă o ţinută corectă a corpului, a mâinii şi instrumentului de scris;
deprinderilor Îşi ajustează poziţia foii, hârtiei folosite şi experimentează scrisul cu o varietate de instrumente de scris
de scris; (creioane, pensule, computere).
folosirea Respectă spaţiul, mărimea, ordinea literelor.
scrisului pentru Scrie/copiază cuvinte familiare (numele, mama,…).
transmiterea Contribuie la scrieri colective (albume, jurnale, dicţionare)
unui mesaj
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII


Nivelul de
atingere
Subdomeniul Aspect specific Indicatori al
indicatorului
A D NS
Dezvoltarea Conştientizarea Identifică obiecte care au efect asupra altor obiecte (dacă pun zahăr în apă, se topeşte).
gândirii logice şi relaţiei cauză- Explică anumite schimbări ale fenomenelor (dacă e înnorat, atunci s-ar putea să plouă).
rezolvarea de efect. Oferă explicaţii pentru anumite evenimente care s-au petrecut.
probleme
Realizează experimente pentru a descoperi relaţia cauză-efect.
Observă şi Observă pe o perioadă dată un anumit proces (dezvoltarea unei plante. ş.a.)
compară acţiuni
Observă modificările apărute în viaţa omului, plantelor, animalelor în funcţie de anotimp.
şi evenimente.
Descrie evenimente utilizând cuvinte ce indică o comparaţie.
Compară evenimente cu ajutorul adultului.
Compară evenimente şi personaje din poveşti.
Utilizarea Utilizează informaţia dobândită în vederea aplicării acesteia într-un alt context (construieşte din cuburi un castel,
experienţelor aşa cum l-a văzut într-o carte cu poveşti).
trecute pentru a
construi noi
experienţe.
Capacitatea de a Explorează şi lucrează în grup pentru soluţionarea unei probleme/situaţii.
găsi răspunsuri/
soluţii la
întrebări, situaţii, Caută sprijin la alţi copii sau adulţi pentru rezolvarea de probleme.
probleme şi
provocări.
Cunoştinţe şi Reprezentări Recunoaşte, numeşte şi scrie cifrele în limitele 1-10.
deprinderi elementare
elementare matematice Numără cu uşurinţă din memorie până la 10.
matematice, (numere, Numără 10 obiecte prin corespondenţă 1 la 1.
cunoaşterea şi reprezentări
înţelegerea lumii numerice, Face estimări ale cantităţii utilizând numerele.
operaţii, concepte Utilizează jucării manipulative matematice, obiecte cu cifre, jocuri cu cifre şi monezi în activităţile zilnice.
de spaţiu, forme
geometrice, Estimează mărimi, lungimi, greutăţi utilizând instrumente de măsurare.
înţelegerea Cunoaşte ordinea numerelor în şirul 1-10.
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Petronela Savin

modelelor, Utilizează numere şi operaţii simple.


măsurare)
Identifică şi numeşte diferite forme geometrice: cerc, pătrat triunghi, dreptunghi,
Recunoaşte forme geometrice în obiectele din mediul înconjurător.
Grupează obiectele după un criteriu dat.
Citeşte timpul – ora, jumătate de oră.
Relaţionează „astăzi”, „mâine”, „ieri” cu zilele săptămânii.
Cunoaşterea şi Caută informaţii despre mediu din diferite surse.
înţelegerea lumii
Foloseşte simţurile şi o varietate de instrumente şi aparate simple de investigaţie (lupă, magneţi, microscop).
(lumea vie,
Pământul, Observă faptul că plantele cresc, înfloresc, îşi schimbă înfăţişarea.
spaţiul, metode Sesizează existenţa fiinţelor vii şi nevii din mediu.
ştiinţifice)
Cunoaşte şi foloseşte corect ca unităţi de timp momentele zilei, zilele săptămânii.
Numeşte şi anotimpurile în succesiune.
Descrie timpul probabil şi ilustrează o anumită stare a vremii (utilizează semne convenţionale pentru ape, ploaie...)
Descrie importanţa apei, aerului pentru viaţă şi a modalităţilor de protecţie pentru a evita poluarea lor.
Participă la asigurarea unui mediu mai sănătos.

Concluzii / Comentarii:
……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

Semnătura mentorului: ........................................................