Sunteți pe pagina 1din 119

S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L.

Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
“PARC FOTOVOLTAIC SÂNCRAIU 5MW”
SC ACV Solar Technology SRL

INSTALATIE ELECTRICA DE RACORDARE,


INSTALATIE ELECTRICA DE EVACUARE ENERGIE ELECTRICA
PRODUSA DE PARC FOTOVOLTAIC SÂNCRAIU,
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE MEDIE SI JOASA
TENSIUNE

Conţinut: Memoriu tehnic al instalaţiei electrice de racordare, instalatie


electrică de evacuare energie electrică produsă de parc fotovoltaic Sâncraiu,
instalații electrice interioare de medie şi joasă tensiune.

‐ 1 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

Foaie de capăt

AMPLASAMENTUL: NR Cadastru: 50474,50466,50492,50494

LOCALITATEA: Sâncraiu
JUDEŢUL: CLUJ

BENEFICIAR: SC ACV Solar Technology SRL


C.U.I: RO 30042717, J12/945/05.04.2012
LOCALITATEA: DEJ
ADRESA: Str.NECHITA STANESCU, Nr.1
JUDEŢUL: CLUJ
TELEFON/FAX 0264 222 777

PROIECT ELECTRIC 1kV


TITULARUL SC INVEST SERVICII COMERCIALE SRL
C.U.I: RO 226742, J12/3261/1991
LOCALITATEA: DEJ
STRADA: Str.NECHITA STANESCU, Nr.1
JUDEŢUL: CLUJ

‐ 2 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Fişă de responsabilităţi

Memoriu tehnic al instalaţiei electrice de racordare, instalatie electrică de


evacuare energie electrică produsă de parc fotovoltaic Sâncraiu, instalații
electrice interioare de medie şi joasă tensiune

Director:

Aprobat FILIMON CORVIN

Colectiv de eleborare:

Desenat: Ing. VINUC POCOL


Proiectat: Ing. VINUC POCOL
Întocmit: Ing. VINUC POCOL

‐ 3 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

Borderou
I. Piese Scrise

1. Foaie de capat
2. Fisa de responsabilitati
3. Borderou
4. Memoriu general
5. Borderou de calcul

II. Piese Desenate


Planse generale
1. IEG01 - Plan de incadrare in zona
2. IEG02 - Schema monofilara de incadrare in sistem
3. IEG03 - Schema electrica monofilara
Instalatia electrica de racordare
4. IER01 – Plan de situatie amplasament;
5. IER02 – Detaliu stalp cu separator;
6. IER03 – Detaliu stalp cu recloser si grup de masura;
7. IER04 – Detaliu fundatie stalp ;
8. IER05 – Detaliu priza de pamant.
Instalatie electrica de evacuare
9. IEE01 – Plan de situatie amplasament;
10. IEE02 – Plan de situatie amplasament sectiunea1
11. IEE03 – Plan de situatie amplasament sectiunea2
12. IEE04 – Plan de situatie amplasament sectiunea3
13. IEE05 – Plan de situatie amplasament sectiunea4
14. IEE06 – Plan de situatie amplasament sectiunea5
15. IEE02 – Detaliu montare cablu 20KV in spatiu verde
Instalatii electrice din interiorul parcului
11. IEP 01 - Plan de situatie amplasare posturi de transformare si module fotovoltaice
12. IEP 02 – Schema de principiu instalatie de monitorizare
13. IEP 03 – detaliu interior centru de conversie si transformare;
14. IEP 04 – detaliu exterior centru de conversie si transformare
15. IEP 05 – prize de pamant centru de conversie si transformare
16. IEP 06 – paratrasnet centru de conversie si transformare
17. IEP 07 – detalii de instalare a tuburilor de nivel inferior;
18. IEP 08 – detalii de instalare a tuburilor de nivel superior;
19. IEP 09 – instalarea tuburilor si tablourilor electrice;
20. IEP 10 – sectiune sant

‐ 4 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Cuprins
1. Memoriu
1.1. Date generale………………………………………………………………………7
1.1.1. Starea actual……………………………………………………………………..7
1.1.2. Obiectivele proiectului electric………………………………………………….7
1.2. Legislație aplicată………………………………………………………………...13
1.3. Clasificarea activitatii………………………………………………………….....14
2. Instalatii electrice
2.1.1 Instalaţie electrică de racordare……………………………………………………….14
2.1.2 Instalatie electrică de evacuare energie electrice produsă de parc fotovoltaic
Geaca ………………………………………………………………………………………….15
2.1.3 Instalaţii electrice din interiorul parcului………………………………………………15
2.2. Descrierea instalatiei de generare a energiei fotovoltaice…………………………..16
2.2.1. Instalații de tuburi subterane, cutii de derivație subterane………………………..17
2.2.2. Structura mecanică de sprijinire a panourilor fotovoltaice…………………………17
2.2.3. Generator fotovoltaic - panourile fotovoltaice……………………………………….17
2.2.4. Tabloul electric de protectie pe partea de curent continuu, monitorizare si control
al seriilor de panouri…………………………………………………………………………..18
2.2.5. Instalatia de curent continuu maxim 1500V…………………………………………19
2.2.6. Convertorul cc-ca - 500TL…………………………………………………………….23
2.2.7. Instalația electrică de curent alternativ de joasă tensiune230V-400V……………25
2.2.8. Instalația electrică de curent alternativ de mt, calcul orientativ20kV……………..26
2.2.9. Instalaţii electrice de iluminat exterior……………………………………………….26
2.2.10. Instalația de supraveghere video, centrala antifurt………………………………..27
2.3. Instalaţii de protecţie împotriva electrocutării………………………………………….28
2.4 Breviar de calcul priza de pamantare……………………………………………………29
2.5 Instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului (IEPT)……………………………………..30
2.6 Calculul necesităţii IPT conform normativului I 7-2011 cap. 6.2………………………31

3. Măsuri de protecţia muncii


3.1. Măsuri comune………………………………………………………………..…32
3.2. Măsuri special……………………………………………………………………32
3.3. Măsuri de prevenire a incendiilor………………………………………………32
3.4. Norme de protecţia muncii şi PSI……………………………………………,..32

4. Protecţia mediului
4.1. Protecţia calităţii apei……………………………………………………………33
4.2. Protecţia aerului………………………………………………………………….33
4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor…………………………………...33
4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor……………………………………………………33
4.5. Protecţia solului şi subsolului……………………………………………………33
4.6. Menţiuni special…………………………………………………………………..33

‐ 5 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
5. Îndeplinirea cerinţelor esenţiale de calitate……………………………….34
6.Fazele de execuţie determinante la execuţia lucrărilor conform legii nr. 10/1995…35
7.PROGRAM DE VERIFICARE A EXECUŢIEI ÎN FAZELE DETERMINATE………… .…36
8.PROGRAM DE URMĂRIRE A EXECUŢIEI ÎN FAZELE DETERMINANTE……………...37
9.GRAFIC DE EXECUŢIE INSTALATIE DE RACORDARE………………………………….38
10. GRAFIC DE EXECUŢIE INSTALATIE DE EVACUARE………………………………….39
11. GRAFIC DE EXECUŢIE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE PARCULUI……….40
12. PLANUL CALITATII……………………………………………………………………….….42

‐ 6 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

“Parc fotovoltaic Sâncraiu 5MW”


SC ACV Solar Technology SRL

I. Piese scrise
1. Memoriu
1.1. Date generale:
Se va realiza un parc fotovoltaic pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie
solară din zonă având ca scop producerea energiei verzi. Prin realizarea acestui obiectiv de
investiţii se va putea proteja mediul înconjurător prin reducerea emisiilor poluante şi
combaterea schimbărilor climatice, ştiut fiind faptul că, la centralele electrice clasice, pentru
obţinerea a 1MWh se eliberează în atmosferă 0,427 tone de CO2, rezultă că centrala electrică
solară propusă va stopa emisia anuală în atmosferă a 2,135 tone de CO2.
Acest proiect va trata toate aspectele cu privire la instalaţia electrică de racordare,
instalatie electrică de evacuarea energiei electrice produsă de parc fotovoltaic Sâncraiu,
instalații electrice interioare de medie şi joasă tensiune, ce se va construi în localitatea
Sâncraiu, jud Cluj.
Acest memoriu tehnic poate fi folosit doar pentru execuția acestui proiect, orice
modificare survenită în timpul execuției sau adaptarea pentru întocmirea altor proiecte nu se
va face decât strict de către proiectant.

1.1.1. Starea actuală


În momentul de față, terenul are destinatie de pășune şi arabil, însă acest teren se
dorește a fi folosit pentru montarea unei instalații electrice fotovoltaice.
Prin construirea unei centrale fotovoltaice in apropierea localitatii Sâncraiu,
pierderile de energie legate de transportul acesteia pe distante mari vor fi diminuate, astfel se
va produce si consuma, energia intr-un mod eficient.
Prin construirea acestui parc nu se va produce doar energia necesară localității ci va
contribui în mod direct la incetinirea schimbarilor climatice cat si la diminuarea emiterii în
atmosferă a gazelor cu efect de seră, gaze care sunt momentan emanate pentru a asigura
cantitatea de energie necesara zonei.
Pentru a se putea duce la bun sfârșit acest proiect, sunt necesare mai multe lucrări
printre care amintim:
1.1.2. Obiectivele proiectului electric.
1. Excavări și îngropări de tuburi și cabluri. - În aceasta fază, se vor efectua toate
excavările necesare, cum ar fi, excavări pentru șanturi, excavări pentru locul transformatorului,
pentru cutiile de derivație si talpa tablourilor de colectare a energiei electrice. În urma
excavărilor se va poza conductorul prizei de pământ, se va împrăștia o patura de nisip fin în jur
de 10-15cm grosime pe fundul șanțului, se vor poza tuburile PVC de protecție ale cablurilor,
cutiile de derivație subterane, cablurile de transport a energiei electrice, cablurile de date.
După montarea și pozarea tuburilor, cablurilor, echipamentelor, etc., se vor executa
următoarele operatiuni :

‐ 7 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
- se va împrăștia o patură de 10-15cm de nisip fin;
- se va împraștia în sant un strat uniform de sol 25-35cm;
- se va instala banda de semnalizare în acest strat de pamant de 25-35 cm apoi se vor
împrăștia straturi de pământ de 10 -15 cm bine tasate.

Lucrari de excavare a santurilor de cabluri electrice, sant electric.

2. Pozarea cablurilor prin tuburile subterane. – În această fază, se vor poza toate
cablurile subterane ce vor forma instalația de transport a energiei electrice de curent alternativ
- curent continuu respectiv instalația de gestiune a parcului (aceasta asigura buna gestiune a
parcului, iluminat, supraveghere video, transmisie de date), instalatia de date, instalatia de
securitate.

Pozarea cablurilor electrice si a tuburilor electrice

3. Montarea structurii de sustinere. – Pentru ca impactul asupra mediului să fie

‐ 8 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
minim, panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură de susținere compusă din: taruși ce
se vor infileta în sol. După ce perioada de exploatare se va termina, structura de susținere a
panourilor fotovoltaice se va dezmonta.
Pe structura metalică de susținere, se va monta patul de cabluri sau jgheabul metalic,
ce va susține cablurile instalației de curent continuu. Inaintea poziționării stâlpilor de susținere
a structurii, se va face o trasare topografică a locurilor fiecarui modul, tarus, rând. Montarea
structurii metalice de susținere se va face conform proiectului de structură, sau conform
specificațiilor producatorului.

‐ 9 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
4. Montarea placilor fotovoltaice. – În această fază de executie, se vor prinde placile
fotovoltaice de structura metalică, și se vor interconecta. Deasemenea se vor monta cutiile de
siguranțe fuzibile pentru instalația de curent continuu sau tablourile de monitorizare protectie
pentru fiecare serie de placi în parte, patul de cabluri și cablurile ce alcatuiesc instalația de
curent continuu.

‐ 10 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
5. Montarea convertoarelor. – In aceasta faza se vor monta, pozitiona, si conecta
convertoarele de curent continuu/curent alternativ. Aceste convertoare vor fi montate in
anvelope, case din placi de beton prefabricate, acestea se vor monta cu ajutorul macaralei,
conform specificatiilor fabricantului, pe pat de nisip, protejate de jur împrejur de o terasa de
beton. În interiorul casetei de beton vor fi montate convertoarele, conexiunile de CC, aparatajul
de protecție și măsură, cât și aparatajul auxiliar, necesar funcționării în parametrii optimi. În
aceeași casetă, vor fi montate și aparatele necesare conectării transformatorului la linia de
medie tensiune, cât și comanda de la distanța a acestor echipamente. Transformatorul
ridicător de tensiune 0,4/20kV, va fi montat și el tot în aceasta cutie prefabricata.

Terasarea locului de montare a transformatorului Pozitionarea transformatorului

6. Pozarea cablului de alarma. – Se va monta și conectarea cablul de securitate


pentru panourile fotovoltaice, fiecare panou va fi găurit în rama sa, iar prin aceste găuri se va
trece firul antifurt. Tot acum se va monta, programa și conecta centrala de alarma.
7. Montarea instalației de curent alternativ de medie tensiune. – In această fază se
va monta transformatorul împreună cu cutia de protecție a acestuia (cutie prefabricată), se va
monta cutia contoarelor, stâlpul de medie tensiune dacă este necesar, cablurile de medie
tensiune. După ce se va conecta aparatajul de medie tensiune, se vor face toate demersurile
necesare pentru punerea în functiune a instalatiei.
8. Montarea instalatiei electrice de curent continuu maxim 1500V – Instalatia
electrica de curent continuu în cea mai mare parte este situată pe structura metalică de
susținere a panourilor în jgheaburi metalice, în unele zone sunt și traversări subterane,
instalația fiind protejată cu tuburi din PVC. Acest circuit face legătura între panourile
fotovoltaice și convertor. Cablurile sunt portejate cu dizjunctoare automate de curent continuu,
dimensionate corespunzător porțiunii de circuit.
9. Montarea instalatiei electrice de alimentare a consumatorilor interni, iluminatul
exterior. – Aceasta instalatie este compusa din totalitatea conductoarelor ce contribuie la
buna funcționare a utilitatilor aflate în incinta statiei fotovoltaice. Instalația ce alimentează
camerele de supraveghere, centrala și modulele de alarmă, iluminatul exterior. Se găsește
îngropată, protejată de tuburi din PVC, sau în jgheaburi metalice, aflate pe structura mecanică
de susținere.

‐ 11 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
10. Montarea instalatiei electrice de protecţie împotriva electrocutării. – Împotriva
electrocutării s-au prevăzut următoarele:
- realizarea instalaţie de legare la pământ prin prize de pământ artificiale, având
Rd < 1Ω (priza de pamantare fiind comuna cu prize de pamantare a paratrasnetului)
pentru fiecare din cele 3 posturi de transformare şi punctual de conexiuni, prize
construite din platbandă de OlZn 40x4mm sau similar, având 2 contururi inchise. Pentru
realizarea prizelor de pământ se vor folosi țăruși din teavă zincată de cel putin 1,5m la o
distanță de 3 m între ei. În urma măsurării acestora valoarea rezultată nu se încadrează
în norme se va suplimenta fiecare priză cu electrozi pentru obținerea rezultatului dorit.
- Se va realiza o instalație de legare la pământ Rd < 4Ω din platbandă de OlZn 40x4mm
sau funie din Cu cu secțiunea minimă de 35mmp pentru egalizare a potenţialelor,
montata pe traseul cablurilor de cc, joasa tensiune, la care vor fi racordate ambele
capete ale structurii metalice ale fiecărui şir de panouri fotovoltaice, precum şi tablourile
electrice din câmpul fotovoltaic,
- preluarea nulurilor de lucru a tablourilor electrice şi a uşilor acestora (printr-un
conductor flexibil de cupru cu secţiunea ≥ 16mmp) la instalaţia de legare la pământ.
Toate părţile metalice ale instalaţiilor electrice interioare/exterioare, care nu fac parte
din circuitul curenţilor de lucru şi care accidental ar putea fi puse sub tensiune se preiau printr-
un conductor de cupru diferit de conductorul de nul de lucru la borna de nul de protecţie a
tabloului principal care va fi legat la instalaţia de priză de pământ artificială.
Se vor prevedea dispozitive de protecţie diferenţială pe circuitele de prize, pe circuitele
de iluminat şi forţă şi pe coloana de alimentare a tabloului electric, precum şi legături de
echipotenţializare ce vor prelua masele metalice la bara de egalizare a potenţialelor (BEP). De
la BEP se va asigura legătura la priza de pământ. BEP se execută din cupru cu secţiunea
minimă de 75mmp sau alt material cu o secţiune echivalentă.
11. Montarea instalatiei de supraveghere video - Se montează stâlpii de iluminat al
parcului, se montează camerele de supraveghere, se conectează și alimentează toți
consumatorii. Se interconectează convertoarele electrice, pentru a se putea efectua
monitorizarea acestora. Se montează sistemul de comunicare la distanță în parc cât și la
sediul beneficiarului.
NOTĂ: Semnalizarea de avarie trebuie să anunte optic și acustic declanșarea automată de
avarie a aparatelor de comutare. Semnalul acustic trebuie să fie comun pentru toată camera
de comandă și servește la diferențierea semnalizării de avarie de alte semnalizări. Semnalul
optic trebuie sa fie individual și serveste la identificarea elementului defect. Întreruperea
semnalului acustic trebuie sa se poată face de la un loc central după ce personalul de
exploatare a fost informat asupra incidentului, semnalul optic este necesar să poată fi reținut
un timp mai îndelungat, întreruperea lui urmând să se facă individual.
Circuitul de comanda si protectie asigură: indicarea pozitiei echipamentelor , măsurarea
mărimilor analogice, contorizarea, gestionarea alarmelor, arhivarea informatiilor pe termen
lung, înregistrarea avariilor, interblocarea echipamentelor primare, releele de protectie vor fi
echipate cu interfete pentru transferul serial al datelor catre unitatea de conducere.
Functiile de comanda, reglare și sincronizare trebuie să se bazeze pe o culegere și o
prelucrare perfectă a tuturor informațiilor din ferma cu panouri fotovoltaice, informația trebuie
să fie corectă și actuală. Trebuie evitate funcționările incorecte ca: actionarea unui separator

‐ 12 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
sub sarcina; comutarea fara asigurarea sincronismului; comutarea fara asigurarea conditiilor
de tensiune; în situația unui defect intern al echipajului de conducere ,acesta trebuie să
blocheze executarea comenzilor de comutare. Disponibilitatea condițiilor de interblocare
trebuie verificată în mod continuu prin facilitati de auto – testare. Unitatea centrala de comandă
va asigura conditiile de interblocare pentru intreaga instalatie.

1.2. Legislație aplicată


La efectuarea acestui proiect se vor folosi toate legile aflate în vigoare cu privire la
Instalațiile electrice, și instalațiile electrice ce produc energie electrică din surse regenerabile
de energie.
Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public HG nr.
90 din 23.01.2008, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 109 din 12.02.2008.
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie Ordinul ANRE 128/2008 publicat în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009.
Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a energie electrice Ordinul
ANRE nr.28/30-08-2007.
Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă ale capacităţilor
energetice,cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul ANRE nr. 4 din 9.03.2007.
Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice
de interes public Ordinul ANRE 129/2008 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
23 din 12 ianuarie 2009.
Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor
electroenergetice împotriva supratensiunilor Ordinul ANRE nr. 2/ 2003.
Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V
Ordinul ANRE nr. 32/2004.
Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice (republicate in 1993). PE 022-
3/87.
Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu
tensiuni peste 1 kV PE 101/ 1985 (republicat în 1993).
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu
tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţile energetice PE 102/1986 (republicat în 1993).
Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiilor
electrice de distributie de 1-110kV NTE 401.03.00
Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor pentru clădiri civile
PE155/1992
Autorizatii de constructii si de urbanism 50/1991
Acord de mediu obtinut in baza OUG nr.195/2005
Autorizatie de infiintare HG Nr. 540/2004
NP I7/2011 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni
până la 1000Vc.a. şi 1500Vc.c.
I20/2000 - Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului;
STAS 12604 - Protecţia împotriva electrocutărilor, instalaţii electrice fixe;
NTE 007-2008 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.
PE 116-94 - Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice

‐ 13 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
PE 003-84 - Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea în
funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor electrice.
PE 009-93 - Norme de prevenire, stingere şi dotarea împotriva incendiilor pentru
producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice.
PE 118-1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.
Standardele în vigoare privind calitatea materialelor utilizate;
Norme de tehnica securităţii muncii şi de prevenire a incendiilor.
Prin proiectare au fost respectate şi realizate cerinţele principale de calitate conform
Legii 10/95 astfel încât instalaţiile electrice proiectate să realizeze şi să menţină pe toată
durata de utilizare următoarele cerinţe:
rezistenţa şi stabilitate;
siguranţa în exploatare;
siguranţa la foc;
igiena, sănătatea, refacerea şi protecţia mediului;
economia de energie;
protecţia împotriva zgomotului.
Materialele electrice (conductoare, cabluri, aparate, echipamente, receptoare) trebuie să aibă
caracteristici tehnice ale căror performanţe să conducă la îndeplinirea cerinţelor esenţiale de
calitate, conform Legii 10/95 a calităţii în construcţii şi certificarea de conformitate a calităţii
potrivit prevederilor regulamentului privind certificarea de conformitate a calităţii produselor în
construcţii aprobat cu HG nr.766/97.

1.3. Clasificarea activitatii


Conform CAEN, clasificarea activitatilor din economia nationala, revizia 2, activitatea de fata
se incadreaza in codul 351, clasa 1 mai precis 3511. Producerea de energie electrica.
Lucrari de instalatii electrice.

2. Instalatii electrice
2.1.1 Instalaţie electrică de racordare
Sunt necesare realizarea următoarelor lucrări electrice şi de construcţii-montaj, :
¾ montarea unui stâlp special nou nr. 1, din beton armat tip SC 15014, în apropierea
stâlpului existent (nr. 27) din LEA 20kV Fantanele, Racord 20KV PTA CAP SANCRAI;
stâlpul nou proiectat va fi echipat cu un separator de sarcină tripolar STE2APNo
24kV/400A/31,5A, de pe acesta urmând se realiza racordul în derivaţie la stâlpul
existent (nr. 27) din LEA Fantanele, Racord 20KV PTA CAP SANCRAI .
¾ montarea unui stâlp special nou nr. 2, din beton armat, în apropierea stâlpului nou nr.
1, stâlpul nou proiectat va fi echipat cu recloser cu protecţie maximală de curent şi
homopolară, grup de măsurare a energiei electrice aerian (transformatoare de măsură
şi contor de energie electrică), descărcătoare, terminale cablu, la care se va conecta
linia în cablu de racord a centralei electrice fotovoltaice Sancraiu;

Punctul de delimitare a părţii de producţie a CEF Sâncraiu va fi la papucii/clemele de racord


de la ieşirea din grupul de măsurare a energie electrice montat pe stâlpul nr. 2 nou proiectat.

‐ 14 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Punctul de măsură a părţii de producţie a CEF Sâncraiu va fi la 20 kV, iar măsurarea energiei
injectate în reţea, respectiv consumate din aceasta, se va realiza bidirecţional, printr-un contor
electronic racordat la transformatoarele de măsură din celula de măsură proiectată. Se va
utiliza:
¾ un contor electronic cu clasa de exactitate 0,2 sau 0,5s pentru energia activă şi 2 pentru
energia reactivă cu posibilitate de telecitire;
¾ trei transformatoare de curent 24kV 150/5/5A ale căror înfăşurări pentru măsurare au
clasa de exactitate 0,2s;
¾ trei transformatoare de tensiune 20/0,1kV ale căror înfăşurări pentru măsurare au clasa
de exactitate 0,5;

2.1.2 Instalatie electrică de evacuare energie electrice produsă de parc fotovoltaic


Sâncraiu
Sunt necesare realizarea următoarelor lucrări electrice şi de construcţii-montaj:
Racord LES 20kV în lungime de 1650m, realizat cu trei cabluri A2XS2Y 12/20kV
1x150/16mm2 între Punctul de conexiuni al centralei electrice fotovoltaice şi stâlpul de racord
nr. 2 (nou proiectat), pe traseul indicat ȋn planul de situație IEE01

2.1.3 Instalaţii electrice de utilizare


Pentru colectarea energiei produse de CEF SINCRAIU în incinta parcului se vor monta
5 posturi de transformare, în anvelopă de beton, j.t./20kV, 1250KVA fiecare. Fiecare post de
transformare are în componenţă un transformator şi trei invertoare fiecare având o putere de
330KW, doua celule modulare funcţie linie LES (separator, pentru sosirile din posturile
adiacente), o celulă modulară funcţie trafo cu întrerupător şi separator pentru racordarea
transformatorului de putere.
Punctul de conexiune este realizat într-o anvelopă din beton şi are în componenţă doua
celule modulare funcţie linie LES (cu întrerupător şi separator, pentru sosirile PTAB1,
PTAB5,), o celulă modulară funcţie linie cu întrerupător şi separator (plecare spre punctul de
racord) şi o celulă modulară funcţie trafo echipată cu separator de sarcină cu CLP, combinat
cu siguranţe fuzibile cu mare putere de rupere, cu declanşarea separatorului la arderea
fuzibilului prin care va fi racordat un transformator 20/0,4kV, 63kVA, reprezentând
transformatorul de servicii interne şi o celulă masura 20KV si o celula modulară funcţie
masura.
Posturile de transformare vor fi racordate la punctul de conexiuni in bucla deschisa,
printr-o retea subterana 20KV,realizata cu trei cabluri A2XS2Y 12/20kV 1x150/16mm2.
Racordarea obiectelor din perimetrul existent, la postul de tranformare, se va realiza cu
cabluri tip CYAbY de 0,4 kV pozate subteran, protejat de tuburi din PVC.
Pe barele secundarului se vor conecta iesirile convertorului de curent continuu/current
alternativ, parcului fotovoltaic, printr-un cablu tip CYAbY de 0,4/1 kV.
Durata maximă a întreruperii cu energie electrică va fi conform avizului de racordare ce
se eliberează de către furnizorul de energie electrică din zonă.

‐ 15 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

2.2. Descrierea instalatiei de generare a energiei fotovoltaice


Descrierea instalatiei fotovoltaice, date tehnice:
Caracteristicile tehnice generale ale sistemului fotovoltaic sunt:
Nr.
Descriere date solicitate Simbol U.M. Valoare
Crt.

PARC FOTOVOLTAIC

1 Putere parc fotovoltaic Ppf kW 5000


2 Număr panouri - buc 24960
3 Număr invertoare - buc 10
4 Număr panouri/invertor - buc 2560
5 Putere instalată p kWp 5.740,800
6 Producție anuală de energie kWh/an 6.888.960
PANOURI 230 S6M-2G
1 Putere maximă panou Pmax W 230
2 Curentul de scurtcircuit maxim/panou Iscc panou A 8,44
3 Tensiunea corespunzătoare puterii max./panou Vp panou V 29,46
4 Tensiunea corespunzătoare la 70 gr.Celsius Vp70 V 25,03
5 Tensiunea de mers în gol Voc V 37,10
6 Tensiunea de mers în gol la -10 gr.Celsius Voc-10 V 40,66
7 Orientarea plăcilor 00 Sud Înclinare350
8 Suprafața de captare a parcului aproximativ m2 42.120
9 Suprafața ocupata aproximativ m2 89.600
INVERTOR
1 Putere maximă invertor Pmax inv. kW 330
2 Curentul invertorului I invertor A 860
3 Tensiune maximă invertor Vmax.inv. V 900
4 Tensiunea de mers în gol maximă invertor Vomax.inv. V 0
5 Tensiunea minimă inverto Vmin inv. V 405
SERVICII AUXILIARE
1 Putere cerută pentru Servicii auxiliare Ps.aux KW 10
Tabelul 1 Datele generale ale parcului fotovoltaic

Instalația de producere a energiei electrice cu ajutorul tehnologiei fotovoltaice, este compusă


din:
™ Instalații de tuburi subterane, cutii de derivație subterană;
™ Structura mecanică de sprijinire a panourilor fotovoltaice;

‐ 16 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
™ Generator fotovoltaic - panourile fotovoltaice;
™ Tablou electric de protecție pe partea de curent continuu;
™ Instalația de curent continuu;
™ Convertor electric CC/CA, monitorizare parametrii;
™ Instalatie electrică de curent alternativ;
™ Tablouri electrice de colectare a energiei electrice,(tablouri zonale);
™ Instalația electrică de gestiune a parcului;
™ Supraveghere video și instalații anti-furt;
™ Contor electric de măsurare a energie electrice;
™ Conexiunea la rețeau de distributie.
2.2.1. Instalații de tuburi subterane, cutii de derivație subterane
În urma excavărilor se va poza conductorul prizei de pământ, se va împrăștia o pătură
de nisip fin în jur de 10-15cm grosime pe fundul șanțului, se vor poza tuburile PVC de protecție
ale cablurilor, cutiile de derivație subterane, cablurile de transport a energiei electrice, cablurile
de date.
După montarea și pozarea tuburilor PVC, cutii derivatie, etc., se va împrăștia o patură
de 10-15cm de nisip fin, un strat de sol împrăștiat uniform 25-35cm, bine tasat, banda de
semnalizare în acest strat de pamant de 25-35 cm, straturi de pamant de 10 -15 cm bine
tasate.
2.2.2. Structura mecanică de sprijinire a panourilor fotovoltaice
Structura metalică de susținere a panourilor fotovoltaice, este prezentată în memoriul
structurii metalice de susținere. Aceasta este dimensionată special pentru modelul de placă
menționat în proiect, îndeplinind toate normele de siguranță.
Structura metalică de susținere este compusă de o parte îngropată, înfiletată, piloni
înfiletați, și o parte ce se ridică deasupra solului, parte montată.
Înălțimea maximă a structurii de susținere nu va depăși 4m.
Modul de ansamblare și instalare a structurii se va face conform instrucțiunilor
fabricantului.
2.2.3. Generator fotovoltaic - panourile fotovoltaice
Se înțelege prin generator fotovoltaic, totalitatea placilor legate în serii paralele astfel
încât se se obțină puterea maxima dorita, luâdu-se în calcul caracteristicile plăcilor
fotovoltaice, cât și caracteristicile convertoarelor.
Caracteristici electrice pentru (1000 W/m2 , 250
C)
Putere maximă (P max) ± 3% 230Wp
Curent de scurtcircuit (Isc) 8,44A
Tensiune la mers în gol (Voc) 37,10V
Curent maxim nominal (Imp) 7,81A
Tensiune nominală (Vmp) 29,46
Tensiunea maximă a sistemului 1000V
Suprafața utilă 1,63

‐ 17 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Datele tehnice pentu panourile ce formeaza generatorul fotovoltaic sunt:
Tabelul 2 Caracteristici electrice ale placilor fotovoltaice

Modulele fotovoltaice sunt astfel încapsulate încât agenții externi nu pot influiența buna
funcționare a plăcilor fotovoltaice.
Producătorul panourilor fotovoltaice garantează puterea nominală a acestor module în
scara de ± 3%.
În proiectarea montării panourilor în serii și apoi conectarea seriilor în paralel s-au facut
în concordanță cu prescripțiile fabricantului de panouri fotovoltaice și producătorul
convertorului electric.
S-au luat în considerare valoarea tensiunii de mers în gol, curentul maxim de sarcină,
curentul maxim de scurtcircuit, tensiunea maximă în sarcină, puterea nominală a plăcii,
tensiunea maximă de conectare a sistemului, temperatura de funcționare a plăcilor.

2.2.4. Tabloul electric de protectie pe partea de curent continuu,


monitorizare si control al seriilor de panouri

Tabloul electric de protecție pe partea de curent continuu, este compus din conectori de
intrare pentru fiecare serie de plăci, siguranțe fuzibile de curent continuu, pentru a proteja
această sectiune de circuit. De asemenea tabloul este dotat cu un limitator-filtru de tensiune
de 950V, limitator ce protejeaza intrarile convertorului.
Dacă diferență de tensiune între serii este mare (parametru ce se poate modifica), o
alarmă se va activa și va fi transmisă la un centru de control și monitorizare, printr-un cablu de
date.
De la centrul de control si monitorizare, datele vor fi transmise printr-un soft special,
instalat la sediul beneficiarului.
Cutia de monitorizare și control al seriilor, va avea 16 intrări sau 8 intari (în cazul în care
se vor folosi cutii cu 8 intrări, se vor monta 2 cutii, iar ieșirile celor două cutii vor fi unite într-un

‐ 18 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
singur circuit pozitiv și negativ, protejat de întrerupător corect dimensionat, 130A) pozitiv si
negativ, fiecare intrare va fi protejata prin sigurante fuzibile automate de 10A.
Declanşarea întrerupătoarelor automate se va face manual numai după remedierea
defecţiunii.
2.2.5. Instalatia de curent continuu maxim 1500V
Instalația de curent continuu este instalația care conectează panourile fotovoltaice între
ele până la intrarea în convertizoare.
Instalația de curent continuu este realizată în funcție de numărul de panouri fotovoltaice,
caracteristicile electrice ale acestora, repartiția panourilor pe teren, caracteristicile tehnice ale
convertoarelor.
De asemenea se ține cont de criteriile de optimizare a producției cu minimizarea
pierderilor de putere privind transportul energiei generate.
În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile electrice nominale în condiții de
măsurare 1000 W/m², 25 ºC al generatorului fotovoltaic.

Parametrii Modul FV Serie Grupuri de plăci serie


Numărul de module 1 20 8
Pmax. (W) 230 4600 36800
Umax. (V) 29,46 589,2 589,2
In (A) 7,81 7,81 62,48
Ugol (V) 37,10 742 742
Isc (A) 8,44 8,44 67,52
Aria (m2) 1,63 32,6 260,8
Tabelul 3.- Parametrii modulului si al generatorului fotovoltaic

Instalația electrică de curent continuu se împarte în două tronsoane:


- Instalația electrică dintre panouri: este formată dintr-un cablu special, ce se livrează
odată cu panoul, rezistent la intemperii și radiații ultraviolete. Conductor unipolar de 1x6 mm2
Cu H7 RN-F 1KV, cu conectori de tipul MC-T3.
Secțiunea aceasta de circuit este protejata prin sigurante fuzibile și întrerupătoare
automate pe amândouă fazele, pozitiv cât și negativ.
Tabloul electric de protecție pe partea de curent continuu va fi montată într-un dulap
metalic cu protectie IP65, de exterior.

Datele electrice ce caracterizeaza aceasta portiune de circuit sunt:


Curentul electric: curent continuu (CC)
Tensiune maximă: 589,2 V
Intensitate maximă: 7,81 A
Cablu: doua unipolar, de Cu 1 x 6 mm2 XPE 1KV

‐ 19 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Pozarea: copex metalic cu manta din PVC sau pat
metalic cu capac.
Protecție: 10A
-Instalatia de sub câmpuri: este instalația de la siguranțele fuzibile ale plăcilor din tabloul de
protecție pentru serii, până la convertorul electric. Pentru această secțiune se folosesc cabluri
de 2x95mm2, 2x150 mm2 Cu 1KV cu dublă izolație.
Datele electrice ce caracterizează această porțiune de circuit sunt:
Curentul electric: curent continuu (CC)
Tensiunea maximă: 589,2 V
Intensitatea maximă: 62,48 A
Cablul: 1 bipolar, Cu 2X95 mm2 1bipolar, Cu 2X150
mm2 1KV
Pozarea: copex metalic cu manta din PVC sau pat
metalic cu capac.
Protecție: încorporată în convertor.
Căderea de tensiune în curent continuu, dintre panouri și convertor nu depășește 2,4%.
Calculele sunt efectuate în tabelul de mai jos:
Căderea de tensiune pentru cablurile ce vor transporta energia electrică de la plăci
până la tablourile de monitorizare a seriilor.

Căderi de tensiune în instalația de curent continuu a fiecărui rând


   Tensiunea V  589,2

Numărul de  Intesitatea  Secțiunea  Secțiune  Cădere  Cădere 


Circuitul module și  Puterea  maximă  Lungimea  u max  u max  calculată  adoptată  tensiune  tensiune 
Nr. putere (W) (A) (m) (%) (V) Cu (mm2) (mm2) u (V) u (%)

                         Module de 16 serii
1 CC 20x230W 4600 7,81 50 1 5,892 2,4 6 2,32 0,39
2 CC 20x230W 4600 7,81 50 1 5,892 2,4 6 2,32 0,39
3 CC 20x230W 4600 7,81 50 1 5,892 2,4 6 2,32 0,39
4 CC 20x230W 4600 7,81 50 1 5,892 2,4 6 2,32 0,39
5 CC 20x230W 4600 7,81 25 1 5,892 1,2 6 1,16 0,20
6 CC 20x230W 4600 7,81 25 1 5,892 1,2 6 1,16 0,20
7 CC 20x230W 4600 7,81 25 1 5,892 1,2 6 1,16 0,20
8 CC 20x230W 4600 7,81 25 1 5,892 1,2 6 1,16 0,20
9 CC 20x230W 4600 7,81 50 1 5,892 2,4 6 2,32 0,39
10 CC 20x230W 4600 7,81 50 1 5,892 2,4 6 2,32 0,39
11 CC 20x230W 4600 7,81 50 1 5,892 2,4 6 2,32 0,39
12 CC 20x230W 4600 7,81 50 1 5,892 2,4 6 2,32 0,39
13 CC 20x230W 4600 7,81 25 1 5,892 1,2 6 1,16 0,20
14 CC 20x230W 4600 7,81 25 1 5,892 1,2 6 1,16 0,20
15 CC 20x230W 4600 7,81 25 1 5,892 1,2 6 1,16 0,20
16 CC 20x230W 4600 7,81 25 1 5,892 1,2 6 1,16 0,20

‐ 20 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Căderile de tensiune în current continuu de la casetele de monitorizare a seriilor până la
intrarea convertorului.
Căderi de tensiune în instalația de curent continuu
Secțiunea  Secțiune  Cădere  Cădere 
Puterea  Intesitatea  Lungimea  u max  u max  calculată  adoptată  tensiune u  tensiune 
(W) (A) (m) (%) (V) Cu (mm2) (mm2) (V) u (%)
Invertor 1 
PT1
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 350,0 1,4 8,249 189,36 240 6,51 1,10
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 297,0 1,4 8,249 160,69 240 5,52 0,67
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 280,0 1,4 8,249 151,49 240 5,21 0,88
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 275,0 1,4 8,249 148,78 150 8,18 0,99
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 150,0 1,4 8,249 81,15 95 7,05 1,20
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 270,0 1,4 8,249 146,08 150 8,03 0,97
7 CC 16x20x230W 73600 124,96 150,0 1,4 8,249 81,15 95 7,05 1,20
8 CC 16x20x230W 73600 124,96 138,0 1,4 8,249 74,66 95 6,48 0,79
Invertor 2
PT1
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 245,0 1,4 8,249 132,55 150 7,29 0,88
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 240,0 1,4 8,249 129,85 150 7,14 0,87
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 110,0 1,4 8,249 59,51 95 5,17 0,63
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 240,0 1,4 8,249 129,85 150 7,14 0,87
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 105,0 1,4 8,249 56,81 95 4,93 0,60
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 238,0 1,4 8,249 128,77 150 7,08 0,86
7 CC 16x20x230W 73600 124,96 102,0 1,4 8,249 55,19 95 4,79 0,58
8 CC 16x20x230W 73600 124,96 103,0 1,4 8,249 55,73 95 4,84 0,59

‐ 21 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Secțiunea  Secțiune  Cădere  Cădere 
Puterea  Intesitatea  Lungimea  u max  u max  calculată  adoptată  tensiune u  tensiune u 
(W) (A) (m) (%) (V) Cu (mm2) (mm2) (V) (%)
Invertor 1 
PT2
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 260,0 1,4 8,249 140,67 150 7,74 1,31
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 245,0 1,4 8,249 132,55 150 7,29 0,88
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 120,0 1,4 8,249 64,92 120 4,46 0,76
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 253,0 1,4 8,249 136,88 150 7,53 0,91
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 115,0 1,4 8,249 62,22 95 5,40 0,92
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 260,0 1,4 8,249 140,67 150 7,74 0,94
7 CC 16x20x230W 73600 124,96 125,0 1,4 8,249 67,63 95 5,87 1,00
8 CC 16x20x230W 73600 124,96 272,0 1,4 8,249 147,16 150 8,09 0,98
Invertor 2
PT2
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 115,0 1,4 8,249 62,22 95 5,40 0,65
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 150,0 1,4 8,249 81,15 95 7,05 0,85
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 177,0 1,4 8,249 95,76 95 8,32 1,01
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 140,0 1,4 8,249 75,74 95 6,58 0,80
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 278,0 1,4 8,249 150,41 240 5,17 0,63
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 150,0 1,4 8,249 81,15 95 7,05 0,85
7 CC 16x20x230W 73600 124,96 163,0 1,4 8,249 88,19 95 7,66 0,93
8 CC 16x20x230W 73600 124,96 300,0 1,4 8,249 162,31 240 5,58 0,68
Invertor 1 
PT3
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 280,0 1,4 8,249 151,49 240 5,21 0,88
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 142,0 1,4 8,249 76,82 95 6,67 0,81
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 260,0 1,4 8,249 140,66 150 7,74 1,31
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 133,0 1,4 8,249 71,96 95 6,25 0,76
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 258,0 1,4 8,249 139,58 150 7,68 1,30
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 130,0 1,4 8,249 70,33 95 6,11 0,74
7 CC 16x20x230W 73600 124,96 255,0 1,4 8,249 137,96 150 7,59 1,29
8 CC 16x20x230W 73600 124,96 145,0 1,4 8,249 78,45 95 6,81 0,83
Invertor 2
PT3
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 120,0 1,4 8,249 64,92 95 5,64 0,68
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 133,0 1,4 8,249 71,96 95 6,25 0,76
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 275,0 1,4 8,249 148,78 150 8,18 0,99
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 280,0 1,4 8,249 151,49 240 5,21 0,63
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 145,0 1,4 8,249 78,45 95 6,81 0,83
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 147,0 1,4 8,249 79,53 95 6,91 0,84
7 CC 16x20x230W 73600 124,96 158,0 1,4 8,249 85,48 95 7,42 0,90
8 CC 16x20x230W 73600 124,96 280,0 1,4 8,249 151,49 240 5,21 0,63

‐ 22 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Secțiunea  Secțiune  Cădere  Cădere 
Puterea  Intesitatea  Lungimea  u max  u max  calculată  adoptată  tensiune u  tensiune u 
(W) (A) (m) (%) (V) Cu (mm2) (mm2) (V) (%)
Invertor 1 
PT4
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 300,0 1,4 8,249 162,31 240 5,58 0,95
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 160,0 1,4 8,249 86,56 95 7,52 0,91
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 280,0 1,4 8,249 151,49 240 5,21 0,88
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 148,0 1,4 8,249 80,07 95 6,95 0,84
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 270,0 1,4 8,249 146,08 150 8,03 1,36
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 145,0 1,4 8,249 78,45 95 6,81 0,83
7 CC 16x20x230W 73600 124,96 264,0 1,4 8,249 142,83 150 7,85 1,33
8 CC 16x20x230W 73600 124,96 114,0 1,4 8,249 61,68 95 5,36 0,65
Invertor 2
PT4
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 148,0 1,4 8,249 80,07 95 6,95 0,84
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 135,0 1,4 8,249 73,04 95 6,34 0,77
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 100,0 1,4 8,249 54,10 95 4,70 0,57
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 121,0 1,4 8,249 65,46 95 5,68 0,69
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 250,0 1,4 8,249 135,26 150 7,44 0,90
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 240,0 1,4 8,249 129,85 150 7,14 0,87
7 CC 16x20x230W 73600 124,96 110,0 1,4 8,249 59,51 95 5,17 0,63
8 CC 16x20x230W 73600 124,96 98,0 1,4 8,249 53,02 95 4,60 0,56
Invertor 1 
PT5
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 251,0 1,4 8,249 135,80 150 7,47 1,27
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 272,0 1,4 8,249 147,16 150 8,09 0,98
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 126,0 1,4 8,249 68,17 95 5,92 1,00
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 254,0 1,4 8,249 137,42 150 7,56 0,92
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 114,0 1,4 8,249 61,68 95 5,36 0,91
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 130,0 1,4 8,249 70,33 95 6,11 0,74
7 CC 16x20x230W 73600 124,96 252,0 1,4 8,249 136,34 150 7,50 1,27
8 CC 16x20x230W 73600 124,96 145,0 1,4 8,249 78,45 95 6,81 0,83
Invertor 2
PT5
1 CC 16x20x230W 73600 124,96 160,0 1,4 8,249 86,56 95 7,52 0,91
2 CC 16x20x230W 73600 124,96 168,0 1,4 8,249 90,89 95 7,89 0,96
3 CC 16x20x230W 73600 124,96 200,0 1,4 8,249 108,20 150 5,95 0,72
4 CC 16x20x230W 73600 124,96 170,0 1,4 8,249 91,97 95 7,99 0,97
5 CC 16x20x230W 73600 124,96 153,0 1,4 8,249 82,78 95 7,19 0,87
6 CC 16x20x230W 73600 124,96 125,0 1,4 8,249 67,63 95 5,87 0,71

Tabelul 4.- Căderi de tensiune în curent continuu.

Formulele folosite în calculele de mai sus sunt următoarele:


Secțiunea teoretică=(I*I*L)/conductivitatea*((Uval*Ucirc)/100)
I=curentul ce străbate circuitul
L=lungimea circuitului
Uval= valoarea procentajului căderii de tensiune.

‐ 23 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Ucirc=tensiunea circuitului
Delta U= (L*L*I)/conductivitatea*S adoptat
U= căderea de tensiune
L= lungimea conductorului
I= intensitatea curentului în circuit
Conductivitatea=5,6*10.000.000
S= secțiunea adoptată
Se va verifica ca seria obținută să nu depășească valoarea maximă a tensiunii,
recomandată de către producătorul plăcilor fotovoltaice.
Cablurile folosite sunt cabluri care protejează operatorul din punct de vedere al izolației,
Izolația suportand peste 1000V, cablurile folosite între panouri vor fi cabluri rezistente la
radiația ultravioletă, temperaturi înalte, cât și la intemperii.
2.2.6. Convertorul cc-ca - 500TL
Are urmatoarele caracteristic i tehnice:

‐ 24 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

Fig 3.- Convertorul trifazic

Model 330TL 330TL


Intrari CC
Puterea recomandata in Wp 390-430 kwp
Rangul de intrare MPP 405-750 V
Voltajul maxim in CC 900 V
Curentul maxim CC 860 A
Intrarea de CC 16
MPPT 4
Ieșiri de CC
Rangul de putere CA HT 330 kW
Rangul de putere CA HP 360 kW
Curentul maxim CA 860 A
Rangul de tensiune CA 220 IT
Frecventa CA 50/60Hz
Cosinus de fi 1
THD <3%
Eficente
Eficenta maximă 98,1%
Eficenta europeană 97,7%
Informații generale
Consumul în așteptare 120 W
Consumul nocturn <5 W
Temperatură ambientală -100-650
Umiditatea relativă 0-95%
Clasa de protecție IP20
Standarde RD 661/2007, EN 50178,
RTC, BT, Enel Distributie,
CE 11-20, CEI 11-20-V1,
CEI 0-16, Marca CE

Pentru această instalație se vor folosi 6 de convertoare, model 500TL, (se vor putea folosi și
alte modele de convertoare care vor îndeplini condițiile din proiect). Puterea totală a parcului
va fi repartizată în mod egal pentru fiecare convertor, iar cele 3 faze prin care se va injecta
energiea în rețeaua națională, vor fi încărcate simetric.
Alte caracteristici tehnice ale convertorului:
- Protectie la supratemperatură, supratensini și suprafrecvențe;
- Dispune de următoarele funcții automate:
‐ 25 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
- Intrarea în standbay în timpul nopții, ceea ce reduce la minim consumul când acesta nu
injectează energie electrică în rețea.
- Reconectarea automată la rețea atunci când cauza ce a determinat deconectarea a
dispărut..
- Mod manual și automat de conectare și deconectare la rețeaua de distribuție.
Poate afișa:
• Alarmele.
• Tensiunea în curent continuu
• Tensiunea în curent alternativ pe ieșire.
• Puterea pe intrare.
• Puterea activă pe ieșire.
• Randamentul convertorului.
Toate aceste date se vor transmite la sediul beneficiarului printr-o rețea de colectare și
transmitere date.

2.2.7. Instalația electrică de curent alternativ de joasă tensiune230V-400V


Instalația de curent alternativ este instalația ce ajută la conectarea convertoarelor cu
transformatorul electric.
Puterea parcului fotovoltaic va fi distribuită simetric pe cele trei faze.
Dimensionarea și căderile de tensiune pe aceste circuite sunt prezentate în tabelele de
mai jos.
Parcul fotovoltaic a fost împărțit în ZONE de colectare, astfel pierderile în transport
reducându-se la minim.
Cablurile se pozează în pământ în tuburi de PVC rezistent la compresiune, îngropate în
nisip, și semnalizate corespunzător, sau pe jgheab metalic, cu capac.
Secțiunea conductorului din Al, ce transportă energia electrică de la convertor până la
tabloul general de conectare, este de Al, se va calcula astfel încât căderea de tensiune sa un
depaseasca 2-3%.
Conform normativului I7/2011, căderea de tensiune se află în limitele admisibile.
Atunci când conectarea se face direct din branșamentul de joasă tensiune, căderea de
tensiune admisă este de:
3% pentru corpurile de iluminat;
5% pentru restul receptoarelor.
Când se face conectarea direct din punctul de transformare sau din centrala proprie,
căderea de tensiune poate fi de:
6% pentru corpurile de iluminat;
8% pentru restul receptoarelor.

‐ 26 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Perderi datorita transportului de energie electrica CA trifazat

Vac 380,00
cosɸ 0,98

Secțiunea  Secțiune  Cădere  Cădere 


Puterea  Intesitatea  Lungimea  calculată  adoptată  tensiune u  tensiune u 
(W) maximă (A) (m) u max (%) u max (V) (mm2) (mm2) (V) (%)
Aluminiu 500.000 776,09 25 1,4 5,32 214,53 240 2,89 0,54
Aluminiu 500.000 776,09 25 1,4 5,32 214,53 240 2,89 0,54
Tabelul 5.- Caderi de tensiune in curent alternativ de la convertor pana la transformator.

2.2.8. Instalația electrică de curent alternativ de medie tensiune, calcul


orientativ. 20kV
Este circuitul electric de la posturile de transformare și până la punctul de conexiune din
incinta parcului fotovoltaic.. Această porțiune de circuit are următoarele caracteristici.

De la celula de medie tensiune, transformator, energia electrică va fi transportată la


tensiunea de 20kV, printr-un cablu îngropat în pamant, așezat pe pat de nisisp, protejat și
semnalizat conform normelor în vigoare. Cablul ce se va folosi, va fi un cablu cu izolație
rezistentă la cel putin 24kV, cu e sectiune de cel putin 95 mmp, material din Aluminiu.
Perderi datorita transportului de energie electrica CA trifazat

Vac 20000
cosɸ 0,9

Secțiunea  Secțiune  Cădere  Cădere 


Puterea  Intesitatea  Lungimea  u max  u max  calculată  adoptată  tensiune  tensiune 
(W) maximă (A) (m) (%) (V) (mm2) (mm2) u (V) u (%)
Aluminiu 1.000.000 32,11 88 1 200 0,83 95 1,75 0,01
Aluminiu 2.000.000 64,23 90 1 200 1,70 95 3,58 0,02
Aluminiu 3.000.000 96,34 180 1 200 5,10 95 10,74 0,05
Aluminiu 4.000.000 128,45 315 1 200 11,90 95 25,05 0,13
Aluminiu 5.000.000 160,57 316 1 200 14,92 95 31,42 0,16
Tabelul 6.- Caderi de tensiune in curent alternativ de la transformator la punctul de conexiune.

2.2.9. Instalaţii electrice de iluminat exterior


S-au prevăzut instalaţii electrice de iluminat funcţional realizate cu aparate de iluminat
echipate cu corpuri de iluminat dotate cu tehnologie microledurilor, în construcţie
etanşă/normal conform funcţiunilor, ce asigură nivelurile de iluminat normate conform SR
6646-2/97.
Corpurile pentru iluminatul exterior vor fi :

‐ 27 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
-corp de iluminat exterior P=2X100W,
-IP65, minim 85 lm/w,
-montat pe stâlp metalic cu consolă 1,5m, cu înalțimea de 7 - 9 m.
Această instalație va deservi iluminatului exterior al parcului în timpul unei intervenții
sau în momentul declanșării alarmei anti-furt. Este un suport pentru instalația de supraveghere
video.
Stâlpii vor fi alimentaţi cu energie electrică prin intermediul cablurilor de cupru armate
tip CYAbY pozate îngropat în pământ, sau se pot utiliza si alte cabluri, însă se necesită
protejarea acestora cu tuburi.
Comanda iluminatului se va realiza sectorizat prin comutatoare şi întrerupătoare în
construcţie etanşă/normală, sau va fi comandată automat de centrala de alarmă și
monitorizare video a parcului.
Circuitul de iluminat are o putere maximă de 2 KW şi este împartit pe zone de acțiune.
Circuitele de iluminat vor fi protejate în tabloul electric cu întrerupătoare automate
In = 10A, curba B, Un = 230 Vc.a., f = 50 Hz.

2.2.10. Instalația de supraveghere video, centrala antifurt


Instalația de supraveghere video, va cuprinde: camerele de supraveghere, unitatea
de monitorizare a imaginilor, dispozitiv de transmitere la distanță a imaginilor, memorie de
stocare HDD, calculador PC cu softul necesar înregistrării și controlului manual cât și automat,
capabil să gestioneze traficul de date, cât și controlul de la distanță al camerelor de
supraveghere video.
Scurtă descriere a camerei de supraveghere:
¾ Rezolutie: 600 TVL Image Sensor NTSC 380K pixels, PAL: 440 K Pixels;
¾ Min Illumination: 0 Lux (F1.8, 5600şK);
¾ Lentile: 36X Optic, 432X Zoom, F1.6~4.5, f=3.4~122.4mm;
¾ Comanda: Manual- viteza Pan: 0.1~300°/Sec;
¾ Manual viteza Tilt: 0.1~120°/Sec;
¾ Flip Preset speed: 400°/Sec;
¾ Water Resistance: IP 67;
¾ Tempratura de functionare -55/+55;
¾ Conectică: cablu (RS485/ BNC/ Power);
¾ Integrat multi-protocol: Pelco D/P;
¾ Alimentare 24VAC 2A 60Hz/50Hz;
¾ Auto-urmărire;
¾ Înregistrare format AVI;
¾ Network: 10/100 base-T for LAN/WAN Protocoale: TCP/IP, HTTP, ARP, PPPoE, TCP,
UTP, RTP, DHCP, DDNS.

‐ 28 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

Sistemul de alarma antifurt, va cuprinde o centrală de comandă și control a zonelor


monitorizate, senzori de mișcare pentru exterior, la porți, în camera convertoarelor, cât și în
zonele cu risc ridicat, bariere perimetrale de exterior, ce vor înconjura toată suprafața
acoperită de instalația fotovoltaică.
De asemenea centrala antifurt va cuprinde module de monitorizare a continuității
cablului, al impedanței cât și al rezistentei acestuia. Acest cablu se va monta în așa fel încât
toate plăcile fotovoltaice vor fi ¨legate¨ cu acest cablu. Se vor face găuri în rama de aluminiu a
plăcilor fotovoltaice și prin fiecare gaură a ramei se va trece cablul antifurt. În acest mod,
placile fotovoltaice nu pot fi extrase decât dacă se va tăia acel cablu. Acest cablu va fi legat la
un modul al centralei, care va fi capabil să sesizeze întreruperile în circuit cât și schimbările de
rezistență al acestui cablu. În momentul când acești doi factori se schimbă, centrala de alarmă,
va da comandă sirenelor locale, trimițând în același timp un mesaj de alarmă la sediul
beneficiarului, sau la dispeceratul firmei de pază. Odată sesizată o diferență la acești
parametri, centrala de alarmă v-a comanda alimentarea cu energie a instalatiei de iluminat.
Toate datele culese din teren vor fi transmise la distanță la sediul beneficiarului, cât și la
dispeceratul firmei de pază și protecție.
Instalațiile electrice de curenti slabi, va fi proiectată și executată de catre o firmă
specializată și acreditată, în colaborare stransă cu proiectantul principal.
2.3. Instalaţii de protecţie împotriva electrocutării
Împotriva electrocutării s-au prevăzut următoarele:
Împotriva electrocutării s-au prevăzut următoarele:
- realizarea instalaţie de legare la pământ prin prize de pământ artificiale, având
Rd < 1Ω (priza de pamantare fiind comuna cu prize de pamantare a paratrasnetului)
pentru fiecare din cele 5 posturi de transformare şi punctul de conexiuni, prize
construite din platbandă de OlZn 40x4mm sau similar, având 2 contururi inchise. Pentru
realizarea prizelor de pământ se vor folosi țăruși din teavă zincată de cel putin 1,5m la o
distanță de 3 m între ei. În urma măsurării acestora valoarea rezultată nu se încadrează
în norme se va suplimenta fiecare priză cu electrozi pentru obținerea rezultatului dorit.
- Se va realiza o instalație de legare la pământ Rd < 4Ω din platbandă de OlZn 40x4mm
sau funie din Cu cu secțiunea minimă de 35mmp pentru egalizare a potenţialelor,
montata pe traseul cablurilor de cc, joasa tensiune, la care vor fi racordate ambele

‐ 29 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
capete ale structurii metalice ale fiecărui şir de panouri fotovoltaice, precum şi tablourile
electrice din câmpul fotovoltaic,
- preluarea nulurilor de lucru a tablourilor electrice şi a uşilor acestora (printr-un
conductor flexibil de cupru cu secţiunea ≥ 16mmp) la instalaţia de legare la pământ.
Toate părţile metalice ale instalaţiilor electrice interioare/exterioare, care nu fac parte
din circuitul curenţilor de lucru şi care accidental ar putea fi puse sub tensiune se preiau printr-
un conductor de cupru diferit de conductorul de nul de lucru la borna de nul de protecţie a
tabloului principal care va fi legat la instalaţia de priză de pământ artificială.
Se vor prevedea dispozitive de protecţie diferenţială pe circuitele de prize, pe circuitele
de iluminat şi forţă şi pe coloana de alimentare a tabloului electric, precum şi legături de
echipotenţializare ce vor prelua masele metalice la bara de egalizare a potenţialelor (BEP).
De la BEP se va asigura legătura la priza de pământ. BEP se execută din cupru cu
secţiunea minimă de 75 mm2.
Conductorul prizei de pământ va fi montat astfel încât contactul cu pământul sa fie cât
mai ferm, se va poziționa mai întâii conductorul prizei de pământ în șant apoi se va împrăștia
nisipul, tubul PVC, nisip, banda avertizoare, pământ.
Toate părțile metalice se vor lega la priza de pământ.

2.4 Breviar de calcul priza de pamantare

A. La Dimensionarea prizei de pământ s-a inpus valoarea rezistenţei de


dispersie de max. 4 ohm şi sau folosit formulele:
Pentru stâlpii, Nr.1 și Nr.2 de racord
a) Rezistenţa de dispersie la priza orizontală: Rpo=rpo/ku.n unde
rpo=0,366.ρ/l.log.2.l.l/b.q
-Contur 1 rpo1=0.366x80/12 log.(2x12x12/0.04x0.6)= 0.366x6,66x3,64=8.87 Ω
Rpo=rpo1/kuo unde kuo=0,750 Rpo=8,87 / 0.750 = 11,83 Ω Se impune ≤4 Ω
Rp= Rpo .Rpv/( Rpo +Rpv) Rpv=4 x11,83/(11,83-4) necesită Rpv=6,04

b) Rezistenţa de dispersie la priza verticală: Rpv=rpv/ku.n unde
rpv1=0,366.[log.2.l/d+1/2log.(4.h+l/4.h-l)] ρ/l şi h= q+l/2 =0.6+1.5=2.1
rpv1=0,366.[log.2x3/0.05+1/2log.(4x2.1+32)/(4.2.1-3)] 100/3 =38.49 Ω
Rpv1=rpv/kuv unde kuv=1,81 Rpv1=38.49 / 1.81 =21.27 Ω
Rpv= Rpv1 / n 6,04= 21.27 / n rezulta n= 21.27 / 6,04 = 3,52 Se aleg 4 taruşi

Pentru stâlpii, Post de transformare


a) Rezistenţa de dispersie la priza orizontală: Rpo=rpo/ku.n unde
rpo=0,366.ρ/l.log.2.l.l/b.q
-Contur 1 rpo1=0.366x80/22 log.(2x22x22/0.04x0.6)= 0.366x3,64x4.16=5.54 Ω
Rpo=rpo1/kuo unde kuo=0,750 Rpo=5.54 / 0.750 = 7.39 Ω Se impune ≤4 Ω
Rp= Rpo .Rpv/( Rpo +Rpv) Rpv=4 x7.38/(7.38-4) necesită Rpv=8.73 Ω
b) Rezistenţa de dispersie la priza verticală: Rpv=rpv/ku.n unde
rpv1=0,366.[log.2.l/d+1/2log.(4.h+l/4.h-l)] ρ/l şi h= q+l/2 =0.6+1.5=2.1
rpv1=0,366.[log.2x3/0.05+1/2log.(4x2.1+32)/(4.2.1-3)] 100/3 =38.49 Ω

‐ 30 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
Rpv1=rpv/kuv unde kuv=1,81 Rpv1=38.49 / 1.81 =21.27 Ω
Rpv= Rpv1 / n 8.73= 21.27 / n rezulta n= 21.27 / 8.73 = 2.43 Se aleg 4 taruşi
Unde:
ρ-rezistivitatea de calcul al solului Ω/m, (în cazul nostru 80 Ω/m,)
l-lungimea electrodului,
b-lăţimea barei (b=0,04m)
q-adâncimea de îngropare a prizei (q=0,6m)
d-diametrul exterior al ţevi (50mm)
rpo-rezistenţa de dispersie a prizei orizontale simple
rpv-rezistenţa de dispersie a prizei verticale simple
ku-coeficient de corecţie (ku=0,75 la priza orizontală, ku=1.81 la priza verticală)
n- numărul de prize simple verticale
Rezistenţa de dispersie echivalentă se calculează cu relația Rp= Rpo .Rpv/(
Rpo +Rpv)
2.5. Instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului (IEPT)

În conformitate cu I7-2011, "Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva


trăsnetului", la evaluarea riscului de trăsnet se ţine seama de mai mulţi factori:
• mediul înconjurător al construcţiei;
• tipul construcţiei;
• conţinutul construcţiei;
• gradul de ocupare al construcţiei;
• consecinţele trăsnetului.
Stabilirea nivelului de protecţie al obiectivului menţionat se bazează pe determinarea
frecvenţei prevăzute de lovituri de trăsnet directe, Nd, pe construcţie sau pe volumul de
protejat şi al frecvenţei anuale acceptate de lovituri de trăsnet, Nc.
Conform Normativului I7-2011 clădirea va fi dotată cu paratrăsnet cu dispozitiv de
Amorsare sau instalație de captare montată pe planseu. Nivelul de protecţie rezultat este “III”.
Sistemul de protecţie (cu amorsare anticipată a descărcărilor atmosferice) se montează
pe un catarg (de minim 6,0 m înălţime).
PDA va fi din cupru, oţel cuprat sau oţel inox. Tija şi vârful au o secţiune conductoare
mai mare de 120 mm². Vârful unui PDA trebuie să fie cu cel puţin 2 m deasupra zonei pe care
o protejează (de ex. inclusiv antenele, turnurile de răcire, acoperişurile, rezervoarele, etc.).
Antenele de recepţie şi cablu coaxial trebuie protejate prin conectare la un descărcător cu
eclator.
PDA este legat la pământ prin cel puţin o coborâre. Traiectoria de coborâre a
conductorului trebuie să fie cît mai dreaptă posibil, având cel mai scurt traseu de coborâre
oferind o cale de scurgere cu impedanţă mică de la punctul de captare la pământ. Raza de
curbură a conductorului nu trebuie să fie mai mică de 20 cm. Conductorul de coborâre va fi
realizat din OL-Zn 25x4 mm şi se montează pe exteriorul clădirii evitând traseele de gaze şi
electrice. Traseul conductorului de coborâre se va găsi la cel puţin 0,5 m de cadrul ferestrelor
şi uşilor.
Contorul de lovituri de trăsnet este amplasat pe conductorul de coborâre cel mai scurt şi

‐ 31 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
deasupra piesei de separaţie la o înălţime de 2,5 m. Coborârea va fi echipată cu o piesă de
separaţie ce permite deconectarea sistemului de împământare în scopul efectuării
măsurătorilor. Piesa de separaţie se montează la o înălţime de 2 m faţă de sol şi se prevede o
cutie pentru protejarea acesteia.
Conductorul de coborâre va fi protejat în ţeavă sau profil metalic pe o lungime de 1,8 m
deasupra solului şi 0,3 m sub pământ.
Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de legare la pământ în urma măsurătorilor
trebuie să fie sub 1 (unu) ohm, (prize de pamantare fiind comuna cu a postului de
transformare) conform STAS 12604/4/5.
În cazul în care valoarea prizei de pământ nu satisface cerinţele impuse, priza se poate
îmbunătăţi cu ajutorul unor electrozi adăugaţi suplimentar.

2.6 Calculul necesităţii IPT conform normativului I 7-2011 cap. 6.2


Centrala fotovoltaică Sancraiu este amplasată în extravilanul loc. Sancraiu, jud Cluj.
Centrala este alcatuita din 6 buc posturi de transformare in anvelopa de beton cu dimensiunile
de; L=7.62m, l=2.52m si inaltimea de h=3.10m, inconjurate de constructii metalice pe care sunt
montate panouri fotovoltaice. Dimensiunile unei constructii metalice este de L=11.8m, l=2.70m
si inaltimea de h=2.10m. Calcaland necesitatea IPT conform normativului I 7-2011 cap.6.2
pentru fiecare element in parte rezulta ca se impune folosirea unui paratraznet pentru fiecare
post de transformare care se va lega la prize de pamant a postului respectiv.
Priza de pamant trebuie sa aiba o rezistenta de disperse Rp<1 ohm.
Instalatia electrica de joasa tensiune este protejata impotriva descarcarilor electrice prin
montarea in cutiile de concentarre la nivel I a unor descarcatoare de joasa tensiune.
Ipotezele de calcul se regasesc in evaluarea de risc (in anexa nr. 2) pentru posturile de
transformare
S-a ales metoda de protectie cu retea de captare amplasata pe acoperisul posturilor de
transformare, posturile avand acoperisul sub forma de suprafata plana construit din beton.
Folosind aceasta metoda se obtine un grad de protective de nivel I.

‐ 32 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
3. Măsuri de protecţia muncii
3.1. Măsuri comune
Instalaţiile electrice ce fac obiectul prezentului proiect se vor executa (monta, demonta),
modifica, întreţine repara şi exploata în conformitate cu prevederile din actele normative pentru
protecţia muncii în vigoare.
Obiectivul proiectat nu se va pune în funcţiune, parţial sau total, nici măcar pe timp
limitat fără asigurarea tuturor măsurilor de tehnica şi igiena muncii şi numai după obţinerea
autorizaţiei de funcţionare.
De asemenea se va asigura instructajul personalului de execuţie şi de exploatare
pentru a se preîntâmpina accidente sau îmbolnăviri, făcându-se verificările necesare.
Beneficiarul va asigura personalul de exploatare, toate echipamentele şi mijloacele de
protecţie a muncii prevăzute în normativele în vigoare.
3.2. Măsuri speciale
Beneficiarul şi constructorul vor întocmi instrucţiuni proprii, speciale şi specifice tuturor
locurilor de muncă ce se consideră că au caracter deosebit, sau pentru care normele existente
nu dau prescripţii suficiente, care să conducă la securitatea investiţiei şi a personalului.
3.3. Măsuri de prevenire a incendiilor
Soluţiile prevăzute în proiect sunt detaliate succint în cele de mai jos şi anume:
1. Adaptarea instalaţiilor electrice la gradul de rezistenţă la foc a elementelor de
construcţie.
2. Oprire în condiţii de siguranţă, a funcţionării instalaţiilor electrice funcţionale şi
tehnologice în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.
3. Dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu.
Personalul de intervenţie va fi dotat cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii
împotriva degajărilor de noxe (monoxid şi bioxid de carbon, vapori de acid sulfuric ce se
degajă la arderea policlorurii de vinil PVC).
Mijloacele de primă necesitate la intervenţie în caz de incendiu vor fi amplasate în locuri
vizibile, uşor accesibile şi în permanentă stare de utilizare.

3.4. Norme de protecţia muncii şi PSI


La execuţia, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiei se vor respecta:
Normativ N.P. I 7 – 2011 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
interioare cu tensiuni până la 1000 V;
STAS 12604 /4 – privind protecţia prin legare la pământ;
STAS 12604/5 – privind protecţia prin legare la nul;
Norme generale de protecţia muncii – 1996;
Normativ PE 107/95 privind proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice.
Toate lucrările de montaj, punere în funcţiune, verificare şi întreţinere se vor executa de
personal calificat şi autorizat.
Normativ C300 – 94- de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor
de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora.
Se vor respecta: Normele de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la
acţiunea focului P118 /2000, şi O.G. 60/1997 privind aprobarea Normelor generale de
protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor.
‐ 33 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
4. Protecţia mediului
Lucrările de față influiențează mediul într-o măsură foarte redusă în timpul construcției,
însă luându-se măsuri de protejare al mediului, poluarea mediului înconjurător este redusă la
minim. În timpul exploatării, instalația de față se încadrează în limitele admisibile, deoarece se
vor folosi echipamente și tehnologii ce se vor încadra în normele impuse.
4.1. Protecţia calităţii apei
Procesul tehnologic, specific lucrărilor de canalizare electrică subterană, nu are impact
asupra apei. Datorită adâncimii mici de săpare al șanțurilor și îngropare a tuburilor, apa din
panza freatica nu poate fi atinsă, si nici într-un caz poluată cu agenți toxici.
4.2. Protecţia aerului
Tehnologia specifică execuţiei reţelelor electrice subterane nu conduce la poluarea
aerului decât în măsura în care praful rezultat din spargeri şi săpături reduce întrucât va
calitatea acestuia. Pe tot parcursul derulării lucrărilor se iau măsuri de reducere la maxim a
prafului, atât prin udarea acestuia cât şi prin manevrarea cu grijă a utilajelor folosite.
4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor se realizează prin folosirea unor scule şi
utilaje cu grad sporit de silenţiozitate. Zgomotul produs în timpul șantierului nu va afecta în
mod direct zonele locuibile. Prin folosirea utilajelor cu grad de protecție sporit se va diminua
poluarea fonică la minim. În timpul exploatării, poluarea sonoră va fi minimă, aproape de zero,
zgomotul pe care îl produc echipamentele se află în limitele normelor în vigoare.
4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor
Lucrările din prezenta documentaţie nu produc radiaţii.
4.5. Protecţia solului şi subsolului
Lucrările din prezenta documentaţie nu afectează solul şi subsolul, prin emanarea de
substante toxice.
Resturile de materiale, ce se vor produce pe intreaga durata a santierului, vor fi sortate,
depozitate si transportate la centrele de colectare.
4.6. Menţiuni speciale
Lucrările de instalaţii electrice vor fi executate numai de firme specializate, având
agrementele necesare în cadrul sistemelor de calitate ISO 9002. Personalul de execuţie va
trebui să aibă calificarea necesară atestată prin carnetul de electrician emis de A.N.R.E. cu
gradul adecvat puterii şi tensiunii aferente instalaţiilor electrice ale obiectivului.
Echipamentele şi elementele de circuit vor fi însoţite în mod obligatoriu de certificatul
pentru atestarea calităţii, conform standardelor sau /şi normelor de produs.
Agrementele tehnice (MLPTL/MLPAT/MCTC) pentru produsele noi şi/sau cele din
import vor însoţi furnitura şi vor fi ataşate la cartea tehnică a construcţiei.
Orice echipament sau element de circuit (neomologat şi /sau neatestat calitativ de
organele abilitate precum şi orice modificare efectuata în lucrare, dar neatestată de
către proiectant, cade exclusiv în sarcina celui care o execută, proiectantul fiind
exonerat integral de orice răspundere.

‐ 34 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
5. Îndeplinirea cerinţelor esenţiale de calitate
Toate instalaţiile electrice aferente construcţiei se vor proiecta în conformitate cu
legislaţia în vigoare asigurându-se performanţele tehnice prin care sunt realizate cerinţele
esenţiale de calitate după cum urmează:
A. Rezistenţa şi stabilitate
Conceperea instalaţiilor electrice corespunzător cerinţelor de rezistenţă.
Conceperea instalaţiilor electrice pentru asigurarea rezistenţei la acţiunea agenţilor externi.
Conceperea instalaţiilor electrice pentru asigurarea condiţiei de a nu se distruge sau deforma.
Rezistenţa mecanică a instalaţiilor electrice la şocuri şi manevre de acţionare.
B. Siguranţa în exploatare are în vedere
Securitatea utilizatorilor prin asigurarea iluminatului artificial normal şi de siguranţă adecvat,
conform normelor în vigoare şi prin măsuri de protecţie împotriva:
- electrocutării prin atingere (directă sau indirectă) prin racordare la nulul de protecţie şi apoi la
priza de pământ;
- contactului cu elemente ce ar putea fi puse accidental sub tensiune, prin prevederea (atât la
întrerupătoarele de la tabloul electric cât şi la unele circuite) de protecţii împotriva curenţilor
reziduali de defect;
- accidentelor de natură mecanică (tăieri, loviri, etc.);
C. Securitatea intrisecă a instalaţiei prin asigurarea:
- protecţiei împotriva regimului anormal (suprasarcină, scurt circuit, defecte de izolare, etc.) în
elementele componente;
- protecţia împotriva incendiilor (conform punctului C);
- asigurarea rezistenţei şi stabilităţii (conform punctului A).
D. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului
În funcţionare normală, materialele şi echipamentele prevăzute nu degajă noxe şi/sau
substanţe urât mirositoare.
E. Protecţia termică, hidrofugă şi economia de energie prin:
- asigurarea continuităţii funcţionării sistemelor.
- contorizarea consumului de energie;
- asigurarea etanşeităţii şi protecţiei echipamentelor electrice împotriva coroziunii.
F. Protecţia împotriva zgomotului prin:
- amplasarea echipamentelor şi instalaţiilor electrice astfel încât să se limiteze zgomotul
transmis în afara acestora;
- alegerea aparatelor şi echipametelor electrice este astfel făcută încât să se reducă nivelul de
zgomot la utilizare.
Exigenta de verificare

Proiectul DTAC va fi supus verificarii de catre un verificator de proiecte,


atestat MLAPAT, categoria Ie, pentru lucrarile electrice.
Proiectant,
ing. Vinuc Pocol

‐ 35 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
6.Fazele de execuţie determinante la execuţia lucrărilor conform legii nr. 10/1995
În conformitate cu Legea nr. 10/1995 , H G R nr.766/1997 şi Normativul C. 56 – 85, se
stabileşte prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor:

Categoria de lucrare. Lucrările care se controlează, se Documentele


Nr. Cine întocmeşte Nr. şi data
verifică sau se recepţionează calitativ şi pentru care trebuie scrise care se
crt şi cine semnează actului întocmit
întocmite documente scrise întocmesc

0 1 2 3 4

La începutul lucrărilor executantul şi beneficiarul vor


B+E
1 confrunta situaţia de pe teren cu prevederile proiectului. Se PV
(B +E+P)
solicită prezenţa proiectantului în caz de neconcordanţă.
2 Trasare PV B +E
Recepţia naturii terenului de fundare. Se verifică nivelul de
3 fundare, calitatea terenului de fundare. Verificarea PVLA B+E+P+Pg
nivelului de fundare a infrastructurii existente.
Verificarea calităţii şi recepţionarea fundaţiilor. Se verifică
4 PVR B+E
armătura şi calitatea betonului turnat.
Verificarea calităţii şi recepţionarea lucrărilor de
5 infrastructură. Se verifică calitatea şi montarea elementelor PVLA B+E+P
de beton armat prefabricat (piloni).
Verificarea calităţii, recepţionarea şi montarea confecţiilor
6 PVR B+E+P
metalice.
7 Recepţie finală. Se verifică întreaga lucrare. PVR B+E+P+I
PV = Proces Verbal B = Beneficiar
PVLA= PV pentru lucrări ascunse E = Executant
PVR= PV pentru recepţie P = Proiectant
Pg = Proiectant geotehnician
I = ICSCLPUAT
NOTĂ:
─ Conform prevederilor Legii 10/95 secţiunea 3, art 23 d, executantul are obligaţia
convocării factorilor care sunt prevăzuţi să participe la verificări cu minim 10 zile înainte de
finalizarea fiecărei faze,
─ se specifică în clar numele şi prenumele, semnătura şi se aplică ştampila.
─ pentru lucrări deosebite la care este necesară asistenţa proiectantului, la cererea
beneficiarului se va întocmi un contact conform reglementărilor în vigoare.
─ La recepţia obiectivului un exemplar completat din prezentul program se va anexa la
cartea construcţiei.
Proiectant

ing Vinuc Pocol

‐ 36 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
7.PROGRAM DE VERIFICARE A EXECUŢIEI ÎN FAZELE DETERMINATE

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, H G R nr. 766/1997 şi Normativul C. 56-85,


se stabileşte prezentul program de lucru pentru controlul calităţii lucrărilor:

Documentul scris care Cine întocmeşte şi cine


Lucrarea ce se controlează, se verifică sau se recepţionează calitativ Numărul şi data
Nr. crt. se întocmeşte: PVLA, semnează B, G, E, I,
şi pentru care trebuie întocmite documente scrise actului întocmit
PVR P

Recepţia terenului de fundare după terminarea


săpăturilor:
1 a) verificarea naturii terenului PLVA B, E, P, G
b) dimensiuni în plan PLVA B, E, P, G
c) adâncimea de fundare PLVA B, E, P, G
Verificarea calitativă a fundaţiilor
a) la terminarea executării cofrajelor PLVA B, E, I
2 b) la terminarea montării armăturilor la fundaţiile
PLVA B, E, I
din beton armat
c) calitatea betoanelor conform C 140-86

Prescurtări: PLVA = Proces verbal de lucrări ascunse PVR = Proces verbal de


recepţie

B = Beneficiar I = ICLPUAT

E = Executant G = Geolog

P = Proiectant

NOTĂ:

Conform prevederii Legii 10/1995 secţiunea 3, art. 23 d, executantul are obligaţia


convocării factorilor care sunt prevăzuţi să participe la verificări în minim 3 zile înaintea de
finalizarea fiecărei faze.

BENEFICIAR, CONSTRUCTOR, PROIECTANT, I.C.L.P.U.A.T.

‐ 37 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII
INSPECTOR JUDEŢEAN CLUJ
APROBAT
8.PROGRAM DE URMĂRIRE A EXECUŢIEI ÎN FAZELE DETERMINANTE

Fazele determinante privind controlul de calitate pe şantier conform Legii nr.10/1995 şi


OG nr.131/N/1995 pentru lucrarea:- Instalatie electrică de racordare, Instalatie electrică de
evacuare a energiei electrice produsă, Instalatie electrică interioară de medie și joasă tensiune
la Centrala Electrică Fotovoltaică din loc. Sancraiu, jud. Cluj

Beneficiar: SC ACV Solar Tehnology SRL, Mun. Dej, jud. Cluj

Nr. FAZA DETERMINANTĂ Caracteristici Observaţii


Crt.
1 Montarea prizei de -Verificarea legăturii de pământare
pământ a instalaţiei precum şi rezistenţa de dispersie
electrice stâlpi de racord (Rp<4Ω)
nr. 1 şi 2
2 Montarea prizei de -Verificarea legăturii de pământare
pământ a instalaţiei precum şi rezistenţa de dispersie
electrice PC (Rp<1Ω)
3 Montarea prizei de -Verificarea legăturii de pământare
pământ a instalaţiei precum şi rezistenţa de dispersie
electrice PT 1,PT2 (Rp<1Ω)
4 Montarea prizei de -Verificarea legăturii de pământare
pământ a instalaţiei precum şi rezistenţa de dispersie
electrice PT 3, PT4 (Rp<1Ω)
5Montarea prizei de -Verificarea legăturii de pământare
pământ a instalaţiei precum şi rezistenţa de dispersie
electrice PT 5 (Rp<1Ω)
Conform prevederilor Legii nr.10 secţiunea 3 art. 23d. executantul are obligaţia
convocării factorilor ce participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale
execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopulobţinerii acordului de
continuitate a lucrării, cu minim 10 zile înainte de fiecare fază.
La verificări vor participa reprezentanţii beneficiarului, proiectantului, executantului şi a
Inspecţiei de Stat în Construcţii, lucrările continuând numai după acceptul scris al acestora.
BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT

‐ 38 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
9.GRAFIC DE EXECUŢIE INSTALATIE DE RACORDARE 

Nr. Denumirea activităţii Perioada de execuţie (săptămâni)


Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Predare amplasament  X

2 Sondaje  X

3 Pichetare poziţie fundaţie stâlpi X

4 Săparea gropi fundaţii stâlpi  X

5 Executat fundaţii stâlpi  X

6 Plantare stâlpi  X

7 Echipare stâlpi  X

8 Construire instalaţii de legare la  X
pământ 

9 Înlocuire conductor  X X

10 Verificare LEA 20 kV  X

11 Racordări la LEA 20 kV existenta X

12 Recepţie instalaţie pe ansamblu X

13 Remedierea unor probleme care  X
pot să apară inopinat. 

14  PIF  X

                                                                                                                        Proiectant,  
                                                                                                                ing.Vinuc  POCOL   

‐ 39 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
10.GRAFIC DE EXECUŢIE INSTALATIE DE EVACUARE 

Nr. Denumirea activităţii Perioada de execuţie (săptămâni)


Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Predare amplasament X
2 Sondaje X
3 Pichetare traseu X
4 Săparea sant X
5 Realizare pat de nisip X
6 Pozare cablu X
7 Realizare capete terminale cablu X
8 Masuratori cablu X
9 Imprastiere nisip peste cablu X
10 Montare folie avertizoare X
11 Umplerea santului cu pamant si X
readucerea terenului la starea
initiala
12 Recepţie instalaţie pe ansamblu X
13 Remedierea unor probleme care pot X
să apară inopinat.
14 PIF X

Proiectant,
ing.Vinuc POCOL
 

‐ 40 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
11.GRAFIC DE EXECUŢIE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE PARCULUI 

Nr. Denumirea activităţii Perioada de execuţie (săptămâni)


Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Predare amplasament general X
2 Sondaje X
3 Pichetare traseu cabluri X
4 Săparea sant X
5 Realizare pat de nisip X
6 Pozare cablu X
7 Realizare capete terminale cablu X
8 Masuratori cablu X
9 Imprastiere nisip peste cablu X
10 Montare folie avertizoare X
11 Umplerea santului cu pamant si X
readucerea terenului la starea
initiala
12 Predare amplasament punct de X
conexiuni si posturi de conversie
13 Realizare platforme montaj posturi X
de transformare
14 Realizare prize de pamant pentru X
fiecare post de transformare
15 Montare punct de conexiuni si X
posturi de transformare
16 Montare paratrasnet pentru punct de X
conexiuni si posturi de transformare
17 Montare tablouri de cc X
18 Săparea sant pentru instalatia de cc X
19 Realizare prize de pamant liniara X
pentru instalatia jt
20 Pozare cabluri jt X
21 Imprastiere nisip peste cablu X
22 Montare folie avertizoare X

‐ 41 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
23 Umplerea santului cu pamant si X
readucerea terenului la starea
initiala
24 Interconectarea panourilor X
fotovoltaice
25 Realizarea instalatiei de X
supraveghere si antifurt
26 Realizarea instalatiei de iluminat X
exterior
12 Recepţie instalaţie pe ansamblu X
13 Remedierea unor probleme care pot X
să apară inopinat.
14 PIF X

                                                                                                                        Proiectant,  
                                                                                                                ing.Vinuc  POCOL   
 

‐ 42 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
12.PLANUL CALITATII
1. GENERALITĂŢI / SCOP / DOMENIU DE APLICARE

Acest plan al calităţii, documentează modul în care SC.INVEST SERVICII


COMERCIALE SRL Dej, asigură că vor fi satisfăcute cerinţele specifice referitoare la
lucrarea (cerinţele clientului, cerinţele legale, cerinţele reglementare):
" INSTALATIE ELECTRICA DE RACORDARE, INSTALATIE ELECTRICA
DE EVACUARE ENERGIE ELECTRICA PRODUSA DE PARC FOTOVOLTAIC
SANCRAIU, INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE MEDIE SI JOASĂ TENSIUNE "

Beneficiar: SC ACV SOLAR TEHNOLOGY SRL  

Termen de execuţie 1 an

Specificaţii tehnice (proiect) nr. Proiect. Nr. 3/1206/2013 SC Invest Servicii


Comerciale Dej_
Reglementări, standarde, normative, legi aplicabile :
• Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes
Public HG nr. 90 din 23.01.2008, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.109
din. 12.02.2008
• Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie Ordinul ANRE 128/2008
publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009
• Standard de performanta pentru serviciul de distribuție a energie electrice
Ordinu ANRE nr. 28/30-08-2007
• Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă ale
Capacităţilor energetice, cu modificările si completările ulterioare Ordinul ANRE nr. 4 din
9.03.2007
• Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele
electrice de interes public Ordinul ANRE 129/2008 publicat in Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2009
• Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor
electroenergetice împotriva supratensiunilor Ordinul ANRE nr. 2/ 2003;
• Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni
peste 1000 V Ordinul ANRE nr. 32/2004
• Prescripții generale de proiectare a rețelelor electrice (republicate in 1993).
PE 022-3/87
• Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare
Cu tensiuni peste 1 kV PE 101/ 1985 (republicat în 1993)
• Normativ pentru proiectarea şi execuția instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie
cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţile energetice PE 102/1986 (republicat în 1993)
• Instrucțiuni privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor in
instalațiilor electrice de distribuție de 1-110kV NTE 401.03.00

‐ 43 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
• Normativ privind proiectarea şi execuția branşamentelor pentru clădiri civile
PE 155/1992
• Autorizații de constructie si de urbanism 50/1991
• Acord de mediu obținut in baza OUG nr.195/2005
• Autorizație de înființare HG Nr. 540/2004
• NP I7/2011-‟Normativului pentru proiactarea, executarea și exploatarea
instalatiilor electrice aferente clădirilor„
• STAS 12604 - Protecţia împotriva electrocutărilor, instalaţii electrice fixe;
• NTE 007-2008 - Normativ pentru proiectarea şi execuția reţelelor de cabluri
electrice.
• PE 116-94 - Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii
electrice
• PE 003-84 - Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul,
punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor electrice.
• PE 118-1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.
• Norme de tehnica securităţii muncii şi de prevenire a incendiilor.

1.2. Se aplică:
- la lucrarea
" INSTALATIE ELECTRICA DE RACORDARE, INSTALATIE ELECTRICA DE
EVACUARE ENERGIE ELECTRICA PRODUSA DE PARC FOTOVOLTAIC
SANCRAIU, INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE MEDIE SI JOASĂ
TENSIUNE "
- tuturor angajaţilor SC INVEST SERVICII COMERCIALE SRL; implicaţi in
execuţia lucrării
2. DOCUMENTE UTILIZATE PENTRU EXECUŢIE
Nr.
Denumire Responsabil
crt.

1. PT+CS Sef lucrare

2. IL, FT, PE Sef lucrare

‐ 44 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
3. FURNIZORI PRINCIPALI

___SC EXIMPROD POWER GROUP SRL CLUJ


__ SC MACON SA DEVA
___SC SAMUS CONSTRUCTII SA
___SC B&K ELECTRO SISTEM SRL
__ SC P.G.A. SRL BAIA MARE
___SC TUB INTEGRAL SRL BISTRITA
4. REPARTIZAREA LUCRĂRII

Pentru atingerea scopului acestui plan al calităţii, se desfăşoară în mod planificat şi


sistematic activităţile, procesele, responsabilităţile si resursele descrise mai jos.
4.1.Faze şi operaţii
Instrucţiuni de
Nr. Faze – operaţii Responsabil
crt. lucru

  1.  Predare amplasament  Sef lucrare  

  2.  Trasarea lucrarilor Sef lucrare  

  3.  Punerea in opera a tuturor materialelor in diferite  Sef lucrare  


faze de executie 

  4.  Executat tuturor operatiilor pentru lucrari ce devin  Sef echipa  


ascunse 

  5.  Montarea echipamentelor de joasa tensiune Sef echipa  

  6.  Montarea cablurilor de joasa tensiune Sef echipa  

  7.  Construire instalaţii de legare la pământ Sef echipa  

  8.  Remedierea unor probleme care pot să apară  Sef echipa  


inopinat. 

  9.  Probe si verificari  Sef lucrare  

10.  Peceptie PIF  Sef lucrare  

‐ 45 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

4.2. Părţi de lucrare subcontractate

Nr. Control aplicat şi


Parţi de lucrare subcontractată Subcontractant
crt rezultat

5. NECONFORMITĂŢI

Nr. Data Nr. Dosar Opis Data


Neconformitatea
crt. Neconformităţi
constatării rezolvării

‐ 46 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

6. RESURSE FOLOSITE

6.1 Forţa de muncă (calificări):

HORA Paul şef echipă

CATALISAN Tatian electrician

SALANKI Gyula electrician

PETRIC Ioan electrician

GHIDOARCĂ Gheorghe electrician

PETRUT Florin electrician

PETRUT Mihai electrician

VANCIA Iosif electrician

Şeful de echipă are obligaţia:

- să examineze documentaţia tehnică de executie, aplicabilă;

-să organizeze locul de muncă şi să dispună înprejmuirea zonei de lucru atunci când
este cazul;

- să prelucreze atenţionarul zilnic de protecţia muncii;

- să pregătească materialele, uneltele de lucru, utilajele şi dispozitivele de măsură;

-să asigure curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de muncă;

- să asigure degajarea locului de muncă de materiale, utilaje si mijloace de lucru;

- să completeze dosarul lucrării, FO-DO-LU.

‐ 47 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
6.2. Materiale

Conform necesar de materiale - FO-NE-MA - anexă la PCCVI – lucrare

6.3. Utilaje, echipamente, scule ,etc

BULDOESCAVATOR, TRUSA SCULE ELECTRICIAN, UNELTE DE SAPAT, SCULE DE


RIDICAT SI DERULAT CABLU, MACARA

7. VERIFICĂRI (impuse de proiect , prescriptii tehnice aplicabile )

conform PCCVI – Anexa 1 la Planul Calităţii lucrării

7.1. Autocontrolul executantului:

SEF ECHIPA HORA Paul  (Semnătură/dată) 

7.2. Control ierarhic intern:

SEF LUCRARE ing. ȘIMON-BÎLC (Semnătură/dată) 


Cosmin 

   

7.3. Control extern:

BENEFICIAR   (Semnătură/dată) 

   

   

   

‐ 48 ‐ 
 
S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L. Dej
Str. Nichita Stãnescu nr. 1, 405200 Dej, jud Cluj
Tel / fax : 0264 / 222777 ; E- mail investservcom@yahoo.com
C.F. RO226742 Reg. Com J/12/3621/1991
IBAN RO55RNCB0108002595670001 B.C.R. Dej 39265/A/001 39265/C/001 39265/B/001

 
 

8. ÎNREGISTRĂRI (conform dosarului lucrării FO-DO-LU)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

‐ 49 ‐ 
 
ANEXA 2 F :02 - PC - 01.
pag. 1 / 4
PLAN DE CONTROL DE CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI
Denumire lucrare: "Instalație electrică de racordare, Instalație electrică de evacuare a energiei electrice produsă,
Instalatii electrice de medie și joasă tensiune, aparținând parcului fotovoltaic SANCRAIU, jud. Cluj"
Proiect nr : SC Invest Servicii Comerciale SRL Nr.02 / 013 Intocmit : ing.
Contract nr : Verificat : ing
Nr. Faze de executie Operatii de control Procedura Executant Semnatura Control executat Control extern Inregistrari
crt. de control (autocontrol) CE Semnatura B P I emise

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


1 Pregatirea locului de - studierea documentatiei de PT+CS
munca executie;
- verificarea cantitativa si
calitativa a materialelor PT+CS B
- verificarea cantitativa si
calitativa a SDV, a mijloacelor
de protectie si a echipamen -
tului de lucru.
2 Predare amplasament - verificarea lungimilor distan -
si pichetaj telor traseelor; PT+CS B P
- verificarea distantelor fata
de reperele proiectate; PT+CS B P
- stabilirea amplasamentelor PT+CS B P PVPPA
- verificarea zonelor in care
integritatea instalatiei poate fi
periclitata(umezela, tempera-
turi ridicate, agenti corozivi) PT+CS B P
- identificareLEA20kV existenta PT+CS B P
CE-personal de conducere in executie-control calitate intern ierarhic; B - beneficiar; I - inspectia in constructii
PVPPA - proces verbal predare si primire amplasament; PV - proces verbal; P - proiectant;
PVPP - proces verbal predare - primire ; PVLA - proces verbal de lucrari ascunse; BV - buletine verificare;
PVTL - proces verbal la terminarea lucrarilor; PVPIF-proces verbal la punerea in functiune;
ANEXA 2 F :02 - PC - 01.
pag. 2 / 4
PLAN DE CONTROL DE CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI

Denumire lucrare: "Instalație electrică de racordare, Instalație electrică de evacuare a energiei electrice produsă,
Instalatii electrice de medie și joasă tensiune, aparținând parcului fotovoltaic SANCRAIU, jud. Cluj"
Proiect nr : SC Invest Servicii Comerciale SRL Nr.02 / 013 Intocmit : ing.
Contract nr : Verificat : ing
Nr. Faze de executie Operatii de control Procedura Executant Semnatura Control executat Control extern Inregistrari
crt. de control (autocontrol) CE Semnatura B P I emise

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

3 Executat gropi pentru - verificare dimensionare gropi PT+CS B PVLA


fundatii stalpi -verificarea instalari tuburilor
de protectie
4 Turnare fundatii stalpi - verificare dimensionare gropi PT+CS B
-verificarea instalari tuburilor
de protectie
5 Plantare stalpi - verificare stare tehnica PT+CS B
-verificarea montare corecta
-verificare integritate
6 Montare CIT 150 / - verificare stare tehnica CIT PT+CS B
SC 15014 - verificare tip, dimensiune,
aspect si protectie antico -
roziva;
7 Montare CDV 550 / - verificare stare tehnica CDV PT+CS B
SC 15014 - verificare tip, dimensiune,
aspect si protectie antico -
roziva;
8 Demontare conductor -verificare executie corecta PT+CS
LEA M.T.
CE-personal de conducere in executie-control calitate intern ierarhic; B - beneficiar; I - inspectia in constructii
PVPPA - proces verbal predare si primire amplasament; PV - proces verbal; P - proiectant;
PVPP - proces verbal predare - primire ; PVLA - proces verbal de lucrari ascunse; BV - buletine verificare;

PVTL - proces verbal la terminarea lucrarilor; PVPIF-proces verbal la punerea in functiune;


ANEXA 2 F :02 - PC - 01.
pag. 3 / 4
PLAN DE CONTROL DE CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI
Denumire lucrare: "Instalație electrică de racordare, Instalație electrică de evacuare a energiei electrice produsă,
Instalatii electrice de medie și joasă tensiune, aparținând parcului fotovoltaic SANCRAIU, jud. Cluj"
Proiect nr : SC Invest Servicii Comerciale SRL Nr.02 / 013 Intocmit : ing.
Contract nr : Verificat : ing
Nr. Faze de executie Operatii de control Procedura Executant Semnatura Control executat Control extern Inregistrari
crt. de control (autocontrol) CE Semnatura B P I emise

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


9 Mondare izolatie - verificare aspect; PT+CS
-verificare integritate PT+CS
-verificare executie corecta PT+CS
10 Montare conductor - verificare stare tehnica a PT+CS B I
LEA M.T. Cablurilor, a sectiunii, a
numarului de fire şi izolaţiei
- verificarea montarii,
11 Montare aparatj MT -verificare tip, caracteristici PT+CS B
-verificare montare corecta
12 Executat capete - verificare aspect; PT+CS
Terminale -verificare executie corecta PT+CS
13 Executare instalatiii - verificare tip si componenta; PVLA
legare la pamant - verificare strat anticoroziv; PT+CS B
- verificare rezistentei de
dispersie a prizei de pamant; PT+CS BV
- verificarea legaturilor
CE-personal de conducere in executie-control calitate intern ierarhic; B - beneficiar; I - inspectia in constructii
PVPPA - proces verbal predare si primire amplasament; PV - proces verbal; P - proiectant;
PVPP - proces verbal predare - primire ; PVLA - proces verbal de lucrari ascunse; BV - buletine verificare;
PVTL - proces verbal la terminarea lucrarilor; PVPIF-proces verbal la punerea in functiune;
ANEXA 2 F :02 - PC - 01.
pag. 4 / 4
PLAN DE CONTROL DE CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI
Denumire lucrare: "Instalație electrică de racordare, Instalație electrică de evacuare a energiei electrice produsă,
Instalatii electrice de medie și joasă tensiune, aparținând parcului fotovoltaic SANCRAIU, jud. Cluj"
Proiect nr : SC Invest Servicii Comerciale SRL Nr.02 / 013 Intocmit : ing.
Contract nr : Verificat : ing

Nr. Faze de executie Operatii de control Procedura Executant Semnatura Control executat Control extern Inregistrari
crt. de control (autocontrol) CE Semnatura B P I emise

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


14 Realizare legaturi - verificare piese de legatura; PT+CS
- verificarea legaturilor
15 Inscriptionare stalpi - verificare aspect; PT+CS
-verificare executie corecta PT+CS B

16 Verificari si masuratori - verificare fazare linie; PT+CS BV


- masurarea rezistentei de
izolatie; PT+CS BV
- masurarea tensiunii de PT+CS BV
atingere si pas
17 Receptie -verificare ansamblu lucrare PT+CS B P PVR

18 P.I.F. -verificare functionare corecta PT+CS B P PVPIF

CE-personal de conducere in executie-control calitate intern ierarhic; B - beneficiar; I - inspectia in constructii


PVPPA - proces verbal predare si primire amplasament; PV - proces verbal; P - proiectant;
PVPP - proces verbal predare - primire ; PVLA - proces verbal de lucrari ascunse; BV - buletine verificare;
PVTL - proces verbal la terminarea lucrarilor; PVPIF-proces verbal la punerea in functiune;
BREVIAR DE CALCUL

INSTALAŢII ELECTRICE

“PARC FOTOVOLTAIC SANCRAIU 5MW”

Beneficiar:SC ACV Solar Tehnology SRL Dej

1. Dimensionarea circuitelor şi coloanelor electrice.......................................................2

2. Dimensionarea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului......................................5


 
1. Dimensionarea circuitelor şi coloanelor electrice

Determinarea curentului de calcul Ic pentru un circuit monofazat se realizează cu


formula:
Pn
Ic  [ A]
U f  cos  

Determinarea curentului de calcul Ic pentru un circuit trifazat se realizează cu formula:


Pn
Ic  [ A]
3 U l  cos  
unde s-au făcut următoarele notaţii:
- Pn reprezintă puterea nominală a circuitului [W];

- U f reprezintă tensiunea de fază =230 [V];

- U l reprezintă tensiunea de linie =380/400 [V];

- cos  reprezintă factorul de putere;


-  reprezintă randamentul.
Alegerea secţiunii conductorului/cablului pentru circuit se face din normativul NP-
I7/2011 respectiv NTE 007/2008.
Alegerea diametrului tubului de protecţie se face din normativul NP - I7/2011.
Condiţia de verificare a secţiunii la condiţia de stabilitate termică la încălzire în regim
permanent este:
I c  I adm
unde:
- I c reprezintă curentul de calcul [A];

- I adm reprezintă curentul maxim admisibil pentru care temperatura

materialului conductor nu depăşeşte valorile admise ale izolaţiei


[A].

2
Verificarea căderii de tensiune pe circuit se fac pentru cel mai îndepărtat loc de lampă
şi separat pentru cel mai îndepartat loc de priză prin însumarea căderilor de tensiune aferente
coloanelor şi circuitelor care alimentează aparatul respectiv.
Valorile admise ale pierderilor de tensiune între originea instalaţiei (cofret sau post de
transformare) şi cel mai îndepărtat receptor, faţă de tensiunea nominală, nu trebuie să
depăşească limitele reglementate care sunt prezentate în tabelul următor:

∆U%
Tipul alimentării
Iluminat Alte utilizări

A. Instalaţii electrice alimentate direct,


printr-un branşament de joasă tensiune, 3 5
din reţeaua publică

B. Instalaţii electrice alimentate dintr-un


8 10
post de transformare

Pe tronsonul pe care nu este îndeplinită condiţia privind căderea de tensiune admisă,


secţiunile trebuiesc mărite până când se obţine respectarea condiţiei, conform tabelului.
Pierderile de tensiune pe circuite şi coloane de iluminat si de prize se pot calcula cu
următoarele relaţii:
- circuite monofazate:
2 100 1 N
Pik  lk
U % 


U F2

k 1 S Fk

- circuite trifazate echilibrate:


100 1 N
Pik  lk
U %   2
 UL
k 1 S Fk
- coloane monofazate:

2 100  CC 1 N
Pik  lk
U % 

 2
UF

k 1 S Fk

3
- coloane trifazate în regim normal de funcţionare:

100  CC 1 N Pik  lk
U %   2
 U L k 1 S Fk
unde:
- Pik reprezintă puterea instalată pentru un tronson oarecare k [W];

- l k reprezintă lungimea unui tronson oarecare k [m];

- S Fk reprezintă secţiunea conductorului de fază pentru tronsonul k

[mm2];
- U f reprezintă tensiunea de fază [V];

- U l reprezintă tensiunea de linie [V];

-  reprezintă conductivitatea materialului conductorului, 57


[m/Wmm2] pentru Cu şi 34 [m/Wmm2] pentru Al;
- C C reprezintă coeficientul de cerere.

Verificarea secţiunii minime admise pentru conductoare se face din NP -I7/2011.


Alegerea întrerupătorului automat diferenţial pentru protecţie la suprasarcină şi
scurtcircuit a circuitului se face:
a) verificând secţiunea circuitului la condiţia de protecţie la suprasarcină:
I C  I N  I adm

unde:
- I C reprezintă curentul de calcul [A];

- I N reprezintă curentul nominal al aparatului [A];

- I adm reprezintă curentul maxim admisibil pentru care temperatura

materialului conductor nu depăşeşte valorile admise ale izolaţiei


[A].

4
b) verificând secţiunea circuitului la condiţia de stabilitate termică în regim de
scurtcircuit:
I rREM  5  I N

I rREM
I adm 
4,5

2. Dimensionarea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului

Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se alege conform anexei 2 din normativul


I20-2000.

La evaluarea riscului de trăsnet se ţine seama de următorii factori:

- mediul înconjurător al construcţiei;

- tipul construcţiei;

- conţinutul construcţiei;

- gradul de ocupare al construcţiei;

- consecinţele trăsnetului.

Se determină suprafaţa echivalentă de captare:


- pentru volume paralelipipedice: Ae  L  l  6  H  ( L  l )  9    H 2

- pentru construcţii cu proeminenţe: Ae  9    H 2

Se determină frecvenţa loviturilor directe de trăsnet pe construcţie N d :

N d  N g  Ae  C1  10 6

unde:
- N g este densitatea anuală a loviturilor de trăsnet din regiunea

în care este amplasată construcţia.[impact/an km2].


- C1 este coeficientul ce ţine seama de mediul înconjurător;
Se determina parametrul N C :

5,5  10 3
NC 
C

5
unde:
C  C 2  C 3  C 4  C5
Valorile coeficientilor C2 , C3 , C4 , C5 sunt date in tabelele 4, 5, 6, 7 din capitolul 2.1.-

I20/2000.
Se compară valorile parametrilor N d şi N c :

- dacă N d  N c nu este necesară IPT sau se prevede la cererea expresă a

beneficiarului;
- dacă N d  N c este necesară IPT şi se determină eficacitatea E.

Eficacitatea E se determină cu relaţia:


Nc
E  1
Nd
Din tabelul 8-I20/2000 se alege nivelul de protecţie.
Distanţa
de
Nivel de amorsare
E protecţie I (kA) (raza
corespunzător sferei
fictive) R
(m)
0,95<E≤0,98 Întărit (I) 2,8 20
0,90<E≤0,95 Întărit (II) 5,2 30

0,80<E≤0,90 Normal (III) 9,5 45

0<E≤0,80 Normal (IV) 14,7 60

6
09.04.2013 Paratrasnet - calcul de risc online a necesitatii protejarii unei constructii

Proi ecta nt de SC INVEST SERVICII COMERCIALE


Benefi ci a r: SC ACV SOLAR TEHNOLOGY SRL
s peci a l i ta te: SRL
CONSTRUIRE SI RACORDARE LA RETEA PARC FOTOVOLTAIC
Inves ti ti a : Proi ecta nt: ing.VINUC POCOL
GEACA
Prezentul document a fos t i ntocmi t cu a jutorul s oftul ui onl i ne oferi t de Proenerg SRL ©

Breviar de calcul de risc


1. Evaluarea riscurilor

Procedura de eva l ua re a nevoi i de protecţi e

Pentru fi eca re di ntre ri s curi l e de l ua t în cons i dera re, trebui e urma te urmă toa rel e eta pe:

- ca l cul a rea componentel or de ri s c i denti fi ca te RA ,RB ,RC ,RU ,RV şi RW


- ca l cul a rea ri s cul ui tota l R1 ,R2 şi R3
- i denti fi ca rea ri s cul ui a ccepta bi l RT;
- compa ra rea ri s cul ui tota l R cu va l oa rea a ccepta bi l ă RT.

Riscul acceptabil RT
Identi fi ca rea va l ori i ri s cul ui a ccepta bi l es te în res pons a bi l i ta tea unei a utori tă ţi cu competenţă juri di că .
Va l ori reprezenta ti ve a l e ri s cul ui a ccepta bi l RT, câ nd că derea tră s netul ui poa te produce pi erderi de vi eţi omeneşti s a u
pi erderi de va l ori s oci a l e s a u de va l ori cul tura l e s unt i ndi ca te în ta bel ul 6.10.
Tabel 6.10.
Tipuri de pierderi RT (y-1)
Pi erderi de vi eţi omeneşti s a u vă tă mă ri perma nente R 1 10-5
Pi erderea unui s ervi ci u publ i c R 2 10-3
Pi erderea unui el ement de pa tri moni u cul tura l R 3 10-3

Da că R <= R T, nu es te neces a ră o protecţi e împotri va tră s netul ui (în ca zul în ca re exi s tă deja o protecţi e împotri va
tră s netul ui pentru a cea s tă s tructură , nu es te neces a ră o protecţi e s upl i menta ră
Da că R > RT, trebui e l ua te mă s uri de protecţi e (pa ra tră s nete şi /s a u des că rcă toa re l a i ntra rea i ns ta l a ţi ei ) pentru a reduce R
<= RT pentru toa te ri s curi l e l a ca re es te s upus obi ectul .

Evaluarea componentelor de risc pentru o structură în funcţie de avarie.

R= RD + RI
unde
RD es te ri s cul a s oci a t că deri i tră s netul ui pe s tructură ( s urs ă S1) defi ni t pri n s uma :

RD = RA + RB + RC

RI es te ri s cul a s oci a t tră s netel or ca re a u i nfl uenţă a s upra s tructuri i da r nu ca d pe ea ( s urs e: S1, S3 şi S4). Es te defi ni t pri n
s uma :
RI = RM + RU + RV + RW+ RZ

Fi eca re componentă de ri s c R A, R B, R C, R M , R U, R V, R W şi R Z poa te fi expri ma tă pri n rel a ţi a genera l ă urmă toa re


Rx = Nx x Px x Lx (6.20)
unde
Nx es te numă rul de eveni mente peri cul oa s e pe a n ;
Px proba bi l i ta tea de a va ri ere a unei s tructuri ;
Lx pi erderea rezul ta ntă .

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe structură


- componentă a s oci a tă vă tă mă ri i fi i nţel or vi i (D1)
R A = ND x PA x LA (6.21)
- componentă a s oci a tă a va ri i l or fi zi ce (D2)
R B = ND x PB x LB (6.22)
- componentă a s oci a tă defectă ri i s i s temel or i nteri oa re (D3)
www.proenerg.ro/paratrasnet/evaluarea-riscului/ 1/3
09.04.2013 Paratrasnet - calcul de risc online a necesitatii protejarii unei constructii
- componentă a s oci a tă defectă ri i s i s temel or i nteri oa re (D3)
R C = ND x PC x LC (6.23)
Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură (S3)
- componentă a s oci a tă vă tă mă ri i fi i nţel or vi i (D1)
R U = ( NL + NDa )x PU x LU (6.25)
- componentă a s oci a tă a va ri i l or fi zi ce (D2)
R V = ( NL + NDa )x Pv x Lv (6.26)
- componentă a s oci a tă defectă ri i s i s temel or i nteri oa re (D3)
R w = ( NL + NDa )x Pw x Lw (6.27)

Evaluarea volumului pierderilor Lx într-o structură


LA = LU = ra x Lt
LB = LV = rp x rf x h z x Lf
LC = LM = LW = LZ = Lo

Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri


Componentel e de ri s c ca re trebui e l ua te în cons i dera re pentru fi eca re ti p de pi erdere într-o s tructură s unt:
R 1: ri s c de pi erdere de vi eţi omeneşti :
R1 = RA + RB + RC1) + RM1) + RU + RV + RW1) + RZ1) (6.1)
1) Numa i pentru s tructuri cu ri s c de expl ozi e şi pentru s pi ta l e cu echi pa ment el ectri c de rea ni ma re s a u a l te s tructuri în ca re
defecta rea unor s i s teme i nteri oa re pun i medi a t în peri col vi a ţa oa meni l or.
R2: ri s c de pi erdere a unui s ervi ci u publ i c:
R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ (6.2)
R3: ri s c de pi erdere a unui el ement de pa tri moni u cul tura l :
R3 = RB + RV

Identificarea caracteristicilor/parametrilor structurii:


R1 = RA + RB + RU + RV
R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ
R3 = RB + RV

Definirea zonelor.
Ţi nâ nd s ea ma de el ementel e urmă toa re

- ti pul s upra feţei s ol ul ui es te di feri t în exteri orul s tructuri i de cel di n i nteri orul a ces tei a ,
- di n punct de vedere a l rezi s tenţei l a foc s tructura cons ti tui e a cel ea şi ca ra cteri s ti ci ,
- nu exi s tă ecra ne tri di mens i ona l e,
pot fi defi ni te urma toa rel e zone pri nci pa l e
- Z 1 (în exteri orul cl ă di ri i )
- Z 2(în i nteri orul cl ă di ri i )

Da că nu s unt pers oa ne în a fa ra cl ă di ri i , ri s cul R 1 pentru zona Z 1 poa te fi negl i ja tă şi eva l ua rea ri s cul ui trebui e s ă fi e
rea l i za tă numa i pentru zona Z 2

Date şi caracteristici importante:

DENSITATEA
zona unde s e a fl a cons tructi a : Cluj Napoca Ng= 5.32
TRASNETELOR
l ungi me L(m) l a ti me l (m) i na l ti me h(m) turn/horn H(m)
STRUCTURA
7,62 2,7 3,1

LINIA ELECTRICA i ngropa t Fa ctori , va l ori

AMPLASARE obi ect i nconjura t de obi ecte s a u copa ci de a ceea s i na l ti me s a u ma i mi ci Cd= 0.5

TIP DE PERICOL
ni ci un peri col s peci a l h z= 1
SPECIAL
RISC DE
ri di ca t rf= 0.1
INCENDIU
TIP DE
a l tel e Lf1= 0.01
STRUCTURA

SERVICII el ec., TV, com. Lf2= 0.01

PARATRASNET nivel de protectie


www.proenerg.ro/paratrasnet/evaluarea-riscului/
IV PB= 0.2 2/3
09.04.2013 Paratrasnet - calcul de risc online a necesitatii protejarii unei constructii
PARATRASNET nivel de protectie IV PB= 0.2

PSPD=
PROTECTIE
nivel de protectie III-IV
SUPRATENSIUNE 0.03

Calculul marimilor corespunzatoare


Supra fete de cladire: Ad1= structura: Ad= linie: Ai=
expunere turn/horn: Ad2= 0
echi va l ente NaN NaN 6600

Numa r a nua l
pe structura: ND=
previ zi bi l a l
pe linie: Nl= 0.017556
eveni mentel or NaN
peri cul oa s e
pentru structura: PB= pentru linie: PC=
Proba bi l i ta tea
de da une fi zi ce 0.2 0.03

R T1= 1e-5 R 1= NaN


Ri s cul
R T2= 1e-3 Ri s curi rezul ta te R 2= NaN
a ccepta bi l RT
R T3= 1e-3 R 3= NaN

Rezultatul evaluarii riscurilor

R 1: pi erdere de vi eti omenes ti : protectia este satisfacatoare

R 2: pi erdere a unui s ervi ci u publ i c: protectia este satisfacatoare

R 3: pi erdere a unui el ement de


protectia este satisfacatoare
pa tri moni u cul tura l :

Rezultă că R <= RT, soluţia propusă reduce riscul sub valoarea acceptabilă. Pentru a reduce riscul la valoare acceptabilă pot fi adoptate
următoarele măsuri de protecţie:
- protejarea clădirii cu un SPT de clasă IV, recomandăm folosirea paratrăsnetului cu dispozitiv de amorsare din gama Prevectron 2.
- şi instalarea unui SPD cu NPT III-IV în punctul de intrare a serviciului în clădire pentru protecţia liniilor

SPT - sistem de protecţie împotriva trăsnetului


SPD - dispozitiv de protecţie la supratensiuni şi supracurenţi
NPT - nivel de protecţie împotriva trăsnetului

www.proenerg.ro/paratrasnet/evaluarea-riscului/ 3/3
09.04.2013 Paratrasnet - calcul de risc online a necesitatii protejarii unei constructii

EVALUAREA RISCURILOR UTILIZAND I7-2011

R x = Nx x Px x Lx (6.20) - I7-2011

DENSITATEA TRASNETELOR zona unde s e a fl a cons tructi a Cluj Napoca Ng= 5.32

l ungi me L(m) l a ti me l (m) i na l ti me h(m) turn/horn H(m)


STRUCTURA
7,62 2,7 3,1

LINIA ELECTRICA ingropat Fa ctori , va l ori

AMPLASARE obiect inconjurat de obiecte sau copaci de aceeas inaltime sau mai mici Cd= 0.5

TIP DE PERICOL SPECIAL nici un pericol special h z= 1

RISC DE INCENDIU ridicat rf= 0.1

TIP DE STRUCTURA altele Lf1= 0.01

SERVICII elec., TV, com. Lf2= 0.01

PARATRASNET nivel de protectie IV PB= 0.2

PROTECTIE SUPRATENSIUNE nivel de protectie III-IV PSPD= 0.03

Calculul marimilor corespunzatoare

Supra fete de expunere echi va l ente cladire: Ad1= NaN turn/horn: Ad2= 0 structura: Ad= NaN linie: Ai= 6600

Numa r a nua l previ zi bi l a l eveni mentel or pe structura: ND=


pe linie: Nl= 0.017556
peri cul oa s e NaN

pentru structura: PB=


Proba bi l i ta tea de da une fi zi ce pentru linie: PC= 0.03
0.2

R T1= 1e-5 R 1: pi erdere de vi eti omenes ti : R 1= NaN

Ri s cul a ccepta bi l RT R T2= 1e-3 R 2: pi erdere a unui s ervi ci u publ i c: R 2= NaN


R 3: pi erdere a unui el ement de pa tri moni u cul tura l :
R T3= 1e-3 R 3= NaN

Benefi ci a r: SC ACV SOLAR TEHNOLOGY SRL

Inves ti ti a : CONSTRUIRE SI RACORDARE LA RETEA PARC FOTOVOLTAIC GEACA

Proi ecta nt de s peci a l i ta te: SC INVEST SERVICII COMERCIALE SRL

Proi ecta nt: ing.VINUC POCOL

Listare memoriu tehnic

Proenerg SRL Sediu central Oradea Birou Bucuresti


www.proenerg.ro 410094 Oradea, Str. M. Kogalniceanu nr. 60/A 030834 Bd. Unirii Nr. 64 Bl. K4, Sc. 4, Ap. 105, Sec. 3
Tel: +40-259-447.163 Tel/Fax: +40-31-402.27.21

www.proenerg.ro/paratrasnet/evaluarea-riscului/ 1/1
09.04.2013 Paratrasnet - calcul de risc online a necesitatii protejarii unei constructii

Proi ecta nt de SC INVEST SERVICII COMERCIALE


Benefi ci a r: SC ACV SOLAR TEHNOLOGY SRL
s peci a l i ta te: SRL
CONSTRUIRE SI RACORDARE LA RETEA PARC FOTOVOLTAIC
Inves ti ti a : Proi ecta nt: ing.VINUC POCOL
GEACA
Prezentul document a fos t i ntocmi t cu a jutorul s oftul ui onl i ne oferi t de Proenerg SRL ©

Breviar de calcul de risc


1. Evaluarea riscurilor

Procedura de eva l ua re a nevoi i de protecţi e

Pentru fi eca re di ntre ri s curi l e de l ua t în cons i dera re, trebui e urma te urmă toa rel e eta pe:

- ca l cul a rea componentel or de ri s c i denti fi ca te RA ,RB ,RC ,RU ,RV şi RW


- ca l cul a rea ri s cul ui tota l R1 ,R2 şi R3
- i denti fi ca rea ri s cul ui a ccepta bi l RT;
- compa ra rea ri s cul ui tota l R cu va l oa rea a ccepta bi l ă RT.

Riscul acceptabil RT
Identi fi ca rea va l ori i ri s cul ui a ccepta bi l es te în res pons a bi l i ta tea unei a utori tă ţi cu competenţă juri di că .
Va l ori reprezenta ti ve a l e ri s cul ui a ccepta bi l RT, câ nd că derea tră s netul ui poa te produce pi erderi de vi eţi omeneşti s a u
pi erderi de va l ori s oci a l e s a u de va l ori cul tura l e s unt i ndi ca te în ta bel ul 6.10.
Tabel 6.10.
Tipuri de pierderi RT (y-1)
Pi erderi de vi eţi omeneşti s a u vă tă mă ri perma nente R 1 10-5
Pi erderea unui s ervi ci u publ i c R 2 10-3
Pi erderea unui el ement de pa tri moni u cul tura l R 3 10-3

Da că R <= R T, nu es te neces a ră o protecţi e împotri va tră s netul ui (în ca zul în ca re exi s tă deja o protecţi e împotri va
tră s netul ui pentru a cea s tă s tructură , nu es te neces a ră o protecţi e s upl i menta ră
Da că R > RT, trebui e l ua te mă s uri de protecţi e (pa ra tră s nete şi /s a u des că rcă toa re l a i ntra rea i ns ta l a ţi ei ) pentru a reduce R
<= RT pentru toa te ri s curi l e l a ca re es te s upus obi ectul .

Evaluarea componentelor de risc pentru o structură în funcţie de avarie.

R= RD + RI
unde
RD es te ri s cul a s oci a t că deri i tră s netul ui pe s tructură ( s urs ă S1) defi ni t pri n s uma :

RD = RA + RB + RC

RI es te ri s cul a s oci a t tră s netel or ca re a u i nfl uenţă a s upra s tructuri i da r nu ca d pe ea ( s urs e: S1, S3 şi S4). Es te defi ni t pri n
s uma :
RI = RM + RU + RV + RW+ RZ

Fi eca re componentă de ri s c R A, R B, R C, R M , R U, R V, R W şi R Z poa te fi expri ma tă pri n rel a ţi a genera l ă urmă toa re


Rx = Nx x Px x Lx (6.20)
unde
Nx es te numă rul de eveni mente peri cul oa s e pe a n ;
Px proba bi l i ta tea de a va ri ere a unei s tructuri ;
Lx pi erderea rezul ta ntă .

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe structură


- componentă a s oci a tă vă tă mă ri i fi i nţel or vi i (D1)
R A = ND x PA x LA (6.21)
- componentă a s oci a tă a va ri i l or fi zi ce (D2)
R B = ND x PB x LB (6.22)
- componentă a s oci a tă defectă ri i s i s temel or i nteri oa re (D3)
www.proenerg.ro/paratrasnet/evaluarea-riscului/ 1/3
09.04.2013 Paratrasnet - calcul de risc online a necesitatii protejarii unei constructii
- componentă a s oci a tă defectă ri i s i s temel or i nteri oa re (D3)
R C = ND x PC x LC (6.23)
Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură (S3)
- componentă a s oci a tă vă tă mă ri i fi i nţel or vi i (D1)
R U = ( NL + NDa )x PU x LU (6.25)
- componentă a s oci a tă a va ri i l or fi zi ce (D2)
R V = ( NL + NDa )x Pv x Lv (6.26)
- componentă a s oci a tă defectă ri i s i s temel or i nteri oa re (D3)
R w = ( NL + NDa )x Pw x Lw (6.27)

Evaluarea volumului pierderilor Lx într-o structură


LA = LU = ra x Lt
LB = LV = rp x rf x h z x Lf
LC = LM = LW = LZ = Lo

Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri


Componentel e de ri s c ca re trebui e l ua te în cons i dera re pentru fi eca re ti p de pi erdere într-o s tructură s unt:
R 1: ri s c de pi erdere de vi eţi omeneşti :
R1 = RA + RB + RC1) + RM1) + RU + RV + RW1) + RZ1) (6.1)
1) Numa i pentru s tructuri cu ri s c de expl ozi e şi pentru s pi ta l e cu echi pa ment el ectri c de rea ni ma re s a u a l te s tructuri în ca re
defecta rea unor s i s teme i nteri oa re pun i medi a t în peri col vi a ţa oa meni l or.
R2: ri s c de pi erdere a unui s ervi ci u publ i c:
R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ (6.2)
R3: ri s c de pi erdere a unui el ement de pa tri moni u cul tura l :
R3 = RB + RV

Identificarea caracteristicilor/parametrilor structurii:


R1 = RA + RB + RU + RV
R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ
R3 = RB + RV

Definirea zonelor.
Ţi nâ nd s ea ma de el ementel e urmă toa re

- ti pul s upra feţei s ol ul ui es te di feri t în exteri orul s tructuri i de cel di n i nteri orul a ces tei a ,
- di n punct de vedere a l rezi s tenţei l a foc s tructura cons ti tui e a cel ea şi ca ra cteri s ti ci ,
- nu exi s tă ecra ne tri di mens i ona l e,
pot fi defi ni te urma toa rel e zone pri nci pa l e
- Z 1 (în exteri orul cl ă di ri i )
- Z 2(în i nteri orul cl ă di ri i )

Da că nu s unt pers oa ne în a fa ra cl ă di ri i , ri s cul R 1 pentru zona Z 1 poa te fi negl i ja tă şi eva l ua rea ri s cul ui trebui e s ă fi e
rea l i za tă numa i pentru zona Z 2

Date şi caracteristici importante:

DENSITATEA
zona unde s e a fl a cons tructi a : Cluj Napoca Ng= 5.32
TRASNETELOR
l ungi me L(m) l a ti me l (m) i na l ti me h(m) turn/horn H(m)
STRUCTURA
7,62 2,7 3,1

LINIA ELECTRICA i ngropa t Fa ctori , va l ori

AMPLASARE obi ect i nconjura t de obi ecte s a u copa ci de a ceea s i na l ti me s a u ma i mi ci Cd= 0.5

TIP DE PERICOL
ni ci un peri col s peci a l h z= 1
SPECIAL
RISC DE
ri di ca t rf= 0.1
INCENDIU
TIP DE
a l tel e Lf1= 0.01
STRUCTURA

SERVICII el ec., TV, com. Lf2= 0.01

PARATRASNET
www.proenerg.ro/paratrasnet/evaluarea-riscului/
nu es te neces a r PB= 1 2/3
09.04.2013 Paratrasnet - calcul de risc online a necesitatii protejarii unei constructii
PARATRASNET nu es te neces a r PB= 1

PSPD=
PROTECTIE
nu es te neces a r
SUPRATENSIUNE 1

Calculul marimilor corespunzatoare


Supra fete de cladire: Ad1= structura: Ad= linie: Ai=
expunere turn/horn: Ad2= 0
echi va l ente NaN NaN 6600

Numa r a nua l
pe structura: ND=
previ zi bi l a l
pe linie: Nl= 0.017556
eveni mentel or NaN
peri cul oa s e
pentru structura: PB= pentru linie: PC=
Proba bi l i ta tea
de da une fi zi ce 1 1

R T1= 1e-5 R 1= NaN


Ri s cul
R T2= 1e-3 Ri s curi rezul ta te R 2= NaN
a ccepta bi l RT
R T3= 1e-3 R 3= NaN

Rezultatul evaluarii riscurilor

R 1: pi erdere de vi eti omenes ti : protectia este satisfacatoare

R 2: pi erdere a unui s ervi ci u publ i c: protectia este satisfacatoare

R 3: pi erdere a unui el ement de


protectia este satisfacatoare
pa tri moni u cul tura l :

Rezultă că R <= RT, soluţia propusă reduce riscul sub valoarea acceptabilă. Pentru a reduce riscul la valoare acceptabilă pot fi adoptate
următoarele măsuri de protecţie:
- protejarea clădirii cu un SPT de clasă nu este necesar, recomandăm folosirea paratrăsnetului cu dispozitiv de amorsare din gama
Prevectron 2.
- şi instalarea unui SPD cu NPT nu este necesar în punctul de intrare a serviciului în clădire pentru protecţia liniilor

SPT - sistem de protecţie împotriva trăsnetului


SPD - dispozitiv de protecţie la supratensiuni şi supracurenţi
NPT - nivel de protecţie împotriva trăsnetului

www.proenerg.ro/paratrasnet/evaluarea-riscului/ 3/3
09.04.2013 Paratrasnet - calcul de risc online a necesitatii protejarii unei constructii

EVALUAREA RISCURILOR UTILIZAND I7-2011

R x = Nx x Px x Lx (6.20) - I7-2011

DENSITATEA TRASNETELOR zona unde s e a fl a cons tructi a Cluj Napoca Ng= 5.32

l ungi me L(m) l a ti me l (m) i na l ti me h(m) turn/horn H(m)


STRUCTURA
7,62 2,7 3,1

LINIA ELECTRICA ingropat Fa ctori , va l ori

AMPLASARE obiect inconjurat de obiecte sau copaci de aceeas inaltime sau mai mici Cd= 0.5

TIP DE PERICOL SPECIAL nici un pericol special h z= 1

RISC DE INCENDIU ridicat rf= 0.1

TIP DE STRUCTURA altele Lf1= 0.01

SERVICII elec., TV, com. Lf2= 0.01

PARATRASNET nu este necesar PB= 1

PROTECTIE SUPRATENSIUNE nu este necesar PSPD= 1

Calculul marimilor corespunzatoare

Supra fete de expunere echi va l ente cladire: Ad1= NaN turn/horn: Ad2= 0 structura: Ad= NaN linie: Ai= 6600

Numa r a nua l previ zi bi l a l eveni mentel or pe structura: ND=


pe linie: Nl= 0.017556
peri cul oa s e NaN

pentru structura: PB=


Proba bi l i ta tea de da une fi zi ce pentru linie: PC= 1
1

R T1= 1e-5 R 1: pi erdere de vi eti omenes ti : R 1= NaN

Ri s cul a ccepta bi l RT R T2= 1e-3 R 2: pi erdere a unui s ervi ci u publ i c: R 2= NaN


R 3: pi erdere a unui el ement de pa tri moni u cul tura l :
R T3= 1e-3 R 3= NaN

Benefi ci a r: SC ACV SOLAR TEHNOLOGY SRL

Inves ti ti a : CONSTRUIRE SI RACORDARE LA RETEA PARC FOTOVOLTAIC GEACA

Proi ecta nt de s peci a l i ta te: SC INVEST SERVICII COMERCIALE SRL

Proi ecta nt: ing.VINUC POCOL

Listare memoriu tehnic

Proenerg SRL Sediu central Oradea Birou Bucuresti


www.proenerg.ro 410094 Oradea, Str. M. Kogalniceanu nr. 60/A 030834 Bd. Unirii Nr. 64 Bl. K4, Sc. 4, Ap. 105, Sec. 3
Tel: +40-259-447.163 Tel/Fax: +40-31-402.27.21

www.proenerg.ro/paratrasnet/evaluarea-riscului/ 1/1
CAIET DE SARCINI GENERAL PENTRU LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE

Cuprins

CAIET DE SARCINI GENERAL PENTRU LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE .......... 1


2. PREVEDERI GENERALE ................................................................................................ 3
3. DOCUMENTE CE SE CER EXECUTANTULUI ............................................................... 4
4. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE................................................................................ 5
4.1. Condiţii generale comune pentru materiale şi echipamente ...................................... 5
4.2. Condiţii de amplasare şi execuţie .............................................................................. 7
4.3. Distanţe minime......................................................................................................... 8
4.4. Tehnologia de execuţie a lucrărilor............................................................................ 9
4.4.1. Trasarea topografica a circuitelor ..................................................................... 11
4.4.2. Pozarea tuburilor şi dozelor .............................................................................. 12
4.4.3. Montarea conductelor electrice şi a cablurilor ................................................... 13
4.4.4. Montarea aparatelor de comutaţie pentru instalaţii electrice ............................. 15
4.4.5. Montarea corpurilor de iluminat ........................................................................ 16
4.4.6. Montarea tablourilor electrice............................................................................ 16
4.4.7. Instalaţia de legare la pământ ........................................................................... 18
4.5. Protecţia instalaţiilor electrice .................................................................................. 19
4.5.1 Protecţia împotriva şocurilor electrice ................................................................ 19
4.5.2 Protecţia mecanică si etanşări ........................................................................... 20
5. CONDIŢII DE LIVRARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE ....................... 20
6. VERIFICAREA INSTALAŢIEI ELECTRICE ................................................................... 21
6.1 Domeniul de aplicare................................................................................................ 21
6.2 Verificare preliminară ............................................................................................... 22
6.3 Verificare definitivă ................................................................................................... 22
6.3.1.Verificarea definitivă prin examinarea vizuală .................................................... 22
6.3.2 Verificarea definitivă prin încercări ..................................................................... 23
6.4. Verificarea instalaţiei de legare la pământ ............................................................... 24
6.5. Verificări, încercări şi probe în perioada de garanţie ............................................... 25
7. REGLEMENTĂRI PRIVIND CONDIŢIILE TEHNICE, TEHNOLOGICE ŞI DE
VERIFICARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE ................................................................. 25
7.1. Reglementări cu caracter republican: ...................................................................... 25
7.2. Standarde ................................................................................................................ 25
7.3. Norme si normative ................................................................................................. 27

1
1. GENERALITĂŢI

Caietul de sarcini se referă la:


- lucrările de execuţie a instalaţiilor electrice de joasă tensiune;
- echipamentele şi materiale principale;
- montajul şi execuţia instalaţiilor electrice pe şantier;
- probe şi verificări pentru punerea în funcţiune.
Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice de execuţie, verificare şi
recepţie a instalaţiei electrice. Are caracter de obligativitate deoarece respectă:
- prevederile Legii protecţiei muncii 90/1996;
- cerinţele de calitate în construcţii ale Legii 10/1995;
- prevederile normativului NP-I7/2011 pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V ca 1500cc;
- prevederile ghidului GP 052-2000;
- prevederile normativului NTE 007/2008 pentru proiectarea şi execuţia
reţelelor de cabluri electrice;
- prescripţiile STAS 12604/4 -1989 pentru alegerea, realizarea şi
dimensionarea sistemelor de protecţie împotriva şocurilor electrice;
- prescripţiile STAS 12604/5-1989 pentru proiectarea, execuţia şi verificarea
sistemelor de protecţie împotriva şocurilor electrice.
Caietul de sarcini are drept scop ca, prin respectarea condiţiilor tehnice, instalaţia
electrică executată, verificată şi recepţionată, să îndeplinească cerinţele de calitate cu
privire la:
- rezistenţă şi stabilitate;
- siguranţă în exploatare;
- siguranţă la foc;
- igiena şi sănătatea oamenilor;
- refacerea şi protecţia mediului;
- izolaţia termică şi hidrofugă;
- economia de energie;
- protecţia împotriva zgomotului.
În conformitate cu normativul NP-I7–2011 este interzisă începerea execuţiei
lucrărilor de instalaţii electrice de către constructor dacă până la atacarea lucrărilor
beneficiarul (investitorul) nu a asigurat:

2
- verificarea proiectului de verificatori de proiecte atestaţi, (art. 3.1.1. şi
3.1.3.);
- obţinerea avizului tehnic de racordare la reţelele electrice de
alimentare, obținerea autorizației de construcție.

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXECUŢIEI SE VA CONSULTA ÎN MOD


OBLIGATORIU PROIECTANTUL ÎN VEDEREA ASIGURĂRII ULTIMELOR CORELĂRI
ALE PROIECTULUI CU SITUAŢIA DE PE TEREN.

Beneficiarul va confirma ultimele cerinţe în echiparea cu instalaţii funcţionale


urmând ca proiectantul să ateste aceste solicitări, dacă răspund normelor tehnice în
vigoare.

2. PREVEDERI GENERALE

La executarea lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se vor respecta


prevederile normativelor şi standardelor în vigoare.
- Contractantul general este obligat să asigure prin forţe proprii şi prin
colaborarea cu entităţi specializate efectuarea tuturor încercărilor,
verificărilor, probelor rezultate din respectarea prevederilor din prezentul
caiet de sarcini.
- În cazuri deosebite se pot accepta şi aproba derogări de la prevederile
prezentului caiet de sarcini numai cu acordul scris al proiectantului şi
beneficiarului.
- Contractantul general are obligaţia să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de
execuţie a lucrărilor precum şi rezultatele obţinute în urmă încercărilor şi
verificărilor.
- Atunci când se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini
beneficiarul are obligaţia să dispună întreruperea lucrărilor.
- Contractantul general este răspunzător de pagubele produse prin aceste
întreruperi şi de refacerea lucrărilor necorespunzătoare.
Proiectantul are obligaţia să oprească lucrările în următoarele cazuri:
- Constatarea utilizării unor materiale necorespunzătoare (cabluri, aparataj
electric altul decât cel prevăzut în documentaţii, etc.);
- Abateri fată de Caietul de sarcini, PT sau DDE, lucrările putându-se relua
imediat ce se remediază de către constructor a abaterilor constatate.

3
- Proiectantul are obligaţia să aducă la cunoştinţa beneficiarului şi
executantului orice schimbare de soluţie apărută ca urmare a modificării
proiectului la apariţia unor situaţii noi, pe parcursul execuţiei.
Beneficiarul are următoarele obligaţii:
- Să anunţe proiectantul în cazul apariţiei unor lucrări neprevăzute, a unor
neconcordanţe între proiect şi situaţia din teren sau a lipsei unor detalii ce
împiedică desfăşurarea lucrărilor;
- Să oprească lucrările în situaţiile prevăzute la obiecţiile proiectantului;
- Să verifice permanent îndeplinirea condiţiilor prevăzute în proiect şi caietul
de sarcini.

3. DOCUMENTE CE SE CER EXECUTANTULUI

La începerea şi pe timpul execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice interioare si


exterioare, executantul va pune la dispoziţia organelor de control şi/sau beneficiarului
următoarele documente:
- capacitatea şi atestatele personalului calificat pentru execuţia, testarea
lucrărilor de instalaţii electrice;
- lista cu dotările tehnice pentru executarea lucrărilor, testarea lucrărilor
executate şi echipamentele necesare pentru protecţia muncii, necesare pe
timpul execuţiei;
- certificate de calitate pentru materiale şi buletine de încercări şi analize,
daca este cazul;
- specificaţiile tehnice ale aparatelor şi echipamentelor electrice utilizate;
- procese verbale pentru lucrări ascunse (coloane şi racorduri exterioare,
prize de protecţie împotriva electrocutărilor şi trăsnetului, etc.);
- procesele verbale şi instructajele pe care executantul le-a întocmit, pentru
respectarea măsurilor de protecţia muncii şi focului, în special cele aferente
instalaţiilor electrice.
- procesele verbale şi instructajele pe care executantul le-a întocmit, pentru
respectarea măsurilor de protecţia a mediului.
La terminarea lucrărilor executantul va preda beneficiarului:
- proiectul de execuţie, cu modificările intervenite în cursul execuţiei, necesar
pentru întocmirea de către acesta a cărţii tehnice a construcţiei;
- buletinele de încercare şi verificare a instalaţiilor şi în special a celor de
protecţie împotriva electrocutărilor şi trăsnetului, inclusiv a circuitelor;

4
- rezultatul probei de 72 ore, pentru ansamblul instalaţiei;
- observaţii şi constatări pe parcursul lucrărilor de execuţie, care pot constitui
repere în activitatea de exploatare a beneficiarului;
- documentaţiile tehnice (planuri, scheme, specificaţii, etc. ale aparatelor,
echipamentelor, tablourilor electrice, certificate de calitate, etc.), care au
fost montate, inclusiv instrucţiunile de montaj şi utilizare, care au fost
primite de furnizorii acestora;
- certificate de garanţie ale materialelor şi echipamentelor introduse în
instalaţiile executate.
- documentele de garantie a tuturor aparatajelor, cablurilor, si obiectelor
folosite in proiect.
- procese verbale cu privire la curatenia in terenul de lucru si la local de
munca.

4. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE.

4.1. Condiţii generale comune pentru materiale şi echipamente

Toate materialele şi echipamentele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic


conform Legii 10/1995 şi certificate conform Legii protecţiei muncii 90/1996.
Toate materialele şi echipamentele trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice ale
producătorului (intern sau extern).
Ele vor fi însoţite de:
- certificatul de calitate al producătorului;
- cartea sau fişa tehnică care trebuie să conţină caracteristicile tehnice,
durata de viaţă în exploatare, desenul de ansamblu cu cotele de gabarit şi
de montaj, schema electrică, instrucţiuni de montare, verificare, întreţinere
şi exploatare;
- certificatul de garanţie;
- certificatul de atestare a performanţelor (agrementare tehnică) pentru
materialele şi aparatele utilizate;
- certificatul de atestare şi sigiliul Biroului Român de Metrologie Legală,
pentru echipamentele care trebuie omologate de acesta.
Toate materialele folosite pentru protecţie (tuburi, plinte, canale, etc.) izolare
(ecrane), mascare (plăci, capace, dale etc.) suporturi (console, poduri, bride, cleme etc.)

5
trebuie să fie incombustibile, clasa CA1 (C0) sau greu combustibile, clasele CA2a (C1) şi
CA2b (C2).
Toate documentele mentionate mai sus, certifícate, schite de montaj, etc, vor
fi scanate si predate atat pe suport hartie cat si pe suport digital. Salvarea se va face
ordonat, dupa un principiu usor de urmarit, ex. denumirea fazei de proiect,
denumirea instalatiei, zonei, etc.
La alegerea materialelor şi echipamentelor se va ţine seama de:
- parametrii de funcţionare:
- tensiune: tensiunile nominale ale materialelor şi echipamentelor, respectiv
nivelul lor de izolaţie trebuie să corespundă tensiunii maxime din instalaţia
respectivă;
- curent: materialele şi echipamentele se vor alege în funcţie de natura
curentului (alternativ sau continuu) şi de valoarea maximă admisibiliă a
intensităţii acestuia care poate apărea în regim anormal de funcţionare;
- alte caracterisitici: puterea, factorul de putere etc., vor fi în conformitate cu
indicaţiile producătorilor;
- categoria în care se încadrează încăperile din punct de vedere al:
- mediului – conform normativului NP-I7-2011;
- pericolului de incendiu – conform normativului P118-99;
- pericolului de electrocutare – conform STAS 2612-87; 12604-87; 12604/4-
89 şi 12604/5-90;
- destinaţia construcţiei şi condiţiile specifice de utilizare şi montare –
conform NP-I7-2011 şi I20-2000;
- caracterul specific instalaţiei electrice - conform normativului NP-I7-2011.
Furnizorii produselor îşi vor asuma toată responsabilitatea pentru respectarea
caracteristicilor tehnice şi funcţionale pentru acestea, pentru execuţia acestora în regim de
asigurare a calităţii şi pentru documentaţia tehnică livrată odată cu produsul.
Caracteristicile materialelor şi echipamentelor electrice montate, trebuie să nu
provoace efecte dăunătoare asupra altor echipamente electrice sau să dăuneze
funcţionării sursei de alimentare.
Aparatele şi echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protecţie
împotriva şocurilor electrice în funcţie de mijloacele de protecţie aplicate.
Toate produsele/echipamentele/elementele componente care fac obiectul
proiectului vor fi agrementate în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6
4.2. Condiţii de amplasare şi execuţie

Cablurile electrice tip ACYAbY, CYAbY sunt cabluri armate cu manta şi izolatie din
PVC.
La proiectarea şi execuţia instalaţiei electrice de utilizare se ţine cont de
următoarele:
- Alegerea materialelor (conducte, tuburi, cabluri) şi a sistemului de montare
se va face ţinându-se seama de categoriile în care se încadrează
încăperea sau zona respectivă din punct de vedere al caracteristicilor
mediului, a pericolului de electrocutare sau a pericolului de incendiu;
- În cazul în care un loc sau o zonă dintr-o clădire pot fi încadrate în mai
multe categorii, se vor respecta prevederile pentru categoria cu acoperire
globală a condiţiilor;
- Se vor evita zonele în care este periclitată integritatea instalaţiilor;
- Se va asigura posibilitatea unui acces uşor la instalaţia electrică;
- Se vor alege traseele cele mai scurte;
- Se interzice spargerea de şanţuri, de goluri în elementele de beton în care
acestea nu au fost prevăzute la proiectarea construcţiei în vederea
amplasării instalaţiei electrice (daca este cazul).
- Se interzice traversarea coşurilor şi canalelor de fum cu conducte, cabluri
şi bare electrice, tuburi de protecţie sau cu alte elemente ale instalaţiilor
electrice(daca este cazul);
- Se interzice amplasarea instalaţiei electrice în interiorul canalelor de
ventilaţie;
- Se interzice instalarea conductelor electrice în tuburi sau ţevi pozate în
pământ, altele decat cele specificate in proiect.
- Nu se admite amplasarea instalaţiei electrice sub conductele sau utilajele
pe care poate să apară condens (cu excepţia celor în execuţie închisă –
grad minim de protecţie IP33 realizate din materiale rezistente la condiţiile
respective).
- Distanţele minime obligatorii.

7
4.3. Distanţe minime

Instalaţia electrică realizată cu conductoare trase prin tuburi de protecţie se va


amplasa faţă de alte instalaţii respectându-se distanţele minime prevăzute în normativul
NP I 7/2002.
Instalaţia electrică realizată cu cabluri electrice pozate aparent se va amplasa faţă
de alte instalaţii respectându-se distanţele minime prevăzute PE 107/1995.
Instalaţia electrică, (în tub sau cablu), dacă se realizează pe trasee comune cu alte
instalaţii, se va monta astfel:
- la 5 cm deasupra instalaţiilor de apă şi canalizare (3 cm la intersecţii);
- la 10 cm deasupra conductelor cu gaze petrolifere lichefiate (5 cm la
intersecţii) la 25 cm deasupra instalaţiilor de telecomunicaţii la 100 cm sub
instalaţia de gaze naturale şi sub instalaţia de energie termică cu
temperatura de peste +40° C (50 cm la intersecţii).
Pe porţiunile de traseu unde nu pot fi respectate distanţele minime, se iau măsuri
constructive de protecţie prin separări, izolaţii termice, ţevi metalice ce vor depăşi cu cel
puţin 50 cm de o parte şi de alta porţiunea de traseu protejată.
Instalaţia electrică realizată cu cabluri electrice rezistente la foc (conform PE107) cu
tuburi metalice sau materiale electroizolante greu combustibile de clasă CI (CA2a) şi C2
(CA2b), cu aparate şi echipamente electrice cu grad de protecţie minim IP 54, poate fi
montată în contact direct cu materialele combustibile.
Instalaţia electrică realizată cu cabluri electrice fără întârziere la propagarea flăcării,
cu tuburi din material plastic şi echipamentele care au grad de protecţie inferior lui IP 54,
poate fi montată pe materialele combustibile, dacă între acestea se interpun materiale
incombustibile sau elemente de distanţare şi anume:
- straturi de tencuială de minim 1 cm grosime sau plăci din materiale
electroizolante incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm şi cu o lăţime
care depăşeşte cel puţin 3 cm pe toate laturile, elementul de instalaţie
electrică;
- elemente de susţinere din materiale incombustibile (console metalice) care
distanţează elementele de instalaţie electrică cu cel puţin 3 cm faţă de
elementele combustibile.
Aceste măsuri se vor aplica atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată
a elementelor de instalaţie electrică.

8
La montarea aparentă a cablurilor electrice, se vor respecta distanţele maxime de
rezemare şi fixare conform normativului NTE 007/2008 şi anume:
- pentru cabluri electrice nearmate:
 50 cm pentru montaj orizontal;
 100 cm pentru montaj vertical;
- pentru cabluri electrice armate:
 80 cm pentru montaj orizontal;
 150 cm pentru montaj vertical.
Pe traseele verticale se recomandă o distanţă de 30 cm între circuitele de forţă şi
cele de curenţi slabi, iar pe traseele orizontale se recomandă o distanţă de minimum 5 cm.
Pentru a evita perturbaţiile cauzate de aparate care produc câmpuri
electromagnetice (de ex. balasturi pentru lămpile fluorescente) se recomandă o distanţă
de minim 30 cm între aceste aparate şi traseul circuitelor de curenţi slabi.
Traseele orizontale ale instalaţiei electrice realizată cu conductoare protejate în
tuburi de protecţie, se vor monta la 0,3 m de la plafon.

4.4. Tehnologia de execuţie a lucrărilor

Instructiunile tehnice privind execuţia instalaţiilor electrice cuprinde 2 categorii:


Categoria I – lucrări pregătitoare
Înainte de începerea lucrărilor executantul trebuie să parcurgă următoarele etape:
- Verificarea documentatiei tehnice;
- Verificarea calităţii materialelor aprovizionate (buletine de încercări,
certificat de garanţie şi declaraţii de conformitate);
- Efecuarea instructajului de protecţia muncii, PSI şi reîmprospătarea
cunoştinţelor tehnice necesare.
- Înainte de montaj se va verifica:
- Continuitatea electrică a conductoarelor;
- Verificarea calităţii tuburilor;
- Verificarea aparatajului electric. Materialele gasite cu defecţiuni vor fi
înlăturate şi izolate astfel încât să nu fie posibilă utilizarea neintenţionată a
acestora.

9
Categoria a II-a – executarea lucrărilor
Ordinea de executare a lucrărilor va fi următoarea:
Instalaţii interioare
- fixarea poziţiei tablourilor electrice;
- trasarea circuitelor;
- fixarea pozitiei tuburilor de protecţie şi a dozelor de tragere şi derivaţie;
- montarea dozelor de aparate (daca este cazul);
- trasarea poziţiei paturilor de cabluri, inclusiv verificarea şi adaptarea
acestora la numărul de circuite pentru care este dimensionat;
- montarea conductelor electrice (conductoare şi cabluri);
- trasarea instalaţiei interioare de protecţie împotriva electrocutărilor;
- fixarea corpurilor de iluminat pe poziţia finală;
- montarea aparatelor locale (întrerupătoare, prize, etc.);
- racordarea aparatelor, inclusiv corpurilor de iluminat la circuite;
- montarea tablourilor electrice pe amplasament;
- racordarea circuitelor electrice la tablouri cu verificarea fazelor;
- racordarea restului receptoarelor cu verificarea fazelor;
- verificarea continuităţii circuitelor şi rezistenţei de izolaţie;
- punerea parţială şi eşalonat sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de
probe fără sarcină;
- efectuarea de probe şi măsurători la instalaţiile de legare la pământ şi a
continuităţii electrice a ansamblului instalaţiei, până la piesele de separaţie
amplasate în exteriorul clădirii;
- efectuarea de probe în sarcina, pentru fiecare circuit în parte, progresiv,
până la încărcarea maximă a circuitelor şi tablourilor.
Instalaţiile exterioare şi de protecţie împotriva trăsnetului
- determinarea traseului si pozarea instalaţiilor de protecţie împotriva
trăsnetului (conducte de captare şi de coborâre);
- amplasarea pieselor de separaţie pentru măsurători;
- realizarea săpăturilor pentru priza exterioară de legare la pământ şi
pozarea cablurilor, inclusiv decopertări de drumuri, alei, trotuare;
- realizarea lucrărilor de protecţie şi amplasarea elementelor necesare de
protecţie a instalaţiilor exterioare, în cazul subtraversărilor;
- montarea instalaţiilor (conducte de protecţie, electrozi, cabluri, etc.);
- acoperirea şanţurilor şi repararea trotuarelor, drumurilor şi aleilor;

10
- racordarea instalaţiilor exterioare la circuite interioare şi tablouri;
- verificarea continuităţii circuitelor racordate;
- punerea sub tensiune, fără sarcină;
- verificarea rezistenţei de dispersie a prizei exterioare de legare la pământ;
- punerea sub tensiune in sarcina a instalaţiilor;
Lucrări finale
- punerea sub tensiune şi predarea lucrărilor către beneficiar.

4.4.1. Trasarea topografica a circuitelor

Se vor marca pe suprafetele de montaj circuitele electrice şi poziţionarea


aparatajului (tuburi, întrerupătoare, prize, doze, corpuri de iluminat, convertoare,tablouri
electrice de protectie) conform planşelor. Se marchează de asemenea poziţiile unde se
vor executa traversari, străpungerile în ziduri şi se va verifica dacă au fost lăsate goluri în
elementele de structură ale construcţiei.
Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza
transpunerea in teren a elementelor geometrice de legatura (distante,unghiuri,
coordonate) stabilita prin proiectul de executie fata de:
- puncte ale retelelor geodezice sau topografice din zona;
- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate;
- detalii invecinate cu caracter natural.
Proiectul de executie trebuie sa cuprinda obligatoriu documentatia topografica de
baza folosita la intocmirea retelelor topografice cit si scheme de sprijin pentru trasare sau
bazele de trasare, masuratorile pe teren ale bazei de trasare, bornarea si semnalizarea
punctelor.
In cazul in care proiectul de executie nu contine toate elementele geometrice
necesare trasarii sau daca solutiile din proiect nu se pot aplica pe teren se ia legatura cu
proiectantul pentru stabilirea solutiilor de proiectare.
Lucrarile de trasare incep dupa faza de predare-primire a amplasamentului si a
bornelor de reper la care participa si beneficiarul si proiectantul. Din partea santierului
executant participa seful de santier sau reprezentantul acestuia impreuna cu topograful
santierului.
Faza se incheie cu completarea procesului verbal de predare-primire a
amplasamentului si a bornelor de reper.
Trasarea efectiva pe teren a constructiilor se executa de topograful santierului si
consta in transpunerea pe teren a elementelor geometrice din proiect.
11
Aplicarea pe teren a retelei de trasare se face prin metode care asigura precizia
necesara folosind punctele retelei topografice existente. Punctele retelei de trasare se
materializeaza pe teren prin marci si repere conform prevederilor STAS 9824/1-87.
Conservarea marcilor si reperelor de trasare revine beneficiarului si executantului
pe timpul lucrarilor. Materializarea pe teren a punctelor si a axelor de trasare sau a
punctelor ajutatoare se face prin stilpi, picheti sau marcaje pe elemente ale constructiilor
invecinate conform instructiunilor date de proiectant.
Lucrarile de trasare se verifica daca se incadreaza in tolerantele inscrise in proiect.
La verificare participa beneficiarul cu proiectantul si se incheie proces verbal de
trasare.
Lucrarile de trasare se fac cu instrumente si aparate topografice verificate si
etalonate.
Trasarea: operatiile de trasare si de materializare a axelor constructiei reprezinta
prima etapa a lucrarilor pregatitoare pentru executarea fundatiilor. Trasarea pe teren a
lucrărilor se face după executarea curăţirii şi a nivelării terenului. Trasarea pe teren
cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamente proiectate şi marcarea fiecărei
construcţii, conform proiectului de execuţie.
Toate lucrările de trasare se vor executa de către constructor prin topometrul
şantierului, pe baza reperelor de trasare, conform planului de trasare întocmit de
proiectant. Reperii de trasare se predau pe teren constructorului de cãtre reprezentanţa
proiectantului în prezenţa clientului, pe baza unui proces verbal. Recepţia lucrărilor de
trasare se face de către client, în prezenţa constructorului şi proiectantului.
Metoda de trasare folosita trebuie astfel aleasa incat sa corespunda gradului de
precizie cerut constructiei respective.

4.4.2. Pozarea tuburilor şi dozelor

Tuburile se vor monta îngropat în sol.


Se interzice montarea îngropată în beton a tuburilor defecte (fisuri, crăpături, pereţi
subţiri).
Tuburile din PVC se vor monta pe trasee orizontale oblice sau verticale. Tuburile
din PVC montate in zonele cu pericol mecanic, trebuiesc protejate împotriva deteriorarii
mecanice prin acoperire cu un strat de mortar de ciment cu grosimea minimă de 1 cm.
Tuburile se vor fixa cu copci de ipsos sau beton, acolo unde aceasta este necesar
pentru ca imbinarile si asezarea acestora sa se poata faca cu usurinta. In partea de capat

12
trebuiesc fixate obligatoriu, cat si in apropierea interconectarii dintre ele, unde exista
curbe, faţă de dozele de derivaţie.
Se interzice montarea tuburilor şi ţevilor în lungul monitorizarilor, dar se pot face
traversări pe drumul cel mai scurt.
Se interzice îmbinarea tuburilor la treceri prin elemente de construcţie.
Curbarea tuburilor se execută cu raza interioară egală cu minim de 5-6 ori din
diametrul exterior al tubului la montaj aparent şi egală cu minimum de 10 ori diametrul
exterior al tubului la montaj îngropat.
După montarea tuburilor se vor lăsa în acestea sârme de tragere pentru tragerea
conductelor electrice.
Doze, cutii de derivatie
Legături sau derivaţii la conductele electrice montate în tuburi trebuie să se facă în
doze sau cutii de derivaţii.
Doze de tragere a conductelor electrice în tuburi, se prevăd pe traseele drepte, la
distanţă de maxim 35 m şi pe traseele cu cel mult 3 curbe, la distanţe de cel mult 15 m.
Dozele de derivaţie instalate îngropate în beton, sau pamant se montează în aşa fel
încât capacul lor să se găsească la nivelul suprafeţei finite a elementului de construcţie
respectiv. Ramificarea din traseul principal al unui tub se va face prevăzându-se o doză în
punctul de ramificaţie.
Accesoriile plintelor, inclusiv capacele dozelor, cu excepţia elementelor de adaptare
pentru aparate, se montează după tragerea sau pozarea conductelor electrice şi verificare
circuitelor.

4.4.3. Montarea conductelor electrice şi a cablurilor

Conductoarele electrice se instalează în tuburi de protecţie cu diametre ales


corespunzător tipului secţiunii şi numărului de conductoare.
Tragerea conductoarelor electrice în tuburi de protecţie se va executa după
montarea tuburilor şi după uscarea tencuielii, dacă acestea au fost montate îngropat.
Montarea conductelor electrice în tuburi se va face folosindu-se sârmele de tragere
lăsate în tuburi la capătul cărora se ataşează mănunchiul conductei electrice. Tragerea se
va face cu atenţie evitându-se mişcările bruşte pentru a nu afecta integritatea precum şi
răsucirea acestora. În doze se va lăsa lungimea necesară executării legăturilor electrice
care se execută astfel încât să se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenţa
de trecere comparabilă cu rezistenţa ohmică a conductoarelor îmbinate, sigure în timp şi
uşor de verificat.
13
Conductele electrice se marchează prin culori pentru identificarea funcţiunii pe care
o îndeplinesc în circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolaţiei şi se vor folosi
următoarele culori de marcare:
- verde/galben, pentru conducte de protecţie (PE);
- albastru deschis, pentru conducte neutre (N);
- verde/galben pe toată lungimea şi în plus marcate albastru deschis la
capete, pentru PEN dacă sunt izolate;
- alte culori decât cele de mai sus (de ex. roşu, albastru, maro) pentru
conductoare de fază sau pol (L1, L2, L3 sau R, S, T).
Se interzice folosirea conductoarelor cu izolaţie de culoare verde sau galbenă în
circuite de conducte PE sau PEN.
Întreaga instalaţie electrică trebuie să menţină aceeaşi culoare de marcare pentru
conductele electrice ce aparţin aceleeaşi faze.
Pozarea cablurilor electrice pe construcţiile metalice se va face numai după ce
acestea sunt montate şi vopsite anticoroziv şi sunt legate la instalaţia de legare la pământ.
Amplasarea cablurilor se va face astfel încât să fie posibilă intervenţia pentru întreţinere şi
verificare.
Caracteristicile principale ale cablurile electrice care urmează a fi respectate la
instalare:
- tensiunea de lucru: 1000V;
- temperatura de lucru: -25oC ... +70oC;
- flexibilitate tolerabilă (raza de curbura 10D);
- rezistenţă la umiditate;
- rezistenţă la şocurile mecanice;
- rezistenţă la agenţi chimici;
- rezistenţă la foc;
- rezistenta la radiatiile ultraviolete, acolo unde este cazul
Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se vor
face numai în doze.
Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor.
Se interzice supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune.
După executarea legăturilor, între conductoarele electrice, acestea se vor izola cu
material electroizolant (tub izolant, bandă izolantă, etc.) care trebuie să asigure legăturilor
acelaşi nivel de izolaţie ca al conductoarelor, pentru legaturile ce se vor efectua pentru
exterior sau in pamant, se vor efectua conform normelor in vigoare.

14
Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductoarele de cupru se vor face prin
răsucire şi matisare şi trebuie să aibă minim 10 spire, o lungime a legăturii egală cu de 10
ori diametrul conductorului, cel puţin 2 cm, şi se cositoresc.
Legăturile conductoarelor electrice din aluminiu, între ele, se execută: prin cleme
speciale (cu suprafeţe de strângere striate şi elemente elastice) prin presare cu scule
adecvate şi elemente de racord speciale, prin metalizare asociată cu lipire sau prin
sudură. În toate cazurile, capetele conductoarelor se curăţă de oxizi.
Se interzice executarea legăturilor electrice numai prin simplă răsucire. Se interzice
executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor sau ţevilor de
protecţie, plintelor, golurilor din elementele de construcţie şi trecerilor prin elemente de
construcţie.

4.4.4. Montarea aparatelor de comutaţie pentru instalaţii electrice

Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, receptoare, elemente metalice se


face prin strângere mecanică cu şuruburi, acoperite galvanic, în cazul conductoarelor cu
secţiuni mai mici sau egale cu 10 mm² şi prin intermediul papucilor sau clemelor speciale,
acoperite galvanic, în cazul conductoarelor cu secţiuni egale sau mai mari de 16 mm². La
conductoarele care se leagă la elemente mobile, legăturile se prevăd cu elemente elastice
cu suprafeţe striate, acoperite galvanic.
La legăturile executate prin strângere mecanică, suprafeţele de contact ale
conductoarelor se curăţă până la luciu metalic. La conductoarele din aluminiu curăţirea se
face sub vaselină neutră. La conductoarele multifîlare din cupru, suprafeţele se protejează
prin cositorire.
Pentru asigurarea împotriva deşurubărilor, legăturile conductoarelor de protecţie se
execută conform STAS 12604/4 şi STAS 12604/5, prin sudare sau prin îmbinări cu
contrapiuliţe şi şaibe elastice acoperite galvanic.
Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protecţie în zonele cu pardoseală
conductoare electric (mozaic, ciment, gresie, etc.) şi în zonele în care se utilizează
aparatură de calcul.
Prizele dintr-o instalaţie electrică, utilizate pentru tensiuni diferite, trebuie să fie
distincte ca formă sau culoare şi se marchează deosebit cele cu tensiune redusă. Se va
inscripţiona pe perete sau in dreptul prizei, tensiunea de lucru sau destinaţia prizei (de
exemplu: 220V c.a., 380V c.a. sau calculator).

15
Se interzice amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în
locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură, aburi sau
şocuri mecanice, dacă această amplasare poate fi evitată prin montare la distanţă.

4.4.5. Montarea corpurilor de iluminat

Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de:


- influenţele externe (NP - I 7 2011),
- cerinţele luminotehnice;
- regimul de funcţionare;
- criterii economice.
Secţiunile vor fi în conformitate cu prevederile proiectului, cu respectarea condiţiilor
de verificare la căderea de tensiune şi încărcarea termică (pentru iluminat secţiunea
minimă va fi de 1,5 mm², iar pentru prize 2,5 mm²).
Conductorul NEUTRU, va avea aceiaşi secţiune cu cel de fază, în circuitele
monofazate şi în circuitele trifazate cu secţiuni ale celor de fază până la 16 mm² cupru şi
25 mm² aluminiu.
Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare numai prin cleme de
legătură.
Corpurile de iluminat cu elemente metalice se vor lega la conductorul de nul de
protecţie sau la instalaţia de legare la pământ din imediata apropiere.
Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe materiale combustibile, dacă nu
sunt agrementate pentru aceasta.
Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct, prin conductoarele de
alimentare.

4.4.6. Montarea tablourilor electrice

Tablourile electrice prevăzute in cadrul documentaţiei vor îndeplini condiţiile


minimale generale de exigenţă, necesare exploatarii in exterior.
- tensiunea nominală -1 kV;
- protecţie climatică externa;
- protecţie mecanică;
- ambient local (-25°C...+60°C);
- montaj aparent sau încastrat, conform specificaţiei din proiect;
- acces frontal.

16
Tablourile vor fi realizate în construcţii închise (tip cutie metalică) şi realizate din
materiale incombustibile din clasa CA 1 (C0) şi nehigroscopice, în conformitate cu
prevederile standardului SREN – 60.439.1 numai de către firme atestate.
Se interzice utilizarea în tablouri a elementelor de racord sau a conectorilor din
materiale combustibile clasa CA2a ÷ CA2d (C1 ÷ C4).
Construcţia tablourilor va permite racordarea cablurilor şi tuburilor de protecţie în
zonele de acces (panoul superior şi/sau inferior), prin asigurarea de presetupe
corespunzătoare şi spaţiu suficient în interior pentru desfăşurarea conductoarelor.
Conductoarele interioare nu trebuie să fie supuse la solicitări în exploatare
(deschidere uşi acces, desfacere panouri protecţie).
Tablourile electrice trebuie să fie astfel construite încât sa respecte schema
electrică şi gradul de protecţie al instalaţiei.
Tablourile vor fi prevăzute cu uşă frontală, asigurată cu sistem special de încuiere,
care să permită numai accesul personalului specializat.
Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru.
Borna de racordare a conductorului NEUTRU trebuie să fie montată lângă bornele
fazelor asociate ale circuitului respectiv şi marcată prin semnul de protecţie.
Tablourile electrice vor fi prevăzute cu întrerupătoare generale a căror poziţie de
conectare - deconectare va fi vizibilă.
Echipamentul electric introdus în tablouri trebuie să fie de tipul cu legături faţă. În
interiorul tabloului, aparatele cu funcţiuni sau tensiuni diferite, se vor grupa vizibil şi marca
în consecinţă.
Aparatele, conectorii şi conductoarele din interiorul tablourilor vor fi astfel instalate
şi etichetate încât să fie uşor accesibile şi de identificat, pentru manevre, verificări şi
intervenţii.
Tablourile electrice vor fi însoţite în mod obligatoriu de:
- dispozitive auxiliare de manevră;
- elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transportă
separat, pentru a fi montate la faţa locului.;
- piese de rezervă a căror frecvenţă de înlocuire reclamă acest lucru;
- date tehnice despre aparatajul de măsură, comandă şi automatizare din
componenţa tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii
acestora;
- cartea tehnica a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare
şi desfăşurate, buletinele de încercare, certificatele de calitate şi

17
elementele de identificare a tabloului (denumire, furnizor, data fabricaţiei,
etc.).
Tablourile electrice se vor monta într-o ghenă zidită aparent astfel încât înălţimea
laturii de sus a tablourilor faţă de sol să nu depăşească 2,3 m şi lateral minim 1,4 m de
orice conductă metalică. Fac excepţie tablourile din locuinţele pentru care se admite o
înălţime de cel mult 2,5 m.
Tablourile de distribuţie trebuiesc montate vertical şi fixate sigur pentru evitarea
vibraţiilor.
Tabloul electric va avea grad de protecţie minim pentru exploatarea acestora in
exterior.
Carcasele tablourilor electrice şi elementele lor de susţinere se protejează
împotriva coroziunii şi se vor racorda în mod obligatoriu la priza de pământ.
Nulul de protecţie se vor lega la priza de pământ respectiv centura de împământare
printr-o piesă de separare şi cu o conexiune de Cu.
Aparatele de protecţie, de comandă, de separare, elementele de conectare etc., cât
şi circuitele de intrare şi de ieşire din tablourile de distribuţie, se etichetează clar şi vizibil
astfel încât să fie uşor de identificat pentru manevre, reparaţii şi verificări. Pe etichetele
siguranţelor fuzibile se menţionează şi curenţii nominali ai acestora.

4.4.7. Instalaţia de legare la pământ

Instalaţia de legare la pământ este compusă din:


- priza exterioară (naturală/artificială);
- conductoarele principale de legare la pământ;
- conductoarele de ramificaţie;
- priza artificială va fi constituită din:
- ţevi de oţel zincate cu diametrul 2 ½”, lungimea 1,5 m şi grosimea
materialului de minim 3,5 mm. Ţevile se vor planta vertical în pământ cu
partea superioară la minim - 0,5 m, la o distanță de 3 m între ele;
- elementele de legătură între electrozi şi între celelalte elemente de priză
artificială, constituite din Cu 35mm.
Conductoarele de ramificaţie de la priza exterioară la echipamente sau alte părţi
metalice ce pot fi puse accidental sub tensiune prin defect de izolaţie se va face cu
conductoare Cu 35mm sau conductor de cupru cu secţiunea de 16 mm².
Protecţia împotriva trăsnetului se va asigura printr-o instalaţie cuprinzând elemente
de captare tip plasă, tije de captare, elemente de coborâre şi priza de pământ.

18
La executarea prizei se trasează conturul pe care se vor dispune electrozii, contur
care trebuie să fie la minimum 1 m distanţă de orice latură a clădirii la care se monteaza
priza. Şanţul trebuie sa aibă adâncimea de minimum 0,6 m şi o lăţime de 0,4-0,5 m. După
execuţia şanţului se trece la baterea electrozilor verticali. Pentru protecţia capului ţevilor se
va utiliza un capac metalic de protecţie. Legătura dintre electrozii verticali şi cei orizontali
se va face prin sudură.

4.5. Protecţia instalaţiilor electrice

Se vor monta dispozitive de protecţie cu caracteristicile tehnice prevăzute în


proiect. Utilizarea altor dispozitive de protecţie decât cele prevăzute în proiect, se va face
numai cu avizul proiectantului.

4.5.1 Protecţia împotriva şocurilor electrice

La execuţia instalaţiilor electrice interioare se vor aplica măsuri pentru protecţia


utilizatorilor (persoane şi animale) împotriva şocurilor electrice datorate atingerii directe
sau indirecte.
Toate materialele şi echipamentele electrice, vor avea asigurată protecţia împotriva
atingerii directe a părţilor active.
Protecţia împotriva atingerii directe se realizează prin una din următoarele măsuri:
- izolarea părţilor active (protecţie completă);
- prevederea de bariere sau carcase în interiorul cărora să se găsească
părţile active (protecţie completă);
- instalarea unor obstacole care să împiedice atingerile întâmplătoare cu
părţile active (protecţie parţială);
- instalarea părţilor active în afara zonei de accesibilitate (protecţie parţială).
Toate masele instalaţiei electrice interioare trebuie să fie prevăzute cu cel puţin o
măsură de protecţie împotriva atingerilor indirecte.
Protecţia împotriva atingerilor indirecte se poate realiza prin măsuri de protecţie
"fară întreruperea alimentării" şi se poate face cu următoarele mijloace:
- folosirea materialelor şi echipamentelor de clasă II, conform SR CEI-60536;
- izolarea amplasamentelor, conform SR CEI-60364-4-41;
- separarea de protecţie;
- amplasarea la distanţă sau intercalarea de obstacole;
- executarea legăturilor de echipotenţializare, nelegate de pământ;
- legarea la pământ a carcaselor care accidental pot fi puse sub tensiune.
19
Protecţia contra atingerilor indirecte se realizează şi cu măsuri de protecţie prin
"întreruperea automată a alimentării" şi cu dispozitive de protecţie alese în coordonare cu
schemele de legare le pământ.

4.5.2 Protecţia mecanică si etanşări

Protecţia mecanică
Cablurile electrice şi conductoarele montate în tuburi aparente, (din PVC), se vor
proteja cu ţevi din oţel, profile din oţel laminat, jgheaburi metalice, în următoarele locuri:
- în interiorul construcţiei, pe înălţimea de minim 1,5 m de la pardoseală;
- în exteriorul construcţiei, pe înălţimea de minim 1,5 m de la sol şi până la
0,3 sub nivelul solului.
Protejarea cablurilor se va face prin tuburi de PVC, pe tot parcursul traseului
subteran.
Etanşări
La trecerea prin elementele de construcţie sau ingropari sub sol, cablurile electrice
se vor proteja în tuburi din PVC sau în ţevi metalice, după care sa va etanşa atât spaţiul
între elementele dintre construcţie şi tub, respectiv ţeava, cu ipsos şi ciment, cât şi spaţiul
între tub, respectiv ţeava şi cablu, cu mastic siliconic 5". La utilajele şi aparatele unde
există presetupe de etanşare se va corela diametrul acestora cu diametrul cablului de
alimentare.
Conectarea tuburilor ingropate se vor etansa in asa fel incat corpurile straine sau
apa sa nu poata patrunde, deasemenea se vor lua masuri speciale in protejarea tuburilor
atunci cand se vor ingropa, prin indepartarea din sol a corpurilor ce pot distruge
integritatea tuburilor de PVC.

5. CONDIŢII DE LIVRARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Transportul şi depozitarea materialelor se va efectua în condiţii care sa asigure


integritatea şi funcţionalitatea lor, luându-se măsuri pentru a nu se deteriora şi a pătrunde
apa în ambalaje.
Echipamentele şi tablourile electrice trebuie sa fie prevăzute cu o plăcuţă
indicatoare pe care se marchează vizibil cel puţin următoarele date:
- marca de fabrica a întreprinderii producătoare;
- modul de identificare al tabloului (tip, denumire);
- seria şi data fabricaţiei;

20
- tensiunea, frecvenţa, curentul nominal;
Ambalarea se face individual în folie de polietilenă.
Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu etichete care să conţină următoarele date:
- marca de fabrica a întreprinderii furnizoare;
- date de identificare (tip, denumire);
- semnul avertizor pentru produse fragile.
Manipularea se face cu grijă, evitându-se loviturile şi zdruncinăturile.
Depozitarea echipamentelor, aparatelor si tablourilor electrice se va face în locuri
lipsite de agenţi corozivi, respectând instrucţiunile de utilizare. Astfel depozitarea se va
face în încăperi cu atmosferă neutră, la o temperatură cuprinsă între 0 şi +40 oC şi
umiditate relativă a aerului de max. 80% la +20°C.
Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, închişi la exterior, cu lungimea pe cât
posibil apropiate celor necesare la instalare. La transport şi manipulare se va evita
deteriorarea cablurilor pe tamburi.

6. VERIFICAREA INSTALAŢIEI ELECTRICE

6.1 Domeniul de aplicare

Instalaţiile electrice se dau în exploatare numai după ce s-au executat lucrările


principale de organizare şi exploatare şi anume:
- încadrarea cu personal tehnic corespunzător, instruit asupra atribuţiilor ce-i
revin şi dotat cu echipamentul şi aparatura necesară exploatării;
- întocmirea şi distribuirea sau afişarea instrucţiunilor de exploatare la
locurile de muncă în care complexitatea operaţiilor de executat le pretind;
- asigurarea documentaţiei tehnice a instalaţiilor (schemele electrice de
principiu şi de montaj, jurnalele de cabluri) care să conţină realitatea
execuţiei;
- asigurarea unui stoc de rezervă minimal de aparataj corespunzător
specificului şi importanţei instalaţiilor respective. Punerea în funcţiune şi
darea in exploatare a instalaţiilor se face în conformitate cu precizările din
regulamentul de exploatare tehnică a instalaţiilor electrice din întreprinderi
industriale si similare.
Verificarea instalaţiei electrice se va efectua de către executant şi anume:
- în timpul execuţiei se va face o verificare preliminară;
- după execuţia instalaţiei se va face o verificare definitivă.
21
Înainte de începerea fiecărei probe se vor verifica condiţiile tehnice şi
organizatorice, astfel încât să fie exclusă posibilitatea defectării instalaţiilor sau accidentării
personalului de deservire .

6.2 Verificare preliminară


Se verifică calitatea tuburilor ce se montează în cofraje înainte de montaj, se
verifică continuitatea electrică a conductoarelor şi cablurilor electrice.
După montaj şi înaintea acoperirii cu tencuială a tuburilor, se verifică continuitatea
electrică a fiecărui circuit aferent instalaţiei.
Se verifică aparatele electrice.

6.3 Verificare definitivă


Cuprinde:
- verificarea prin examinare vizuală,
- verificarea prin încercări.

6.3.1.Verificarea definitivă prin examinarea vizuală

Se verifică dacă:
- au fost aplicate măsurile pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin
atingere directă (ex. distanţele prescrise, etc.) prevăzute în proiect;
- au fost executate etanşări contra propagării focului;
- montarea dispozitivelor de protecţie s-a executat conform proiectului;
- dispozitivele de separare şi comandă au fost prevăzute şi amplasate la
locurile indicate de proiectant;
- materialele, aparatele, echipamentele sunt agrementate tehnic şi dacă au
fost amplasate în conformitate cu condiţiile impuse de influenţele externe;
- culorile de marcare a conductoarelor şi cablurilor electrice sunt cele impuse
de caietul de sarcini;
- materialele, aparatele, echipamentele au fost amplasate astfel încât să fie
accesibile pentru verificări, reparaţii şi dacă este asigurată funcţionarea
fără pericole pentru persoane şi alte instalaţii.

22
6.3.2 Verificarea definitivă prin încercări

În măsura în care sunt aplicabile se vor efectua în următoarea ordine:


- încercarea continuităţii conductoarelor de protecţie şi a legăturilor de
egalizare a potenţialelor cu o sursă de tensiune de 4 - 24 V (în gol), în
curent continuu sau alternativ şi un curent de minimum 0,2 A;
- măsurarea rezistenţei de izolaţie, cu instalaţia deconectată de la
alimentare, în curent continuu cu tensiunea de încercare de 500 V şi un
curent de 1 mA.
Valoarea rezistenţei de izolaţie trebuie să fie cel puţin egală cu 0,5 MΏ, între:
- conductoarele active luate două câte două;
- fiecare conductor activ şi pământ;
- verificarea protectiei prin intreruperea automata a alimentarii se va face:
 verificându-se functionarea dispozitivelor de protectie prin
simulări de defecte;
 verificându-se continuitatea electrică a legăturii de protecţie;
 verificându-se valoarea rezisţentei de dispersie a prizei de
pământ.
Verificarea rezistenţei de dispersie se face conform STAS 12604/5. Valorile
măsurate trebuie să fie de cel mult:
- 1Ω, dacă priza de pământ este comună atât pentru instalaţia de legare la
pământ cât şi pentru instalaţia de paratrăsnet;
- 4 Ω, dacă priza de pământ este numai pentru instalaţia de legare la
pământ;
- 10 Ω, dacă priza de pământ este numai pentru instalaţia de paratrăsnet.
La verificarea instalaţiilor electrice ale construcţiei se vor respecta şi prevederile din
“Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”,
indicativ C56 şi “Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţiile electrice”. La verificarea
sistemelor de protecţie împotriva şocurilor electrice, trebuie respectate şi prevederile din
STAS 12604/4 şi 5 şi din normativul PE 116.
Punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice la consumator se va face numai după
verificarea ei de către furnizorul de energie electrică, conform prevederilor din
regulamentul PE 932.

23
Verificarea lucrarilor ascunse se realizează pe parcursul executării acestora prin:
verificări prin examinare vizuală şi verificări prin încercări şi se întocmesc procese verbale
care se ataşează la procesele verbale de recepţie.

6.4. Verificarea instalaţiei de legare la pământ

Înainte de darea în exploatare a instalaţiei de legare la pământ, se va executa


verificarea acesteia pe baza documentaţiei de proiectare şi a procesului verbal de lucrări
ascunse.
Operaţiile ce se execută cu acest prilej sunt următoarele:
- verificarea locală prin dezgroparea prizei în zone caracteristice (îmbinari,
suduri, coborâri) din pământ;
- verificarea stării legăturilor între elementele instalaţiei de legare la pământ
(a continuităţii legăturii electrice de la tabloul de distribuţie la priză);
- măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ.
Dezgroparea prizei în zonele ei caracteristice nu este obligatorie dacă există proces
verbal de lucrări ascunse între executantul lucrării şi proiectant privind executarea prizei.
Rezultatele obţinute la măsurători precum şi constatările făcute referitor la
conectarea tuturor aparatelor la pământ, se vor trece în buletine de verificare ce se
intocmesc cu ocazia măsurătorilor prizei de pământ.
Dacă măsurătoarea este efectuată de executantul lucrării, beneficiarul este obligat
sa facă verificări prin sondaj ale datelor cuprinse în buletin.
Recepţia instalaţiei electrice se va face în prezenţa investitorului şi se efectuează în
conformitate cu:
- normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi a
instalaţiilor aferente - C56-02
- regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente
acestora, nr. 273/1994.
La recepţie se verifică dacă s-au respectat condiţiile tehnice impuse de legile,
normativele şi standardele în vigoare, dacă s-a respectat proiectul, precum şi prescripţiile
din memoriul tehnic şi din prezentul caiet de sarcini. După efectuarea verificării definitive
prin examinare vizuală se va întocmi procesul verbal de recepţie în prezenţa investitorului,
dacă instalaţia corespunde în totalitate proiectului.
La execuţia şi exploatarea instalaţiilor se vor respecta prevederile: NP-I7-2011; GP
052-2000; SREN 60079-14/2002; SREN 50014/1995, 1D17-1986, Norme Generale de
Protecţia Muncii - 2002.

24
6.5. Verificări, încercări şi probe în perioada de garanţie

Probele de garanţie constau din buna funcţionare a instalaţiei pe toată perioada de


garanţie.
Dacă apar defecţiuni şi neîncadrări în parametri în perioada de garanţie beneficiarul
are dreptul să ceară remedierea defecţiunilor, daune de la furnizor sau respingerea
furniturii.
Dacă perioada de garanţie se termină fără probleme, se efectuează recepţia
contractuală a instalaţiei, încheindu-se un proces verbal prin care se confirmă că furnizorii
şi executanţii şi-au îndeplinit cantitativ şi calitativ obligaţiile contractuale.

7. REGLEMENTĂRI PRIVIND CONDIŢIILE TEHNICE, TEHNOLOGICE ŞI DE

VERIFICARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE

7.1. Reglementări cu caracter republican:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;


- Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor,
a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor aprobat prin HG 925/95;
- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi
echipamente noi în construcţii aprobat prin HG 392/94;
- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora aprobat cu HG 273/94;
- Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor,
aprobat cu HG nr. 261/94;
- Ordonanţă de urgenţă privind energia electrică şi termică aprobată cu HG
63/98;
- Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat cu HG nr. 964/98.

7.2. Standarde

- STAS 3009- 90 - Lămpi electrice cu incandescentă de format normal.


Tensiuni şi puteri nominale;
- STAS 6824-86 - Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general.
Condiţii tehnice de calitate;

25
- STAS R / 9321-93 - Prefabricate electrice de joasă tensiune;
- STAS 2612-87 - Protecţia împotriva electrocutării. Limite admise;
- STAS 3184/3;4-88 - Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la
380 V.c.a. şi 250 V şi până la 25 A. Condiţii tehnice generale de calitate;

- STAS EN 60598-1, 2-94; 98 - Corpuri de iluminat. Prescripţii generale şi


speciale;
- SR CEI 600509(826) + AI-1995 - Vocabular electrotehnic internaţional.
Instalaţii electrice în construcţii;
- SR CEI 60189 1- 7/93-99 - Cabluri şi conducte pentru joasă frecvenţă
izolate în PVC şi manta de PVC;
- SR CEI 60227 / 1-7 - Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil
de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv;
- SR EN 60529-95 - Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP);
- SR CEI 60255-3; 7-9; 11-15; 21-23/94-99 - Relee electrice;
- SR CEI 60757-93 - Cod pentru notarea culorilor;
- SR CEI 60898+AI-95 - Întrerupătoare automate pentru protecţia la
supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare;
- SR CEI 60947-2; 3; 4 - Aparataj de joasă tensiune. Întrerupătoare,
contactoare;
- STAS 8114-4-9 - Aparate (corpuri) de iluminat. Condiţii tehnice generale;
- STAS 9436/1-73 - Cabluri şi conducte electrice. Clasificare şi simbolizare;
- STAS 6990-90 - Tuburi pentru instalaţii electrice, din PVC neplastifiate;
- STAS 551-80 - Piese de fixare a tuburilor pentru instalaţiile electrice. Bride
metalice. Condiţii generale;
- STAS 11360-89 - Tuburi pentru instalaţii electrice. Clasificări tehnologice.
Condiţii tehnice generale;
- STAS 298-80 - Cabluri şi indicatoare de securitate;
- STAS 10.955-77 - Cabluri electrice. Calculul curentului admisibil în cabluri,
în regim permanent. Prescripţii;
- STAS 6865-89 - Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţii electrice fixe;
- STAS 12220/1-6 - Cabluri şi cordoane cu izolaţie din cauciuc pentru
instalaţii mobile. Condiţii tehnice;
- STAS 12604/4-1989 şi STAS 12604/5-1990. Protecţia împotriva
electrocutărilor, prescripţii de proiectare şi execuţie;

26
- STAS 2612-1987. Protecţia împotriva electrocutării – limite admisibile;
- STAS 8275 -1987. Protecţia împotriva electrocutării – terminologie;
- STAS 11054 -1978. Aparate electrice. Clase de protecţie contra
electrocutării;
- STAS 8778/1,2 -1985. Cabluri de energie cu izolaţie şi manta din PVC;
- CEI 947/1 - Aparataj de joasă tensiune;
- EN 60529 - Grade normale de protecţie asigurate prin carcasare;
- SR 6646/1,2,3 - Iluminat artificial;
- CEI 598-2-22 şi STAS 8114/2-1 - Corpuri de iluminat;
- STAS 6990 - Tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice;
- STAS 6855 - Conductoare cu izolaţie din PVC, pentru instalaţii electrice
fixe;
- STAS 7290 - Lămpi electrice cu descărcări în gaze;
- CEI 446 - Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice.

7.3. Norme si normative

- NP I7 - 2011 - Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor


electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 c.c.;
- NP 015/1997 - Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor
spitaliceşti şi a instalaţiilor;
- NTE 007-2008 - Normativ de proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri
electrice;
- P118-1999 - Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor;
- MMSS-2002 - Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul şi
distribuţia energiei electrice (N-65);
- GP 052-2000 -Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 c.a.
şi 1500 V.c.c.;
- I20-2000 - Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului;
- NP-061-2002 - Normativ de proiectarea şi executarea sistemelor de
iluminat artificial din clădiri;
- PE 116/94 - Normativ de încercări şi măsurători la echipamentele si
instalaţiile electrice;
- C56/2002 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente;

27
- C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada
execuţiei lucrărilor;
- Legea 10/1995, privind calitatea în construcţii;
- HG 925/1995, privind aprobarea Regulamentului de verificare şi
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor de
construcţii;
- HG 261/1994, privind aprobarea:

* Regulamentului privind conducerea si asigurarea calităţii construcţiilor;


* Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor;
* Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi
postutilizarea construcţiilor.

Întocmit:

28

S-ar putea să vă placă și