Sunteți pe pagina 1din 3

Criterii: Tifosul exantematic Malaria

Definiția: Este o antropronoză din grupul infecțiilor transmisibile, Este o boală infecțioasă transmisă de țânțarul Anopheles, care se manifestă prin
caracterizându-se printr-o evoluție ciclică prin febră,cefalee, friguri puternice și intermitenteâ, larg răspândită în regiunile tropicale și
insomnie, afectarea SNC, CV, pulmonar și apariția erupțiilor subtropicale.
pe piele, se transmite de la omul bolnav la cel sănătos prin
intermediul păduchilor( de corp).
Ag. Patogen: Rickettsia prowazekii, familia Rickettsiacea, genul    Clasa Sporozoare, familia Plasmodidae, genul Plasmidum.
Ricketssia. La om parazitează 4 specii:
- Plosmodium falciparum
- Plosmodium vivax
- Plosmodium ovale
- Plosmodium malariae
Rezistența/Sensibilitatea În corpul păduchelului, în dejectațiile acestuia sau pe haine, Temperatura medie a aerului atinge 160C pentru P.vivax și 17-180C pentru
în mediu lenjerie, la temperaturi scăzute și în condiții de umiditate celelalte.Contagiozitatea continuă până condițiile climaterice asigură
poate supraviețui luni de zile. Poate rezista 40-60 de zile la posibilitatea sporogoniei. SE finisează când temperatura scade sub 16 oC
temperatura camerei, fiind în stare uscată, 200-300 de zile la
+4oC și ani de zile la -70oC, sau după liofilizare.
Poate fi distrus de radiații solare, la temperauti înalte 56 oC-
10 min., 1000C-30 sec., sub acțiunea decontaminaților clinici
uzuali.
Perioada de Contagios pentru păduchele vestimentar în ultimele 1-2 zile Perioada de contagiozitate a omului este perioada de timp cât gametociții
contagiozitate: a perioadei de incubație (6-23 zile, mai frecvent 10-12 zie), infestanți ai parazitului malaric persistă în sângele bolnavilor şi variază cu specia
toată perioada febrilă (17 zile), și în primele 2-3 zile de de Plasmodium. Astfel gametociții de P. malariae pot persista în sânge chiar
apirexie (durata circulației Ag. Patogen în sângele până la 53 de ani, P. vivax poate persista 1-3 ani, iar P.falciparum până la 1 an.
bolnavului (până la 20-21 zile). Femela de Anopheles rămâne infestantă toată durata vieții.
Perioada de incubație diferă în funcție de specie (10-12 zile pentru malaria
produsă de P. falciparum, 13-15 zile când sunt implicați P. vivax și P. ovale și
27-42 zile pentru cazurile de malarie produse de P. malariae).
Sursa: Omul bolnav cu forme tipice sau atipice de boală. Omul bolnav cu forma acută sau cronică.
Purtătorii de gametociți.
Țânțarul Anopheles.
Plasmodium malariae, care este comun oamenilor, maimuțelor africane și
anumitor specii de maimuțe din America de Sud.
Modul de Calea: sangvină Prenteral, prin înțepături de țânțari.
transmiterea/calea/factorii Mecanismul de transmitere: prin vectori (păduchelul Transfuzii de sânge de la persoană cu malarie latentă.
: vestimentar) Placenta cu leziuni.
Păduchelul devine contagios pentru om în a 6-a zi de la Apele deschise neamenanjate, duprafețele mlăștinoase, temperatura crescută a
contaminare, timp în care se multiplică în cel. Endoteliale ale aerului.
intestinului acestuia, și se elimină cu masele fecale. Rîmâne
contagios până va muri 8-21 zile, iar Rickettsiile ramân
viabile 31-40 zile.
Receptivitatea: Prezența cataclismeleor sociale și condiții sanitare Receptivitatea este generală ,Răspunsul imun dezvoltat după infecţia naturală
neprielnice. este de tip umoral şi celular, imunitatea umorală (anticorpi faţă de formele
Lucrătorii din sfera de deservire, din instituțiile penitenciare. eritrocitare asexuate) constituind elementul cel mai important al protecţiei. este
infuenţată şi de funcţionarea normală a splinei, care are rol în apărarea
organismului
Sezonalitatea: Iarnă-primăvară ( aglomerația încăperilor, portul hainelor R.Moldova- perioada rece a anului, revenirea persoanelor din regiunile
calde, lipsa igienei zilnice) endemice.
Măsuri profilactice -Lupta cu pediculoza -În combaterea malariei o importanţă majoră o are lupta cu ţînţarii, care constă în
-Depistarea și despăducherea persoanelor afectate prelucrarea bazinelor acvatice cu insecticide, care servesc ca loc de îmulţire a
-Dezinsecția de cameră a lenjeriei, îmbrăcămintei. ţînţarilor, lichidarea locurilor mlaştinoase. Foarte eficientă este folosirea
-Educarea sanitară.
insecticidelor: pulverizarea remediilor cu efect static de durată în interiorul
-Igienizarea populației.
Vaccinuri inactivate sau vii, în baza indicațiilor încăperii sau folosirea plaselor-antimoschit, prelucrate anterior cu insecticid cu
epidemiologice. efect de durată, aceastea fiind metode puţin costisitoare şi eficiente.
-Depistarea precoce a cazurilor de malariei prin examenul heamtologic, al
persoanelor cu suspiciune la malarie, tuturor cazurilor cu febră prelungită,
persoanelor reântoarse din zonele endemice.
- Persoanele care migrează în zone endemice trebuie să consulte medicul
infecţionist referitor la modul de utilizare a chimioprofilaxiei individuale.
Administrarea regulată a preparatelor antimalarice asigură o evoluţie mai uşoară
a malariei, evitînd complicaţiile. Începe cu 1-2 săptămâini înainte de intrarea în
zona endemică și continuă încă 4 săptămâiini.
-Combaterea țânțarilor malarici realizată prin asanarea zonelor de habitat a
anofelilor(lucrări de lavaj , irigații ), pulverizîrii cu insecticide sau metode
biologice(pești larvarofagi).
-Evitarea mușscărilor de țânțari prin aplicarea pe tegumente a substanțelor
respingătoare, purtarea âmbrăcămintei cu mâneci lungi și largă, pantaloni largi,
plase antițânțari la feresrtre, insecticide pe îmbrăcăminte, difuzori electrici de
insecticide peste noapte.
-Vaccin nu există.
Măsuri antiepidemice: -Depistarea precoce a bolnavului, până în ziua a-5a de boală. - În caz de febră aceste persoane trebuie să se adreseze medicului pentru a
-Dezinsecția și dezinfecția de focar. exclude malaria.
-Bolnavul e supus spitalizării, i se administrează tratament -Declararea obligatorie în primele 24 de ore.
specific antipediculos, este dezinsectată îmbrăcămintea.
-Spitalizare obligatorie. Cură radicaală cu scotarea chimiosensibilității.
-Reconvalescenții sunt externați la 12 zile de la normalizarea
temperaturii. Externarea se face după dispariția parazitemiei dovedite prin 2 examinări
-În focar persoanele sunt supravegheate 25 de zile, din hematologice negative succesive ân 48 de ore.
momentul dezinfecției și dezinsecției totale. -Disepnsarizarea 2 ani pentru P. falciparu, 3 ani p/u P.vivax și P. ovalae, 5 ani
-Profilaxia de urgență doxiciclină 0,2 g 1/zi, rimfampicilină pentru P. malarie.
0,3 2/zi, tetraciclină 0,5 3/zi timp de 10 zile. -Măsuri de combatere a vectorilor prin pulverizare de insecticide în teritorului
-Examenul serologic la persoanele suspecte de 2 ori. focarului 5-7 gospodării.
-În zona 3-5 km se examinează bazinele de apă, mlaștinile. 2 ani de examinare.