Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA EVALUARE FINALĂ

Elaborarea unui program de intervenţie personalizat pe o unitate de învăţare pentru un copil cu dizabilităţi

PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (P.I.P.)


SANATATE PRIN MISCARE – EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Numele şi prenumele beneficiarului: S.F.


Data şi locul naşterii: 29.12.2006, Moreni
Domiciliul : Str Principala nr. 536 Varfuri
Şcoala: Gimnazială Varfuri
Clasa: a VI-a A
Echipa de lucru: - prof. Stoian Florin
- părinte, mama S.E. tata S.G.
Problemele cu care se confruntă copilul(rezultatele evaluării complexe): Certif nr 321/10.09.2017- eliberat de CJRAE –Târgovişte,
valabil: iunie 2021
Diagnostic:
 deficienta mentala medie;
Priorităţi pentru perioada: 1 octombrie – 2noiembrie 2018
 Sa-si dezvolte posibilitatile de comunicare;
 Dezvoltarea proceselor cognitive spre zona proxima;
 Sa capete incredere in forte proprii;
 Sa se integreze in cadrul colectivului de elevi;
 Sa execute exercitii necesare activitatilor sportive;
PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

METODE SI PERIOA CRITERII METODE ŞI


OBIECTIVE/ CONŢINUTURI/ MIJLOACE DE DA DE MINIMALE DE INSTRUMENTE
COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE REALIZARE INTERV APRECIERE A DE EVALUARE
SPECIFICE ÎNVĂȚARE EN-ŢIE PROGRESULUI

- Valorificarea achiziţiilor I. CAPACITATEA DE Resurse materiale: 1-5 - stimularea Evaluare


psiho-motrice în ORGANIZARE: - fluierul, mingii, octombrie afectivă,valorizarea formativa;
menţinerea sănătăţii şi a jaloanele; acordarea de sarcini -apreciere verbala;
dezvoltării fizice formaţii de adunare, Resurse procedurale:
armonioase; rupere de rânduri şi conversaţia, explicaţia,
regrupări în diferite demonstrația;
formaţii;
 deplasări în diferite
formaţii urmate de
opriri, porniri, ocoliri,
şerpuiri.

- Exersarea deprinderilor şi  Resurse materiale: 8 -12 -coordonarea -evaluarea


a capacităţilor motrice în II. DEZVOLTAREA -teren de sport, banca octombrie segmentelor formativa;
funcţie de capacitatea FIZICĂ ARMONIOASĂ: de gimnastica, fluier, corporale; -apreciere
psiho-motrică individuală prelucrarea analitică a jaloane -acordarea de verbala;
aparatului locomotor; Resurse procedurale: sarcini; -acordare de
mobilitate şi stabilitate - explicaţia, note partiale;
articulară; demonstratia;
atitudinea corporală
corectă, globală şi
segmentară;
respiraţie în diferite tipuri
de efort;
 solicitări cardio-
vasculare la eforturi
diferite.
- Participarea la jocurile şi  Resurse materiale: 15-26 -executarea - Evaluare
activităţile motrice III.CALITĂŢI MOTRICE -teren de sport, banca octombrie exercitiilor de formativa;
organizate sau spontane; DE BAZĂ de gimnastica, fluier, dezvoltare a - Apreciere
- să manifeste voinţă în 1. Viteza jaloane calitatilor motrice verbal;
îndeplinirea programului Viteza de reacţie:  Resurse de baza; - Notare
stabilit pentru  la stimuli vizuali; procedurale: -cunoasterea partiala;
perfecţionarea capacităţilor  la stimuli tactili. -explicaţia, calitatilor in efort;
motrice proprii; Viteza de execuţie: demonstratia;
 în acte motrice
singulare;
 în acte şi acţiuni
motrice cu obiecte
portative;
 *în relaţie cu parteneri
şi adversari.
Viteza de deplasare:
 cu schimbări de
direcţie;
 *cu manevrarea unor
obiecte.
2. Îndemânarea
coordonarea segmentelor
faţă de corp;
coordonarea acţiunilor
corpului în spaţiu şi
timp;
*coordonarea acţiunilor
faţă de obiect, aparat,
parteneri, adversari.
3. Forţa
forţa explozivă;

4. Rezistenţa
rezistenţa cardio-
respiratorie la eforturi
aerobe

- să integreze procedeele  Resurse materiale: 29 -indeplinirea - Evaluare


tehnice învăţate în acţiuni IV. DEPRINDERI -sala de sport, banca de octombrie sarcinilor de lucru; formativa;
tactice simple APLICATIV-UTILITARE gimnastica, fluier, - -dezvoltarea - Apreciere
ŞI SPORTIVE jaloane,mingii, scara 01 interesului pentru a verbal;
-să manifeste voinţă în DEPRINDERI APLICATIV- fixa; noiembrie practica actiuni in - Notare
îndeplinirea programului UTILITARE  Resurse cadrul unui parcurs partiala;
stabilit pentru procedurale: aplicativ
perfecţionarea capacităţilor căţărare pe banca -explicaţia,
motrice proprii înclinată; demonstratia
căţărare la scara fixă; -vizualizare a
escaladare prin imaginilor
încălecare şi prin iconografice, a
rulare; materialelor video;
transport de greutăţi,
individual, pe perechi şi
în grup;
tracţiuni şi împingeri
individuale, pe perechi
şi în grup;
parcursuri utilitar-
aplicative.
Evaluare  Resurse materiale: 02 -parcurgerea in -evaluare
-proba de control (parcurs -sala de sport, banca de noiembrie intregime a sumativa ;
utilitar aplicativ); gimnastica, fluier, parcursului utilitar
jaloane,mingii, scara aplicativ;
fixa;
 Resurse
procedurale:
-explicaţia,
demonstratia

Evaluarea periodică:
Obiective realizate:
- participă cu interes la actiunile motrice desfasurate in cadrul orei;
- indeplineste sarcinile ce iau fost atribuite;
- integrarea in lucru in echipa pentru realizarea sarcinilor atribuite;
- formarea unei impresi pozitive in practicarea miscari;
- cunoasterea efectelor miscarii asupra organismului;
- realizarea exercitiilor in totalitate;
Dificultăţi realizate;
- executarea unui exercitiu individual in fata colectivului;
- nerespectarea pozitiei/locului in timpul activitatii;
- distragerea atentiei de factori externi;

Metode cu impact ridicat : - pozitiv:


- stimularea afectivă;
- valorizarea;
- acordarea de sarcini (transportul materialelor didactice, pozitionarea acestora pe teren);
negativ:
- mustrarea;
- dezaprobarea;
Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică( în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice): Obiectivele nerealizate vor fi
reluate în P.I.P –ul următor.

Recomandări particulare:
- favorizarea cresteri increderi in sine si implicarea in cat mai multe activitati sportive;
Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:
Elevul provine din familie naturală, formată din 3 membri. Tata cat si mama sau implicat in dezvoltarea interesului pentru miscare si dezvoltare
fizica si impreuna cu scoala au participat la un eveniment sportiv unde elevul S.F. a luat locul III la un parcurs utilitar aplicativ de nivel usor.

DATA:

SEMNĂTURA MEMBRILOR ECHIPEI: