Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN DE AFACERI

Universitatea Spiru Haret Management Anul II

SUMAR EXECUTIV

Descrierea firmei:

SC Repair Mobil este o firma care furnizeaza servicii de intretinere si


reparatii material rulant pentru transport marfa, cu sediul in Constanta , Incinta
Portului Constanta Sud, Terminal DB Schenker.
Preocuparea principala este, ca prin personal competent pentru indeplinirea
sarcinilor de munca , prin mijloace si echipamente performante si printr-un system
de management eficace , sa dam dovada de performanta in domeniul calitatii,
sigurantei feroviare , protectiei mediului si sanatatii si securitatii in munca.

Produse si servicii oferite:

Interventia mobila pentru reparatii accidentale la vagoanele de marfa este


principalul serviciu furnizat , personalul fiind calificat pentru interventii la mai
multe tipuri constructive de vagoane cum ar fi:
 vagoane seria ,,Fals” destinate transportului marfurilor vrac cum ar fi
minereuri , pietris , carbune etc;
 vagoane seria ,,Tadgs” destinate transportului de cereale vrac cu
descarcare prin gravitatie;
 vagoane seria ,,Sggmrs” destinate pentru transportul marfurilor
containerizate.
Alte servicii care pot fi oferite clientilor sunt curatarea vagoanelor murdare,
pregatirea lor pentru incarcare precum si asistenta la descarcarea marfurilor
pulverulente.

Segmentul de piata :

Serviciile oferite se adreseaza tuturor Operatorilor de transport feroviar


marfa din Romania si operatorilor portuari care presteaza servicii de
incarcare/descarcare vagoane feroviare .

1
Universitatea Spiru Haret Management Anul II

Competitia :

In urma unui studiu de piata s-a constatat ca aproximativ 30% din


transportul feroviar de marfa se desfasoara prin Portul Constanta . Cu toate acestea
in prezent sunt doar doi agenti economici care presteaza servicii de reparatii
mobile la vagoanele de marfa, operatorii feroviari fiind obligati in multe cazuri de
a transporta vagoanele defecte la ateliare specializate la sute de kilometri departare.
Nevoia de operativitate si eficienta in transporturi dicteaza o interventie
rapida si eficienta pentru remediarea defectelor accidentale .

Strategia de marketing:

Serviciile nefiind destinate unui segment important de populatie, publicitatea


se va face participand la toate targurile de transport organizate in tara, se pot face
prezentari personalizate pentru fiecare client tinta in functie de nevoile fiecaruia.
Promovarea firmei si prin intermediul Handbook-ului anual al
Administratiei Portului Constanta (APC).
Infiintarea unui website care sa contina informatii relevante despre
activitatea firmei , serviciile prestate , date de contact.

Management de resurse umane:

Firma va fi condusa de cel care o detine si pentru inceput se va compune


dintr-o singura echipa mobila formata din :
- un maistru Reparatii vagoane ;
- doi revizori tehnici vagoane ;
- sase lacatusi montatori.
Serviciile de contabilitate, resurse umane si instruire vor fi externalizate unui
prestator de astfel de servicii.

Strategia financiara:

Principala strategie financiara pe care o va adopta firma, va fi introducerea


managementului integrat al serviciilor pentru a se defini clar strategiile de
2
Universitatea Spiru Haret Management Anul II

motivare, instruire intensiva si continua a personalului de incurajare a lucrului in


echipa si de promovare individuala pentru sporirea increderii in fortele proprii.
Firma va stabili un sistem de indicatori pentru masurarea si raportarea
periodica a performantei financiare , se vor monitoriza activitatile si se vor stabili
care sunt si care nu sunt rentabile astfel incat sa se poata stabili tarife competitive.

DESCRIEREA AFACERII

Forma de proprietate:

SC Repair Mobile este un SRL fara niciun asociat cu proprietar unic care
este si managerul.
Sediul firmei nu este proprietate ci este un spatiu compus dintr-un birou, un
vestiar si un mic atelier-depozit, inchiriat de la CN Administratia Porturilor
Maritime SA .
Firma detine un autovehicul utilitar marca Ford 3,5 t cu 8 locuri si
semiremorca, proprietatea administratorului si scule necesare operatiunilor
reparatoare, proprietatea administratorului.
Istoric:
Firma Repair Mobile este noua pe piata , infiintata in 01-07-2019 cu capital
social de 2000 lei , inmatriculata in Registrul Comertului cu nr xxxxxxx /2019 ,
cod unic de inregistrare xxxxxxxx.
Afacerea a luat fiinta la initiativa administratorului care a activat o perioada
de 15 ani ca angajat al unei companii de transport feroviar de marfa.
Localizare :
Sediul firmei se afla in incita Portului Constanta Sud , in caldirea
administrativa DB Schenker, et 1 , cam 101, 102, 103.
Accesul la sediu se realizeaza cu autovehiculul firmei sau cu autovehiculul
personal , pe baza legitimatiei de liber acces emisa de catre CN Administratia
Porturilor Maritime SA.

3
Universitatea Spiru Haret Management Anul II

Viziunea:

Viziunea noastra este indreptata spre imbunatatirea continua a serviciilor


prestate catre clienti, cresterea gradului de multumire a acestora , cresterea
performantei generale in scopul eficientizarii economice a proceselor, cresterea
cifrei de afaceri si a profitabilitatii prin reducerea costurilor si cresterea
productivitatii muncii .
Ne propunem :
- SA FIM PRIMA ALEGERE, sa ne consolidam pozitia pe piata sis a
castigam increderea clientilor prin calitate, seriozitate si respectarea
termenilor contractuali;
- Sa actionam consecvent in scopul cresterii competitivitatii serviciilor
noastre astefel incat sa fim o prezenta recunoscuta pe piata locala;
- Sa dezvoltam parteneriate stranse cu partile interesate : clienti (entitatile
responsabile cu intretinerea vehiculelor feroviare) , administratorii de
infrastructura feroviara , autoritatea de siguranta feroviara si
Administratia Porturilor Maritime.

Misiunea :

Misiunea noastra este :


- Sa oferim clientilor nostri servicii de calitate , sigure si de incredere;
- Sa devenim parteneri pe termen lung ai clientilor nostri , prin promovarea
unui mediu de afaceri bazat pe profesionalism si respect reciproc;
- Sa oferim personalului nostru posibilitatea de a-si indeplini aspiratiile
profesionale si sociale, in conditii de munca sigure si prietenoase cu
mediul inconjurator.
Noi promovam cultura calitatii si consideram ca atingerea calitatii serviciilor
oferite este posibila numai prin implicarea tuturor celor care activeaza in interiorul
firmei si in interesul acesteia , astfel incat sa obtina o imbunatatire a propriului
mod de organizare . In domeniul Feroviar , calitatea este in mod substantial
caracterizata de aspectele de Siguranta a circulatiei , care reprezinta factorul
distinctiv al performantei.
De asemenea promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca este parte
esentiala a propriilor responsabilitati , iar rezultatele obtinute in materie de
4
Universitatea Spiru Haret Management Anul II

prevenire a accidentelor si reducere a riscurilor este parte integranta a rezultatelor


firmei.

Obiectivele afacerii:

Obiectivul obligatoriu al politicii Repair Mobile ce trebuie atins si garantat


in mod constant , este acela de a oferi servicii de inalta calitate.
Totodata firma are stabilite urmatoarele obiective operationale pe termen
scurt de atins :
- Gestionarea si monitorizarea proceselor de munca pentru atigerea
eficientei financiare astfel incat sa se realizeze un profit de 5% din CA.
- Sa planifice si sa gestioneze toate autorizatiile necesare din partea
autoritatilor feroviare de siguranta circulatiei, sa extinda plaja de
responsabilitati in interventii, astfel incat pana la finalul anului 2020 sa se
poata realiza revizii tip RIF-RR si RP la minim 2 tipuri constructive de
vagone;
- Sa asigure un ciclu de formare si instruire pentru inca o echipa completa
de interventii;
- Sa cresca diversitatea vagoanelor la care se fac interventii de la 3 tipuri la
5 tipuri constructive;
Pe termen mediu si lung firma isi propune urmatoarele obiective de atins:
- Infiintarea unui atelier de reparatii vagoane specializat pe Reparatii
capitale si revizii periodice;
- Infiintarea unui departament pentru Reparatii locomotive si alte alte
vechicule de tractiune feroviara .
In domeniul sanatatii si securitatii in munca , obiectivul principal este de a
tine sub control , a elimina sau a minimaliza riscurile producerii unor accidente de
munca si de asigurare unei sanatati corespunzatoare a tuturor lucratorilor Repair
Mobile.
Prevenirea poluarii este un obiectiv principal in domeniul protectiei mediului
precum si respectarea tuturor prevederilor legale si a prevederilor interne adoptate
de firma .

5
Universitatea Spiru Haret Management Anul II

MANAGEMENTUL SI ORGANIZAREA FIRMEI

Etapa 1: Identificarea activitatilor ce trebuie derulate:

Obiectul firmei este repararea defectelor accidentale produse in activitatea


de Exploatare a materialului rulant. Principalele defecte care apar in mod frecvent
sunt:
- Defecte ale sistemului de franare , uzarea sabotilor , defectoarea
distribuitoarelor de frana ;
- Defecte provenite din manipularea necorespunzatoare a trapelor si a
usilor;
- Sudarea placutelor manganoase predispuse uzurii ;
- Polizarea locurilor plane si a brocurilor aparute pe suprafata de rulare ;
- Asigurarea etanseitatii conductei generale de aer;
- Curatarea vagoanelor cu rest de marfa sau murdare;
- Manipularea instalatiilor la descarcarea pneumatica la vagoanele tip Fals
precum si a trapelor si usilor celorlalte tipuri de vagoane .
- Ungerea aparatelor de legare si ciocnire ;
- Reparatii de etanseitate a cutiei vagonului
- Aprovizionarea cu piese de schimb de la furnizori .

Etapa 2: Identificarea numarului de angajati necesari pentru derularea


activitatii.

Managementul firmei este asigurat de proprietar care impreuna cu maistrul


de reparatii asigura conducerea si organizarea afacerii.
Echipa de interventie se compune din :

6
Universitatea Spiru Haret Management Anul II

1. Doi Revizori tehnici de vagoane , care identifica defectele vagoanelor si


stabilesc modul de executie a reparatiilor;
2. Sase lacatusi montatori , care vor executa sarcinile atribuite de catre
revizori.

Etapa 3 : Modul de angajare

Toate posturile se vor ocupa numai prin concurs si numai dupa un interviu
care se va tine cu administratorul si cu maistrul.
Capacitatile profesionale sunt primul element de departajare al candidatilor.
Capacitatea tehnica sau profesionala a unui candidat se apreciaza in functie de
experienta , aptitudinile si cunostintele constatate pe parcusul procedurii de
angajare.

Etapa 4 : Modul in care vor fi platiti salariatii

Salariile se vor palati bilunar in zilele de 15 respectiv 28 ale lunii , prin


virament bancar in conturile de salarii deschise la Banca ING.
Salariile lunare pentru fiecare functie in parte sunt :
1. Maistru : 9000 lei brut;
2. Revizor tehnic vagoane : 6000 lei brut
3. Lacatus montator : 3500 lei brut
Alte beneficii salariale care se acorda sunt urmatoarele :
- Tichete de masa in valoare de 15 lei pentru fiecare zi lucratoare din luna;
- Prima de merit acordata la sfarsitul fiecarui an financiar care va
reprezenta 10% din profitul NET realizat in anul precedent , impartit in
mod egal fiecarui angajat;

Etapa 5: Explicarea rolului fiecarui angajat

1. Maistrul : este seful de echipa , el coordoneaza echipa si imparte


sarcinile celor doi Revizori de vagoane . Asigura instruirea zilnica si
stabileste programul de lucru.
Stabileste relatie directa cu clientii, preia comenzile de reparatii pe care le
prezinta revizorilor de vagoane.
2. Revizorii de vagoane : sunt subordonati direct maistrului si au in
subordine lacatusii montatori. Identifica defectiunile si stabilesc modul

7
Universitatea Spiru Haret Management Anul II

de interventie la vagoane , sculele care se folosesc , intocmesc raportul de


nescesitati, avizarile de punere in circulatie , notifica eventualele comditii
de circulatie sau incarcare /descarcare, fac receptia lucrarilor la
beneficiary si intocmesc procesele verbal de predare/primire.
3. Lacatusii montatori : sunt subordonati direct revizorilor de vagoane.
Acestia executa lucrarile de reparatie la indicatiile revizorilor . Aceste
lucrari pot necesita cunostinte si calificari de sudor, tinichigiu, lacatus,
vopsitor .

Competente si calificari :
Post Competente Calificari
Maistru Stapanirea tehnicilor de Scoala de Gr 3 CF
reparatii a materialului rulant, a instruirii Scoala de maistri .
personalului din subordine precum si
formarea deprinderilor angajatiilor
Revizor tehnic Revizia si pregatirea tehnica a vagoanelor Studii medii cu
de vagoane Efectuarea probelor de frana diploma de BAC
Raparatii vagoane marfa Certificat autorizare
RTV
Lacatus 1 Stapanirea tehnicilor de sudura pentru Certificat de
sudura cu arc electric, CO2 calificare sudor
Lacatus 2 Cunostinte si abilitati de vopsire cu pistolCertificat de
si alte ustensile de vopsit. Stapanirea calificare
tehnicilor de sablare si pregatirea profesionala
suprafetelor inainte de vopsire
Lacatus 3 Efectuarea lucrarilor de tinichigerie , Certificat de
reparatii la cutia vagoanelor calificare
profesionala
Lacatus 4 Efectuarea lucrarilor curente de Certificat de
intretinere , ungere si inlocuire piese uzate calificare
la vagoane profesionala
Lacatus 5 Efectuarea lucrarilor curente de Certificat de
intretinere , ungere si inlocuire piese uzate calificare
la vagoane profesionala
Lacatus 6 Efectuarea lucrarilor curente de Certificat de
intretinere , ungere si inlocuire piese uzate calificare
la vagoane. profesionala
Conducerea autovehicului de serviciu Permis de conducere
cat B sau C