Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

DATE PERSONALE ŞI FAMILIALE

Nume şi prenume:
Locul şi data naşterii:
Domiciuliul:
Şcoala şi clasa în care învaţă:

Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:


Tatăl:
Mama:
Structura şi componenţa familiei
Tipul familiei: PARINTI DESPARTITI
Situaţii speciale: ELEVUL LOCUIESTE CU BUNICII
Fraţi, surori: -

Atmosfera şi climatul educativ în familie


FAMILIE DESTRAMATA, BUNICI SUPLINESC CU GREU LIPSA SI IMPLICAREA PARINTILOR IN
CRESTEREA SI EDUCATIA COPILULUI.

Condiţii de viaţă şi muncă ale elevului


ACCEPTABILE

Influenţe din afara familiei


FRECVENTE

DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI STAREA SĂNĂTĂŢII

Caracteristici ale dezvoltării fizice: DEZVOLTARE FIZICA ARMONIOASA, SPECIFICA VARSTEI;


Îmbolnăviri: STARE DE SANATATE FOARTE BUNA;
Deficienţe (handicapuri): NU PREZINTA DEFICIENTE FIZICE ;

REZULTATE ŞCOLARE
Situaţii şcolare: ARE SITUATII SCOLARE SLABE, NOTE FOARTE MICI LA MAJORITATEA
MATERIILOR SI CORIGENTE

Activitatea independentă a elevului:


Citeşte suplimentar din manual
Citeşte din alte cărţi
Rezolvă probleme în plus
Alte ocupaţii..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Procese cognitive şi stil de muncă intelectuală


Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive:
Predomină modalitatea vizuală de recepţie a informaţiei
Predomină modalitatea audutivă de recepţie a informaţiei
Percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare

Nivelul de inteligenţă........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Memoria
Foarte bună bună medie slabă foarte slabă

Imaginaţia
Săracă reproductivă creativă
Limbajul
Exprimare uşoară şi corectă
Vocabular redus
Exprimare greoaie
Vocabular foarte sărac
Exprimare incorectă
Tulburări de limbaj..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Stilul de muncă
Sistematic, ritmic, organizat
Inegal, cu fluctuaţii, în salturi
Neglijent, copiază temele de la alţii, aşteaptă să i le facă părinţii
Mari lacune în cunoştinţe, rămâneri în urmă la învăţătură şi la alte activităţi
Alte menţiuni:.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Sârguinţa
Foarte sârguincios de obicei sârguincios puţin sârguincios nesârguincios

CONDUITA ELEVULUI LA LECŢIE ŞI ÎN CLASĂ

Conduita la lecţie
Atent, participă activ, cu interes
Atenţia şi interesul inegale, fluctuante
De obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat
Prezent numai fizic, cu frecvente distrageri
Tulburări de conduită manifestate în timpul lecţiei

Purtarea în general
Exemplară, ireproşabilă
Corectă, cuviincioasă, bună
Cu abateri comportamentale relativ frecvente dar nu grave
Abateri comportamentale grave, deviantă

CONDUITA ÎN GRUP, INTEGRAREA SOCIALĂ A ELEVULUI

Participarea la viaţa de grup


Mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ
Participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat
Este în contact cu grupul, se integrează dar preferă sarcinile executive
Caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabileşte uşor relaţii, vine cu idei şi răspunderi

Cum este văzut de colegi


Bun coleg, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el
Preocupat mai mult de sine, individualist, egoist
Retras, izolat, nu relaţionează cu colegii

Colegii îl apreciază pentru


Rezultatele la învăţătură
Este prietenos, apropiat
Este respins de colegi

TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE

TEMPERAMENT
Puternic, exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, activ
Exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil
Calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil
Hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios
Tip combinat:......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

EMOTIVITATE
Foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă activitatea
Emotiv, dar fără reacţii dezadaptative
Neemotiv, îndrăzneţ

DISPOZIŢIE AFECTIVĂ PREDOMINANTĂ


Vese, optimist
Mai mult trist, deprimat

ÎNSUŞIRI APTITUDINALE
Lucrează repede, rezolvă uşor sarcinile de învăţare
Rezolvă corect, dar consumă mult timp şi investeşte multă energie
Lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp

TRĂSĂTURI DE CARACTER

Atitudini faţă de muncă


Pozitive
Negative

Atitudini faţă de alţii


Pozitive
Negative