Sunteți pe pagina 1din 5

AVIZAT,

Director,
Prof. Nicoli Carmen

Nr. ______/___________

PROIECT EDUCAȚIONAL
DE ACTIVITATE
EXTRACURRICULARĂ

ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
5 IUNIE 2018

Inițiator proiect :
Prof. înv. primar Ionișcu Mădălina

Coordonatori proiect:
Director, Prof. Nicoli Carmen
Director adj., Prof. Gașpar Angela
Prof. înv. primar Ionișcu Mădălina
Prof. înv. primar Buzatu Ileana
Prof. înv. primar Țîru Camelia
Responsabil programe educative, Prof. Ionescu Mirela
ARGUMENT:
"Educația înseamnă a învăța să înveți, a învăța să trăiești, a învăța să gândești liber și critic, a
învăța să iubești lumea și s-o faci mai umană, a învăța să te desăvârșești în și prin munca creatoare."
Edgar Faure

SCOPUL PROIECTULUI

Pe 5 iunie, se sărbătorește Ziua Învățătorului. Activitatea are ca scop familiarizarea elevilor cu


semnificația zilei de 5 iunie, evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea
meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi.
Evenimentul ține să ne reamintească faptul că o educație de calitate reprezintă cheia unei reușite
profesionale.
Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şi cadre didactice trebuie să
insuflăm celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului pentru cei
care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori.

OBIECTIVE GENERALE:
 cultivarea respectului pentru educaţie şi educatori;
 cunoaşterea unor norme privind drepturile copilului, în special dreptul la educaţie;
 îmbunătăţirea relaţiei şcoală – elev;

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:


 Să cunoască semnificaţia zilei de 5 iunie – Ziua Învățătorului;
 Să discute despre dreptul la educaţie .
 Să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor;
 Să conştientizeze importanţa rolului educaţiei/profesorului în viitorul elevilor;
 Să manifeste respect față de dascăli;
 Să interpreteze rol de dascăl, prin jocuri de rol;
 Să realieze creații literare/plastice cu tema propusă

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor I C, a II-a B, a III-a A

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 5 IUNIE 2018


DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:

 Limba şi literatura română


 Educatie civică
 Muzică şi mişcare
 Arte vizuale şi abilităţi practice

METODE DE EVALUARE:

 Expozitie cu lucrările - semne de carte pe tema prezentată.


 Realizarea unui film/ colaj foto cu secvențe din activitatea derulată.

MATERIALE, RESURSE:

Resurse umane:
 elevii claselor I C, a II-a B, a III-a A
 cadre didactice

Resurse materiale: laptop, videoproiector


coli de desen, creioane colorate,
carioca, flipchart, jucării de pluș, baloane colorate

POPULARIZAREA PROIECTULUI:
- Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor
- Realizarea unui film/ colaj foto și promovare activității în revista școlii

DIRECTOR, RESPONSABIL PROGRAME EDUCATIVE,


Prof. Nicoli Carmen Prof. Ionescu Mirela

RESPONSABILI:

Director adj., Prof. Gașpar Angela


Prof. înv. primar Ionișcu Mădălina
Prof. înv. primar Buzatu Ileana
Prof. înv. primar Țîru Camelia
Consilier programe educative, Prof. Ionescu Mirela
Activităţi programate:

NR.
CRT ACTIVITATEA LOC DESFĂŞURARE PERIOADA

1.  5 iunie – Ziua Învățătorului Sala de clasă 5 iunie2018


Prezentare ppt cu însemnătatea zilei
Clasa a III-a A
2. Sala de clasă
 Dreptul la educaţie – discuţie liberă 5 iunie 2018
despre educație, a fi educat, autoeducație. CLS. A III-a A
 Realizarea Copacului educaţiei, pe
ale cărui frunze, fiecare elev a scris câte un CLS. I, a II-a ,
motiv pentru care avem nevoie de educaţie

3. Sala de clasă 5 iunie 2018


 Colaj de desene, decupări din CLS. I C
,,Cartea educației”;
CLS. a II-a , a III-a
 Realizarea unor afişe pentru Ziua
Educaţiei
4 Profesor pentru cinci minute Sala de clasă 5 iunie 2018
CLS. I C
-joc de rol cu jucării de pluș
CLS. a II-a , a III-a
5.  Concursul ,,Cupa educației ” Sala de clasă 5 iunie 2018
CLS. a II-a B
competiții de scriere caligrafică și jocuri
sportive
 Realizarea de semne de carte pe
CLS. I , a III-a
tema discutată
 Cântece despre şcoală şi
învăţătoare