Sunteți pe pagina 1din 2

Rânduiala Ceasurilor împărăteşti

(din Ajunul Crăciunului şi Ajunul Bobotezei, orele 08,00-09,50)

Paracliserul aprinde toate luminile din biserică şi trage toate clopotele 3 minute
(7,58-8,01).
Preotul: Binecuvântarea mică (cădind în faţa Sf. Mese).
Strana: Rugăciunile începătoare de la „Slavă Ţie” şi „Împărate ceresc” (partea
aceasta până aici se face numai la începutul Ceasului I, celelalte Ceasuri încep
cu “Veniţi să ne închinăm”).
Preotul: Că a Ta este împărăţia …
Strana: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori) Slavă… Şi acum… Veniţi să ne
închinăm…(de 3 ori).
3 Psalmi (la Ceasul I şi Ceasul al IX-lea, în timpul citirii Psalmilor, preotul face
cădire mare) .
Strana: Slavă… Troparul Ceasului, Şi acum… Troparul Născătoarei (ambele
tropare se citesc din Minei de la Ceasul de rând).
Strana cântă 3 stihiri din Minei de la Ceasul de rând precedate de câte 1 stih
(ultima stihiră se cântă cu Slavă… Şi acum…).
Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău.
Preotul: Înţelepciune. Să luăm aminte.
Strana cântă Prochimenul din Minei, apoi citeşte Paremia.
Preotul: Înţelepciune.
Strana: Din Epistola Sf.Apostol… citire.
Preotul: Să luăm aminte.
Strana citeşte Apostolul (preotul face cădire mică).
Preotul citeşte Evanghelia.
Strana citeşte Stihurile Ceasului de rând din Minei, apoi rugăciunile începătoare
de la „Sfinte Dumnezeule”.
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Strana citeşte Condacul zilei din Minei, apoi Doamne miluieşte (de 40 de ori)
şi “Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul…”, Doamne miluieşte (de 3 ori)
Slavă… Şi acum… Ceea ce eşti mai cinstită… Întru numele Domnului
binecuvintează părinte.
Preotul: Dumnezeule milostiveşte-Te spre noi…
Strana citeşte rugăciunea de la sfârşitul Ceasului de rând (după sfârşitul
Ceasului al IX-lea se citeşte Obedniţa, apoi se face otpustul).