Sunteți pe pagina 1din 4

Vectori în plan

Vectori. Definiții
Definiție: Segment orientat

O pereche ordonată de puncte, notată  , o vom numi vector


legat sau segment orientat dacă avem precizat și sensul de parcurgere.

Notație:  . M

  - punctul de aplicație (originea)
  - vârful (extremitatea) 

Definiție: Vectori echipolenți

Vectorii legați   și   sunt echipolenți dacă au același sens, același


modul și aceeași direcție. 

Notație:  .

Proprietăți ale relației de echipolență

 reflexivitate:  ;

 simetrie:⃗ PQ ⇒ ⃗
MN ⃗ MN  ;
PQ ⃗

 tranzitivitate:⃗
MN ⃗
PQ , ⃗ ST ⇒ ⃗
PQ ⃗ ST  .
MN ⃗

Definiție: Vector liber

Un vector liber este mulțimea segmentelor orientate care au aceeași
direcție, același sens și același modul.
Definiție: Vectori coliniari

Doi vectori care au aceeași direcție se numesc  vectori coliniari. 

În caz contrar, aceștia sunt vectori necoliniari.


Operații cu vectori
Adunarea a doi vectori după regula triunghiului

Vom aduna doi vectori consecutivi (adică vârful primului vector coincide cu


originea celui de-al doilea vector).

Din figură rezultă că suma vectorilor   și   este vectorul sumă, care este
vectorul  , vector care are originea primului vector și vârful celui de-al
doilea vector.

Adunarea a doi vectori după regula paralelogramului


Avem doi vectori   și   cu aceeași origine  , pe care dorim să îi
adunăm.

Vectorul sumă este vectorul  , acesta reprezentând diagonala


paralelogramului  , în care vectorii care trebuie adunați,  ,
respectiv  , reprezintă două laturi consecutive.

( se duc paralele la cei doi vectori ⃗ MQ, astfel se formează paralelogramul,


MN , ⃗
iar rezultatul adunării va fi diagonala MP ¿

Proprietăţi ale operaţiei de adunare

Fie vectorii  . Proprietățile operației de adunare a vectorilor este:

a. Asociativitatea:  ;

b. Comutativitatea:  ;

c. Element neutru este vectorul nul  :  ;

d. Element simetric (opus) al vectorului  u⃗  este vectorul 


:  .

Înmulțirea cu scalari a vectorilor

Produsul vectorului   cu numărul   este un vector, notat  , care își


schimbă sensul astfel:

S-ar putea să vă placă și