Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

MEDIERE INTERCONFESIONALĂ ȘI INTERRELIGIOASĂ

Incinerarea o influență păgână asupra romano-catolicismului


din localitatea Nazna în a doua jumătate a secolului XX (1950-
2000)

Coordonator:

Prof. Univ. Dr. Petr Balcárek

Student:

Bloj Georgian
Alba Iulia

2019

„În arderea trupului se manifestă pur și simplu instinctual păcătos și absurd


de a destrăma credința creștină. Ea arată o totală necredință în Dumnuzeu și
în demnitatea omului, făcut după chipul lui Dumnezeu. Ea descoperă un suflet
pustiu de orice credință, găsind în cenușă și în praaf simbolul cel mai nimerit
al pustiului din el”1.

Lucrarea de față se ocupă de fenomenul de difuzie și mai apoi aculturare din domeniul
misiologiei ortodoxe mai amănunțit de aspectele legate de practica păgână la care unii oameni
recurg și la fenomenul globalizării, mai exact fenomenul „de a fi la același nivel ” cu ceilalți
oameni de pe pământ, întâlnite și pe teritoriul țării noastre începând cu anul 1950 până în anul
2000, respective până în prezent. Principalele aspect dezbătute în cadrul acestei lucrări sunt:
legătura pe care oamenii o au cu această practică păgână și conștientizarea gravității păcatului de
a-ți da trupul templu al Duhului Sfânt spre ardere.
Primul aspect amintit în cadrul acestei lucrări este legătura pe care oamenii o au înspre
practicarea acestui ritual păgân, neagreat atât de către reprezentanții biserici atât de cei
contemporani cât și de Părinții Acesteia2. Astfel căutând o mărturie și totodată o explicație
academică pro incinerare am găsit întru-un dialog pe această team următoarea explicație data de
către Marius Vasileanu, Profesor de Istoria Religiilor, care zice: „Acele argumente biblice
precum că "din pământ te-ai născut, în pământ te vei întoarce" sunt absolut puerile. Este vorba de
simboluri aici. Cenuşa este tot pământ. Nu înseamnă că dacă omul a ales, creştin ortodox fiind,
incinerarea, el ar fi mai puţin ortodox - din punctul meu de vedere” 3. Cu alte cuvinte se poate
afirma faptul că această practică de înhumare prin incinerare este una dintre modurile de
înhumare întâlnite de a lungul istorie, un alt mod de a ajunge în pământul mamă ,diferit de cel al
înmormântării clasice prin inhumare4, dar care strică legătura pe care o are omul primordial,

1
Dumitru Stăniloae, Incinerare, Telegraful Român, an LXXXVIII, nr. 3, 14 ian. 1940, p.1.
2
Ibidem, p. 2.
3
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/incinerarea-un-subiect-controversat-argumente-pro-si-contra-27598?
__grsc=cookieIsUndef1&__grts=52395046&__grua=2f8c5fd0154830a6ad52db79e620e9a2&__grrn=1, accesat la
data de 23.10.2019, ora 16:24.
legătură începută de la întemeierea lumii, iar mai apoi ridicată la vârsta bărbatului desăvârșit, la
măsura deplinătății lui Hristos, măsură la care omul tinde în viața lui de creștin autentic5.
Un alt aspect amintit în decursul acestui scurt material de studiu în partea introductivă,
este acela al conștientizării gravității păcatului de a-ți arde trupul. Acest aspect se referă strict la
sensul duhovnicesc al trupului, cu toate că știm faptul că omul este compus din trup și suflet, iar
fiecare își încheie misiunea sa pe acest pământ, adică trupul se întoarce în pământul din care a
fost luat, iar sufletul se intoarce la Dumnezeu care l -a dat(Eclesiast 12,7). Aspect ales pentru a
contracara sumedenia de replici pro incinerare, argument care reprezintă răspunsul favorabil
representant al viziunii ortodoxe. Răspuns dat de către Părintele Dumitru Staniloae în articolul
său intitulat Incinerare, în care zice:„Porunca dumnezeiască de a nu ucide are apoi referință la
trup. Nimic din ce este omul n-avem voie să ucidem, ci lăsăm să sfârșească prin aceeași voie
dumnezeiască – pe cale natural – prin care s-a și creat. Precum n-avem voie să ucidem suflteul ,
așa n-avem voie să distrugem trupul, ci să lăsăm legea natural să-și urmeze cursul ei după
plecarea sufletului.6”.
În concluzie fenomenul de difuzie, iar mai apoi de aculturare pe care le am studiat în
această lucrare este studiat însă nu epuizat, după cum am observant cest subiect nu este unul
regional, ci dincontră este unul la nivel global după cum știm este un fenomen răspândit. Studiul
este unul vast cu multe date exacte, raspunsuri pro și contra atât din partea opozanților cât și
partizanilor acestui fenomen. Elementele specifice ale acestui fenomen sunt: legătura pe care
oamenii o au cu această practică păgână pe care datorită statisticilor numărul incinerăriilor de pe
teritoril țării noastre a crescut, astfel că în ultimul an numărul incinerărilor este de 1314 de
incinerări în anul 20187, comparative cu ceilalți ani; și conștientizarea gravității păcatului de a-ți
da trupul templu al Duhului Sfânt spre ardere, știind foarte bine că ciclul natural al morții si vieții
nu este condiționat de vreo practică păgână ci de firescul amintit de către natură mai întâi apoi de
către reprezentanții Bisericii. Însă nu doar acestea se numără în acest fenomen global ci chiar o
serie întreagă de elemente, cum ar fii: cercetarea din punct de vedere istoric al evoluției a
4
Răzvan Brudiu, Incinerarea Provocare misionară sau contramărturie creștină, editura Presa Universitară
Clujeană,Cluj 2018, p. 18.
5
Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus și experiența Sfântului Duh, Sibiu, Editura Deisis, 1995, p.96.
6
Dumitru Stăniloae, Incinerare, Telegraful Român, an LXXXVIII, nr. 3, 14 ian. 1940, p.3.

7
https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/incinerarea-castiga-teren-inromania-depasit-pragul--psihologic-
050explicatiile-adeptilor-crematiunii-1_5c5d2cfadf52022f7583aeef/index.html, accesat la data de 23.10.2019, ora
17:06.
fenomenului atât pe linie ortodoxă cât și pe celelalte linii ale religii, cât și din punct de vedere
misionar, spiritual etc.
În studiul de față nu ne -am putut ocupa și de alte aspecte ale acestui fenomeni: atât din
punct de vedere dogmatic, liturgic sau misionar, însă studiul nu se va oprii la acest stadiu, pe
vitor vor fi tratete și în celelalte lucrări pe marginea acestei teme.