Sunteți pe pagina 1din 4

I.

Să se interpreteze economic situatia:

a. Dacă Indicele Valorii adăugate =105%, Indicele Producţiei exerciţiului =103%,


Indicele Timpului total de muncă (ore) =101%, Indicele Numărului mediu de
salariati =99%, atunci:

a. au crescut ponderea consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului, productivitatea


medie orară a muncii şi timpul de muncă pe salariat şi s-a redus valoarea adăugată
medie la un leu producţie a exerciţiului.
b. au scăzut ponderea consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului, productivitatea
medie orară a muncii, valoarea adăugată medie la un leu producţie a exerciţiului şi
timpul de muncă pe salariat.
c. a scăzut ponderea consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului, au crescut
productivitatea medie orară a muncii, valoarea adăugată medie la un leu producţie a
exerciţiului şi timpul de muncă pe salariat.
d. a scăzut ponderea consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului şi productivitatea
medie orară a muncii şi au crescut valoarea adăugată medie la un leu producţie a
exerciţiului şi timpul de muncă pe salariat.

b. Dacă Indicele Gradului de înzestrare tehnică a muncii=102%, Indicele


Numărului mediu de salariaţi =101%, Indicele structurii tehnologice=103%,
Indicele producţiei marfă fabricată= 102%, Indicele Cifrei de afaceri=103,2%,
atunci:

a. a crescut valoarea medie a mijloacelor fixe, a crescut valoarea medie a mijloacelor


fixe direct productive, a crescut randamentul mijloacelor fixe direct productive, a
crescut productivitatea muncii şi a crescut gradul de valorificare a producţiei marfă
fabricată.
b. s-a redus valoarea medie a mijloacelor fixe, a crescut valoarea medie a mijloacelor
fixe direct productive, s-a redus randamentul mijloacelor fixe direct productive, a
crescut productivitatea muncii şi a crescut gradul de valorificare a producţiei marfă
fabricată.
c. s-a redus valoarea medie a mijloacelor fixe, a crescut valoarea medie a mijloacelor
fixe direct productive, s-a redus randamentul mijloacelor fixe direct productive, s-a
redus productivitatea muncii şi a crescut gradul de valorificare a producţiei marfă
fabricată.
d. a crescut valoarea medie a mijloacelor fixe, a crescut valoarea medie a mijloacelor
fixe direct productive, s-a redus randamentul mijloacelor fixe direct productive, a
crescut productivitatea muncii şi a crescut gradul de valorificare a producţiei marfă
fabricată.

3. Dacă Indicele Producţiei exerciţiului = 105%, Indicele Producţiei marfă fabricată


=106%, Indicele Consumurilor intermediare de la terţi =104%, Indicele Producţiei
vândute =105%, atunci:

a. a crescut ponderea valorii adăugate în producţia exerciţiului, s-au redus stocurile de


produse finite şi de producţie neterminată, a crescut valoarea adăugată,
b. a scăzut ponderea valorii adăugate în producţia exerciţiului şi s-au redus stocurile de
produse finite şi de producţie neterminată, a crescut valoarea adăugată,
c. a scăzut ponderea valorii adăugate în producţia exerciţiului şi a crescut ponderea
stocurilor de produse finite şi de producţie neterminată, s-a redus valoarea adăugată,
d. a crescut ponderea valorii adăugate în producţia exerciţiului, s-a redus ponderea
stocurilor de producţie neterminată în producţia exerciţiului, au crescut stocurile de
produse finite şi a crescut valoarea adăugată.

4. Dacă, Indicele Valorii medii anuale a mijloacelor fixe direct productive = 106%
Indicele Numărului mediu de salariaţi = 102%, Indicele Valorii medii anuale a
mijloacelor fixe =105%, Indicele Gradului de valorificare a producţiei marfă
fabricată=98% şi Indicele producţiei marfă fabricate =108%, atunci:

a. au crescut gradul de înzestrare tehnică, ponderea mijloacelor fixe direct productive în


totalul mijloacelor fixe, productivitatea muncii, cifra de afaceri şi randamentul
(eficienţa) mijloacelor fixe direct productive;
b. s-au redus gradul de înzestrare tehnică, ponderea mijloacelor fixe direct productive în
totalul mijloacelor fixe, productivitatea muncii şi randamentul (eficienţa) mijloacelor
fixe;
c. s-au redus gradul de înzestrare tehnică şi ponderea mijloacelor fixe direct productive
în totalul mijloacelor fixe şi au crescut productivitatea muncii şi randamentul
(eficienţa) mijloacelor fixe;
d. au crescut gradul de înzestrare tehnică, ponderea mijloacelor fixe direct productive în
totalul mijloacelor fixe, productivitatea muncii şi randamentul (eficienţa) mijloacelor
fixe şi cifra de afaceri;

5. Dacă Indicele Gradului de înzestrare tehnică a muncii =105%, Indicele Valorii


medii anuale a mijloacelor fixe =110%, Indicele Cifrei de afaceri = 104%, Indicele
Producţiei marfă fabricată =106%, atunci situaţia evidenţiază:

a. Creşterea numărului mediu de salariaţi şi a gradului de valorificare a producţiei marfă


fabricate şi scăderea productivităţii muncii şi a eficienţei utilizării mijloacelor fixe;
b. Scăderea numărului mediu de salariaţi, a gradului de valorificare a producţiei marfă
fabricate, a productivităţii muncii şi a eficienţei utilizării mijloacelor fixe;
c. Creşterea numărului mediu de salariaţi şi reducerea gradului de valorificare a
producţiei marfă fabricate, creşterea productivităţii muncii şi a eficienţei utilizării
mijloacelor fixe;
d. Scăderea numărului mediu de salariaţi şi creşterea gradului de valorificare a
producţiei marfă fabricate, a productivităţii muncii şi a eficienţei utilizării mijloacelor
fixe;

II. Găsiţi cât mai multe corelaţii între îndicatori:

6. Dacă Indicele Valorii adăugate medii =103%, Indicele Productivităţii medii orare
=110%, Indicele Numărului mediu de salariaţi = 88%, indicele Valorii
adăugate=106%, atunci situaţia evidenţiază:

7. Dacă Indicele producţiei vândute =103%, Indicele Producţiei marfă fabricate


=110%, Indicele Producţiei exerciţiului = 88%, Indicele Valorii adăugate=102%,
atunci situaţia evidenţiază:
8. Dacă Indicele Valorii adăugate medii =102%, Indicele Cheltuielilor cu personalul=
104%, Indicele Profictului din exploatare = 88%, Valorii adăugate=105%, Indicele
cheltuielilor cu amortizarea= 101%, Indicele Numărului mediu de salariaţi=103%
atunci situaţia evidenţiază:

9. Dacă Indicele Valorii adăugate medii =103%, Indicele Productivităţii medii orare
=110%, Indicele Numărului mediu de salariaţi = 88%, Valorii adăugate=106%,
atunci situaţia evidenţiază:

10. Dacă Indicele Randamentului mijloacelor fixe direct productive =103%, Indicele
Productivităţii medii anuale (Qf) =110%, Indicele Numărului mediu de salariaţi =
95%, Valorii mijloacelor fixe=102%, atunci situaţia evidenţiază:

III.
11. Să se determine influenţa modificării Gradului de înzestrare tehnică asupra
modificării cifrei de afaceri şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu semnul „-„
12. Să se determine influenţa modificării Gradului de valorificare a producţiei marfă
fabricată asupra modificării cifrei de afaceri şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu
semnul „+„.
13. Să se determine influenţa modificării productivităţii medii orare asupra modificării
valorii adăugate şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu semnul „+„.
14. Să se determine influenţa modificării structurii producţiei exerciţiului asupra
modificării valorii adăugate şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu semnul „-„.
15. Să se determine influenţa modificării timpului mediu de lucru asupra modificării
valorii adăugate şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu semnul „-„.
16. Să se determine influenţa modificării producţiei exerciţiului asupra modificării
valorii adăugate şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu semnul „+„.
17. Să se determine influenţa modificării randamentului mijloacelor fixe active asupra
modificării cifrei de afaceri şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu semnul „+„.
18. Să se determine influenţa modificării productivităţii medii anuale asupra modificării
cifrei de afaceri şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu semnul „+„.
19. Să se determine influenţa modificării valorii medii la 1 leu producţie a exerciţiului
asupra modificării valorii adăugate şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu semnul
„+„.
20. Să se determine influenţa modificării Numărului mediu de salariaţi asupra
modificării cifrei de afaceri şi să se interpreteze rezultatul influenţei cu semnul „-„.

IV. Se dau datele:


INDICATORI Simbol P0 P1 Indici
%
1. Cifra de afaceri CA 105 000 110 250
2. Producția marfă fabricată Qf 115 500 115 571
3. Număr mediu salariați (pers) Ns 210 204
4. Valoarea medie a mijloacelor fixe Mf 25 800 26 600
5. Valoarea medie a mijloacelor fixe direct Mf' 18 200 19 000
productive
a. Să se determine influenţa gradului de valorificare asupra modificării cifrei de
afaceri şi să se interpreteze economic rezultatul obţinut,
b. Să se determine influenţa randamentului mijloacelor fixe direct productive asupra
modificării cifrei de afaceri şi să se interpreteze economic rezultatul obţinut,
c. Să se determine influenţa gradului de înzestrare tehnică asupra modificării cifrei
de afaceri şi să se interpreteze economic rezultatul obţinut,
d. Să se compare ICA cu IQf şi să se explice corelaţia,
e. Să se compare INs cu IQf şi să se explice corelaţia,
f. Să se compare I Mf'cu IQf şi să se explice corelaţia,
g. Să se compare I Mf'cu IMf şi să se explice corelaţia,
h. Să se compare I Mfcu INs şi să se explice corelaţia,

V. Se dau datele:
INDICATORI Simbol P0 P1 Indici
%
1. Producţia exerciţiului Qe - mii lei Qe 157 080 168 795
2. Consumuri provenite de la terţi - mii lei M 78 540 75 957,75
3. Valoarea adăugată - mii lei VA 78 540 92 837,25
4. Timpul total de muncă - ore T 196 350 204 600
5. Numărul mediu de personal angajati Ns 105 110
6. Timpul mediu de lucru pe salariat - ore
7. Productivitatea medie orară – mii lei
8. Valoarea adăugată medie la 1 leu producţie
exerciţiului - lei
9. . Valoarea adăugată medie recalculată la 1 leu 0.525
producţie exerciţiului - lei
10. Profit

a. Să se determine influenţa timpului mediu de lucru asupra modificării valorii


adăugate şi să se interpreteze economic rezultatul obţinut,
b. Să se determine influenţa valorii medii adăugate la 1 leu producţie a exerciţiului
asupra modificării valorii adăugate şi să se interpreteze economic rezultatul
obţinut,
c. Să se determine influenţa producţiei exerciţiului asupra modificării valorii
adăugate şi să se interpreteze economic rezultatul obţinut,
d. Să se determine influenţa structurii producţiei exerciţiului asupra modificării
valorii adăugate şi să se interpreteze economic rezultatul obţinut,
e. Să se determine influenţa timpului total de lucru asupra modificării valorii
adăugate şi să se interpreteze economic rezultatul obţinut,

f. Să se compare IVA cu IQeşi să se explice corelaţia,


g. Să se compare INs cu IT şi să se explice corelaţia,
h. Să se compare I Tcu IQe şi să se explice corelaţia,
i. Să se compare I M cu Iqe şi să se explice corelaţia,
j. Să se compare I Qe cu INs şi să se explice corelaţia.

30.03.2020
Conf. univ. Hristea Anca Maria

S-ar putea să vă placă și