Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar TELEMUNCĂ

Drag/ă coleg/ă,

1. Consideri că telemunca poate fi efectuată acasă la fel ca la birou?

da
nu
motivează:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

2. Consideri că firma a făcut tot posibilul să îți faciliteze telemunca?

da
nu
motivează:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

3. Consideri că este necesar să ai o rutină zilnică, mai ales în timpul programului de muncă?

da
nu
motivează:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

4. Consideri că acasă ai un mediu favorabil astfel încât să îți poți îndeplini taskurile în condiții
optime?

da
nu
motivează:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

5. Consideri că telemunca pe un termen lung reduce nivelul de comunicare între tine și ceilalți
membri ai echipei?

da
nu
motivează:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

6. Consideri că telemunca poate însemna și prestarea de ore suplimentare?

da
nu
motivează:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

7. Consideri că atunci când telemunca intervine pentru un termen lung, poate apărea
dificultatea de a separa, la un anumit moment, viața profesională de cea personală?

da
nu
motivează:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

8. Ai întâmpinat probleme în desfășurarea telemuncii? Dacă da, cum ai procedat?

da
nu
motivează:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Îți mulțumim pentru răspunsurile tale și pentru timpul acordat!