Sunteți pe pagina 1din 14

⎛ C0 − Ce ⎞ ⎡ 0.

1 ⎤
c ≔ C0 − ⎜――― ⎟ ⋅ yi
i
⎝ 1 ⎠ ⎢ 0.631 ⎥
⎢ 1.262 ⎥
⎢ 1.893 ⎥
Variația cu coarda a înălțimilor:
―→ ⎢ 2.524 ⎥
y =⎢ ⎥
3.156
Hlp ≔ 0.096822 ⋅ c ⎢ ⎥
⎢ 3.787 ⎥
i i

Hls ≔ 0.9096 ⋅ c ⎢ 4.418 ⎥


i i ⎢ 5.049 ⎥
⎣ 5.68 ⎦

Lățimea chesonului:

B ≔ 0.43 ⋅ c
i i

⎡ 0.1 ⎤ ⎡ 1.117 ⎤ ⎡ 0.108 ⎤ ⎡ 1.016 ⎤


⎢ 0.631 ⎥ ⎢ 1.117 ⎥ ⎢ 0.108 ⎥ ⎢ 1.016 ⎥
⎢ 1.262 ⎥ ⎢ 1.117 ⎥ ⎢ 0.108 ⎥ ⎢ 1.016 ⎥
⎢ 1.893 ⎥ ⎢ 1.117 ⎥ ⎢ 0.108 ⎥ ⎢ 1.016 ⎥
⎢ 2.524 ⎥ ⎢ 1.117 ⎥ ⎢ 0.108 ⎥ ⎢ 1.016 ⎥
y =⎢ ⎥ m c =⎢ ⎥ m Hlp = ⎢ ⎥m Hls = ⎢ ⎥m
i 3.156 i 1.117 i 0.108 i 1.016
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ 3.787 ⎥ ⎢ 1.117 ⎥ ⎢ 0.108 ⎥ ⎢ 1.016 ⎥
⎢ 4.418 ⎥ ⎢ 1.117 ⎥ ⎢ 0.108 ⎥ ⎢ 1.016 ⎥
⎢ 5.049 ⎥ ⎢ 1.117 ⎥ ⎢ 0.108 ⎥ ⎢ 1.016 ⎥
⎣ 5.68 ⎦ ⎣ 1.117 ⎦ ⎣ 0.108 ⎦ ⎣ 1.016 ⎦

⎡ 0.48 ⎤
⎢ 0.48 ⎥
⎢ 0.48 ⎥
⎢ 0.48 ⎥
⎢ 0.48 ⎥
B =⎢ ⎥ m
i 0.48
⎢ ⎥
⎢ 0.48 ⎥
⎢ 0.48 ⎥
⎢ 0.48 ⎥
⎣ 0.48 ⎦

II. Caracteristici elastice ale aripii


II. Caracteristici elastice ale aripii
1. Calculul rigidității la torsiune

- Grosimea învelișului
−3
δ ≔ 1.5 ⋅ 10 m δ = 0.0015 m

- Modulul de elasticitate transversal


10 N
Gt ≔ 2.846 ⋅ 10 ―
m
――――――→
1
I ≔ ―⋅ ⎛2 ⋅ B + Hlp + Hls ⎞
i
δ ⎝ i i i

- Aria secțiunii chesonului Rigiditatea la torsiune


―――――→ ―――― →
1 2
Ω ≔ ―⋅ ⎛Hlp + Hls ⎞ ⋅ B 4 ⋅ Gt ⋅ ⎛Ω ⎞ ⋅ c
i 2 ⎝ i i
⎠ i ⎝ i⎠ i
GId ≔ ―――――
⎡ 6.668 ⋅ 10 6 ⎤ ⎡ 1.39 ⋅ 10 3 ⎤ i I
⎢ 6 ⎥ ⎢ 3 ⎥ i

⎢ 6.668 ⋅ 10 ⎥ ⎢ 1.39 ⋅ 10 3 ⎥
6
⎢ 6.668 ⋅ 10 ⎥ ⎢ 1.39 ⋅ 10 ⎥
⎢ 6.668 ⋅ 10 6 ⎥ ⎢ 1.39 ⋅ 10 3 ⎥
⎢ 6 ⎥ ⎢ 3 ⎥
⎢ 6.668 ⋅ 10 ⎥ N ⎢ 1.39 ⋅ 10 ⎥
GId = 6 ―― I= 3
2
i
⎢ 6.668 ⋅ 10 ⎥ m
i
⎢ 1.39 ⋅ 10 ⎥
⎢ 6.668 ⋅ 10 6 ⎥ ⎢ 1.39 ⋅ 10 3 ⎥
⎢ 6 ⎥ ⎢ 3 ⎥
6.668 ⋅ 10 1.39 ⋅ 10
⎢ 6
⎥ ⎢ 3

⎢ 6.668 ⋅ 10 ⎥ ⎢ 1.39 ⋅ 10 ⎥
⎢⎣ 6.668 ⋅ 10 6 ⎥⎦ ⎣⎢ 1.39 ⋅ 10
3
⎥⎦

1.35⋅10⁷

1.2⋅10⁷

1.05⋅10⁷

9⋅10⁶

7.5⋅10⁶

GId N
6⋅10⁶
――2
4.5⋅10⁶ m
3⋅10⁶

1.5⋅10⁶

0
0.1 0.65 1.2 1.75 2.3 2.85 3.4 3.95 4.5 5.05 5.6 6.15

2. Calcul rigidității la încovoiere


2. Calcul rigidității la încovoiere

Se va calcula dupa relatia:


Ix(y)=Ix_învelis(y)+Ix_lp(y)+Ix_ls(y);
Asadar avem nevoie de momentele de inertie axiale în fiecare sectiune:
Ix_învelis= momentul de inertie axial al învelisului în sectiunea S
Ix_lp , Ix_ls = momentul de inertie axial al longeronului principal, respectiv secundar în sectiunea S

Longeronul principal:
Hlp
profil I, având următoarele dimensiuni: -grosimea profilului: δlp ≔ ――
90
-înălțimea longeronului Hlp
Hlp -grosimea tălpii longeronului:
i
-lățimea tălpii longeronului: Blp ≔ ――
i
2.5 δtp ≔ 1.2 ⋅ δlp

Aria secțiunii transversale a longeronului principal:

―――――――――→
Alp ≔ δlp ⋅ ⎛Hlp − 2 ⋅ δtp ⎞ + 2 ⋅ δtp ⋅ Blp
i i
⎝ i i
⎠ i i
―――――― ――――――――― ――→
3 ⎛ 3 ⎛ 2 ⎞⎞
⎛⎝Hlp − 2 ⋅ δtp⎞⎠ δtp ⋅ Blp ⎛ Hlp − δtp ⎞
lxlp0 ≔ δlp ⋅ ――――― + 2 ⋅ ⎜―――+ ⎜⎜――― ⎟ ⋅ Blp ⋅ δ tp
⎟⎟
12 ⎝ 12 ⎝⎝ 2 ⎠ ⎠⎠

Se noteazã Z_CGlp ca fiind distanta între centrul de greutate ale sectiunii longeronului principal,
si cel al sectiunii aripii:

ZCGlp ≔ 0 ⋅ c

- momentul de inertie axial al longeronului principal:


――――― 2

Ixlp ≔ lxlp0 + ZCGlp ⋅ Alp

Longeronul secundar:
Hls
profil U, având următoarele dimensiuni: -grosimea profilului: δls ≔ ――
90
-înălțimea longeronului Hls
Hls
i
-lățimea tălpii longeronului: Bls ≔ ―― -grosimea tălpii longeronului:
i 3.5 δts ≔ 1.1 ⋅ δls
Aria sectiunii transversale a longeronului secundar:

――――――――→
Als ≔ 2 ⋅ Bls ⋅ δts + δls ⋅ ⎛⎝Hls − 2 ⋅ δts⎞⎠
―――――― ―――――――― ――→
3 ⎛ 3 2 ⎞
⎛⎝Hls − 2 ⋅ δts⎞⎠ δts ⋅ Bls ⎛⎝Hls − δts⎞⎠
Ixls0 ≔ δls ⋅ ――――― ⎜
+ 2 ⋅ ―――+ ―――― ⋅ Bls ⋅ δts⎟
12 ⎝ 12 4 ⎠

Se noteaza Z_CGlp ca fiind distanta între centrul de greutate ale sectiunii longeronului secundar,
si cel al sectiunii aripii:

ZCGls ≔ 0 ⋅ c

- momentul de inertie axial al longeronului secundar:


――――― 2

Ixls ≔ Ixls0 + ZCGls ⋅ Als

Invelișul:
−5
ainv_0 ≔ 0.297627 Ixinv_0 ≔ ainv_0 ⋅ 10

−5
ainv_e ≔ 0.125467 Ixinv_e ≔ ainv_e ⋅ 10

pas0 ≔ Ixinv_0 − Ixinv_e

―→ ⎡ 2.976 ⋅ 10 −6 ⎤
pas0 ⎢ −6 ⎥
pas ≔ ―― ⎢ 2.785 ⋅ 10 −6 ⎥
9
⎢ 2.594 ⋅ 10 ⎥
――――→ ⎢ 2.402 ⋅ 10 −6 ⎥
Ixinv ≔ Ixinv_0 − pas ⋅ i ⎢ −6 ⎥
i 2.211 ⋅ 10 ⎥ 2
Ixinv = ⎢ −6 Nm
i
⎢ 2.02 ⋅ 10 ⎥
⎢ 1.829 ⋅ 10 −6 ⎥
⎢ −6 ⎥
1.637 ⋅ 10
⎢ −6

⎢ 1.446 ⋅ 10 ⎥
⎢⎣ 1.255 ⋅ 10 −6 ⎥⎦

Modulul de elasticitate transversal:


10
E ≔ 7.53 ⋅ 10

Momentul de inertie axial total:

Ix ≔ Ixinv + Ixlp + Ixls


Rigiditatea la incovoiere:
―→
EIx ≔ E ⋅ Ix

⎡ 2.976 ⋅ 10 −6 ⎤ ⎡ 4.72 ⋅ 10 −7 ⎤ ⎡ 2.06 ⋅ 10 8 ⎤


⎢ −6 ⎥ ⎢ −7 ⎥ ⎢ 8 ⎥
⎢ 2.785 ⋅ 10 ⎥ ⎢ 4.72 ⋅ 10 ⎥ ⎡ 0.0027 ⎤ ⎡ 0.0027 ⎤ ⎢ 2.059 ⋅ 10 ⎥
−6
⎢ 2.594 ⋅ 10 ⎥
−7
⎢ 4.72 ⋅ 10 ⎥ ⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 2.059 ⋅ 10
8

⎢ −6 ⎥ ⎢ −7 ⎥ ⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 8 ⎥
2.402 ⋅ 10 4.72 ⋅ 10 ⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 0.0027 ⎥ 2.059 ⋅ 10
⎢ −6 ⎥ ⎢ −7 ⎥ ⎢ 8 ⎥
2.211 ⋅ 10 ⎥ 2 4.72 ⋅ 10 ⎥ 2 ⎢ 0.0027 ⎥ 2 ⎢ 0.0027 ⎥ 2 2.059 ⋅ 10 2
Ixinv = ⎢ Nm Ixlp = ⎢ −7 Nm Ixls = ⎢ Nm Ix = ⎢ Nm EIx = ⎢ ⎥ Nm
i ⎢ 2.02 ⋅ 10
−6
⎥ i ⎢ 4.72 ⋅ 10 ⎥ i 0.0027 ⎥ i 0.0027 ⎥ i ⎢ 2.059 ⋅ 10
8

⎢ −6 ⎥ ⎢ −7 ⎥
⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 8 ⎥
1.829 ⋅ 10 4.72 ⋅ 10 ⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 0.0027 ⎥ 2.059 ⋅ 10
⎢ −6
⎥ ⎢ −7
⎥ ⎢ 8

⎢ 1.637 ⋅ 10 ⎥ ⎢ 4.72 ⋅ 10 ⎥ ⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 0.0027 ⎥ ⎢ 2.059 ⋅ 10 ⎥
⎢ 1.446 ⋅ 10 −6 ⎥ ⎢ 4.72 ⋅ 10 −7 ⎥ ⎢⎣ 0.0027 ⎥⎦ ⎢⎣ 0.0027 ⎥⎦ ⎢ 2.058 ⋅ 10 8 ⎥
⎢ −6 ⎥ ⎢ −7 ⎥ ⎢ 8 ⎥
⎣ 1.255 ⋅ 10 ⎦ ⎣ 4.72 ⋅ 10 ⎦ ⎣ 2.058 ⋅ 10 ⎦

2.06⋅10⁸

2.059⋅10⁸

2.059⋅10⁸

2.059⋅10⁸

2.059⋅10⁸

2
2.059⋅10⁸ EIx Nm
2.059⋅10⁸

2.059⋅10⁸

2.058⋅10⁸

2.058⋅10⁸

0.1 0.65 1.2 1.75 2.3 2.85 3.4 3.95 4.5 5.05 5.6 6.15
y
3. Calculul sarcinilor aerodinamice globale

Se noteaza pt. cele 5 cazuri de calcul A,B,C,D,G:


- Unghiul de incidenta: alfa
- Unghiul de incidenta iav in radiani
- Coeficientul de portanta al avionului Czav
- Coeficientul de rezistenta la inaintare al avionului Cxav

⎡ 1 ⎤ ⎡ 0.616 ⎤ ⎡ 0.024 ⎤ ⎡ 0.017 ⎤


⎢ 1.25 ⎥ ⎢ 0.635 ⎥ ⎢ 0.026 ⎥ ⎢ 0.022 ⎥
π
α ≔ ⎢ 1.75 ⎥ Czav ≔ ⎢ 0.680 ⎥ Cxav ≔ ⎢ 0.028 ⎥ iav ≔ ―― ⋅α iav = ⎢ 0.031 ⎥
⎢ 2 ⎥ ⎢ 0.706 ⎥ ⎢ 0.030 ⎥ 180 ⎢ 0.035 ⎥
⎢⎣ 2.25 ⎥⎦ ⎢⎣ 0.716 ⎥⎦ ⎢⎣ 0.032 ⎥⎦ ⎢⎣ 0.039 ⎥⎦

―――――――――→
Cn ≔ Czav ⋅ cos ⎛⎝iav⎞⎠ + Cxav ⋅ sin ⎛⎝iav⎞⎠

Sarcinile aerodinamice globale sunt:


―――――――――→
Ct ≔ −Czav ⋅ sin ⎛⎝iav⎞⎠ + Cxav ⋅ cos ⎛⎝iav⎞⎠

―――――→
ρ0 2
Na ≔ ― ⋅ Sw ⋅ VD ⋅ Cn
2
―――――→
ρ0 2
Ta ≔ ― ⋅ Sw ⋅ VD ⋅ Ct
2

⎡ 2.035 ⋅ 10 4 ⎤
⎢ 4 ⎥ ⎡ 437.389 ⎤
⎢ 2.098 ⋅ 10 4 ⎥ ⎢ 400.924 ⎥
Na = ⎢ 2.247 ⋅ 10 ⎥ N Ta = ⎢ 238.439 ⎥ N
⎢ 2.333 ⋅ 10 4 ⎥ ⎢ 176.422 ⎥
⎢ 4 ⎥ ⎢⎣ 127.637 ⎥⎦
⎣ 2.367 ⋅ 10 ⎦

2.385⋅10⁴ 455
2.35⋅10⁴ 425
2.315⋅10⁴ 395
2.28⋅10⁴ 365

2.245⋅10⁴ 335
305
2.21⋅10⁴
2.175⋅10⁴ Na 275
Ta
245
2.14⋅10⁴
215
2.105⋅10⁴
185
2.07⋅10⁴
155
2.035⋅10⁴ 125

0.10.651.21.752.32.853.43.954.55.055.66.15
0.10.651.21.752.32.853.43.954.55.055.66.15
y y

⎡ 0.616 ⎤ ⎡ 0.013 ⎤
⎡ 0.616 ⎤ ⎡ 0.013 ⎤
⎢ 0.635 ⎥ ⎢ 0.012 ⎥
Cn = ⎢ 0.681 ⎥ Ct = ⎢ 0.007 ⎥
⎢ 0.707 ⎥ ⎢ 0.005 ⎥
⎢⎣ 0.717 ⎥⎦ ⎢⎣ 0.004 ⎥⎦

0.725
0.715 0.013
0.705 0.012
0.695 0.011
0.685 0.011
0.675 0.01
0.665
Cn 0.009
0.655 0.008 Ct
0.645 0.007
0.635 0.006
0.625 0.005
0.615 0.004

0.10.651.21.752.32.853.43.954.55.055.66.15 0.1 0.65 1.2 1.75 2.3 2.85 3.4 3.95 4.5 5.05 5.6 6.15
y y

4. Calculul sarcinilor masice globale:

Pentru calculul sarcinilor masice globale avem nevoie de:

-masa aeronavei: mav ≔ 757 kg

-masa aripii: mw ≔ 0.105 ⋅ mav = 79.485 kg

-masa combustibilului: mcomb ≔ 27.66 kg

-masa trenului de aterizare: mtren ≔ 0.05 ⋅ mav = 37.85 kg

-tractiunea:

Cx ≔ 0.030
1 2
T ≔ ―⋅ ρ0 ⋅ Sw ⋅ Vmax_kph ⋅ Cx = 8696.969 N
2

V ≔ VA V ≔ VB V ≔ VC V ≔ VD V ≔ VG Vsort ≔ V
0 1 2 3 4

Valoarea portantei pt.cele 5 cazuri de calcul:

――― 2
――→
ρ0 ⋅ (V)
P ≔ ―――⋅ Sw ⋅ Czav
2

Valoarea rezistentei la inaintare pt.cele 5 cazuri de calcul:


Valoarea rezistentei la inaintare pt.cele 5 cazuri de calcul:
―――― 2
――→
ρ0 ⋅ (V)
R ≔ ―――⋅ Sw ⋅ Cxav
2
Valorile factorilor de sarcina:
――→ ――→
P T−R
nz ≔ ――― nx ≔ ―――
mav ⋅ g mav ⋅ g

――――――――→
nc1 ≔ ⎛⎝−nz⎞⎠ ⋅ cos ⎛⎝iav⎞⎠ + nx ⋅ sin ⎛⎝iav⎞⎠
――――――――→
nc2 ≔ ⎛⎝nz⎞⎠ ⋅ sin ⎛⎝iav⎞⎠ + nx ⋅ cos ⎛⎝iav⎞⎠

Sarcinile masice globale se calculeaza dupã cum urmeazã:

­ pt. aripa:

―――→
Nga ≔ nc1 ⋅ mw ⋅ g
―――→
Tga ≔ nc2 ⋅ mw ⋅ g

­ pt. combus bil:

――――→
Ngcomb ≔ nc1 ⋅ mcomb ⋅ g
――――→
Tgcomb ≔ nc2 ⋅ mcomb ⋅ g

­ pt. trenul de aterizare:


―――→
Ngtren ≔ nc1 ⋅ mtren ⋅ g
―――→
Tgtren ≔ nc2 ⋅ mtren ⋅ g

⎡ 1.431 ⎤ ⎡ 1.116 ⎤
⎢ 0.942 ⎥ ⎢ 1.133 ⎥
nz = ⎢ 1.66 ⎥ nx = ⎢ 1.103 ⎥
⎢ 3.14 ⎥ ⎢ 1.038 ⎥
⎢⎣ 1.005 ⎥⎦ ⎢⎣ 1.127 ⎥⎦

⎡ −1100.354 ⎤ ⎡ 889.052 ⎤
⎢ −714.6 ⎥ ⎢ 898.929 ⎥
Nga = ⎢ −1266.81 ⎥ N Tga = ⎢ 899.019 ⎥ N
⎢ −2418.138 ⎥ ⎢ 894.101 ⎥
⎢⎣ −748.688 ⎥⎦ ⎢⎣ 908.247 ⎥⎦
⎡ −382.913 ⎤ ⎡ 309.381 ⎤
⎢ −248.674 ⎥ ⎢ 312.819 ⎥
Ngcomb = ⎢ −440.838 ⎥ N Tgcomb = ⎢ 312.85 ⎥ N
⎢ −841.488 ⎥ ⎢ 311.138 ⎥
⎢⎣ −260.536 ⎥⎦ ⎢⎣ 316.061 ⎥⎦

⎡ −523.978 ⎤ ⎡ 423.358 ⎤
⎢ −340.286 ⎥ ⎢ 428.062 ⎥
Ngtren = ⎢ −603.243 ⎥ Tgtren = ⎢ 428.104 ⎥
⎢ 3 ⎥ ⎢ 425.762 ⎥
−1.151 ⋅ 10
⎢ ⎥ ⎢⎣ 432.498 ⎥⎦
⎣ −356.518 ⎦

⎡ 1.063 ⋅ 10 4 ⎤
⎢ 3 ⎥
⎡ 413.99 ⎤
⎢ 6.991 ⋅ 10 ⎥ ⎢ 286.24 ⎥
4
P = ⎢ 1.232 ⋅ 10 ⎥ N R = ⎢ 507.323 ⎥ N
⎢ 2.331 ⋅ 10 4 ⎥ ⎢ 990.639 ⎥
⎢ 3 ⎥
⎢⎣ 333.607 ⎥⎦
⎣ 7.464 ⋅ 10 ⎦

5. Calculul sarcinilor distribuite pe anvergura

Pentru calculul sarcinilor distribuite pe anvergură se presupun cunoscute:


――→
- Pozitia centrului elastic pt. fiecare sectiune: aE ≔ 0.35 ⋅ c

――→
- Pozitia focarului pt. fiecare sectiune: aF ≔ 0.25 ⋅ c

- Diferenta dintre cele doua: e y ≔ aE − aF


――――――2―――→
⎛ ⎛ C0 − Ce ⎞ ⎞
f (y) ≔ ⎜C0 − ⎜――― ⎟ ⋅ y⎟ ⋅ 0.25 ⋅ 0.35
⎝ ⎝ l ⎠ ⎠

――― 1
―→
1 ⌠
Z≔―⋅ ⌡ f (y) d y Z = 0.019
l 0
- Unghiul de sageata: x≔0

Pentru calculul sarcinilor distribuite se folosesc valorile fortelor concentrate de la cazul

a) calculul sarcinilor aerodinamice distribuite:


a) calculul sarcinilor aerodinamice distribuite:
4
Na = 2.333 ⋅ 10 N
3
――――――→ ――――――→ ――――――――→
Na ci ⋅ eyi Ta ci ⋅ eyi 2
Ta ci ⋅ eyi
3 3 3
pa ≔ ―― ⋅ ――⋅ cos (x) ta ≔ ―― ⋅ ――⋅ cos (x) tal ≔ ―― ⋅ ――⋅ cos (x) ⋅ sin (x)
i 2⋅l Z i 2⋅l Z i 2⋅l Z

b) sarcini masice distribuite - aripã

――――――→ ――――――→
Nga c ⋅ ey Tga c ⋅ ey
3 i i 3 i i 2
pga ≔ ――⋅ ――⋅ cos (x) tga ≔ ―― ⋅ ――⋅ cos (x)
i
2⋅l Z i
2⋅l Z

――――――――→
Tga c ⋅ ey
3 i i
tgal ≔ ―― ⋅ ――⋅ cos (x) ⋅ sin (x)
i 2⋅l Z

c) sarcini masice distribuite - combustibil


4
- Z va avea o nouã expresie: Na = 2.333 ⋅ 10 N ls ≔ l = 5.68 m
3

l ≔y l ≔y l1, l2 locatiile extreme pe anvergură unde se află combustibilul distribuit


1 5 2 7
――――
l
―→
2

1
z ≔ ――⋅ ⌠⌡ f (y) d y = 0.109
l −l l
2 1 1

―――――――→ ―――――――→
Ngcomb c ⋅ ey Tgcomb c ⋅ ey
3 i i 3 i i 2
pgcmb ≔ ――― ⋅ ――⋅ cos (x) tgcmb ≔ ――― ⋅ ――⋅ cos (x)
i
2 ⋅ ls z i
2 ⋅ ls z

―――――――――→
Tgcomb c ⋅ ey
3 i i
tgcmbl ≔ ――― ⋅ ――⋅ cos (x) ⋅ sin (x)
i 2 ⋅ ls z
⎡ 1.333 ⋅ 10 4 ⎤
⎢ 4 ⎥ ⎡ 100.813 ⎤
⎢ 1.333 ⋅ 10 4 ⎥ ⎢ 100.813 ⎥
⎢ 1.333 ⋅ 10 ⎥ ⎢ 100.813 ⎥
⎢ 1.333 ⋅ 10 4 ⎥ ⎢ 100.813 ⎥
⎢ 4 ⎥ ⎢ 100.813 ⎥
1.333 ⋅ 10 ⎥ N N
pa = ⎢ 4 ― t =
ai ⎢ ⎥ ―
i
⎢ 1.333 ⋅ 10 ⎥ m 100.813 m
⎢ ⎥
⎢ 1.333 ⋅ 10 4 ⎥ ⎢ 100.813 ⎥
⎢ 4 ⎥ ⎢ 100.813 ⎥
1.333 ⋅ 10
⎢ 4
⎥ ⎢ 100.813 ⎥
⎢ 1.333 ⋅ 10 ⎥ ⎣ 100.813 ⎦
⎢⎣ 1.333 ⋅ 10 4 ⎥⎦
1.35⋅10⁴

1.2⋅10⁴

1.05⋅10⁴

9⋅10³

7.5⋅10³ pa
6⋅10³

4.5⋅10³
ta
3⋅10³

1.5⋅10³

0
0.1 0.65 1.2 1.75 2.3 2.85 3.4 3.95 4.5 5.05 5.6 6.15

⎡ −1381.793 ⎤
⎡ 510.915 ⎤
⎢ −1381.793 ⎥ ⎢ 510.915 ⎥
⎢ −1381.793 ⎥ ⎢ 510.915 ⎥
⎢ −1381.793 ⎥ ⎢ 510.915 ⎥
⎢ −1381.793 ⎥ ⎢ 510.915 ⎥
N N
pga = ⎢ ⎥ ― tga = ⎢ ⎥ ―
i −1381.793 m i 510.915 m

−1381.793
⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ 510.915 ⎥
⎢ −1381.793 ⎥ ⎢ 510.915 ⎥
⎢ −1381.793 ⎥ ⎢ 510.915 ⎥
⎣ −1381.793 ⎦
⎣ 510.915 ⎦

600

400

200

0
0.1 0.65 1.2 1.75 2.3 2.85 3.4 3.95 4.5 5.05 5.6 6.15
-200

-400
pga
-600
tga
-800

-1⋅10³

-1.2⋅10³

-1.4⋅10³

y
⎡ −84.657 ⎤ ⎡ 31.302 ⎤
⎢ −84.657 ⎥ ⎢ 31.302 ⎥
⎢ −84.657 ⎥ ⎢ 31.302 ⎥
⎢ −84.657 ⎥ ⎢ 31.302 ⎥
⎢ −84.657 ⎥ ⎢ 31.302 ⎥
N N
pgcmb = ⎢ ⎥ ― tgcmb = ⎢ ⎥ ―
i −84.657 m i 31.302 m
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
−84.657 ⎥ 31.302 ⎥
⎢ ⎢
⎢ −84.657 ⎥ ⎢ 31.302 ⎥
⎢ −84.657 ⎥ ⎢ 31.302 ⎥
⎣ −84.657 ⎦ ⎣ 31.302 ⎦

40
30
20
10
0
0.1 0.65 1.2 1.75 2.3 2.85 3.4 3.95 4.5 5.05 5.6 6.15
-10
-20 pgcmb
-30
-40
tgcmb
-50
-60
-70
-80
-90

y
6. Repartitia masei pe anvergurã

Repartitia masei pe anvergurã se calculeazã cu relatia:

―――――→ ⎡ 63.517 ⎤
0.7154 ⋅ mw 2 ⎢ 63.517 ⎥
my ≔ ――――⋅ ⎛c ⎞ ⎢ 63.517 ⎥
i 1 ⎝ ⎠
i
⌠ c dy ⎢ 63.517 ⎥

⌡ i ⎢ 63.517 ⎥
N
0 my = ⎢ ⎥ ―
i 63.517 m
⎢ ⎥
⎢ 63.517 ⎥
⎢ 63.517 ⎥
⎢ 63.517 ⎥
⎣ 63.517 ⎦

135

120

105

90

75

60 my
45

30

15

0
0.1 0.65 1.2 1.75 2.3 2.85 3.4 3.95 4.5 5.05 5.6 6.15

Pozitia centrului de greutate pe fiecare sectiune, in functie de coarda:

――→
aCG ≔ 0.415 ⋅ c

Momentul de inertie distribuit pe anvergura:


――→ ―――→ 2
xa ≔ aCG − aE jy ≔ my ⋅ ⎛xa ⎞
i i
⎝ ⎠i

Momentul sta c distribuit pe anvergura:


Momentul sta c distribuit pe anvergura:
――→
sy ≔ my ⋅ xa
i i i

⎡ 63.517 ⎤ ⎡ 0.335 ⎤ ⎡ 4.612 ⎤


⎢ 63.517 ⎥ ⎢ 0.335 ⎥ ⎢ 4.612 ⎥
⎢ 63.517 ⎥ ⎢ 0.335 ⎥ ⎢ 4.612 ⎥
⎢ 63.517 ⎥ ⎢ 0.335 ⎥ ⎢ 4.612 ⎥
⎢ 63.517 ⎥ ⎢ 0.335 ⎥ 2 ⎢ 4.612 ⎥
kg kg ⋅ m kg ⋅ m
my = ⎢ ⎥ ― jy = ⎢ ⎥ ――― syi = ⎢ ⎥ ――
i 63.517 m i 0.335 m 4.612 m
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ 63.517 ⎥ ⎢ 0.335 ⎥ ⎢ 4.612 ⎥
⎢ 63.517 ⎥ ⎢ 0.335 ⎥ ⎢ 4.612 ⎥
⎢ 63.517 ⎥ ⎢ 0.335 ⎥ ⎢ 4.612 ⎥
⎣ 63.517 ⎦ ⎣ 0.335 ⎦ ⎣ 4.612 ⎦

7. Calculul momentelor de torsiune:

Pentru fiecare sectiune momentul de torsiune este dat de:


―――――――――→
mt ≔ pa ⋅ ⎛⎝aE − aF⎞⎠ − pga ⋅ ⎛⎝aCG − aE⎞⎠

3.3⋅10³
⎡ 1589.663 ⎤
3⋅10³
⎢ 1589.663 ⎥
2.7⋅10³
⎢ 1589.663 ⎥
2.4⋅10³
⎢ 1589.663 ⎥
⎢ 1589.663 ⎥ 2.1⋅10³

mt = ⎢ ⎥ Nm 1.8⋅10³
1589.663 mt
⎢ ⎥ 1.5⋅10³

⎢ 1589.663 ⎥ 1.2⋅10³

⎢ 1589.663 ⎥ 900

⎢ 1589.663 ⎥ 600

⎣ 1589.663 ⎦ 300

0
0.1 0.65 1.2 1.75 2.3 2.85 3.4 3.95 4.5 5.05 5.6 6.15