Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


Unitatea de învățământ:

Clasa: Aria curriculară: Matematică și ştiințe


Disciplina de studiu: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învățare: ,,Pe urmele vacantei’’
Subiectul lecţiei: Înmulțirea când unul din factori este 7
Tipul lecţiei: predare-învățare
Scopul lecţiei: însușirea algoritmilor de calcul specifici operatiei de înmulțire în concentrul 0 – 100
Competente integrate: Matematică și explorarea mediului ( MEM), Comunicare în limba română (CLR).

COMPETENȚE SPECIFICE:

 Matematică și explorarea mediului


 1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui
produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, , =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau
reprezentări schematice

COMPETENȚE INTEGRATE:

 Comunicare în limba română


 1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
 2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
 3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
 4.1 Scrierea literelor de mână

Obiectivele operaţionale:
O1 – să opereze corect cu terminologia matematică specifică înmulţirii: factor, produs, semnul operaţiei de înmulţire, măriți de....ori;
O2 – să efectueze corect exerciţii de înmulţire când unul dintre factori este 7;
O3 – să evidenţieze unele proprietăţi ale înmulţirii: axb=bxa, ax1=a, ax0=0;
O4 – să afle factorul necunoscut când se cunosc celălalt factor şi produsul;
O5 – să înţeleagă şi să opereze corect cu noţiunile: „de 4 ori mai mare”, „a câte 4”, împătritul";
O6 – să efectueze proba înmulţirii prin aceeaşi operaţie, folosind comutativitatea;
O7 – să rezolve exerciţii şi probleme cu înmulţiri, adunări şi scăderi;
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee didactice: conversația, exercițiul, explicația, problematizarea, jocul didactic, metoda R.A.I.;
b) Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, jetoane, manuale, caiete, mingea
c) Modul de organizare: frontal, individual, pe grupe;

Resurse umane: efectivul clasei a II-a B si cadrul didactic

Resurse temporale: 45 minute


Resurse bibliografice:
1. *** Programa şcolară pentru clasa a II- a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013
2. Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, Claudia Ionescu „Matematică şi explorarea mediului, manual pentru
clasa a II-a”, editura Intuitext, 2014

Nr. Etapele Ob. Desfasurarea activitatii Strategia didactică Evaluare


Crt lecţiei op. Metode şi Mijloace de Mod de
. procedee învăţământ organizare
didactice

1. Moment Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a orei de Conversația Frontal Observarea
organizatoric Matematică și explorarea mediului, cerând elevilor să sistematică a
pregătească materialele necesare, să-și corecteze poziţia elevilor
în bancă şi să păstreze liniștea.
2. Verificarea Se verifică modul în care a fost efectuată tema pentru Conversația Caietele Frontal Autoevaluarea
temei acasă, în timp ce elevii rezolvă exercițiile din fișa de
muncă independentă:

1. Calculaţi:
2x8= 2x1=
3x7= 2x9=
2x5= 3x8=
Discutăm rezultatele obținute, apoi adresez întrebări din
lecția trecută:
- Despre ce ati discutat ora trecută la Matematică și
explorarea mediului?
- Cum se numesc numerele care se înmulţesc?
- Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?

Propun spre rezolvare câteva exerciţii orale:


Aflați întreitul lui 7, 8, 5, 10.
Dublați numărul 3, 8, 5, 9.
3. Captarea Prezint elevilor două săculeţe: unul conţine jetoane cu Conversația Frontal Aprecieri
atenției numerele de la 1 la 10 , celălalt conţine 10 jetoane verbale
inscripţionate cu cifra 7. Demonstrația
Proba orală
Solicit elevii să extragă câte un bileţel din fiecare Exercițiul
săculeţ şi să le scrie la tablă sub formă de produs. Aprecieri
verbale
Ce factor se repetă la toate aceste înmulţiri? ….(7)

4. Anunțarea Astăzi vom învăţa “Înmulţirea când unul dintre factori Conversația Tabla Frontal Observarea
subiectului sistematică a
este 7”, vom rezolva multe exerciţii interesante. Explicația Creta
lecției și a comporta-
obiectivelor
Scriu data și titlul lecției pe tablă, iar elevii scriu și ei Caiete mentului
operaționale
același lucru în caiete.

5. Dirijarea Le explic elevilor ce este operația de înmulțire si scriem Conversația Caietele de Frontal Aprecieri
învățării la tabla înmulțirii prin adunări repetate. lucru verbale
O2 Explicația
O3 -completăm operația de înmulțire după modelul dat; Problematizarea
calculăm prin adunare repetată; completăm axa Tabla Observarea
O7 numerelor, din 7 în 7, după model; evidențiez faptul că, Conversația Individual sistematică a
la înmulţire, dacă schimbăm ordinea factorilor, Exercițiul Caietele
comporta-
elevilor
produsul nu se schimbă. mentului

Precizez: Dacă înmulţim un număr cu 7 se obţine un


număr de 7 ori mai mare decât numărul dat.

Completăm tabelul (exercițiul 3) cu numerele cu 7 mai


mari, de 7 ori mai mari decât 8, 6, 9; produsul când unul
dintre factori este 7, dublul, triplul lui 8, 6, 9.

Rezolvăm la tablă și în caiete următoarea problemă:

Anastasia a cules 9 mure, iar Ștef a cules de 4 ori mai


multe. Află:

a) cu câte mure a cules mai multe Ștef.


b) câte mure ar trebui pentru a fi, în total, 50 de
mure.
O2 Prin metoda R.A.I. (Răspunde-Aruncă-Interoghează) Joc didactic Mingea Frontal Aprecieri
fixez conținutul predat. Pentru această metodă am verbale
6. Fixarea nevoie de o minge pe care o arunc unui copil, nu înainte
cunoștințelor de a-i adresa o întrebare din lecția predată, dacă acesta Autoevaluare
știe răspunsul poate adresa o întrebare unui coleg,
aruncându-i totodată mingea. Cine nu știe răspunsul este
scos din joc.

7. Obținerea O4 Elevii primesc o fișă de lucru pe care trebuie să o Exercitiul Observarea


performanței rezolve individual. Analizez împreună cu elevii modul sistematică a
si asigurarea O5 în care aceștia au rezolvat exercițiile din fișa de lucru. Conversația Fise Activitate elevilor
retentiei si a individuala
O6
transferului

8. Încheierea Voi face aprecieri verbale colective și individuale cu Conversația Fișe de lucru Frontal Aprecieri
activității privire la modul în care elevii au participat la lecție. verbale
Explicația
Se notează tema pentru acasă. Explic modul în care
trebuie rezolvată tema
FIŞĂ DE LUCRU

1. Află numerele :
- cu 7 mai mari decat: 5, 9, 2, 10, 6.
- de 7 ori mai mari decat; 3, 6, 9, 4, 7.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Un factor al unei înmulţiri este 7, iar al doilea factor este de 2 ori mai mare decât primul. Află produsul celor doi factori.
……………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..
3. Completează factorul necunoscut:

4x = 28 3x = 21

9x = 27 3x =0
4. Din 84 scade dublul împătritului lui 5.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Într-o cutie sunt 7 rânduri de globuri. Pe fiecare rând sunt câte 8 globuri.
Câte globuri conține cutia?

S-ar putea să vă placă și