Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Albu Ioan
Adresa(e) Jud. Prahova,Com.Măneciu,str. Bodeni,Nr.179
( Valenii de Munte)
Telefon(-oane) Mobil: 0745155858
E-mail(uri) albuioan422@gmail.com

Nationalitate(-tati) Română

Data naşterii 18.09.1992

Sex Masculin

Educaţie şi formare
Perioada 2011 - 2015
Disciplinele principale studiate /  Tehnologia conservării produselor agroalimentare
Competente profesionale dobandite  Microbiologie
 Merceologie
 Managementul Calitatii in domeniul Agroalimentar
 Protectia Consumatorului
 Biochimie

Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti


Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare Facultatea de Management, Inginerie Economică in Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Calificare / Inginerie si Management în Alimentatia Publică şi Agroturism


Diploma Obtinuta Inginer
Perioada

Calificare / 2007 - 2011;


Diploma obtinuta
Diploma de absolvire a claselor IX – XII
Discipline principale studiate Diploma de Bacalaureat
Atestat Informatica – 2011
 Matematica
 Informatica
 Fizica
Numele si tipul institutiei de invatamant
Liceul GRUP SCOLAR MANECIU
Experienta profesionala Inginer Tehnolog- Specialist in domeniul calitatii
Linia RBS (covrigei, sticksuri) Salatini
Linia de Paste fainoase ARNOS
Linia de Ciocolata calda LaFesta
Linia de Cappuccino LaFesta
Linia de 3 in 1 LaFesta
Linia de Bruschettine
Linia de Saratele Salatini/ Circus
Linia de Biscuiti- Tedi, Salatini

S.C MASPEX ROMANIA S.R.L- Valenii de Munte/ Prahova


01.11.2016- Prezent

Experienta profesionala
Operator- Maşină ambalare automată- secţia paste Arnos
S.C. TYMBARK MASPEX ROMANIA S.R.L. – Valenii de Munte/ Prahova
04.02.2016- 31.10.2016

Limba(i) străină(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie
Limba engleza Avansat Avansat Avansat

Competente şi abilităţi sociale


- spirit de echipă foarte bine dezvoltat; sociabil, dar selectiv în acelaşi timp (dobandite in liceu la
diverse activitati extracurriculare, facultate.;
- seriozitatea şi punctualitatea sunt de bază în orice fac;
- adaptabilitate la mentalităţi diferite;
- spirit bun de initiativă, loialitate, stabilitate, intuiţie;
- acomodare foarte bună în echipe noi de lucru;
- capacitate de efectuare a sarcinilor neprevăzute, în mod eficient ca timp şi grad de
dificultate.

Competenţe şi cunoştinţe de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer
utilizare a calculatorului SAP- System Applications and Products
Qguar
Certificat de competenţe digitale
Atestat de competenţe profesionale

Alte competenţe şi aptitudini - organizare managerială foarte bună şi respectare a timpului şi activităţilor zilnice;
- flexibilitate în gândire şi implicare totală în realizarea oricărei activtăţi motivante.
- respectarea punctelor de vedere a interlocutorilor;
- spirit de echipă foarte bine dezvoltat; sociabil, dar selectiv în acelaşi timp (dobandite in liceu la
diverse activitati extracurriculare, facultate.;
- seriozitatea şi punctualitatea sunt de bază în orice fac;
- adaptabilitate la mentalităţi diferite;
- spirit bun de initiativă, loialitate, stabilitate, intuiţie;
- acomodare foarte bună în echipe noi de lucru;
- capacitate de efectuare a sarcinilor neprevăzute, în mod eficient ca timp şi grad de
dificultate.
\

Permis(e) de conducere Categoria B din anul 2010

Informaţii suplimentare Abilitati excelente de comunicare, capacitate de analiza si organizare, abilitate in relatiile interumane
Practica Restaurant Rustic complex Agronomie,
Practica Vila Bran
Am participat la diverse actiuni in cadrul universitatii cum ar fii: The International Conference of the
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for
Agriculture" June 4 - 6, 2015, Bucharest, Romania
Conference staff
Voluntariat: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Facultatea de Management,Inginerie economica in agricultura si dezvoltare rurala

Sef de schimb- Iorga Liviu-


Recomandari
SC MASPEX ROMANIA SRL
Nr. tel: 0740144302