Sunteți pe pagina 1din 1

Tehnica florii de nufăr

Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte,


pornind de la o temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele opt idei secundare
care se construiesc în jurul celei principale, asemenea petalelor florii de nufăr. Cele opt idei
secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme
principale, pentru alte opt flori de nufăr. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor
construi alte opt noi idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi
teme de studiu pentru care se vor dezvolta conexiuni noi şi concepte noi.

Vom utiliza această tehnică pentru a ușura procesul de recapitulare și de fixare a


cunoștințelor, pentru lecția Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Cami
Petrescu.

Scopul principal este acela de a reține un maxim de informații, într-un mod util și
concis.

În primul rând se va construi diagrama pe tablă, cu o idee centrală în centru și cele opt
petale în jurul acesteia. Pentru a deduce cele opt idei principale legate de roman vom apela la
dexbatere. Elevii vor fi puși în situația de a argumenta și de a explica ideile cu rpivire la
conținutul romanului.

Profesorul lansează ideea centrală, aceea conform căreia romanul este unul de factură
psihologică. Elevii au la dispoziție 5-10 minute de gândire, fie individual fie pe grupe, să se
gândească la o trăsătură a acestui tip de roman, și să-și argumenteze alegerea prin exemple
concrete cu referire la text.

Având în vedere că se urmărește expunerea mai multor idei, vom apela și la tehnica
brainstormingului, prin care elevii își vor expune concluziile la care au ajuns. Se așteaptă
răspunsuri precum: prezența analizei interioare, instanța narativă, introspecția, prezența
memoriei voluntare și involuntare, tehnica jurnalului, tehnica romanului în roman etc.

Discuția este coordonată de către profesor către rezultatul dorit, astfel încât, după ce
elevii își vor expune toate ideile, se va ajunge la un numitor comun, iar pe tablă vor fi notate
afirmațiile cele mai pertinente cu privire la text.

După ce diagrama este creată se va discuta pe marginea acesteia și se vor trage


concluziile cu privire la relevanța acestora. Este o tehnică care face apel la imaginația,
creativitatea și spiritul critic al elevilor, făcându-i de asemenea să rețină un volum mai mare
de informații într-un mod organizat și sintetizat.