Sunteți pe pagina 1din 2

Test docimologic

I. Se dă textul:

De la Nistru pân' la Tissa De la Turnu 'n Dorohoi

Tot Românul plânsu-mi-s'a, Curg dusmanii în puhoi

Cã nu mai poate strãbate Si s'aseazã pe la noi;

De-atâta strãinãtate. Toate cântecele pier,

Din Hotin si pân' la Mare Sboara paserile toate

Vin Muscalii de-a cãlare, De neagra strãinãtate;

De la Mare la Hotin Numai umbra spinului

Mereu calea ne-o atin; La usa crestinului.

Din Boian la Vatra-Dornii Isi desbracã tara sânul,

Au umplut omida cornii, Codrul - frate cu Românul -

Si strãinul te tot paste De secure se tot pleacã

De nu te mai poti cunoaste. Si isvoarele îi seacã -

Sus la munte, jos pe vale Sãrac în tarã sãracã!

Si-au fãcut dusmanii cale, Cine-au îndrãgit strãinii,

Din Sãtmar pânã 'n Sãcele Mânca-i'ar inima câinii,

Numai vaduri ca acele. Mânca-i'ar casa pustia,

Vai de biet Român sãracul! Si neamul nemernicia!

Indãrãt tot dã ca racul,

Nici îi merge, nici se'ndeamnã, Stefane Mãria Ta,

Nici îi este toamna, toamnã, Tu la Putna nu mai sta,

Nici e vara vara lui, Las' Arhimandritului

Si-i strãin în tara lui. Toatã grija schitului,

1
Lasã grija Sfintilor Si Moldova adunând.

In seama pãrintilor, De-i suna din corn odatã,

Clopotele sã le tragã Ai s'aduni Moldova toatã,

Ziua'ntreagã, noaptea'ntreagã, De-i suna de douã ori,

Doar s'a 'ndura Dumnezeu, Iti vin codrii 'n ajutor,

Ca sã 'ti mântui neamul tãu! Toti dusmanii or sã piarã

Din hotarã în hotarã -

Tu te 'naltã din mormânt,

Indrãgi-i'ar ciorile

Si spânzurãtorile!

Sã te-aud din corn sunând

(Mihai Eminescu, Doina)

1. Alegeți din lista de mai jos, răspunsul care se potrivește. Ce tip de rimă întâlnim în poezia
Doina de Mihai Eminescu? 0,5p

a. Împerecheată
b. Încrucișată
c. Monorimă
d. Imbrățișată

2. Alegeți răspunsul corect. Care este tipul de ritm întâlnit în poezia Doina de Mihai Eminescu?
0,5p

a. Ritm iambic
b. Ritm trohaic
c. Ritm dactilic

3. Dați câte un sinomin pentru sensul din text al cuvintelor: nemernicia și hotară. 1p
4. Explicați rolul cratimei și a apostrofului în structura: plânsu-mi-s'a. 2p
5. Identificați tema și motivele poeziei. 2p
6. Realizați în 20-30 de rânduri un eseu prin care să demostrați că poezia lui Mihai
Eminescu aparține curentului romantic. 3p