Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.01.2020
CLASA: a IX-a
OBIECTUL: dezvoltarea personală
SUBIECTUL: Sănătatea și modul sedentar de viață
PROFESOR: Bejan Dumitrița
Competenţe generale
Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate
Competenţe specifice

1.Utilizarea unor noţiuni, norme şi principii specifice educaţiei pentru sănătate


Competenţe derivate. Elevii trebuie să:
C1- să identifice regulile unei alimentaţii sănătoase;
C2- să enumere principiile unei alimentaţii raţionale;
C3- să identifice regulile cel mai des încălcate ale unei alimentaţii raţionale;
C4- să marcheze grafic răspunsurile în rebus.

Strategia didactică:
a) Metode si procedee: conversaţia, exerciţiu;
b) Forme de organizare: frontal, individual;
c) Resurse:
 materiale: fişa de evaluare
 temporale: 50’
 umane: 21 elevi
Evaluare: proba scrisă.
Anexe:
Analiza itemilor
Fişa de evaluare
Barem de notare
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. Etapele C. Conţinutul activităţii Strategia didactică: Evaluare


crt lecţiei resurse
Activitatea profesorului Activitatea elevului timp procedurale materiale Forme de
organizare
1. Moment -asigură ordinea şi verifică - se pregătesc pentru 1` conversaţia catalogul frontal aprecieri
organizatoric dacă toţi elevii au toate oră. individual verbale
materialele necesare pe -semnalează absenţii
bancă. sau probleme de
organizare, dacă este
cazul.
2. Captarea C1 - se reaminteşte elevilor - sunt atenti la explica- 1` conversaţia frontal aprecieri
atenţiei C2 faptul că vor fi evaluate ţiile profesorului, cer verbale
cunoştinţele referitoare la eventuale lămuriri în
sănătatea alimentaţie şi li cadrul discuţiei.
se explică obiectivele
propuse.
3. Reactualizare C1 -pe baza planului de - elevii răspund 10’ conversaţia caiet frontal aprecieri
a noţiunilor C2 recapitulare se verbale
anterior reactualizează noţiunile
învăţate învăţate

3. Verificarea C1- - împarte fişele de - rezolvă fişele primite exerciţiul fişe de individual proba
cunoştinţelor C4 evaluare 30` evaluare scrisă
- supraveghează elevii pe
parcursul rezolvării fişelor

4. Evaluare - prezintă baremul Solicită răspuns pentru 8` conversaţia caietele frontal aprecieri
- discută rezolvarea unele aspecte mai verbale
itemilor puţin înţelese din test
- apreciază activitatea
elevilor pe parcursul
rezolvării testului

ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ
PLAN DE RECAPITULARE

1. Definirea conceptului de alimentaţie şi alimentaţie sănătoasă(raţională)

alimentaţie
sănătoasă

principii reguli de igienă


alimentare alimentară

glucide
proteine lipide de ce
(zaharuri) cât mâncăm? mâncăm?
ALIMENTE SĂNĂTOASE IMPORTANŢA ALIMENTELOR

de
ce?
ce?

cât? cum?
CANTITATE DE ALIMENTE COMPORTAMENTE ÎN TIMPUL
ALIMENTAŢIEI

STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS


Numele si Prenumele ……………… Data:

TEST DE EVALUARE a cunoștințelor

SUBIECTUL I (3 x 1 p.= 3p)

1.Completaţi enunţurile următoare cu noţiunile care lipsesc:


1.Alimentele conţin ………….., …………………………..,si ………………..
2.Alimentele sunt de origine ……………..,si origine ........................................
3.Lipidele se mai numesc si…………………....................................................
4.Apa este componenta de bază a………………...............................................
2.Alegeti varianta corectă:
1. În lipsa vitaminei A depistate în organism, care din alimentele de mai jos trebuie
consumate in cantitate mare:
a. paste făinoase b. ciocolată c. morcov d. peşte
2. Care din alimente trebuie consumate în cantitate mai mare:
a. cele din vârful piramidei alimentaţiei sănătoase;
b. cele de la baza piramidei alimentaţiei sănătoase;
3. Care din alimentele următoare sunt bogate în Fe(fier):
a. spanac b. ouă c. ciocolată d. Lapte
3.Notaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele propoziţii:
1. Eticheta reprezintă totalitatea informaţiilor care însoţesc produsul.( )
2. Alimente bogate în proteine sunt fructele.( )
3. Esta necesar consumul a cel puțin 2 litri de lichide pe zi, de preferat apa plată.( )
4. Alimentele fierbinţi sau reci dăunează dinţilor şi stomacului.( )
5. Ciocolata trebuie consumată la fiecare masa in cantităţi mari.( )
6. Dăunătoare sănătăţii sunt legumele si fructele.( )
7. O alimentaţie echilibrată presupune un aport optim de - glucide, proteine, lipide,
vitamine și săruri minerale.( )
8. O alimentație echilibrată trebuie însoțită și de mișcare.( )
9. Există o concordanţă între informaţiile înscrise pe etichetă şi conţinutul produsului.( )

SUBIECTUL II (2x 3 p.= 6p)

2.1.Enumeraţi 4 principii de alimentaţie sănătoasă şi 4 reguli de alimentaţie sănătoasă pe


care le încălcaţi cel mai des
ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ ALIMENTANTAŢIE NESĂNĂTOASĂ

1................................................................... 1.....................................................................
. ......................................................................
..................................................................... 2.....................................................................
. .......................................................................
2................................................................... 3.....................................................................
..................................................................... ......................................................................
3................................................................... 4......................................................................
....................................................................
4.................................................................

2.2. Rezolvă rebusul şi află ce cuvânt se ascunde pe verticala AB:


A

B
1.Aliment bogat in proteine. 2.Conţine mult calciu.
3.Se mai numesc grăsimi. 4.Sunt de origine animală si origine vegetală.
5.Se gasesc in sânge ,oase, muşchi. 6.Grăsime de porc.
7.Asigură creşterea organismului 8.Conţine fosfor şi se digeră uşor
Nota= puncte realizate + 1 punct din oficiu