Sunteți pe pagina 1din 2

Eseu:,,Valori promovate în opera lui I.

Druță”
Limba, istoria și pământul sunt cei trei piloni care țin o națiune.
Pornind de la acest citat, nu există nimic mai de preţ pentru un popor decât graiul matern,
întrucât acesta este plămânul prin care respiră întregul neam şi suflarea în care se contopeşte
sufletul român. Prin graiul pe care-l vorbeşte fiece popor ajunge să-şi dezvelească întreaga sa
făptură lăuntrică şi spiritul său patriotic în faţa neamurilor străine, dovedindu-le celor din
urmă şi un motiv demn de mândrie şi admiraţie atât pentru generaţiile actuale, cât şi pentru
generaţiile viitoare.

Calitatea de nepreţuit a graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi întreaga istorie a
neamului, cu toate bucuriile şi tristeţile ei, victoriile şi înfrângerile trăite, visele realizate şi
speranţele spulberate de împrejurările nesigure prin care i-a fost sortit să treacă.

În graiul matern se-ascunde amintirea trecutului nostru, zestrea noastră strămoşească, a


originilor cu care suntem înfrăţiţi încă de la naştere, iată de ce oamenii au calificat
dintotdeauna limba maternă drept o comoară care nu are vre-un preţ de vânzare sau
cumpărare, dar, în schimb, poate fi moştenită, păstrarea şi cultivată cu sfinţească dacă nu din
respect pentru strămoşii care i-au dat suflu, culoare şi aripi, măcar din respect pentru tine
însuţi, pentru ceea ce eşti azi, graţie zilei de ieri.

În concluzie, graiul matern e şansa fiecărui popor de a fi o personalitate pe arena mondială,


şansa lui la existenţă continuă, precum şi la rezistenţă în faţa uraganelor devastatoare ale
popoarelor barbare, lipsite de identitate şi spirit naţionalist. Să-ţi preţuieşti, să-ţi iubeşti, să-ţi
respecţi limba, e datoria fiecăruia dintre noi atât timp cât pretindem că suntem o părticică
dintr-un popor, căci avem o patrie căreia îi suntem devotaţi cu tot sufletul.

MOTTO:Prin caracteristicile ei esenţiale, opera lui Ion Druţă... este în total o expresie a
rezistenţei spirituale şi morale în faţa a tot ce subminează naţionalul, umanul, sacrul".

( Mihai Cimpoi)

Trăim într-o lume a iluziei, pe o insulă ispititoare, o lume îmbrăcată în amăgiri,


secrete, suflete dezgolite, o lume mai puțin preocupată de adevăratele valori.Sunt mulți
scriitori care au conturat adevăratele valori umane,dar puțini dintre noi sunt cei care le
posedă.
  Ion Druță, omul cu cele mai multe doruri, este un promotor al valorilor ce cristalizează
frumusețea, originalitatea și existența unui popor.
Astfel, pentru personajul druțian este esențial substratul sufletesc, interioritatea cea mai
ascunsă.Omul conceput de scriitor e o ființă profundă, capabilă să comunice cu lumea la un
nivel mai complex promovînd valori ca: familia, munca, dragostea și cele mai nobile
calități:demnitatea, bunătatea, mila, curajul, credința.În viziunea lui Ion Druță, familia este
valoarea cea mai de preț a vieții, un adevărat colț de lume cu bucuriile și necazurile lui.
Ion Druta iși consacră toată energia talentului său exceptional promovarii imaginii poporului
moldovenesc casa și în lume, zidind ,cărămidă cu cărămidă ,edificiul demnitatii noastre.
Astfel,orice întâlnire cu proza lui DRUTA lasă o puternică senzație de
prospețime,profunzime,colorit irepetabil și ințelepciune.
Deși ne întâlnim rar cu operele lui ,îmi produce o mare satisfacție spirituală și estetica.În
lucrările lui Ion Druță mă cucerește plasticitatea cu care sunt înfățisate personajele.
Cred ,că prin operele sale proza moldovenească înscrie în literatura contemporană una dintre
cele mai pitorești și mai interesante pagini.
În romanul autobiografic ,,Horodiște" cele mai frumoase valori sunt învățate în cadrul
familiei, părinții reprezentînd modele umane demne de urmat:,, mama era harnică și silitoare
ca o furnică", tatăl, deși ,,o ființă dură și enigmatică" le-a insuflat copiilor săi:dragostea
pentru pămînt, demnitatea, curajul.
În ,,Frunze de dor" este accentuat același rol al familiei, dar de o intensitate mult mai
profundă.Gheorghe Doinaru impresionează prin valorile moștenite de la tatăl său:,, și așa
frumos mai era Vasile al ei, că nu era nuntă să nu joace el mireasa, și așa era harnic, că uite
aproape din nimic și-au înjghebat ei o casă și ceva lîngă casă, și era așa de cuminte...".
O altă valoare este munca, cea care modelează adevăratul om.Pentru eroii druțieni, munca
înglobează cea mai frumoasă activitate și formă de existență.Sofica ,,iarna întreagă torcea,
țesea, cosea, cîrpea, iar de cu primăvară și pînă toamna tîrziu basmaua ei albă zbura ca o
pasăre...".Pentru Moș Mihail din nuvela ,,Sania", munca reprezintă generozitatea și dăruirea
pînă la sacrificiu pentru binele oamenilor,,cuminte ca un copil, săvîrșea bătrînul, taina cea
mare a omenirii-taina muncii".
În final, Ion Druta iși consacră toată energia talentului său exceptional promovarii imaginii
poporului moldovenesc casa și în lume, zidind ,cărămidă cu cărămidă ,edificiul demnitatii
noastre.

S-ar putea să vă placă și