Sunteți pe pagina 1din 32

CUPRINS

Cap.1 Prezentarea entitatii. .......................................................................................................pag. 2


1.1.Infiintare,denumire,capital …………………………………………………………….pag. 2

1.2.Domeniu de activitate…………………………………………………………………...pag. 3

1.3.Structura organizatorica………………………………………………………………..pag. 3

1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor…………pag. 4

Cap.2 Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile ,


a declaratiilor si deconturilor……………………………………………………pag. 6
2.1.Registre contabile……………………………………………………………………….. pag. 6

2.2.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor…………………………pag. 7

2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor…………………………..pag. 8

2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti…………………..pag. 9

2.5.Documente privind organizarea contabilitatii drpeturilor salariale…………………. pag. 10

2.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor…………….pag. 12

2.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale………………………………..pag. 13

2.8.Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului………………………….pag. 13

2.9.Gestionarea,folosirea si evidenta formularelor cu regim special………………………pag. 14

2.10.Lucrari de sinteza si raportare financiar – contabila.Situatii financiare…………….pag. 14

Cap.3 Monografie contabila specifica entitatii .Intocmirea balantei de verificare……pag. 15


Cap.4 Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii……………………………….pag. 22
4.1.Continutul bugetului de venituri si cheltuieli…………………………………………… pag. 22

4.2.Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007……………………………………….pag. 25

Cap.5 Elemente de gestiune financiara a firmei……………………………………….pag. 26


Bibliografie………………………………………………………………………………pag. 32

1
Cap.1.Prezentarea entitatii.
1.1.Infiintare,denumire,capital.

Societatea FASTPROMO SRL a luat fiinta in anul 2003. Numarul inregistrarii la Registrul
Comertului este J08/1737/2003 . Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de
TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare R 13703851.
In prezent isi desfasoara activitatea de prestari servicii in Brasov si in alte 3 puncte de lucru ,
indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.

Actul constitutiv al societăţii FASTPROMO SRL cuprinde urmatoarele elemente principale:

a) FORMA JURIDICA :
Subscrisa FASTPROMO , persoana juridica de nationaliatate romana isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legile in vigoare si cu statultul societatii.
Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

b) DENUMIREA SOCIETATII :
Numele dat este : « FASTPROMO » SRL.

c) SEDIUL SOCIAL :

Sediul social se stabileste in Brasov, Str.N.D,Cocea, Nr. 2A.


Societatea are in prezent urmatoarele puncte de lucru :
 Societatea « mama » in Brasov,Str.N.D.Cocea 2A.
 Punct de lucru in Loc. Oradea,
 Punct de lucru in Loc.Craiova,
 Punct de lucru in Loc.Pitesti,

d) DURATA SOCIETATII :
Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii
acesteia la Registrul Comertului.

e) CAPITALUL SOCIAL :
Capitalul subscris si varsat este de 200 RON .
Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare,
detinute in totalitate de asociatul unic.

f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :
Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de o persoana fizica ,
cetatean roman.

g) FORTA DE MUNCA:

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului


Muncii si regimului de asigurari sociale.Are in prezent 93 de salariati cu contract de munca pe perioada
nedeterminata si 10 colaboratori cu timp partial.Necesarul de personal ,angajat pe baza de contract de
munca,in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.

h) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA :
Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate,
faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

2
1.2. Domeniu de activitate.
Activitatea principala a socitatii va fi :
7440 – Publicitate.Aceasta clasa include : activitatea agentilor de publicitate care se ocupa cu
vanzarea sau inchirierea mijloacelor pentru reclama si de planificarea,crearea si amplasarea
reclamelor,precum si alte servicii in domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare
sau a mostrelor,furnizarea de spatii pentru publicitate prin media).
SC FASTPROMO SRL are amenajate in toate punctele de lucru ,spatii cu destinatie de studio ,care
emit 24 de ore din 24 stiri,reportaje,emisiuni,reclame ,videoclipuri,filme de prezentare.
Activitatea principala o constituie productia de clipuri pblicitare pentru diverse companii,lansate sau la
lansarea lor pe piata precum si furnizarea de spatii pentru publicitate prin media.
Principalii clienti ai firmei sunt : RCS&RDS, PRO TV, TV SPORT .

1.3.Structura organizatorica.
ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII 
UNITATII :

Administrator

Director Executiv Contabil Sef

Redactor Sef Sef Contabil PL 1


Director Programe
Serv.Marketing
Producator(Tehnic) Redactor PL1 Agent MK.PL1 Contabil PL 2
PL1

Reporter PL1 Producator PL1 Agent.Vanz.PL1 Contabil PL 3

Administrativ PL1 Redactor PL2 Agent MK.PL2 Contabil PL 4

Producator (Tehnic) Producator PL2 Agent.Vanz.PL2


PL2

Reporter PL2 Redactor PL3 Agent MK.PL3

Administrativ PL2 Producator PL3 Agent.Vanz.PL3

Producator (Tehnic) Redactor PL4 Agent.MK.PL4


PL3

Reporter PL3 Producator PL4 Agent.Vanz.PL4

Administrativ PL3

Producator(Tehnic)
PL4

Reporter PL4

Administrativ PL4

3
1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor.

Contabilitatea , in cadrul SC FASTPROMO SRL, se tine in compartiment distinct , cu personal angajat


cu pregatire de specilalitate .

Organizarea si tinerea contabilitatii revine contabilului sef, iar coordonarea activitatii in cadrul societatii
este asigurata de catre administrator in stransa colaborare cu directorul executiv.

Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sef, la fiecare punct de lucru existand cate o
persoana calificata ca si contabil pentru tinerea evidentei contabile a punctului de lucru.
Astfel ,la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente : documente de intrare – iesire
(facturi de la furnizor , receptii, avize , facturi emise) ; a registrelor de casa ; a jurnalelor punctelor de
lucru de vanzare si de cumparare ; a deconturilor aferente punctelor de lucru ; a declaratiilor si
impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixe.La incheierea lunii ,
pana in data de 5 a lunii urmatoare , contabilii punctelor de lucru vor inregistra in programul contabil
toate documentele lunii,si le vor trimite la sediul central pentru verificare si arhivare.Astfel se vor trimite
catre sediul central urmatoarele : registrele de casa ,facturi furnizori insotite unde este cazul de
NIR,facturi clienti ex.rosu,declaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de
sanatate,procese verbale de compensare.

La sediul central ,pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de banca,se inregistreaza toate
cheltuielile generale ale societatii,a salariilor,a mijloacelor fixe, a declaratiilor la bugetul statului, se tine
evidenta imprimatelor cu regim special , se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru
si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVA,se intocmeste balanta de
verificare lunara,se calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale.

Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar
contabil si semnatura de aprobare a administratorului , iar cele de la punctele de lucru vor avea ca
document justificativ atasat un referat de necesitate.

Toate punctele de lucru au obligatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamani sa depuna la banca
sumele incasate intr-un cont colector,sume care vor fi transferate in contul curent al societatii,pentru
aceasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrare.Aceeasi metode de
inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza
de obicei in contul curent al societatii.

4
ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL 
CONTABIL :

CONTABIL SEF
(FINANCIAR-CONTABILITATE;
SALARII,MIJLOACE
FIXE,LEASING,DECLARATII
IMPOZ.TAXE
,TREZORERIE,DECONTURI,DEC
ONT TVA,BALANTA,CALCUL
IMPOZIT PROFIT)

CONTABIL CONTABIL CONTABIL CONTABIL


PUNCT DE LUCRU PUNCT DE LUCRU PUNCT DE LUCRU PUNCT DE LUCRU
BRASOV ORADEA CRAIOVA PITESTI
(REG.CASA (REGISTRU CASA PL ; (REGISTRU CASA PL ; (REGISTRU CASA PL ;
;VANZARI VANZARI PL ; VANZARI PL ; VANZARI PL ;
;CUMPARARI CUMPARARI PL ; CUMPARARI PL ; CUMPARARI PL ;
;DECONTURI DECLARATIE IMPOZ DECLARATIE IMPOZ DECLARATIE IMPOZ
;EVIDENTA REGIM SI TAXE LOCALE PL ; SI TAXE LOCALE PL ; SI TAXE LOCALE PL ;
SPECIAL ; JURNAL DECONTURI PL ) DECONTURI PL ) DECONTURI PL )
VANZARI ; JURNAL
CUMPARARI )

Cap.2.Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile,a declaratiilor si deconturilor.

2.1.Registre contabile.

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate în


registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fişe şi situaţii ale căror con ţinut
şi formă corespund scopului pentru care se ţin.
Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare şi
Registrul-inventar.
a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole contabile, în
mod cronologic, operaţiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, după data de
întocmire sau intrare a acestora în unitate. In cadrul firmei FASTPROMO SRL acest jurnal este emis de
programul de contabilitate « SOCRATE » , pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul
lunii , iar totalurile (rulajul) se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat
la Administratia finantelor publice Brasov la data infiintarii firmei.
b) Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar, direct sau prin
regrupare pe conturi corespondente, înregistrările efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se situaţia
5
fiecărui cont, respectiv soldul iniţial, rulajele debitoare, rulajele creditoare şi soldurile finale.
Formularele folosite drept registru „Cartea-mare” pot îmbrăca diverse forme, cum ar fi: fişe de cont
pentru operaţiuni diverse, fişe de cont şah sau pe conturi corespondente, forma „Cartea-mare”
centralizatoare.
Forma folosita drept registru « Cartea-mare «   de firma SC FASTPROMO SRL , este cea de fise de
cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se
listeaza si arhiveza odata pe an – la sfarsitul anului.
c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi de
pasiv, grupate în funcţie de natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, inventariate potrivit
normelor legale. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere
sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil. Registrul-inventar
cuprinde două părţi: listele de inventariere şi recapitulaţia inventarului. În cadrul recapitulaţiei, datele
preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ şi pasiv.
Acest registru in cadrul firmei SC FASTPROMO SRL se completeaza odata pe an avand la baza
inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in
fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).
d) Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe
toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii
registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.
Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual
de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata
muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.),
salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii
acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.
In cazul SC FASTPROMO SRL , registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic , conform
normelor in vigoare, la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane.
e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre
toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar,
fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor,
precum si in alte domenii prevazute de lege .
SC FASTPROMO SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Brasov si in alte localitati
din tara. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate.
f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea
profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata
la bugetul general consolidat.
Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu
operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la
bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC
FASTPROMO SRL , in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate , unde se fac si inregistrarile in acesta.

2.2.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie de
categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar.
Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor
primite.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea
cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.
a) Nota de intrare –receptie a mijlocului fix – se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin
inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitate a mijlocului fix.
6
b) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se intocmeste de
serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.
c) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :
 Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta
ale unitatii( DEPARTAMENT ; PUNCT DE LUCRU)
 Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau
subunitate ( DEPARTAMENT ; PUNCT DE LUCRU) la alta.
 Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele
fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.
Circula la : persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii ; la DEPARTAMENTUL ,
PUNCTUL DE LUCRU predator , pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si
pentru semnare de primire de catre delegatul DEPARTAMENTULUI , PUNCTULUI DE LUCRU ,
primitor. ; la serviciul Financiar-Contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix .

d) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care
necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese
tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.Se intocmeste
de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii , in prezenta membrilor
comisiei care este formata din : presedinte, specialisti-consultanti,asistenti la receptie.

e) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :


 Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor
fixe, de scoatere din uz .
 Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.
 Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate.

2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor.


a) N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru
incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la
receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , la compartimentul
financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate , precum si
pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare(factura sau
avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
b) Bonul de consum
Serveste ca:
- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor
materiale, dupa caz;
- document justificativ de scadere din gestiune;
- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla.
Se întocmeste în doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru
consum.
Circula:
- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate – PUNCTELE DE LUCRU
(ambele exemplare);
- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre
gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);
7
- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si
analitica (ambele exemplare).
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

c) Aviz de insotire a marfii :


Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , executat pe
hartie autocopiativa securizata.
Serveste ca :
 Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
 Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;
 Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC
FASTPROMO SRL pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din
punctele de luctru situate in Oradea, Craiova, Brasov, Pitesti ;
 Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi
unitati in cazul transferului ;
Circula la :
o furnizor ;
o la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire (ex. 1) ;
o la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura(ex. 3) ;
o la cumparator ;
o la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale
primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea
rezultatelor(ex.1) ;
o la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica,
atasat la factura (ex.1 ) ;

d) Dispozitie de livrare
Serveste ca :
 Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale
destinate vanzarii ;
 Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;
 Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .
Circula la :
o Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materialesi pentru
inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru
cantitatile livrate .
Se arhiveaza la : magazie(ex.1) ; la departamentul vanzari (ex.2)

e) Fise de magazie
Serveste ca:
- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;
- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.
Se întocmeste într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau
de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.
Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate
pe grupe, eventual subgrupe, sau în ordine alfabetica.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care
se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
8
Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare
operatiune înregistrata, dar în mod obligatoriu zilnic.
f) Fise de magazie a formularelor cu regim special
Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe
carton securizat.
Serveste ca :
 Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de
inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;
 Document de evidenta a formularelor anulate ;
 Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.
Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre
gestionar.
Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.

a) Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca banii
care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casier in doua exemplare , unul insoteste
banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.
b) CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea
diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprobarea
(semnatura administratorului si stampila unitatii) administratorului si se prezinta la banca pentru
ridicarea de numerar.
c) Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in
casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui
REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului
de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se
semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sef . In baza documentului astfel intocmit
casierul elibereaza – plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele
de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.
d) Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera
si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clienti.

e) Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si
platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casier , zilnic, in doua exemplare : un
exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si
opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

2.5.Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.

a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si
Contabilul sef si se arhiveaza 50 de ani.Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii punctelor de
lucru in plicuri sigilate.
b) stat de salarii –lichidare- cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se
semneaza de persoana care-l intocmeste si Contabilul sef si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar
semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

9
c) stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Contabilul sef si se trimite la
casieria unitatii pentru plata , unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.
d) fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare
salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.
e) Ordin de deplasare(delegatie)

Serveste ca :
 Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea,
 Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate,
 Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans,
 Document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea , intr-un exemplar , se semneaza de seful
departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de administrator care aproba
eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de
valori materiale sau a deplasarii , ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef.

Declaratiile la bugetul statului.Statul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul
statului,in format electronic si anume :

 Declaratia la bugetul asigurarilor sociale – se intocmeste pe baza statului de plata,in 2 exemplare,


lunar ,unul depunandu-se la CNPAS ,cealalalt exemplar cu numarul de inregistrare pastrandu-se
in unitate.Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata
de societate.
 Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj – se intocmeste tot pe baza statului de salarii, lunar ,
tot in 2 exemplare unul ramane la unitate si celalat se depune la AJOFM.Cuprinde contributia
angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii.
 Declaratia privind comisionul datorat Inspectoratului teritorial de munca.Un exemplar se depune
la ITM,celalat cu numar de inregistrare se pastreaza la societate.Cuprimde contributia societatii
(0.25%) datorata de societate .
 Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate- se intocmeste lunar pe baza statelor de
plata.Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asigurarilor de sanatate ;lista cu
intrari si iesiri ;declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii.(se intocmeste pe
fiecare casa de sanatate in parte).
 Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(declaratia100) care se depune la
Administratia financiara.Se depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului
statului si trimestrial impozitul pe profit.

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le pune la dispozitie programul de
salarii »SOCRATE » , in programele puse la dispozitie de aceste institutii.
Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:

a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si
Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii
CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.
b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si
Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.
10
c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza
de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar
semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .
d) stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si
se trimite la casieria unitatii pentru plata.
e) fisier de carduri – pentru plata salariilor pe card(avans , lichidare si concedii de ohihna). Un
exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru
plata salariilor in carduri , iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50
de ani.
f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie .Pana se emit cardurile de catre
Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul , numele si prenumele ,
restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). Acesta ramane ca act
justificativ la registrul de casa.
g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si
calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate .
h) fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare
salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.
i) fisa fiscala . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului ,se genereaza fisa
fiscala . Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Tot la sfarsitul anului , mai
bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat, se depun la
Administratia Finanrelor Publice Brasov.

2.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.

a) Jurnal de vanzari

Formulat tipizat fara regim special.


Serveste ca :
 Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,
 Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,
 Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,
Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru
determinarea TVA colectata datorata. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la
baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic, de la casele de marcat.
Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a
respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul
financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA(declaratia 300).

b) Jurnal de cumparari

Formulat tipizat fara regim special.


Serveste ca :
 Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,
 Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,
 Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

11
Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru
determinarea TVA deductibila. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza
facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii).
Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a
respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul
financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA(declaratia300).

c) Factura(furnizor / client)
Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare , comun pe economie,
executat pe hartie autocopiativa securizata.
Serveste ca :
 Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor , a
lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ;
 Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
 Document de incarcare in gestiunea primitorului ;
 Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
In cadrul firmei FASTPROMO SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare
(exemplarul albastru merge la client , cel verde ramane la cotor, iar cel rosu se preda in contabilitate).
Departamentul vanzari factureaza din toate punctele de lucru (situate in Oradea, Craiova, Pitesti, ) si din
sediul central al firmei – Brasov. SC FASTPROMO este firma platitoare de TVA si deci foloseste
factura fiscala cod 14-4-10/A.
Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A), urmand ca in baza solicitarii
partenerului extern , sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba
engleza( o limba de circulatie internationala).

2.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale.

a) Balanta de verificare
In cadrul SC FASTPROMO SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati , este emisa de
programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil.
Serveste la :
 Verificarea exactitatii inregistrarilor
 Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica
 Intocmirea situatiilor financiare
Nu circula fiind document de sinteza.
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.8.Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte economice , care
reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai
valorica , dupa caz , a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta
se efectueaza.
Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de
pasiv sunt :
a) Decizia de inventariere ;

12
Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii. Se emit
astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) , in cazul
schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.
b) Declaratia de inventar ;
Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe
care o prezinta comisiei de inventariere.Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, dupa sigilarea
locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau, acolo
unde este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semneaza de acesta.

c) Lista de inventariere ;
Serveste ca :
 document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii,
 document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,
 document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si
minisurilor constatte,
 document pentru intocmirea registrului jurnal,
 document centralizator al operatiunilor de inventariere
Se listeaza din programul de contabilitate , listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si
denumirea ). Aceste liste se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului , « faptic » in
gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre
gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de
comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil
pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.
d) Decizia de imputare ;
Serveste ca :
 Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca,
 Titlu executoriu in momentul comunicarii,
 Document de inregistrare in contabilitate.
Se intocmeste de catre serviciul Personal , pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul
lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1
pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat), exemplarul 2
pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului.
e) Angajamentul de plata ;
Acest document serveste ca :
 angajament e plata , a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale,
 titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ,
 titlu executoriu pentru executarea silita , in caz de nerespectarea angajamentului.
Se intocmeste intr-un exemplar , de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a
unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-
contabil. Acest angajament se da in fata juristului societatii , care are sarcina de a respecta legile si al
semna.
f) Registrul-inventar :
Acest registru in cadrul firmei SC FASTPROMO se completeaza odata pe an avand la baza liste de
inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in
fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

2.9. Gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special.

13
In cadrul SC FASTPROMO SRL , evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea
centrala folosind pentru fiecare tip de formular o “Fisa de magazie a formularelor cu regim special”. De
gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . Nu se elibereaza din gestiune
asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au
folosit formularele ridicate anterior.

2.10. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare.

Situatiile financiare in cadrul SC FASTPROMO SRL se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta
de verificare si listele de inventariere.
Situatiile financiare anuale se compun din :
 bilanţ,
 cont de profit şi pierdere,
 situaţia modificărilor capitalului propriu,
 situaţia fluxurilor de trezorerie,
 politici contabile
 note explicative.
Situaţiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de către auditori financiari,persoane fizice
autorizate. Se depun la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brasov în termen de 150 de zile de la
încheierea exerciţiului financiar.
Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .

Cap.3.Monografie contabila specifica entitatii ; intocmirea balantei de verificare.

14
Simb
cont Elemente patrimoniale (denumirea conturilor)
    activ pasiv
1012 Capital social subscris varsat 0 200
1061 Rezerve legale 0 40
1171 Rezultatul reportat 8.360,12 0
121 Profit si pierdere 93.440,45 0
1671 Alte imprumuturi si datorii asimilate - leasing 0 32.048,74
2123 Amenajari de sedii inchiriate 7.431,06 0
2131 Echipamente tehnologice 26.752,56 0
2132 Aparate si instalatii de masurare 49.099,45 0
2133 Mijloace de transport 156.435,81 0
2141 Mobilier,birotica,alte corporale 19.836,21 0
265 Alte titluri imobilizate 150 0
2812 Amortizarea constructiilor 0 371,58
2813 Amortizarea masinilor utilajelor si instalatiilor 0 69.714,86
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 25.633,72
40111 Furnizori interni stocuri 0 27.864,06
40112 Furnizori interni servicii 0 16.162,20
40113 Furnizori interni chirii 0 3.972,77
4041 Furnizori echipamente 0 43.604
408 Furnizori facturi nesosite 0 -100
41119 Clienti interni 161.118,97 0
421 Personal – salarii datorate 0 94.151,20
427 Retineri din remuneratii datorate tertillor 0 334
4281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 19.812,72
4282 Alte creante in legatura cu personalul 12.624,06 0
4310 Contributia pentru concedii si indemnizatii ( 0.85% ) 0 -13.155
4311 Contributia pentru asigurari sociale unitate ( 19.5% ) 0 48.471,90
4312 Contributia pentru asigurari sociale angajati ( 9.5% ) 0 23.321
4313 Contributia angajator la asig de sanatate (6% ) 0 8.919
4314 Contributia angajatilor la asigurarile de sanatate ( 6.5% ) 0 9.543
4371 Contributia unitatii la fd de somaj ( 2% ) 0 5.766
4372 Contributia individuala la fondul de somaj ( 1% )   0 807
4423 Tva de plata 0 72.887,39
444 Imozitul pe salarii 0 23.099
4471 Fond de solidaritate pentru persoanele cu handicap 0 2.917
4472 Comision camera de munca ( 0.25% ) 0 318
4472 Fond de risc si accidente 0 2.461
462 Creditori diversi 0 35.514
5121 Conturi la banci in lei 11.390,53 0
5124 Conturi la banci in valute 2.887,38 0
5311 Casa in lei 4.882,53 0
542 Avansuri de trezorerie 270,01 0
  Total activ / pasiv 554.679,14 554.679,14
A. Situatia activului si pasivului patrimoniului 
patrimoniului la inceputul perioadei de gestiune(01.01.2007) 
gestiune(01.01.2007) :

B. In cadrul SC FASTPROMO la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Personal se


intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) 
contabilitate) . Statele de plata se centralizeaza intr-o
recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile 
contabile  (in programul

15
« SOCRATE 
SOCRATE »). Sa consideram totalul statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la
salarii 
salarii :
a) Data ; 31.01.2007 ;Cheltuiala cu salariile brute realizate :
641 = 421 126.315 lei
641 = 421 440 (CM din FS) lei
641 = 421 1.740 (CM din CCI) lei
b) Data : 31.01.2007 ;Retinerile din salarii :
- Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 
421 = 4312 12.117 lei
- Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)
421 = 4314 8.216 lei
- Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )
421 = 4372 844 lei
- Impozitul pe salarii
421 = 444 12.87 lei
- Retinerile din salarii
421 = 427 334 lei pensie alimentara
421 = 4282 288 lei retineri rate tv
c) Data : 31.01.2007 ; Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.50 %)
6451 = 4311 24.866 lei
d) Data : 31.01.2007 ; Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 6%)
6453 = 4313 7.605 lei
e) Data ; 31.01.2007 ; Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2%)
6452 = 4371 2.535 lei
f) Data : 31.01.2007 ; Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf.
CAEN 0.442%)
6451 = 4473 558 lei
g) Data ; 31.01.2007 ; Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,85%)
6453 = 4310 1077 lei
h) Data : 31.01.2007 ;Comisionul ITM (0.25%) :
635 = 4472 317 lei
i) Data : 31.01.2007 ; fondul de garantare salariala9 0.25% ) :
6452 = 4776 317 lei
j) Data : 31.01.2007 ; fond solidaritate handicapati :
635 = 4471 1.531 lei
Tot aici se face inregistrarea corecta a impozitului pe salarii pe puncte de lucru :
- scaderea din impozitul total a impozitului aferent celor 3 puncte de lucru :
421 = 444 9264 lei
421 = 4815 3747 lei
421 = 4815 3758 lei
421 = 4815 1759 lei
- iregistrarea impozitului pe fircare punct de lucru in parte :
4815 = 444 CV 3757 lei
4815 = 444 PIT 1759 lei
4815 = 444 OR 3758 lei

16
SC FASTPROMO SRL

Stat de plata chenzina a 2 a luna Ianuarie 2007

(anexa1)

Sal. CM Fd. Fd sanat Somaj Fd CASS Venit Ded.pers Venit Salarii Retineri Rest
incadr Soc FNUASS soc 6% soc 2% pensii 6.5% net imp. Baza baza Nete Plata
0.85% 9.5% calc.
Venit CM Fd.cam CAS Fd.FABP Contr. Impoz Avans
brut FNUASS munca 19.5% 0.442% somaj Calcul
0.25% 1%
85.643 440 1.077 7.605 2.535 12.117 8.210 107.313 26.400 80.913 94.367 622 93.745
128.495 1.740 317 24.866 558 844 12.878 0

17
C. Se inregistreaza rezultatul reportat :
117 = 121 93.440,45 lei

D. Inregistrarea diverselor facturi de cumparare :

Data :03.01.2007 – factura nr.2540109 de la Porsche Leasing; factura lunara de leasing pentru o
masina :
1671 = 4042 839,97 lei
6652 = 4042 38,7 lei
4426 = 4042 152,51 lei
6588 = 4042 33,59 lei
666 = 4042 21,01 lei

Data :05.01.2007 – factura nr.71008539 de la Porsche Broker ; asigurare lunara pentru masina


cumparata in leasing :
613 = 40112 76,26 lei

Data : 09.01.2007 – factura 6810835 de la Daol impex ; protocol :


6233 = 40114 120 lei
4426 = 40114 22,80 lei

Data : 09.01.2007 – factura 6921915 de la Proiect Arges ; chirie pentru punctul de lucru Pitesti :
612 = 40113 3.295,65 lei
4426 = 40113 626,17 lei

Data : 10.01.2007 – factura 42 de la Hungastro Ticket ; tichete de masa pentru angajati :


5328 = 4086 11.781,90 lei
628 = 40112 153,16 lei
4426 = 40112 29,10 lei
Concomitent se inregistreaza trecerea in consum a tichetelor de masa :
642 = 5328 11781,90 lei

Data : 13.01.2007 – factura 5078416 de la RCS&RDS ; autoturism VW Transporter :


2133 = 4041 33.574,80 lei
4426 = 4041 6.379,20 lei
Data : 23.01.2007 – factura 7100005 de la Top Technology ; obiect inventar etajera :
303 = 4086 573 lei – NIR 110
4086 = 40111 573 lei
4426 = 40111 108,87 lei
Concomitent se face trecerea obiectului de inventar in functiune :
603 = 303 573 lei – BC 5

Data : 26.01.2007 – factura 237010775 de la Mol Romania ; combustibil :


6022 = 40111 816,61 lei
4426 = 40111 155,16 lei

18
E. Inregistrarea facturilor emise :
Data : 04.01.2007 – factura 2137144 emisa de punctul de lucru Pitesti :

41119 = 7045 1000 lei


41119 = 4427 190 lei
Data : 05.01.2007 – factura 2137145 emisa de punctul de lucru Craiova :

41119 = 7045 1088,41 lei


41119 = 4427 191,59 lei
Data : 20.01.2007 – factura 2136875 emisa din Brasov pentru RCS&RDS SA :

41119 = 7045 25.210,08 lei


41119 = 4427 4789,92 lei

F. Zilnic in registrul de casa al SC FASTPROMO SRL se inregistreaza 


inregistreaza :

Data : 05.01.2007 – Se depune numerarul din casa PL Oradea in contul colector de la sucursala
bancii din Oradea :
4812 = 5311 1000 lei

Data 
Data : 11.01.2007 – Se inregistreaza incasarea facturii emisa de punctul de lucru Pitesti
(nr.2137144) si a unei facturi emise anterior lunii ianuarie 2007 , in casa punctului de lucru 
lucru :

5311 = 41119 2380 lei

Data 
Data : 11.07.2007 – Se achita prin casa de la Brasov , salariul unei persoane care nu poseda inca
un card la banca ( nou angajata) , in numerar 
numerar :

421 = 4311 700 lei

Data 
Data : 15.01.2007 – se achita factura de chrie a PL Pitesti ,in numerar 
numerar :

40113 = 5311 3921,82 lei

Data 
Data : 25.01.2007 – din caseria de la Brasov se va depune la banca suma de 600 lei 
lei :

5811 = 5311 600 lei

G. Operatiuni efectuate prin banca in luna ianuarie 2007 


2007 :

Data 
Data : 05.01.2007 – incasarea in banca a numerarului depus din caseria Oradea 
Oradea :

5121 = 4812 1000 lei

Data : 09.01.2007 – se incaseaza prin banca o factura anterioara a clentului RCS&RDS :

5121 = 41119 86.000 lei


19
Data : 10.01.2007 – se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2006 , pe card :

421 = 5121 77.529,20 lei

Data 
Data : 10.01.2007 – se incaseaza in banca factura 2137145/05.01.2007 emisa de PL Craiova 
Craiova :

5121 = 4185 1280 lei


4815 = 41119 1280 lei – pt PL Craiova

Data 
Data : 12.01.2007 – se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat 
angajat :

427 = 5121 334 lei

Data 
Data : 15.01.2007 – se achita factura de leasing Porsche Leasing 
Leasing :

4042 = 5121 1008,38 lei

Data 
Data : 20.01.2007 – se achita impozitul pentru salarii afernt PL Craiova 
Craiova :

4815 = 5121 3747 lei


444 = 4815 3747 lei –pentru PL Craiova

- se achita contributia pentru somaj datorata de societate 


societate :

4371 = 5121 2581 lei

- se achita comisionul bancar datorat 


datorat :

627 = 5121 500 lei

Data 
Data : 25.01.2007 – incasarea in banca a sumei depusa din casieria Brasov 
Brasov :

5121 = 5181 600 lei

Data : 29.01.2007 – se achita majorari calculate pentru CAS asigurat :

Se constituie majorarile datorate in data de 25.01.2007 


25.01.2007 :
6581 = 4481 34 lei
Se platesc majorarile constituite 
constituite :
4481 = 5121 34 lei

Data 
Data : 31.01.2007 – se incaseaza factura emisa de la Brasov , client RCS&RDS 
RCS&RDS :

5121 = 41119 30.000 lei

20
H. Se inregistreaza amortizarea lunara 
lunara :

Data 
Data : 31.01.2007 – inregistrare amortizare lunara a mijloacelor fixe 
fixe :

68113 = 2813 1368,83 lei


68114 = 2814 545,51 lei
68113 = 2813 3250,84 lei

I. Data 
Data : 31.01.2006 
31.01.2006 :Se inchid conturile de TVA 
TVA :

4427 = 4426 5171,51 lei


4424 = 4426 2302,30 lei
4423 = 4424 2302,30 lei

J. Data 31.01.2006 
31.01.2006 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli prin contului de profit si pierdere 
pierdere :

121 = % 188.149,05 lei


6022 816,61 lei
603 573 lei
612 3295,65 lei
613 76,26 lei
6233 120 lei
627 500 lei
628 153,16 lei
635 1848 lei
641 126755 lei
642 11781,90 lei
6451 25424 lei
6452 2852 lei
6453 8682 lei
6581 34 lei
6588 33,59 lei
6652 38,70 lei
68113 4619,67 lei
68114 545,51 lei

SI

7045 = 121 27298,49 lei

La sfarsitul lunii ianuarie 2007 , societatea FASTPROMO SRL a inregistrat o pierdere de 160.850,56 lei ,
asa cum este reflectat si in contul de profit si pierdere .

In anexele urmatoare sunt prezentate fisele conturilor,balanta de verificare si registrul jurnal ,rezultate in
urma inregistrarii in contabilitate (cu ajutorul programului ContabSQL) a operatiilor patrimoniale prezentate
mai sus.

21
Cap.4. Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii.

4.1.Continutul bugetului de venituri si cheltuieli.

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli , regiile autonome ,


societatile nationale , companiile nationale , societatile comerciale cu capital de stat , institutele
nationale de cercetare-dezvoltare , precum si toti agentii economici cu capital privat utilizeaza
formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc anual conform modelelor stabilite de
Ministerul Finantelor Publice.
In activitatea de elaborare a bugetelor de venituri si cheltuieli , agentii economici pot utiliza si
formulare specifice , proprii ori solicitate de autoritatile administratiei publice centrale sau locale , dupa
caz , in functie de necesitati , indeosebiu pentru fundamentarea veniturilor , a costurilor de productie si
a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite.
Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de organele prevazute de
actele normative in vigoare , la termenele stabilite prin acestea.
In cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli de catre Guvern , anual Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si transmite
autoritatilor administratiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieli.
Bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome , societatilor nationale , companiilor
nationale , institutelor nationale de cercetare – dezvoltare , precum si societatilorcomerciale cu capital
de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt
aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat.
Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare,administrare si utilizare a mijloacelor
financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii
patrimoniale.Prin structura sa , acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor
financiare , precum si a fondurilor necesare.
In procesul de elaborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste
respectarea principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar.
Agentii economici au obligatia sa intocmeasca anual bugetul de venituri si cheltuieli , cu
defalcarea pe trimestre , compus din urmatoarele :

 Bugetul de activitati generale


 Bugetul de activitati de trezorereie
 Imprumuturi garantate de stat
 Principalii indicatori economici si financiari.

Bugetul de activitati generale contine date referitoare la veniturile , cheltuielile si rezultatele


preconizate a se realiza in anul curent , comparativ cu cele realizate (sau preliminate) in anul
precedent , precum si alte date referitoare la profitul de repartizat , surse de finantare a investitiilor ,
cheltuieli pentru invetitii si alte date de fundamentare.

22
Veniturile din exploatare cuprind veniturile din vanzarea produselor finite , semifabricatelor ,
produselor reziduale , marfurilor , din lucrari si servicii prestate , studii si cercetari , redevente , locatii
de gestiune si chirii , activitati diverse , productia de imobilizari corporale si necorporale , sumele
prevazute a se primi drpet subventii pentru produse si activitati , diferente de prêt la tarif , transferuri si
prime acordate cu clauza irevocabila de vanzare , precum si venituri din provizioane privind activitatea
de exploatare.

Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii , alte imobilizari financiare , creante
imobilizate , titluri de plasament , diferente de curs valutar , dobanzi din alte venituri financiare si
venituri financiare din provizioane.

Veniturile exceptionale cuprind : venituri din operatiuni de gestiune , respectiv bunuri rezultate
din dezmembrarea imobilizarilor corporale ; venituri din operatiuni de capital si anume cota –parte a
subventiilor pentru investitii , regasite in rezultatele financiare ; venituri din vanzarea activelor
imobilizate ; venituri exceptionale din provizioane.

Cheltuielile pentru exploatare cuprind cheltuieli materiale , cheltuieli de personal , cheltuieli


privind amortizarile si provizioanle , cheltuieli de protocol , cheltuieli pentru reclama si publicitate,
tichete de masa si alte cheltuieli.

Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime , materiale consumabile , obiecte de


inventar ce urmeaza a fi date in consum , precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile
provizorii , marfurile , ambalajele , energia si apa , animalele si pasarile , materialele nestocate .

Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiile reglementarilor legale


in vigoare , inclusiv asigurarile sociale si protectia sociala.

Cheltuielile de protocol , reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile


legale in vigoare.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate , dobanzile ,


cheltuielile din diferente de curs valutar , alte cheltuieli financiare , precum si cheltuieli financiare
privind amortizarile si provizioanele.

Cheltuielile exceptionale cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiune : despagubiri , amenzi ,


penalitati , donatii si subventii acordate , pierderi provenite de la debitori diversi , precum si din
operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedate , alte cheltuieli privind operatiuni de
capital , alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune , precum si cheltuielile exceptionale
privind amortizarile si provizioanele.

In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua
profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale.
Bugetul de venituri si cheltuieli este deci , proogramul financiar al intreprinderii cu ajutorul
caruia se prevad veniturile , cheltuielile si rezultatele financiare ale activitatii acesteia ,fondurile proprii
si cele imprumutate , relatiile cu agentii economici , cu salariatii , cu actionarii , cu statul.

23
Pornind de la contul de rezulate al firmei FASTPROMO SRL asa cum rezulta el din bilantul
incheiat la sfarsitul anului 2006 , putem previziona cum ar trebui sa arate contul de rezulate , pentru anul
2007 , astfel incat societatea sa inregistreze profit in acest an fata de anul 2006, cand a inregistrat o
pierdere semnificativa.

CONTUL DE REZULTATE

LEI
Indicatori Exerciutiul N (anul Exercitiul N+1
2006) (anul 2007)
Cifra de afaceri 2.198.819 2.300.000
Alte venituri de exploatare (ct.758) 16.826 18.000
Venituri din exploatare TOTAL 2.215.645 2.318.000
Cheltuieli cu materii prime 214.308 220.000
(ct.601+602+603+604+606+608+607)
Cheltuieli privind energia (ct.605) 9.327 9.500
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645) 1.690.736 1.580.000
Alte cheltuieli de exploatare 328.097 350.000
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625
+626+627+628+635+658+666)
Amortizarea(ct.681) 66.820 68.000
Cheltuieli de exploatare TOTAL 2.309.288 2.227.500
Rezultatul din exploatare(profit/pierdere) 93.643(pierdere) 90.500(profit)
Cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) 3.414 3.500
Venituri financiare(ct.7611+7613+763+766+762 3.616 3.600
+764+765+767+768)
Rezultatul financiar (profit/pirdere) 202 100
Rezultatul curent (profit/pierdere) 93.441(pierdere) 90.600(profit)
Impozit pe profit (16%) - 14.496
Rezultatul net al exercitiului 93.441(pierdere) 76.104

Astfel , putem alcatui un proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2007, conceput
astfel incat societatea sa realizaze un profit brut de 90.600 lei , respectiv un profit net de 76.104 lei ,
defalcat pe cele 4 trimeste , asa cum previzionam ca vor fi realizate veniturile.

24
4.2.Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2007.

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007

INDICATORI Prevederi Trim I Trim II Trim III Trim IV


2007
TOTAL,din
care
VENITURI TOTALE , din care 2.321.600 350.000 815.000 460.000 696.600
Venituri din prestari servicii 2.280.000 342.000 798.000 456.000 684.000
Venituri din vanzarea marfurilor 20.000 3.000 7.000 4.000 6.000
Alte venituri de exploatare 18.000 2.700 6.300 3.600 5.400
Venituri financiare 3.600 540 1.260 720 1.080
CHELTUIELI TOTALE ,din care 2.231.000 335.000 781.000 446.000 669.000
Cheltuieli cu personalul , din care 1.580.000 237.000 553.000 316.000 474.000
- Salarii si indemnizatii 1.232.400 185.000 432.000 246.000 369.400
- Chelt.cu asig.si prot.sociala 347.600 52.000 122.600 70.000 103.000
Cheltuieli cu deplasarile 25.000 3.800 8.800 5.000 7.400
Cheltuieli cu tichetele de masa 100.000 15.000 35.000 20.000 30.000
Cheltuieli cu impozite si taxe 17.500 2.600 6.100 3.500 5.300
Cheltuieli protocol 15.000 2.300 5.300 3.000 4.400
Cheltuieli reclama si publicitate 2.000 0 1.000 0 1.000
Cheltuieli priv.amortizarea 68.000 10.200 23.800 13.600 20.400
Cheltuieli cu energia si apa 9.500 1.500 3.300 1.900 2.800
Cheltuieli cu materii prime ,materiale 220.000 33.000 77.000 44.000 66.000
Cheltuieli cu prestari servciii 15.000 2.300 5.300 3.000 4.400
Cheltuieli cu chiriile 55.000 8.300 19.300 11.000 16.400
Chelt.cu repar.si intretinerea 40.000 6.000 14.000 8.000 12.000
Cheltuieli cu combustibilul 68.000 10.200 23.800 13.600 20.400
Cheltuieli cu asigurarile 8.500 1.300 3.000 1.700 2.500
Cheltuieli cu dobanzile 4.000 600 1.400 800 1.200
Cheltuieli financiare 3.500 550 1.300 700 950
EXCEDENT 90.600 15.000 34.000 14.000 27.600

25
Cap.5 . Elemente de gestiune financiara a firmei.
Prezentul capitol va încerca să analizeze din punct de vedere financiar activitatea
unei întreprinderi pe parcursul a două exerciţii.
După cum rezultă din situaţia patrimonială a firmei „FASTPROMO SRL.” obiectul activităţii îl constituie
serviciile publicitare.Firma dispune de active imobilizate reprezentate prin maşini, utilaje, mijloace de
tranport,aparatură de birotică,etc.şi active circulante: stocuri de materii şi materiale, obiecte de inventar.-
toate necesare bunei desfăşurări a activitatii.
Analiza financiară ce urmează a fi efectuată se va concretiza in calculul unor indicatori:
1. analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului contabil:
un fond de rulment;
nevoia de fond de rulment;
trezoreria neta
Drept surse de date pentru analiza financiară vom folosi următoarele documente:
a. bilanţul contabil al firmei;
b. balanta de verificare la 31.12.2006.
Bilanţul contabil constituie documentul principal care stă la baza evaluării patrimoniale a întreprinderii,
existând trei abordări diferite ale acestuia, şi anume:
1.abordare patrimonială;
2.abordare financiară;
3.abordare funcţională.
In acest capitol ne vom referi la abordarea din punct de vedere patrimonial si financiar.

SC FASTROMO SRL
BRASOV DECEMBRIE 2006
BALANTA LUNARA DE VERIFICARE A CONTURILOR
Simb TOTAL
cont DENUMIREA SOLD LA 01/01/06 RULAJ LUNA CURENTA SUME SOLD FINAL
  CONTURILOR D C D C D C D C
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0 200 0 0 0 0 0 200
1061 REZERVE LEGALE 0 40 0 0 0 0 0 40
117 REZULTATUL REPORTAT 0 72.484,3 0 0 80.844,42 0 8.360,12 0
121 PROFIT SI PIERDERE 80.844,42 0 225.268,14 270.774,24 2.231.857,96 2.219.261,93 93.440,45 0
ALTE IMPRUM. SI DATORIII
1671 LEASING 0 28.172,06 5.671,87 0 25.647,44 29.524,12 0 32.048,74
DOBANZI AFERENTE
1687 LEASING 0 4.016.04 0 0 3.032,75 -983,29 0 0
AMENAJARI SEDII
2123 INCHIRIATE 0 0 0 0 7.431,06 0 7.431,06 0
ECHIPAMENTE
2131 TEHNOLOGICE 26.752,56 0 0 0 0 0 26.752,56 0
APARATE SI INSTALATII DE
2132 MASURARE 68.738,62 0 0 10.354,49 2.608,25 22.247,42 49.099,45 0
2133 MIJLOACE DE TRANSPORT 113.275,24 0 0 0 63.098,92 19.938,35 156.435,81 0
MOBILIER ,BIROTICA ,ALTE
2141 CORPORALE 19.836,21 0 0 0 0 0 19.836,21 0
265 ALTE TITLURI IMOBILIZATE 150 0 0 0 150 0 150 0
AMORTIZAREA
2812 CONSTRUCTIILOR 0 0 0 371,58 0 371,58 0 371,58
2813 AMORTIZAREA MASINILOR 0 36.852,4 10.354,49 4.665,52 25.698,27 58.560,73 0 69.714,86
AMORT.ALTOR IMOB
2814 CORPORALE 0 17.745,37 0 545,51  0 7.888,35 0 25.633,72
3011 MATERIALE 0 0 0 0 3.343,93 3.343,93 0 0

26
ALTE MATERIALE
3028 CONSUMABILE 0 0 1.000,02 1.000,02 7.267 7.267 0 0
303 MATERIALE DE NAT OB.INV. 0 0 8.065 8.065 25.952,04 25.952,04 0 0
371 MARFURI 0 0 0 200 12.227,56 12.227,56 0 0
4011 FURNIZORI INTERNI 0 40.136,63 0 0 31.397,90 -8.738,73 0 0
40111 FURNIZORI INTERNI STOCURI 0 0 32.448,73 31.428,72 295.312,02 323.176,09 0 27.864,06
40112 FURNIZORI INTERNI SERVICII 0 0 25.404,37 18.318,01 250.749,66 266.911,87 0 16.162,21
40113 FURNIZORI INTERNI CHIRII 0 0 4.074,89 3.972,77 61.984,44 65.957,21 0 3.972,77
FURNIZORI INT MKT
40114 PUBLICITATE 0 0 1.142,79 1.142,79 2.213,79 2.213,79 0 0
4041 FURNIZORI ECHIPAMENTE 0 3.650 0 0 8.842,96 48.796,96 0 43.604
4042 FURNIZORI LEASING 0 -1.711,22 4.305,69 2.714,05 29.126,17 30.837,39 0 0
FURNIZORI FACTURI
4081 NESOSITE 0 -100 0 0 0 0 0 -100
4086 DIFERENTE DE RECEPTIE 0 0 22.477,12 22.477,12 202.424,68 202.424,68 0 0
41119 CLIENTI INTERNI ALTII 154.053,77 0 317.967,40 277.447,03 2.616.589,43 2.609.524,23 161.118,97 0
PERSONAL – SALARII
421 DATORATE 0 84.063,40 120.885,15 128.397 1.237.205,20 1.247.293 0 94.151,20
PERSONAL – AJUT MATER
423 DATORATE 0 0 978 978 22.098 22.098 0 0
AVANSURI
425 ACORD.PERSONALULUI 0 0 0 0 840 840 0 0
 RETINERI DIN REMUN DAT
427 .TERTILOR 0 214 334 334 3.279,34 3.399,34 0 334
ALTE DAT IN LEG.CU
4281 PERSONALUL 0 11.283,71 0 0 0 8.529 0 19.812,71
ALTE CREANTE IN LEG CU
4282 PERSONALUL 20.802,45 0 0 298,80 0 8.178,39 12.624,06 0
CONTR.CONC SI INDEMN
4310 0.85% 0 0 978 956 22.346 9.191 0 -13.155
4311 CONTR.ASIGSOC UNITATE 0 18.587,90 23.627 25.269 211.533 241.417 0 48.471,9
CONTR.ASIG SOCIALE
4312 SALARIAT 0 9.954 11.402 12.155 103.432 116.799 0 23.321
CONTR
4313 SOC.ASIG.SOC.SANAT. 0 7.524 16.356 8.919 84.385 85.780 0 8.919
CONTR.SALARIATILOR LA
4314 ASIG SOC DE SANAT 0 6.939 8.258 8.284 76.827 79.431 0 9.543
CONTRIBCONTR.ANGAJAT.PT
ASIG SOC.SANAT –CONC
4315 MED 0 308 0 0 308 0 0 0
CONTRIBUTIA FOND BOLI
4316 PROFESIONALE 0 1.074 0 0 1.074 0 0 0
CONTRIB UNIT LA FD DE
4371 SOMAJ 0 3.225 3.348 3.185 28.094 30.635 0 5.766
CONTRIB PERSONALA LA FD
4372 DE SOMAJ 0 861 1.578 807 9.273 9.219 0 807
4423 TVA DE PLATA 0 57.467,66 23.867 44.262,51 333.529 348.948,73 0 72.887,39
4426 TVA DEDUCTIBILA 0 0 6.505,12 6.505,12 72.018,92 72.018,92 0 0
4427 TVA COLECTATA 0 0 50.767,63 50.767,63 420.967,65 420.967,65 0 0
444 IMPOZITUL PE SALARII 0 9.605 13.567 13.027 101.275 114.769 0 23.099
FD SPEC-FD SOLID
4471 HANDICAP. 0 1.587 1.439 1.478 15.829 17.159 0 2.917
FD SPEC ,TAXE – COMISION
4472 CM 0 269 294 319 3.017 3.066 0 318
4473 FOND DE RISC SI ACCIDENTE 0 0 1.205 1.282 9.837 12.298 0 2.461
ALTE DAT FATA DE BUG
4481 STATULUI 0 0 1.008 1.008 8.531 8.531 0 0
ASOCOATI-CONTURI
4551 CURENTE 0 5.100 0 0 5.100 0 0 0
461 DEBITORI DIVERSI 6.237 0 0 0 20.023,30 26.260,30 0 0
462 CREDITORI DIVESRI 0 163.000 20.000 7.993 263.000 135.514 0 35.514
CHELT .IN AVANS-
4711 DOB.LEASING 4.003,40 0 0 0 -983,29 3.020,11 0 0
DECONTARI DIN OP.IN CURS
473 DE CLARIFICARE 67.990,89 0 0 0 -67.972,25 18.64 0 0
TRANSFER BANI UNITATE-
4812 SUBUNITATE 0 0 33.891,47 33.891,47 456.927,04 456.927,04 0 0
TRANSFER DIVERSE
4815 UNITATE-SUBUNITATE 0 0 231.979,35 231.979,35 879.862,09 879.862,09 0 0
5121 CONTURI LA BANCI IN LEI 11.252,51 0 255.563,98 253.103,61 2.631.120,55 2.631.120,55 11.390,53 0
CONTURI LA BANCI IN
5124 VALUTE 3.648,39 0 2.742,96 28,62 5.252,76 6.013,77 2.887,38 0
SUME IN CURS DE
5125 DECONTARE 0 0 3.900 3900 23.867,03 23.867,23 0 0
5311 CASA IN LEI 4.445,29 0 88.117,61 88.257,91 724.656,90 724.219,66 4.882,53 0
5328 ALTE VALORI 0 0 13.412,10 13.412,10 151.025,90 151.025,90 0 0
542 AVANSURI DE TREZORERIE 518,01 0 232,29 332,29 3.526,55 3.774,55 270,01 0

27
5811 VIRAMENTE INTERNE 0 0 23.100 23.100 106.430 106.430 0 0
VIRAMENTE INTERNE –
5812 AV.TREZ. 0 0 332,29 332,29 4.124,56 4.124,56 0 0
6…. TOTAL CLASA 6 0 0 225.268,14 225.268,14 2.312.702,38 2.312.702,38 0 0
7…. TOTAL CLASA 7 0 0 270.774,24 270.774,24 2.219.261,93 2.219.261,93 0 0
  TOTAL 582.548,25 582.548,25 2.114.071,84 2.114.071,84 18.491.413,75 18.491.413,75 554.679,14 554.679,14

Bilanţul prescurtat al firmei „FASTPROMO SRL „ la sfarsitul anului 2006,se prezinta dupa cum urmeaza :

S.C. FASTPROMO S.R.L.


BILANT PRESCURTAT
la data de 31.12.2006
Nr. Perioada
Indicatori
Crt 2005 2006
A TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
a) Imobilizari necorporale 0 0
b) Imobilizari corporale 174.005 163.835
c) Imobilizari financiare 150 150
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 174.155 163.985
B ACTIVE CIRCULANTE
I)STOCURI 0 0
II)CREANTE 249.084 173.743
III)INVESTITII PE TERMEN SCURT 0 0
IV)CASA SI CONTURI LA BANCI 19.864 19.430
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 268.948 193.173
C CHELTUIELI IN AVANS 4.003 0
D DATORII(sume ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an) 423.038 429.198
E ACTIVE CIRC. NETE/DATORII CURENTE NETE -150.087 -236.025
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 24.068 -72.040
G DATORII(sume ce trebuie platite intr-o perioada > 1an) 32.188 29.521
H PROVIZIOANE 0 0
I VENITURI IN AVANS 0 0
J CAPITAL SI REZERVE
I)CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 200 200
II)REZERVE 40 40
III)PROFIT SAU PIERDERE DE RAPORTAT – SOLD C 72.484
- SOLD D 8360
IV)PROFIT SAU PIERD. EXERC.FINANCIAR – SOLD
C 0 0
- SOLD D 80.844 93.441
CAPITALURI PROPRII – TOTAL -8.120 -101.561
CAPITALURI - TOTAL -8.120 -101.561

Pentru acest tip de bilanţ se calculeată un singur indicator :

Activul Net Contabil (ANC)=total activ- total datorii.


28
Sau
Situaţia netă=total activ-total datorii=capital propriu-subvenţii-provizioane.
Luînd în calcul datele disponibile obţinem următoarele rezultate:
2005 :
ANC=443.103 + 4.003 - 423.038 – 32.188 = -8.120 SAU : SN=-8.120-0-0= -8.120
2006 :
ANC=357.158 – 429.198 – 29.521 = -101.561 SAU: SN= - 101.561 -0-0 = - 101.561

Rezultatele obţinute indică o ANC negativă atat în anul 2005 cat si in anul 2006.
Acest fapt pune în evidenţă o situaţie prefalimentară . Totusi trebuie mentionat faptul ca in anul 2004 firma a
realizat un profit de 72.484 lei ,deci in acesti ultimi 2 ani a traversat o perioada dificila din punct de vedere
financiar datorata unor restructurari care au avut loc ( reducerea fortei de munca, inchiderea unor puncte de
lucru neprofitabile , fluctuatia de personal ), precum si a unor probleme de ordin financiar. Pentru redresarea
acestei situatii firma ar putea sa apeleze la un credit bancar pentru finantarea activitatii curente , pe termen
scurt.

BILANŢUL FINANCIAR:

NEVOI: 2005: 2006:


1.Nevoi permanente:
Active imobilizate (>1an):
Imobilizări corporale 174.005 163.835
Imobilizări necorporale 0 0
Imobilizări financiare 150 150
2.Nevoi temporare:
Active circulante (<1an):
Stocuri 0 0
Creanţe 249.084 173.743
Titluri de plasament 0 0
Disponibilităţi 19.864 19.430
TOTAL ACTIV: 443.103 357.158

RESURSE PROPRII:
1.Resurse permanente: 2005: 2006:
capital social 200 200
rezerve 40 40
profitul nerepartizat - 8.360 - 101.801
prov. pentru riscuri şi chelt (.1an) 0 0
datorii financiare (.1an) 28.185 32.049
2.Resurse temporare:
furnizori 41.975 91.503
datorii către salariaţi 95.561 114.298
datorii către bugetul de stat 117.402 185.355
datorii bancare (<1an) 0 0
asociati conturi curente 5.100 0
creditori diversi 163.000 35.514
TOTAL PASIV: 443.103 357.158

29
Pe baza bilanţului financiar se analizează lichiditatea-exigibilitatea >1an a firmei.
În continuare se calculează următorii indicatori:

FOND DE RULMENT(FR)=capital permanent-nevoi permanente


SAU
FR= nevoi temporare(activ circulant net<1an)-datorii pe termen scurt (resurse temporare)
2005:
Capital permanent= 240 – 8.360 + 32.188 = 24.068 ; nevoi permanente = 174.155;
FR= 24.068 – 174.155 = - 150.087;
FR= 268.948 + 4.003(ch.in avans) – 423.038 = -150.087.
2006 :
Capital permanent = 240 – 101.801 + 32.049 = - 69.512 ; nevoi permanente = 163.985
FR= - 69.512 – 163.985 = - 233.497
FR = 193.173 – 426.670 = - 233.497

FR la sfârşitul a doua exerciţii consecutive are valori negative, respectiv – 150.087 şi –233.497.
Aceste valori arată o situaţie de dezechilibru financiar , ceea ce inseamna ca termenii politicii financiare ai
firmei vor trebui revizuiti pentru anul 2007.

FR PROPRIU = capital propriu - imobilizări nete;

Anul 2005 :
FRP = 24.068 -174.155 = - 150.087;
Anul 2006 :
FRP = -69.512 – 163.985 = - 233.497;

FRP are ,de asemenea, valori negative pentru ambele exerciţii financiare, fapt care relevă o insuficienţă de
capitaluri proprii în raport cu imobilizările nete.

FR STRĂIN=FR NET-FRP.

2005 : FRS= -150.087 + 150.087 = 0


2006 : FRS= - 233.497 + 233.497 = 0.

FRS=0,fapt care arată că firma FASTPROMO SRL nu are datorii pe termen lung, fapt care poate asigura un
echilibru pe termen lung.

Nevoia de FR=nevoi temporare – resurse temporare.

2005 : NFR= (268.948 – 19.864) – (41.975 + 95.561 + 117.402 + 5.100 + 163.000) = - 173.954;
2006 : NFR=(193.173 - 19.430) – (91.503 + 114.298 + 185.355 + 35.514 ) = - 252.927;

NFR(2005)= -173.954 şi NFR(2006) = -252.927,ambele având valori negative, semnifică un surplus de resurse
temporare în raport cu necesităţile existente,rezultat ce poate fi apreciat ca unul pozitiv dacă este datorat
accelerării vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante sau a angajării unităţii a unor datorii pe termen scurt cu
scadenţe mai mari.

30
TREZORERIA NETĂ=FR NET-NFR.

1998: TN= - 150.087 + 173.954 = + 23.827


1999: TN= - 233.497 + 252.927 = + 19.430

TN ia valori pozitive în ambele exerciţii,fiind rezultatul desfăşurării de către firma analizată a unei activităţi
eficiente prezentând un excedent de trezorărie care se află în casieria unităţii şi conturile bancare sub forma de
disponibilităţi.În acest caz firma dispune de o autonomie pe termen scurt.

FR NET= NFR+TN.

1998: FRN= - 173.954 + 23.867 = -150.087;


1999: FRN= - 252.927 + 19.430 = -233.497;

Din aceasta ultima relaţie rezultă că principala componentă a echilibrului financiar a unităţii o reprezintă
Nevoia de Fond de Rulment a cărui valoare depinde de Cifra de Afaceri a firmei, astfel putând fi previzionată
politica financiară a firmei.

BIBLIOGRAFIE

31
1. M.DINCA,G.DINCA Gestiunea financiara a firmei,Ed.Reprograph,Craiova 2002

2. M.DINCA,G.DINCA,S.BOTIS Finante,moneda si credit,Ed.Universitatii Transilvania,2006

3. G.VINTILA Gestiunea financiara a firmei,Ed.Economica,Bucuresti,2004

4. I.STANCU Finante,Ed.Economica,Bucuresti,2004

5. Situatiile financiare anuale reglementate(bilantul,contul de profit si pierdere,situatia

fluxurilor de trezorerie,situatia modificarilor capitalurilor proprii,note explicative)

32