Sunteți pe pagina 1din 3

Data martie 2020. Grupa DT181b . Numele Pronumele Darii Maxim .

Circuite neramificate de curent alternativ RLC.

1
Răspundeț la întrebările din tabel:
Nr. Întrebarea: Răspuns:
Curent electric alternativ se numește curentul care
Care este difiniția curentului permanent si periodic,
1.
electric alternativ? își schimbă marimea și sensul în intervale egale de
timp.
La baza producerii curentului electric alternativ stă
Ce stă la baza producerii fenomenul inducției electromagnetice.
2.
curentului electric alternativ?

Curentul alternativ poate fi obținut prin doua


metode :
 Prin rotația unui cadru metalic într-un câmp
Cum poate fi obținut curentul magnetic constant.
3.  Prin rotația unui câmp magnetic în jurul unui
electric alternativ?
cadru metalic fix.

Elementele curentului alternativ sunt : perioada


Care sunt elementele de curent
(T), frecvenţa (v),
4. electric alternativ?
amplitudinea, valoarea instantanee, pulsaţia (w),
valorile efective.
În ce se transformă energia Energia electrica in rezistenta activa se transforma
5. electrică în rezistență activă? in energie termica

Energia electrică nu se cheltue, dar


Ce se întîmplă cu energia se produce schimb de energie dintre aceste
6.
electrică în rezistență reactivă? rezistențe și sursa de curent electric.

7. Cum este deplasat vectorul  În cazul circuitului cu rezistență activă,


tensiunii față de vectorul fazorul tensiunii coincide pe fază cu fazorul
intensității curentului electric în intensitatii curentului. Defazajul de fază este egal
rezistor, bobină, condesator. cu zero.
 În cazul circuitului cu bobina ideală
(rezistența activă a bobinei este egală cu
zero), fazorul
tensiunii înaintează față de fazorul intensității
curentului cu 90 grade.
 În cazul circuitului cu condesator ideal
(rezistența activă a condesatorului este egală
cu
zero), fazorul tensiunii rămâne în urmă de fazorul
intensității curentului cu 90 grade.

2
.
Cum se numește rezistența totală Impendanței (rezistența totală) în SI este Ω ( om).
8. a circuitului electric de curent
alternativ RLC.
Puterile circuitului de curent alternativ sunt:
1. Putera activă--- unitatea de masură, vat, W;
KW;
Denumiți puterile și unitățile de
9 măsură circuitelor de curent
2. Putera reactivă---unitatea de masură var, VAR;
electric alternativ
KVAR;
3. Puterea aparentă---unitatea de masură volt-
amper, VA; KVA;
Puterea activă depinde nu numai de tensiune U și
Ce se numește coeficientul puterii intensitatea curentului I, dar și de
10
și de ce depinde acest coeficient?. cosφ, ce se numește Coeficientul puteri.

S-ar putea să vă placă și