Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea “Titu Maiorescu”

Facultatea de Psihologie

Raport de evaluare ADOLESCENT

Student: Buciumar Maria Gabriela

Anul II, Grupa 2


1. Scopul evaluării
Prezenta lucrare stabiliește ca scop evaluarea stadiului de dezvoltare (socială, afectivă, IQ,
cognitivă, limbaj) a unei adolescente de 17 ani și 4 luni.

2. Descrierea grilei de observație


Grila de observație este în concordanță cu observarea nivelului de dezvoltare specific perioadei
de adolescență. Aceasta vizează 3 părți distincte, și anume: Expresia și ținuta persoanei,
mecanisme psihice informational-operaționale de prelucrare primară și secundară a informației,
și mecanisme psihice de stimulare și energizare a comportamentului. Scalele folosite sunt cele
precum: gândirea, memoria, imaginația, afectivitatea, limbajul.

3. Informații despre participanți


Participanta este o adolescentă de 17 ani și 4 luni pe nume P, născută într-o familie de tip
nuclear. P. trăiește in mediul urban, alături de cei doi părinți și sora sa, M. Aceasta este în clasa a
XI-a, urmând cursurile unui liceu cu profil uman, specializarea filologie. În urma interviului cu
aceasta, am aflat că urmează cursuri de dans artistic de la vârsta de 12 ani. De asemenea,
ocazional, merge și la patinoar.

P. are o soră în vârstă de 13 ani, ele petrecând destul de mult timp împreună atunci când părinții
acestora sunt plecați la serviciu. Din ce relatează P, acestea se înțeleg bine în majoritatea
timpului.

În timpul interviului, P. emfaza foarte mult pe faptul că a ales profilul filologie deoarece nu îi
place, ba chiar urăște matematica și nu o înțelege oricât i s-ar explica. Se descurcă excelent, în
schimb, la ora de română, fiind pasionată de poezie, scriind chiar ea unele versuri când simte că
are inspirație.

Cu părinții ei se ințelege foarte bine, explicându-mi că are foarte multă încredere in mama ei,
căreia îi povestește orice întâmplare și îi cere sfatul atunci când simte că are nevoie de el.

Până P. a împlinit vârsta de 10 ani, ea cu familia ei au locuit în mediul rural, mutându-se in cel
urban deoarece tatăl acesteia a acceptat o oferta de job în oraș.
4. Procedura
Metodele de cercetare au fost interviul și grila de observație, procedură ce a durat în total o oră și
15 minute. Cele două metode au fost aplicate concomitent. Procedeul a fost aplicat in partea de
după-amiază a zilei. Mediul în care a avut loc cercetarea a fost la o cafenea, un loc liniștit, în care
P. nu a fost influențată de diverse sunete sau întâmplări.

5. Rezultate

Date fizice:
Greutate: 53 kg
Înălțime: 160 cm

Dezvoltare socio-afectivă:
P. este o fire sociabilă, integrându-se foarte ușor in grupuri și colective noi, leagă ușor prietenii
și le poate menține la un nivel semnificativ. În grupuri, când există conflicte, ea este cea care
vine cu inițiativa de împăcare, chiar și atunci când nu este ea implicată direct, deoarece simte
un discomfort intens când cineva se ceartă în cadrul grupului, ea fiind cea care dorește să
medieze conflictele dintre membrii grupului.

Dezvoltare motorie:
Motricitate grosieră: Urmând cursuri de dans de la vârsta de 12 ani,
mișcările lui P. sunt foarte exacte și precise,
grațioase chiar. Mâinile sunt foarte stabile
când ridică ceașca de cafea, mimica gesturilor
este foarte expresivă și în concordanță cu
cuvintele lui P.
Dezvoltarea limbajului, gândirii, memoriei, imaginației:
Gândire. memorie P. relatează detalii minore din întâmplări
petrecute în trecut. Îmi povestește pe scurt
opiniile ei despre viață in general.

Limbaj, imaginație P. folosește cuvinte care descriu exact o stare,


un sentiment, nu face pauză în vorbire și este
foarte coerentă.

Mecanisme de stimulare a comportamentului:


Voința, atenția, activitatea P. nu refuză să îmi povestească întamplări din
viața ei, nu pune bariere in conversație și este
deschisă la orice întrebare. Deși uneori îmi
spune să repet întrebarea deoarece nu a
înțeles-o, ea răspunde clar în cele din urmă. În
timpul conversației aceasta gesticulează foarte
mult, își schimbă poziția corpului, în funcție
de subiectul discuției.

6. Interpretări
P. este o fire sociabilă, dezvoltarea ei din toate punctele de vedere încadrându-se în standardele
normale vârstei acesteia. Este o persoană responsabilă, abilă, capabilă să relaționeze și să se
descurce în anumite și diverse situații sociale. O trasătură ce iese în evidență în ceea ce priveste
relationarea ei cu alte persoane în cadrul unui grup este faptul ca este prima care ia inițiativa
medierii conflictelor între persoane, dorind să ajute.

Din punct de vedere cognitiv s-a dezvoltat normal, având o pasiune pentru filozofie și poezie, o
înclinație spre a crea cu ajutorul cuvintelor.

Voința și atenția lui P. sunt încadrate în standardele normale acestei vârste, ba chiar
suprastimulate în anumite contexte. Simte mereu nevoie de mișcare, lucru dedus din faptul ca își
schimba des poziția corpului în timpul interviului, aceasta participând la cursuri de dans de două
ori pe saptămână. Starea ei de spirit este preponderent una pozitivă, nu pare că se lasă doborîtă
de mici probleme, încercând mereu să se gândească la o soluție pentru fiecare problemă.
7. Implicații psihologice și recomandări
Interviul a durat o oră și 15 minute, timp în care am observat pe larg modul în care personalitatea
lui P. s-a dezvoltat, acesta fiind unul foarte armonios, părinții par că s-au implicat în mod sănătos
în dezvoltarea lui P. din toate punctele de vedere. Am observat o oarecare pasiune pentru poezie
și pentru folosirea cuvintelor într-un mod armonios, lucru ce ar putea fi exploatat mai mult.

8. Anexe

Fișă de observație
I. EXPRESIA ŞI ŢINUTA PERSOANEI

Mimica:

X-normală □ imobilă □ hipomobilă □ hipermobilă

Pantomima / mişcările corpului:

□ normală □ redusă X-hipermobilă □ ticuri

Vestimentatie:

X-ordonată □ dezordonată □ saracacioasă □ excentrica □ formală □ elegantă

Starea de igiena:

X-corespunzătoare □ deficitară □ paraziti □ miros dezagreabil □ halenă

Faciesul:

□ trist X-vesel □ anxios/speriat □ încruntat □ inexpresiv □ surprins

Mersul:

X-normal □ dificil □ nesigur □ cu pasi mici

Privirea:

□ normală □ tristă □ inexpresivă □ mirată □ speriată X-vioaie □ ostilă

Contactul verbal și dialogul:

X-spontan □ ușor □ dificil


Atitudinea :

X cooperanta □ necooperanta □ negativista □ suspicioasa □ ostila □ agresiva □ ironica

□ insolenta revendicativă □ dominatoare □ demonstrativă □ lamentativă □ simulatoare

□ manipulatoare □ disimulatoare X-docilă X-prietenoasă □ perplexă □ indiferentă □ ciudată

□ inadecvată □ preocupată □ retrasă □ adezivă □ ambivalentă

Conștiința:

X-orientat temporo - spațial □ dezorientat temporo - spațial

II. MECANISME PSIHICE INFORMAȚIONAL-OPERAȚIONALE DE PRELUCRARE

PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ A INFORMAȚIILOR

GÂNDIREA

□ concretă X-abstractă □ sintetică X-analitică □ magica

MEMORIA

X-bună □ slabă

IMAGINATIA

X-creativă □ non-creativă

AFECTIVITATEA

□ hipotimie □ apatie □ hipertimie □ anxietate/frică X-labilitate afectivă

LIMBAJUL

Intensitate : □ scazută X-crescută

Ritm: X-accelerat □ încetinit

Coerența: X-buna □ cu dificutati

Tonalitate afectivă: □ tristete □ frică □ furie □ euforie □ ironie □ iritare X-prețiozitate


Dislalii: □ pentru “R” (rotacism) □ pentru “S” (sigmatism) □ balbism

III. MECANISME PSIHICE DE STIMULARE ȘI ENERGIZARE A

COMPORTAMENTULUI

ATENȚIA

□ stabilitate □ distributivitate X-flexibilitate

VOINȚA

□ non-impulsivitate X-impulsivitate

ACTIVITATEA

X-hiperkinezia ( agitatia motorie) □ hipokinezia ( lentoarea motorie) □ stereotipii

□ ticurile □ ritualuri □ demonstrativ □ plângăreț □ agresiv □ludic

INSTINCTELE

1. Alimentar: □ bulimie □ anorexie