Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1

Fișă de activitate – Școala altfel 30 martie-3 aprilie 2020

Titlul/Tema activității: tema din planificare/orar

Tipul activității: se alege tipul din (Educaţia pentru sănătate şi nutriţională, Educaţie ecologică,
Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului , Educaţia economică şi
antreprenorială , Educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite virtuale,etc):

Responsabil/Coordonator:

Perioada de desfășurare (data/ora):

Nr.participanți :
Efectiv elevi:
Număr cadre didactice:

Surse on line utilizate (link-uri)

Desfășurarea pe scurt a activității (5-10 rânduri, respectiv organizare,activitatea concretă, implicarea


elevilor/părinților, probleme tehnice întâmpinate,evaluarea sintetică a activității )

-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on line.

Numele şi semnătura cadrului didactic coordonator,


___________________________________________________