Sunteți pe pagina 1din 3

Numele, prenumele___________________ Grupa______________

Contabilitatea operațiunilor de import și export a mărfurilor

Problema 1. Contabilitatea operațiunilor de import a mărfurilor.


Întreprinderea de comerț cu amănuntul SRL ,,Citrus” a procurat portocale de la un furnizor din
Tucia. Valoarea mărfurilor importate conform facturii invoice constituie 1 400 dolari americani
la cursul de 17,51 lei pentru un dolar. Valoarea serviciilor de transport oferite de entitatea
nerezidentă până la vamă constituie 900$ la cursul de 17,49 lei/$, costurile privind asigurarea
mărfurilor – 200$ la cursul de 17,50 lei/$; costurile de transport ale întreprinderii rezidente pe
teritoriul RM de la frontieră până la locul de destinație a importatorului – 1 560 lei (inclusiv
TVA); taxa pentru perfectarea procedurilor vamale – 280 lei; taxa vamală – 2 450 lei; serviciile
de broker – 240 lei care au fost achitate de către titularul de avans fără acordarea prealabilă a
numerarului.
La data achitării datoriei față de furnizor cursul valutar a constituit 17,55 lei/$, cu organizația de
transport – 17,46 lei/$ și cu compania de asigurări – 17,50 lei/$.
De determinat valoarea intrinsecă (vamală) a mărfurilor importate, de reflectat operațiunile
economice și de întocmit formulele contabile respective.

Rezolvare:
Determinăm valoarea intrinsecă a mărfurilor importate:

Determinăm TVA aferentă valorii mărfurilor importate:

1. Transferarea numerarului din contul curent în monedă națională serviciului vamal pentru
achitarea plăților vamale:

2. Includerea plăților vamale în valoarea mărfurilor importate:

3. Achitarea serviciilor de broker de către titularul de avans:

4. Reflectarea valoarea mărfurilor importate:

5. Reflectarea TVA aferentă valorii mărfurilor importate:

6. Reflectarea costurilor de transport extern:

7. Reflectarea costurilor privind asigurarea mărfurilor:

8. Reflectarea costurilor de transport intern:

9. Reflectarea TVA aferentă serviciilor de transport intern:

10. Achitarea datoriei față de furnizor:

11. Achitarea datoriei față de întreprinderea de transport străină:

12. Achitarea datoriei față de compania de asigurări străină:


13. Reflectarea diferențelor de curs valutar aferente decontărilor cu furnizorul:

14. Reflectarea diferențelor de curs valutar aferente decontărilor cu întreprinderea de transport


străină:

15. Achitarea datoriei față de titularul de avans:

Problema 2. Contabilitatea operațiunilor de export a mărfurilor.


Întreprinderea de comerț cu ridicata S.R.L. ,,Zorile” a încheiat un contract de export a mărfurilor
în valoarea de 30 000 Euro. La 20 martie 2019 S.R.L. ,,Zorile” a înregistrat în contul curent în
valută străină avans în sumă de 3 200 Euro de la cumpărătorul străin.
Bunurile au fost expediate în adresa cumpărătorului la 25 martie 2019. Costul mărfurilor vândute
constitue 420 000 lei. Până la efectuarea tranzației comerciale externe întreprinderea a perfectat
și a achitat prin virament plata vamală în suma de 5 600 lei, certificatul de proveniență în valoare
de 320 lei (inclusiv taxa pe valoarea adăugată) și certificatul fitosanitar în sumă de 600 lei
(inclusiv taxa pe valoare adăugată).
La trecerea mărfurilor prin vamă exportatorul a suportat următoarele costuri: pentru folosirea
terminalului – 250 lei, pentru sigilarea mijlocului de transport – 120 lei. Plățile respective au fost
achitate de titularul de avans, căruia i s-a acordat numerat în sumă de 1 000 lei.
Conform facturii invoice valoarea serviciilor de transportare a mărfurilor de la depozitul
întreprinderii până la locul destinației este egală cu 23 600 lei.
La 25 mai 2019 în contul curent în valută străină s-a înregistrat numerar cu titlu de achitare
integrală a creanței cumpărătorului.
Cursul valutar oficial de schimb valutar stabilit de BNM a constituit:
 la 20 martie – 19,56 lei pentru un euro;
 la 25 martie – 19,50 lei pentru un euro;
 la 25 mai – 20,08 lei pentru un euro.
De reflectat operațiunile economice și de întocmit formulele contabile respective.

Rezolvare:
1. Înregistrarea avansului primit de la cumpărătorul străin:
Dt 243 Ct 523-62 592 lei (3200*19.56)

2. Achitarea plăților vamale:

3. Achitarea certificatelor de proveniență și sanitar:

4. Atribuirea după destinație a plăților vamale:

5. Atribuirea după destinație a costului certificatelor de proveniență și sanitar:

6. Trecerea în cont a TVA aferentă certificatelor de proveniență și sanitar:

7. Eliberarea numerarului titularului de avans:

8. Atribuirea după destinație a plăților aferente folosirii terminalului și a sigilării mijlocului de


transport:

9. Calcularea creanței cumpărătorului străin pentru mărfurile vândute:


10. Decontarea costului mărfurilor vândute:

Dt 711 ct 217-

11. Raportarea după destinație a cheltuielilor de transportare a mărfurilor de la depozitul


întreprinderii până la locul destinației:

12. Trecerea în cont a avansului primit anterior de la cumpărătorul străin:

13. Achitarea creanței cumpărătorului:

14. Reflectarea diferențelor de curs valutar aferente decontărilor cu cumpărătorul străin:

15. Rambursarea sumei neutilizate de către titularul de avans: