Sunteți pe pagina 1din 4

Date inițiale pentru analiză

Anul raportat
Indicatori Anul precedent
programat efectiv
A 1 2 3
Volumul producției fabricate, mii lei 50 120,5 50 200,5 50 155,5
Veniturile din vânzarea produselor, mii lei 48 222,2 50 000,0 51 364,3
Veniturile din vânzări, mii lei 66 257,2 71 000,0 68 456,6
Valoarea adăugată, mii lei 21 314,5 x 23 004,2
Numărul mediu scriptic de salariați, persoane 1 125 1 120 1 115
Numărul mediu scriptic de muncitori, persoane 620 625 630
Valoarea medie a mijloacelor fixe, mii lei 32 335,5 31 380,5 31 744,0
Valoarea medie a mașinilor și utilajelor, mii lei 19 030,0 20 010,0 17 960,8
Numărul mediu de utilaje instalate, unități 3 715 3 750 3 810
Numărul total de utilaj-ore lucrate de toate utilajele, utilaj-ore 322 215 322 510 321 880

1. Să se calculeze indicatorii ce caracterizează eficiența utilizării


mijloacelor fixe și evoluția acestora atât în dinamică, cât și față de nivelul
programat, în baza tuturor indicatorilor de volum.
2. Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în
baza volumului producției fabricate și evoluția în dinamică.
3. Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în
baza volumului producției fabricate și evoluția față de nivelul programat.
4. Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în
baza veniturilor din vânzarea produselor și evoluția în dinamică.
5. Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în
baza veniturilor din vânzarea produselor și evoluția față de nivelul
programat.
6. Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în
baza veniturilor din vânzări și evoluția în dinamică.
7. Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în
baza veniturilor din vânzări și evoluția față de nivelul programat.
8. Să se calculeze influența factorilor ce țin de utilizarea mijloacelor fixe la
devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în baza valorii adăugate
și evoluția în dinamică.
9. Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în
baza valorii adăugate și evoluția față de nivelul programat.
10.Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea volumului producției fabricate și evoluția în
dinamică.
11.Să se calculeze influența factorilor generali de muncă la devierea
volumului producției fabricate și evoluția față de nivelul programat.
12.Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea veniturilor din vânzarea produselor și
evoluția în dinamică.
13.Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea veniturilor din vânzarea produselor și
evoluția față de nivelul programat.
14.Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea veniturilor din vânzări și evoluția în
dinamică.
15.Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea veniturilor din vânzări și evoluția față de
nivelul programat.
16.Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea valorii adăugate și evoluția în dinamică.
17.Să se calculeze influența factorilor generali ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe la devierea valorii adăugate și evoluția față de nivelul
programat.
18.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe (3 la număr) la devierea volumului producției fabricate și
evoluția în dinamică.
19.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe (3 la număr) la devierea volumului producției fabricate și
evoluția față de nivelul programat.
20.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe (3 la număr) la devierea veniturilor din vânzarea
produselor și evoluția în dinamică.
21.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe (3 la număr) la devierea veniturilor din vânzarea
produselor și evoluția față de nivelul programat.
22.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe (3 la număr) la devierea veniturilor din vânzări și
evoluția în dinamică.
23.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe (3 la număr) la devierea veniturilor din vânzări și
evoluția față de nivelul programat.
24.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe (3 la număr) la devierea valorii adăugate și evoluția în
dinamică.
25.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de utilizarea
mijloacelor fixe (3 la număr) la devierea valorii adăugate și evoluția față
de nivelul programat.
26.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea volumului producției fabricate și evoluția în
dinamică (metoda diferențelor absolute).
27.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea volumului producției fabricate și evoluția față de
nivelul programat (metoda diferențelor absolute).
28.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea veniturilor din vânzarea produselor și evoluția în
dinamică (metoda diferențelor absolute).
29.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea veniturilor din vânzarea produselor și evoluția
față de nivelul programat(metoda diferențelor absolute).
30.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea veniturilor din vânzări și evoluția în dinamică
(metoda diferențelor absolute).
31.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea veniturilor din vânzări și evoluția față de nivelul
programat (metoda diferențelor absolute).
32.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea valorii adăugate și evoluția în dinamică (metoda
diferențelor absolute).
33.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea valorii adăugate și evoluția față de nivelul
programat (metoda diferențelor absolute).
34.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea volumului producției fabricate și evoluția în
dinamică (metoda diferențelor relative).
35.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea volumului producției fabricate și evoluția față de
nivelul programat (metoda diferențelor relative).
36.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea veniturilor din vânzarea produselor și evoluția în
dinamică (metoda diferențelor relative).
37.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea veniturilor din vânzarea produselor și evoluția
față de nivelul programat(metoda diferențelor relative).
38.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea veniturilor din vânzări și evoluția în dinamică
(metoda diferențelor relative).
39.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea veniturilor din vânzări și evoluția față de nivelul
programat (metoda diferențelor relative).
40.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea valorii adăugate și evoluția în dinamică (metoda
diferențelor relative).
41.Să se calculeze influența factorilor detaliați ce țin de folosirea utilajelor
(3 la număr) la devierea valorii adăugate și evoluția față de nivelul
programat (metoda diferențelor relative).